Auteursarchief: Stichting Laka


Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka

Brandweerman over ongeluk Urenco Stable Isotopes

Op het internet platform Hetverhaalvan.nl, opgezet door kenniscentrum Brandweer Twente, het verhaal over het ongeluk bij Urenco Stable Isotopes in juni, verteld door de brandweercommandant ter plaatse.
"Op 10 juni 2016 krijgt Brandweer Almelo een automatische rookmelding binnen van Urenco. Onderweg krijgt bevelvoerder Laurens Maarse door dat het gaat om het vrijkomen van een chemische stof. Eenmaal ter plaatse geeft de hoofd BHV-er aan dat de situatie stabiel is. Ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand te zijn. Laurens twijfelt hier aan omdat hij een aantal mensen binnen ziet lopen met een chemiepak. Vlak hierna komt er ineens een witte damp vrij via de afzuiginstallatie. Iedereen vlucht weg om zichzelf in veiligheid te brengen. Maar zijn ze ook veilig?"
Lees meer op Hetverhaalvan.nl

Kamp: verkoop onderdelen levert voldoende op voor verliezen kerncentrale

Rijk en aandeelhouders van Delta komen niet tot een oplossing voor de financiële problemen anders dan verkoop van onderdelen. Dit blijkt uit een brief die de ministers van Economische Zaken en Financien. De opbrengst van die verkoop “leidt tot voldoende financiële buffers voor Delta, waardoor zij aan de tollingverplichtingen met EPZ kan blijven voldoen en de nucleaire veiligheid ook op de lange termijn niet in het geding komt.” Uit gezamenlijk onderzoek blijkt het oprichten van een Zeeuws nutsbedrijf niet haalbaar is. Het Rijk geeft 25 miljoen euro aan Zeeland voor een aantal projecten in de provincie, maar dus niet voor de kerncentrale. Lees verder

Producent kernafval moet meer betalen voor eindopslag (in België)

Het Belgische fonds voor ontmanteling van de kerncentrales en eindopslag van nucleair afval heeft ook last van de lage rentes en groeit niet hard genoeg. Net als in Nederland. Maar daar houdt de vergelijking ook ongeveer op. Terwijl de Belgische controle instantie (de Commissie voor nucleaire voorzieningen) bepaalt dat dan de vervuiler maar meer moet betalen (1,6 miljard in de komende 2 jaar), bepaalt de Nederlandse minister van financiën Dijsselbloem, dat de Covra, die in Nederland het potje voor de eindopslag beheert, risicovoller mag beleggen. En zo hopelijk een hoger rendement haalt. Tsja. In plaats van ‘vervuiler betaalt’ is dat ‘risico voor belastingbetaler’.

Belang NRG voor instandhouding nucleaire kennisinfrastructuur zakt verder weg

NRG in Petten moet in Polen computercapaciteit kopen voor onderzoek naar “veiligere kernreactoren”. In het Poolse Świerk is met steun van de EU een groot computercentrum gebouwd, speciaal gericht op nucleair onderzoek en het opslaan van data. Onderzoekers van NRG gaan de computerfaciliteiten gebruiken voor simulaties op twee gebieden: warmteafvoer bij oververhitting van splijtstofstaven in de kern en de thermische belasting van koelwater op het reactordrukvat. Lees verder

Kamp: kernenergie te duur en onnodig

Uit het interview ('Er zullen nog veel windturbines komen in zee’) met Minister van Economische Zaken Henk Kamp in het Financieel Dagblad:

(…)
Laatste vraag, over een heel ander ‘Borssele’. De topman van Urenco zei onlangs dat tijdig nagedacht moet worden over een tweede kerncentrale. Wat vindt u daarvan?
‘Kernenergie is te duur. En er is geen behoefte aan.

Overleg over kerncentrale levert Delta niets op

Het topoverleg over de kerncentrale Borssele tussen provincie en Rijk heeft niets opgeleverd. Het rijk gaat Zeeland niet helpen bij de aankoop van waterbedrijf Enduris. Delta moet het bedrijf voor 1 juli verkopen door de splitsingswet. De aandeelhouders willen het graag, met hulp van het Rijk, kopen. Nu dat niet doorgaat vreest de provincie voor verlies van 200 banen. Als deze week de aandeelhouders van Delta akkoord gaan, gaan de niet-verkochte onderdelen van het energiebedrijf verder onder een naam die ze tot 1991 ook al hadden: namelijk als Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij. Lees verder

Urenco: ‘Wij van de kernenergie willen kernenergie’

borssele_2‘t Is altijd wonderlijk te zien als een bedrijf dat kompleet afhankelijk is van kernenergie, ongegeneerd en redelijk kritiekloos mag pleiten voor meer kerncentrales. Zoals de directeur van Urenco Ad Louter, we kennen ‘m nog als directeur van de kerncentrale Borssele,  in het Financiele Dagblad vandaag mag doen.
We moeten maar nadenken over een tweede kerncentrale, vindt hij.
Dan is hij wel ongeveer de enige die dat vind, terwijl overal kerncentrale gered moeten worden van de financiële ondergang. Het zou zomaar kunnen dat in de VS President-elect Trump tot 100 miljard dollar (!!) gaat betalen om verliesgevende kerncentrales in bedrijf te houden –Nou nee, niet van z’n eigen vermogen!

Maar om Louter een plezier te doen, denken we nu even allemaal aan een tweede kerncentrale in Borssele. …  Zo, is dat ook weer gebeurt. Kunnen we nu weer bezig met verstandige zaken.

D66 wil onafhankelijk adviesorgaan voor ANVS

D66 Tweede Kamerlid Van Veldhoven heeft een motie ingediend over het oprichten van een raad van advies “samengesteld uit onafhankelijke, externe deskundigen uit binnen- en buitenland” die “gevraagd en ongevraagd” advies kan geven aan de Nederlandse nucleaire toezichthouder ANVS.
De motie (25422-168) luidt aldus: Lees verder

Hogedrempelinrichtingen

logo-veiligheidsregio_zeeland'Hogedrempelinrichtingen‘, wel eens van gehoord? Het begrip staat in de ‘Staat van de rampenbestrijding 2016, regio 19, Veiligheidsregio Zeeland’, twee keer zelfs: “De VRZ heeft veel hogedrempelinrichtingen. De VRZ heeft naast de kerncentrale in Borsele, ook te maken met een kerncentrale net over de Belgische grens te Doel. Ook zijn in de omgeving van Antwerpen relatief veel hogedrempelinrichtingen“. Maar zijn het nu risico-bedrijven of bedrijven moeilijk toegankelijk voor minder-validen?