Bron: ANP Publicatiedatum: 18-08-2003

‘Tijd rijp voor nieuwe discussie over kernenergie’

De tijd lijkt rijp voor hernieuwde discussie over kernenergie. Dit schrijft het Presidium van de Tweede Kamer in een brief aan zijn leden. In de brief wordt voorgesteld een parlementaire themacommissie Technologiebeleid in te stellen, met welk voorstel de Kamer in haar laatste vergadering inmiddels heeft ingestemd.

Doel van de nieuwe commissie is om de politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van een aantal belangrijke technologieën te bevorderen, zodat de politiek meer dan tot dusver anticiperend, initiërend en daardoor agendabepalend kan optreden.

Vermoedelijk omdat het in de stilste tijd van het jaar is genomen, heeft dit instellingsbesluit weinig aandacht getrokken. Ten onrechte. Nooit eerder heeft het Nederlandse parlement zo'n type commissie uit de eigen gelederen gevormd. Hiermee komt de politiek tegemoet aan de kritiek uit de samenleving, de wetenschap en het bedrijfsleven dat de politieke aandacht voor een gericht wetenschaps- en technologiebeleid tekort schiet en dat het accent te sterk is gericht op incidenten. In de brief suggereert het Presidium de nieuwe commissie om zich allereerst te richten op de gebieden biotechnologie, nanotechnologie, informatie- en communicatietechnologie, en (kern)energietechnologie.

Het laatste onderwerp, de toekomst van de energievoorziening, zal de komende tijd sowieso op de politieke agenda komen, merkt het Presidium op. 'Hoe zit het met de voorraden van de fossiele energie? Welke alternatieven zijn of komen beschikbaar? Een van die alternatieven is kernenergie. Kernenergie is een maatschappelijk controversiële technologie, waarover in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw heftig is gediscussieerd.
 

Het ongeval met de kernreactor in Tsjernobyl in 1986 leidde tot uitstel van mogelijke plannen en deed daarmee de discussie over kernenergie verstommen. Maar de tijd lijkt rijp voor hernieuwde discussie. Zo is er de invloed van de Kyoto-doelstellingen op het gebied van CO2-reductie in verband met de klimaatproblematiek, terrorisme, afhankelijkheid van olie, liberalisering van de Europese energiemarkt. Ook wordt gezocht naar oplossingen voor het kernafvalprobleem.' Het Presidium beveelt de nieuwe themacommissie aan om 'nu - zonder noodzaak en druk van directe besluitvorming - na te gaan welke nieuwe feiten en argumenten op dit moment, onder invloed van technologische en maatschappelijke veranderingen, een rol spelen'.

Om slagvaardig te kunnen opereren zal de themacommissie Technologiebeleid uit ten hoogste negen leden bestaan, maximaal één lid per fractie. Zodra de Kamer van vakantie terug is eind augustus wordt de personele invulling ter hand genomen. Het Presidium wil het eerste functioneren van de nieuwe commissie nog vóór het zomerreces van 2004 evalueren.