Pallas: VWS vindt na een jaar nog €320 miljoen op eigen begroting

Eric Kuipers, de demissionaire minister van VWS, laat op Prinsjesdag in een brief aan de Kamer weten dat de ontbrekende €320 miljoen voor de geplande Pallasreactor alsnog is gevonden op de begroting van VWS. Nadat alle procedures zijn doorlopen zal er in Petten een nieuw bedrijf (B.V. NewCo) worden opgericht voor de bouw van de reactor waarvan de Staat enig aandeelhouder wordt. Toen het Rijk tijdens de vorige Prinsjesdag jaar al €1,29 miljard toezegde voor de kernreactor, was al duidelijk dat de ontbrekende honderd miljoen er uit de lengte of de breedte ook wel zouden komen. Nu de Kamer Pallas niet controversieel heeft verklaart is daarmee niet verrassend dat het kabinet doorgaat op de ingeslagen weg en, bij het ontbreken van enthousiasme van andere partijen, het resterende bedrag toch maar op de begroting van VWS is gaan zoeken.

In een brief aan de Tweede Kamer deelt Kuipers mee dat op de VWS-begroting voor 2024 €320 miljoen is opgenomen voor de geplande Pallasreactor. Dat bedrag ontbrak nog na de weigeringen van de Europese Investeringsbank, de Europese Commissie, en de recente afwijzing van het Nationaal Groeifonds om in Pallas te stappen. Precies een jaar geleden, ook op Prinsjesdag, maakte het Kabinet al bekend €1,29 miljard euro in Pallas te willen investeren. Dit bedrag was de opbrengst van het schrappen van vitamine D uit het basispakket – € 129 miljoen euro per jaar tot en met 2032. Op die berekening (en op die specifieke bezuiniging) kwam veel kritiek. Vitamine D is bij uitstek een middel wat aandoeningen voorkomt, en dat bij een grote, kwetsbare groep: 1,5 miljoen mensen, waarvan een groot deel in de laagste inkomensgroep, moeten deze basismedicatie, nu bovenop hun zorgverzekering zelf gaan betalen.

De kernreactor werd in december 2021 door NRG-PALLAS geschat op €1,84 miljard met een bandbreedte van €1,66 miljard tot € 2,20 miljard. Nog maar een jaar daarvoor was dat € 1,4-1,9 miljard. Nu wordt er dus gerekend met geschatte bouwkosten die al weer bijna twee jaar oud zijn, waarbij die €1,84 miljard die er nu zijn de ondergrens is.

Eén van de redenen dat de nieuwe organisatie een BV is is dat “de vorm van een kapitaalvennootschap de mogelijkheid [biedt] om behaalde winsten als dividend aan de aandeelhouder uit te keren, wat bij een stichting niet mogelijk is.” Over eventuele winstverwachtingen laat Kuipers zich niet uit in deze brief. Wel in die van Prinsjesdag vorig jaar: daar zegt Kuipers in heel veel woorden: ‘over de business case valt niks te zeggen, maar de kans dat het geld terugkomt is niet groot’: “De business case is in opdracht van de Staat getoetst door KPMG en MACE. KPMG oordeelt dat het PALLAS-project een verwachte terugverdientijd heeft van circa 30 jaar. De kostenramingen zijn goed onderbouwd, maar kennen wel grote onzekerheden. Deze zijn inherent aan een dergelijk uniek nucleair bouwproject. Ook aan de opbrengstenkant zijn onzekerheden. Vanwege een snel ontwikkelend isotopen- en behandellandschap is het onzeker hoe de afzetmarkt er op het moment van ingebruikname van de reactor, precies uitziet.

Bijzonder voor deze NewCo is trouwens dat VWS zelf de aandeelhouder gaat worden. Normaal is dat de aandelen van staatsbedrijven door het ministerie van Financiën worden gehouden en dat een beleidsministerie alleen de inhoudelijke sturing doet. De Rekenkamer had hier ook nog vragen over gesteld.

Kostenoverschrijdingen en verliezen voor de staat
De demissionaire minister meldt dat dat 'de mix van risico’s die samenhangen met een groot, complex (nucleair) bouwproject in combinatie met de nog onzekere omzetverwachtingen en huidige beperkte middelen van de onderneming ervoor dat het verstrekken van aanvullende financiering niet uit te sluiten valt." en “Gelet op het feit dat de onderneming beperkte middelen heeft om mogelijke kostenoverschrijdingen op te vangen zal de onderneming niets anders kunnen dan proberen de consequenties van deze overschrijdingen bij de Staat neer te leggen”.

