Auteursarchief: Stichting Laka


Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka

Handhavingsverzoek afgewezen

elektriciteitsmastenkerncentrale BorsseleDe minister van Infrastructuur en milieu, Schulz van Haegen, heeft het verzoek van Greenpeace en Wise “tot aanpassing van de voorschriften van de Kernenergiewet(Kew)-vergunning van EPZ NV voor de Kernenergiecentrale Borssele" afgewezen. Dat verzoek was in mei ingediend en verzocht “de vergunning voor de KCB onmiddellijk aan te scherpen met dien verstande dat daarin het voorschrift wordt opgenomen dat de KCB slechts mag worden geëxploiteerd wanneer beschikt wordt over een tweede onafhankelijke stroomnet, zoals voorgeschreven in de ontwerprevisievergunning en de KCB tot die tijd niet te laten heropstarten dan wel stil te leggen.Lees verder

Urenco: verlies over eerste helft 2016

urenco-centrifugesUrenco heeft het eerste half jaar van 2016 een verlies geleden van 8,5 miljoen euro. Vorig jaar maakte het bedrijf in het eerste halfjaar nog een winst van 166 miljoen. Het bedrijf, dat uranium voor kerncentrales verrijkt, wijt dat aan ongunstige wisselkoersen en de val van de Britse Pond door de Brexit. Aan de andere kant zeggen ze dat er geen directe gevolgen van de Brezit zijn, of nog te vroeg om dat te constateren: Lees verder

D66: veel vragen over transport in ongeschikte containers

covra-busjeD66 wil opschorting van de omstreden vergunning voor het transport in ongeschikte containers van een aantal bronnen naar de Covra. In elk geval tot dat duidelijkheid gegeven is door de minister van I&M. Dit blijkt uit Kamervragen ingediend door Van Veldhoven. Verder is de belangrijkste vraag waarom er zo veel haast is bij het transport en waarom er niet gewoon gewacht kan worden tot de goede transportcontainers er weer zijn. Ook de SP heeft vragen gesteld in de provinciale Staten van Noord-Holland Lees verder

Zeeuwse Volksraadpleging over 200 miljoen voor verliesgevend KCB

volksraadplegingIn Zeeland is een actie gestart voor een volksraadpleging over de vraag of de gemeentes en provincie garant moeten staan voor 200 miljoen euro voor de verliesgevende kerncentrale Borssele. Voor het aanvragen van een volksraadpleging zijn in beginsel 1000 handtekeningen nodig van stemgerechtigde inwoners van Zeeland. Uiteindelijk kan de volksraadpleging gehouden worden als er totaal 6000 handtekeningen binnen zijn. Lees verder

Vervoer kernafval NRG in ongeschikte containers

bronhouderKernenergie toezichthouder ANVS heeft onlangs een vergunning afgegeven voor het vervoer van hoogradioactief kernafval van NRG in Petten naar de COVRA bij Vlissingen. Het verontrustende aan dit transport is dat de toezichthouder heeft ingestemd met een ‘special arrangement’. Hierdoor mag de COVRA lichtere containers voor het transport gebruiken dan gebruikelijk. Deze lichtere containers zijn volgens het internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA echter niet geschikt voor het vervoer van zulk hoogradioactief materiaal, omdat deze containers bij een zwaar ongeval niet altijd intact blijven. Het te vervoeren kernafval is zo radioactief dat de kans dat ze buiten de containers komen, nihil moet zijn. Dat is nu niet gegarandeerd. Lees verder

