KPMG: Ziekenhuizen kunnen de helft besparen op hun radioactief afval

Naar aanleiding van een rapport van het RIVM en Kamervragen van GroenLinks uit 2020 heeft het ministerie van IenW KPMG een studie laten doen naar wat ziekenhuizen kwijt zijn aan de afvoer van radioactief afval naar de COVRA. En wat blijkt: Als ziekenhuizen wordt toegestaan hun radioactief afval tot acht jaar zelf op te slaan, zodat een groter deel ervan vervalt, zijn ze ongeveer de helft goedkoper uit dan als ze hun radioactief binnen twee naar de COVRA afvoeren, zoals nu verplicht is. KPMG heeft voor het onderzoek alleen gekeken naar ziekenhuizen, en IenW laat nog onderzoeken of andere sectoren wellicht ook minder kunnen betalen voor hun radioactief afval. Opmerkelijk is dat de ANVS juist een maand geleden de maximum afvoertermijn voor radioactief afval nog vaststelde op 2 jaar.

Om met dat laatste te beginnen, het onderzoek van het RIVM naar ruimere mogelijkheden om radioactief ziekenhuizenafval te laten vervallen bij ziekenhuizen zelf was juist in gang gezet  nadat de ANVS in een traject van 2016 tot 2019 had vastgesteld dat kernafvalbeheerder COVRA niet transparant was over haar tarieven, en dat in ieder geval ziekenhuizen daar de dupe van zijn. GroenLinks had naar aanleiding van het rapport van RIVM Kamervragen gesteld, waarop toenmalige staatssecretaris Van Veldhoven van IenW aangaf dat de financiële consequenties nog in kaart zouden worden gebracht. Dat is dus nu het onderzoek van KPMG geworden wat vorige week naar de Kamer is gestuurd. Maar deze hele keten van rapporten werd dus in eerste instantie triggered door de inspectie door de ANVS naar de tarieven van de COVRA. Je zou verwachten dat de ANVS dan ook over het vervolg bij het ministerie van IenW in de loop blijft. Want als nu blijkt dat ook andere sectoren veel kunnen besparen met het later afvoeren van hun radioactief afval, dan moet de ANVS de net vastgestelde maximale afvoertermijn aanpassen terwijl de inkt nog nat is. Maar ook Bureau Berenschot, wat vorig jaar in opdracht van IenW het nationaal radioactief afval beleid evalueerde, had decentrale on-site vervalopslag niet in het vizier. Terwijl begin 2024 al de MER is voorzien voor het nieuwe Nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (NPRA).

Geheime reacties EPZ en NRG/Pallas
Vorige week heeft de ANVS de geheime reacties van EPZ en NRG alsnog vrijgegeven. Nadat de ANVS alsnog besloot de nucleaire sector vrij te stellen van de voorgenomen maximale afvoertermijn voor radioactief afval van twee jaar, hebben ze alleen nog de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne mogelijkheid geboden hierop te reageren.

Als je bedenkt dat dit dus allemaal is begonnen omdat COVRA niet duidelijk kon  - of wilde -  maken waarom de nucleaire sector betere contracten krijgt dan 'reguliere' radioactief afval-aanbieders is het niet heel gek om te lezen dat KPMG in haar deelstudie naar de gevolgen voor de COVRA noteert dat - 100% staatsdeelneming - COVRA ook niet alle gevraagde informatie met de onderzoekers van KPMG wilde delen. "Als je te transparant bent, ben je onzichtbaar", is al jaren het adagium van COVRA. En je kan altijd langskomen voor een rondleiding.

Behalve financiële voordelen voor ziekenhuizen, en mogelijk dus voor andere bedrijven, heeft vervalopslag bij producenten van radioactief afval natuurlijk ook een nadelig effect op de financiën van COVRA. Een groot deel van de kosten daar zijn vast - de aanleg van een eindberging, bunkers, ... en het lijkt er op dat ze die rekening nu veel minder bij ziekenhuizen kunnen gaan neerleggen, waardoor de tarieven voor echt langlevend kernafval omhoog moeten. Maar IenW en Financiën zijn bezig daar een mouw aan te passen. Staatssecretaris Heijnen (CDA) laat COVRA nu namelijk onderzoeken of het niet mogelijk is om radioactief afval ook bij COVRA zelf te laten vervallen. Dat was ook al bijzonder in 2020, toen de toenmalig staatssecretaris schreef de COVRA er "voorzichtigheidshalve" van uit ging dat al het aangeleverde radioactief afval in het jaar 2130 naar de eindberging zou gaan  - die dus in rekening werd gebracht - terwijl, volgens het RIVM, binnen tien jaar dus al de helft van het ziekenhuisafval vervalt. Waar was de COVRA toch toen de les radioactief verval werd gegeven?