En dan zijn er vanaf 2030 (áls de reactor dan in bedrijf komt) de jaarlijkse exploitatietekorten nog. Die kans daarop is groot omdat de markt zo veranderd is dat de belangrijkste isotopen op een andere manier veel goedkoper geproduceerd gaan worden.

Nog steeds geen gelopen race
Maar er komen nog wat grote problemen aan voor de Pallasreactor: Natuurlijk moeten de vergunningen nog onherroepelijk worden. Er zijn diverse organisaties en personen (waaronder Laka) die in beroep zijn gegaan tegen de vergunning van Pallas.
Verder is er toestemming van Europese Commissie nodig die de financieringsstructuur zal testen aan de staatssteuntoets. Alhoewel daar niet heel veel kan worden verwacht want in 2013 oordeelde de EC over de initiële €80 miljoen steun dat "die steun de realisering van het project dichterbij bracht". Dat doen de Prinsjesdagmiljarden dan ook...

Daarmee hangt nu alleen wel de Europese staatssteunklacht van concurrent SHINE samen. Volgens SHINE is de royale steun van de overheid onwettig: “het is oneerlijk, het verstoort de markt en het houdt innovatie tegen. De overheid stimuleert doorgaan met een oude techniek, terwijl er betere technieken voorhanden zijn”.

Dit bericht werd geplaatst in Kosten/budget, Medische isotopen, Pallas-kernreactor, Regering en getagged met , , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 12 april 2023: Europese staatssteunklacht van SHINE over de Pallasreactor

  SHINE heeft een staatssteunklacht bij de Europese Commissie ingediend vanwege de 2 miljard aan steun voor de Pallas in Petten, aldus RTVNoord. Volgens SHINE is de steun van de Rijksoverheid onwettig: “het is oneerlijk, het verstoort de markt en het houdt innovatie tegen. De overheid stimuleert doorgaan met een oude techniek, terwijl er betere technieken […]


 • 16 mei 2022: TU Delft: Claims SHINE over Lutetium realistisch

  Het Ministerie van VWS bereidt een advies voor over hoe diagnoses en behandelingen met medische radio-isotopen betaalbaar en beschikbaar kunnen blijven voor Nederlandse ziekenhuizen. Ter voorbereiding van dat advies heeft VWS de TU Delft gevraagd de claim dat "op termijn de meest effectieve productiewijze van het nuclide Lutetium op basis van SHINE-technologie zal zijn” te […]


 • 3 februari 2022: HFR kapot; VWS organiseert ronde tafel over Pallas

  Terwijl minister Kuipers meldt dat uitgevallen Hoge Flux Reactor (HFR) in ieder geval tot 20 februari buiten bedrijf blijft, organiseert zijn ministerie (VWS) volgende week stakeholdersbijeenkomsten over een mogelijke staatsdeelname aan de Pallas-kernreactor. De oude Pettense kernreactor is twee weken geleden niet opgestart nadat er koelwater de kelder in lekte. Internationale vakmedia melden dat de […]


 • 12 maart 2021: Van Ark: Nederlands bouwbedrijf stapte uit Pallas vanwege grote risico

  Minister Van Ark (VVD) van medische zorg stuurde gisteren de in december aangekondigde Kamerbrief over de Pallas-kernreactor. In de brief moest ze erkennen dat Pallas er zelf in december pas achter kwam dat de prijs voor de bestelde kernreactor was verdubbeld. Voor zover daar nog twijfel over was, Pallas kan uitsluitend worden gebouwd wanneer de […]


 • 11 maart 2020: Stiekem meer geld van Bruins voor de Pallasreactor

  Vorig jaar heeft het kabinet opnieuw een financiële injectie gegeven aan de Pallasreactor. Het bedrag (hoeveel is onduidelijk) was weggestopt in de post ‘Overig beleidsmatig’ in de begroting van minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ‘overbruggingskrediet’ werd noodzakelijk omdat de reactor grote vertraging heeft opgelopen, private financiering uitblijft en het kabinet toch blijft vasthouden […]


 • 4 juli 2017: Subsidie, subsidie en doorsukkelen of stoppen?

  Zoals bekend, staat de Nederlandse nucleaire sector er niet al te rooskleurig voor. Daarom heeft het Kabinet onderzocht welke nucleaire kennisinfrastructuur nog van belang is voor medische toepassingen en of men nog wat kan doen aan de kosten van het historisch kernafval in Petten. Het gisteren verschenen eindrapport van de 'hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap’ beschrijft […]