Laka maakt bezwaar tegen vervoer splijtstof naar Frankrijk

epz_voortdurend_verbeterenLaka heeft bezwaar gemaakt tegen de overbrengingsvergunning verleend door de ANVS aan de eigenaar van de kerncentrale Borssele, EPZ. Die vergunning is noodzakelijk om verbruikte kernbrandstof van de kerncentrale naar Frankrijk te vervoeren. Het is onduidelijk wat er onder deze vergunning precies vervoerd mag worden.
Sinds 2014 draait kerncentrale Borssele deels op plutonium; het is onduidelijk of dat al afgevoerd mag worden onder deze vergunning. Volgens de ANVS staat dit in een bijlage bij de vergunning. Deze is echter niet gepubliceerd. Voor de eigenlijke transporten is ook een transportvergunning noodzakelijk. De overbrengingsvergunning loopt tot en met 2019.
Laka’s bezwaar gaat ook in op de vermeende bestemming van splijtstoffen die bij opwerking vrijkomen en Euratom-wetgeving over export van kernafval.

Urenco ondertekent contract met Oekraïne

kaart-oekraine-grootUrenco heeft een contract met Oekraïne ondertekend voor de levering van verrijkt uranium. Het contract is voor drie jaar zo wordt op de website van Energoatom, de staatsonderneming op het gebied van kernenergie, meegedeeld. Het uranium zal in Urenco-fabrieken (Capenhurst, Gronau en Almelo) waarna Westinghouse er in Zweden brandstofelementen van gaat maken.
Oekraïne is bezig om (ook voor kernenergie) minder afhankelijk te worden van Rusland. Tot voor kort kwam alle brandstof uit Rusland, maar sinds kort zijn er in een klein aantal kerncentrales brandstofelementen van Westinghouse geladen. Maar in die elementen zat nog steeds in Rusland verrijkt uranium. Dat Russische monopolie wordt nu doorbroken. Lees verder

Gemeenten naar Europa wegens Doel

doel-bewust stoppenDe Brabantse grensgemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen en het Zeeuwse Tholen stappen naar de Europese Commissie omdat er geen inspraak over de grens is geweest bij het langer open houden van de kerncentrales in Doel. Ze voelen zich buitenspel gezet.De gemeenten vinden dat de Belgische overheid inspraak mogelijk had moeten maken, ook in Nederland, aangezien Doel maar een paar kilometer verwijdert is van de Nederlands grens. Ze verwijzen onder andere naar de Espoo-conventie die stelt dat als een land de levensduur van een kerncentrale wil verlengen, er een nieuw milieueffectenrapport moet komen. Daar moeten de inwoners van de buurlanden inspraak in krijgen. Lees verder

Interne besmetting medewerker NRG

nrg-logoNRG meldt dat er op 22 juni radioactief materiaal is vrijgekomen uit een kapotte bron en dat een medewerker dat ingeademd heeft. Niet vermeld wordt om welke stof het gaat. Zowel ANVS als NRG heeft intussen aan Laka bevestigd dat het gaat om een besmetting door inademing van Americium-241, een alfastraler. Am-241 heeft een halfwaardetijd (tijd waarin helft van radioactiviteit vervalt) van 432 jaar en komt o.a. voor in (oudere) rookmelders die nu niet meer verkocht worden.
Het incident gebeurde tijdens het overbrengen van radioactieve ijkbronnen naar een nieuwe behuizing. Eén van de bronnen bleek te zijn beschadigd, waardoor een klein deel van de radioactieve stof vrijkwam. “De medewerker heeft direct na de gebeurtenis de verspreide radioactieve stof opgeruimd en het laboratorium schoongemaakt. Er zijn geen gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, omdat de gebeurtenis zich afspeelde in een afgesloten laboratorium.Lees verder

Druk in VS om levering uranium aan België te voorkomen

terrorists_targetIn de Verenigde Staten is een petitie gelanceerd om de levering van 134 kg hoogverrijkt uranium (HEU) voor de BR-2 reactor in Mol te verbieden. Reden: de interesse van IS voor het Studie Centrum Kernenergie (SCK) die bleek toen bij een huiszoeking beelden werden gevonden van het huis van de directeur van het centrum in Mol. “This clear and present danger underscores the urgency of minimizing the supply of HEU to the BR-2 reactor, and ending that supply as soon as possible”. Lees verder