Laka in beroep bij de Raad van State tegen opslag verarmd uranium bij COVRA

Laka heeft dinsdag beroep ingesteld tegen de weigering van de ANVS om handhavend op te treden tegen de opslag van meer dan 200.000 ton verarmd uranium bij de COVRA in Zeeland. Laka vindt dat de kernafvalverwerker verarmd uranium opslaat dat niet in Nederland is geproduceerd.
Op grond van internationale afspraken moet kernafval worden geborgen in het land waar het is geproduceerd. Het verarmd uranium, bij COVRA opgeslagen in de gebouwen VOG-1 en VOG-2, is geproduceerd in Frankrijk.