Auteursarchief: Stichting Laka


Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka

Reizen met de trein nu nóg leuker!

Toch mooi, vanaf 1 januari rijden alle (!) Nederlandse treinen op wind. De NS heeft, ook voor andere treinvervoerders, in 2015 een contract met Eneco afgesloten en hoopte in 2018 zo ver te zijn dat 100% van de treinen op windenergie reden. Maar al is dus al een jaar eerder. De energie komt voornamelijk van Nederlandse windmolenparken in de Noordoostpolder en uit Zweden. De NS: “De groene stroom die we gebruiken is afkomstig uit nieuwe windparken die stapsgewijs in gebruik zijn genomen in onder meer Nederland, Scandinavië en België. De energie is daardoor direct herleidbaar naar de bron. NS maakt geen aanspraak op bestaande duurzame energiebronnen. Het aanbod van groene stroom op de energiemarkt is hierdoor flink gegroeid.

Hoogradioactief afval niet in gebouw voor hoogradioactief afval; bezwaar ongegrond

De hoogradioactieve bronnen die vanuit Petten naar de Covra zijn vervoerd in niet daarvoor geëigende containers worden niet opgeslagen in het gebouw voor hoogradioactief afval. De bronnen vallen weliswaar binnen de definitie van hoogradioactief afval in het Besluit Stralingsbescherming, maar de Covra hanteert een andere classificatie voor de opslag. Hierdoor hoeft dit kernafval niet in het HABOG opgeslagen te worden. Lees verder

België: 15 nucleaire incidenten in 2016. En Nederland?

Uit een overzicht van de Belgische nucleaire toezichthouder FANC blijkt dat er in 2016 15 nucleaire incidenten in Belgische nucleaire installaties hebben plaatsgevonden. Het ging bij al die 15 gevallen om incidenten van niveau 1 van de internationale INES-schaal (International Nuclear Event Scale). In Nederland tellen we voorlopig 13 ongewone gebeurtenissen in 2016. Lees verder

Meer vertraging voor Pallas; Koreanen verwachten aanbesteding te winnen

Zuid-Koreaanse media meldden afgelopen dagen dat in de zomer van 2017 de beslissing valt over welk bedrijf Pallas mag gaan bouwen. Eind februari gaat de Koreaanse gegadigde KAERI officieel een ‘bid’ plaatsen. Het staatsbedrijf KAERI gaat ervan uit dat ze zullen winnen, maar dat zullen de Fransen (AREVA) en de Argentijnen (INVAP) ook. Met de bouw is naar verwachting een bedrag van 600 miljoen euro gemoeid. Dat geld is er nog niet. KAERI doet op dit moment ook de upgrade (het Oyster project) van de kleine reactor in Delft. Ondertussen is het aanbestedingsproject ook weer vertraagd, in de tender in de zomer van 2015 stond nog dat de winnaar in juni 2016 bekend zou zijn. Lees verder

“Stoppen Pallas-reactor beter voor patiënten”

De Nederlandse vereniging voor nucleaire geneeskunde NVNG vindt dat het kabinet snel moet besluiten over de toekomst van de productie van medische isotopen. De vereniging is bang dat de gebrekkige Hoge Flux Reactor HFR in Petten het definitief begeeft voordat de nieuwe Pallas-reactor in bedrijf komt. Volgens de NVNG moet minister Schippers van Volksgezondheid daarom snel besluiten de nieuwe reactor Pallas te gaan bouwen. Laka stelt dat hopen op Pallas niets oplost. De kans dat er een nieuwe kernreactor in Petten komt is namelijk erg klein. En, dat is belangrijker, een nieuwe reactor is helemaal niet nodig om de beschikbaarheid van medische isotopen op peil te houden. Lees verder

Transportvergunning gebruikte brandstof Borssele naar Frankrijk

De ANVS heeft vergunning verleend voor het transporteren van gebruikte brandstof naar Frankrijk voor opwerking. Het Belgische bedrijf Transnubel gaat de splijtstofstaven uit Borssele met de trein vervoeren naar La Hague in Frankrijk. Daar wordt de brandstof opgewerkt, een aantal stoffen worden gescheiden en kunnen evt. nog een keer worden gebruikt. Nederland krijgt een equivalent aan straling teruggeleverd. Dit wordt, gegoten in glas, opgeslagen in de HABOG bij de Covra. Eerder dit jaar werd al een ‘overbrengingsvergunning’ verleend. Laka procedeert op dit moment tegen die vergunning.

Vragen over samenwerking, coördinatie en ernst ongeluk Urenco Stable Isotopes

GroenLinks Almelo en GroenLinks Overijssel hebben een aantal vragen gesteld over het ongeluk bij Urenco Stable isotopes in juni. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het relaas van een betrokken brandweer man op een website van Kenniscentrum Brandweer Twente (we deden er vorige week verslag van). De vragen zijn gesteld omdat de indruk bestaat dat het ongeluk ernstiger was dan tot nu toe bekend. Ook wil GroenLinks weten hoe het zit met samenwerking met de Bedrijfsbrandweer (BHV) en de risico’s van stoffen die vrij kunnen komen. Tot nu toe was er veel onduidelijkheid over wie verantwoordelijk was voor toezicht op het bedrijf: provincie of rijk.

NRG: Vergunningsaanvraag voor conversie naar laag verrijkt uranium begint

Vanaf 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 liggen de vergunningaanvraag en het milieueffectrapport (MER) van de Nuclear Research and consultancy Group V.O.F. (NRG) in verband met de conversie van hoog verrijkt uranium (HEU) naar laag verrijkt uranium (LEU) voor de productie van molybdeen-99 (Mo-99) in de Molybdeen Productie Faciliteit (MPF) ter inzage. Van Molybdeen wordt technetium 'gemaakt', de meest gebruikte isotoop in de medische diagnostiek.
Inspraak is nu nog niet mogelijk, dat kan op een later moment in de procedure.
De stapel documenten zijn hier te zien

Kosten ontmanteling Borssele stijgen naar 600 miljoen

Uit het nieuwe ontmantelingsplan van de kerncentrale Borssele dat EPZ heeft ingediend, blijkt dat de kosten van ontmanteling met 100 miljoen zijn gestegen naar (bijna) 600 miljoen. Volgens de PZC, is het plan met dit bedrag al in 2012 goedgekeurd, maar waarom is dan altijd 489 genoemd? Zelfs in de meest recente discussies over de situatie van energiebedrijf Delta (voor 70% eigenaar van EPZ, RWE bezit de andere 30 %). Lees verder