De staatssecretaris - die dus mede namens de aandeelhouder van de COVRA spreekt - is wel te porren voor centraal vervalopslag bij COVRA want "omdat het beleid rondom vervalopslag in beginsel niet sectorgebonden is, zou het wettelijk verlengen van de opslagtermijn kunnen leiden tot kleine opslagfaciliteiten bij ziekenhuizen en bedrijven in heel Nederland, hetgeen meer toezicht door de ANVS zou kunnen vergen." De ANVS verleent echter ieder jaar al een een paar honderd vergunningen. Je zou zeggen dat ze daarbij ook toezicht kan houden op veilige bergplaatsen voor gestaag vervallend ziekenhuisafval? De overheid schreef het al in 1984 "Beperking van het volume van het afval leidt tot een beter beheersbare afval hoeveelheid".

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Decentraal on-site, GroenLinks, Medische isotopen, Radioactief afval en getagged met , , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 16 oktober 2020: RIVM: Radioactief afval van ziekenhuizen later, of helemaal niet, naar de COVRA

  Ziekenhuizen moeten radioactief afval dat langer dan twee jaar radioactief blijft, afvoeren naar de COVRA. Het RIVM heeft echter voor de ANVS op een rijtje gezet dat het grootste deel van het radioactieve ziekenhuis-afval na een paar jaar niet meer radioactief is. Als de periode dat ziekenhuizen hun radioactief afval zelf mogen bergen wordt verlengd, […]


 • 24 februari 2023: Voor eeuwig vast aan opwerking?

  Het kabinet blijft bij haar voorkeur om kerncentrales verbruikte splijtstof in Frankrijk op te laten werken. Dat meldde staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat begin deze maand aan de Tweede Kamer. Ter onderbouwing van die voorkeur ligt er een nieuw onderzoek van NRG naar de gevolgen van opwerken voor milieu, veiligheid en proliferatie, en in […]


 • 4 november 2022: COVRA’s raadselachtige kernafval-prognoses

  Na het bericht, vorige week, over COVRA's zorgelijke focus op de beeldvorming, nu opmerkelijk nieuws over COVRA's tienjaarlijkse radioactief afval Inventarisatie: COVRA heeft voor IenW een prognose gemaakt over  hoeveel radioactief afval er in Nederland zal zijn in 2030, 2050 en 2130. Ze zijn daarvoor verschillende scenario’s afgegaan: Kerncentrale Borssele in 2033 dicht, geen nieuwe […]


 • 25 maart 2022: KPMG: ANVS kan wèl handhaven op gebrekkige tarieven COVRA

  KPMG heeft voor staatssecretaris Heijnen van IenW (CDA) een onderzoek gedaan naar de tarieven van kernafvalbeheerder COVRA. DIt naar aanleiding van de constatering van de ANVS dat Nederlandse ziekenhuizen de rekening gepresenteerd krijgen voor het kernafval van Urenco en kerncentrale Borssele. Toezichthouder ANVS wilde COVRA in 2019 hierom een dwangsom opleggen, maar kwam daar op […]


 • 25 maart 2022: IenW wil kader voor retour kernafval kerncentrale Borssele

  Terwijl kerncentrale Borssele al decennia verbruikte splijtstof in Frankrijk laat opwerken om daarna het hoog radioactieve restafval bij de COVRA te stallen, gaat staatssecretaris van IenW Heijnen (CDA) nu pas een kader voor de acceptatie van dit opwerkingsafval ontwikkelen. De reden hiervoor is dat EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, onlangs toestemming heeft gevraagd om […]


 • 12 april 2021: Europese Commissie onderzocht financiering COVRA na staatssteunklacht Laka

  Zomer 2017 diende Laka, samen met mensen met zonnepanelen op hun dak, een Europese staatssteunklacht in. Opwekkers van duurzame stroom betalen namelijk voor hun afval, terwijl kerncentrale-exploitant EPZ in Borssele bij het opwekken van kernenergie door de COVRA (een staatsbedrijf) van kosten van kernafval is afgeschermd. En dat is (verboden) staatssteun. Na geduldig graven bleek […]