N-Holland: geld naar Pallas zonder toetsing voorwaarden

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 9 januari besloten dat er 7,5 miljoen euro naar de nieuwe reactor Pallas overgemaakt wordt. Het is het tweede gedeelte van de tweede tranche van een lening. Die tweede tranche werd in eerste instantie (in een geheime beslissing) geweigerd, omdat de provincie onvoldoende voortgang zag in de ontwikkeling van de nieuwe reactor. Maar na ingrijpen van minister Kamp (EZ) ging de provincie in december 2015 alsnog overstag. Echter wel met harde voorwaarden voor verdere financiering. Met dit besluit lijkt het alsof niet eens naar die voorwaarden is gekeken, en het een hamerstuk is geweest. Lees verder

België: Toch geen onderzoek naar nieuwe kerncentrale

Er komt toch geen onderzoek naar de kosten van een nieuwe kerncentrale in België. Dat heeft het kernkabinet vrijdagmiddag besloten. De optie ‘nieuwe kerncentrale’ wordt geschrapt uit de opdracht, want het valt buiten het regeerakkoord en de wet die de huidige meerderheid in 2015 heeft goedgekeurd om de kerncentrales tegen 2025 te sluiten. Verder werden we er op gewezen dat ‘niemand een nieuwe kerncentrale wil’, zoals we vrijdag schreven, waarschijnlijk een té optimistische inschatting is. Hoewel de N-VA (de partij van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon die over de kerncentrales gaat) nu alleen praat over verlenging van de levensduur van de huidige kerncentrales, staat op de website nog steeds het stuk uit 2012: 'Visie op een modern energiesysteem', met daarin het pleidooi voor de bouw van thoriumreactoren en een uitfasering daarvan in 2065…

Financiën: slechte rating voor Urenco is sectorbreed, dus in lijn met beleid

De minister van Financiën heeft vragen beantwoord over de jaarlijkse rapportage over Staatsdeelnemingen. De staat is voor 100 procent eigenaar van afvalopslag organisatie Covra en van een derde van verrijkingsconglomeraat Urenco. Weinig nieuws: Covra loopt financieel slecht omdat het rendement op beleggingen veel te weinig is: voor de zoveelste keer wordt meegedeeld dat men op een andere manier mag beleggen. Lees verder

Californië, 6de economie ter wereld, sluit laatste kerncentrale in 2025

In de VS staat Californië is besloten dat de laatste kerncentrale uiterlijk in 2025 gesloten word. De California Public Utilities Commission nam die beslissing gisteren (donderdag) unaniem. Het gaat om de kerncentrale Diablo Canyon: reactor 1 moet gesloten in 2024 en reactor 2 in 2025, maar eerder kan ook. Daarmee komt er een eind aan kernenergie in deze staat: de zesde economie van de wereld en hard op weg om de vijfde economie, het Verenigd Koninkrijk, in te halen. De twee reactoren, samen 2400 MW, gingen in 1984 en 1985 in bedrijf. Het elektriciteitsbedrijf PG&E heft afgesproken te investeren in energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en opslag van elektriciteit om de stroom te compenseren die niet langer door de kerncentrale zal worden geproduceerd.

België: onderzoek naar nieuwe kerncentrale die geen enkele partij wil

De Belgische regering laat onderzoek doen naar alle energieopties: alle kerncentrales –zoals afgesproken- sluiten in 2025; twee kerncentrales langer open houden –de optie van de N-VA- en -tot verbazing van iedereen- naar de bouw van een nieuwe kerncentrale. Verrassend, omdat daar niemand voor pleit, zelfs N-VA niet. Het onderzoek moet de basis vormen van de discussie over het energiepact en de kernenergie ‘uitstap’. Lees verder

Vergunning actualisatie Plan van Aanpak NRG historisch afval

De ANVS heeft NRG de definitieve vergunning verleend voor “een actualisatie van de voorschriften” van het Plan van Aanpak voor de afvoer van het historisch kernafval. Het laatste Plan van Aanpak is pas op 1 juni 2017 goedgekeurd door de ANVS. Laka tekende in juli bezwaar aan tegen dat Plan van Aanpak, wat onder andere toeziet op de verwerking en afvoer van NRG's historisch radioactief afval. Eind oktober bleek dat de ANVS al onze bezwaren van tafel veegt. We zijn ondertussen bij de Raad van State in beroep gegaan tegen deze afwijzing. Financiële steun voor die kostbare procedure wordt zeer gewaardeerd!

Magere vooruitzichten Urenco

Vorig jaar bleek dat Urenco op zoek is naar een nieuwe bedrijfsstrategie gebaseerd op een kleinere vraag naar verrijkt uranium en een lagere prijs voor het verrijken. Te weinig kerncentrales en te veel verrijkingscapaciteit, noemden we dat. Een grafiek over de prijsontwikkeling in 2017 van de prijs voor het verrijken van uranium maakt alles een stuk duidelijker. En de vooruitzichten voor de verrijkingsindustrie zijn niet florissant te noemen. Lees verder

NRG: verhoogd stralingsniveau, blootstelling medewerkers onduidelijk

Op 20 november 2017 meldt NRG in Petten aan de nucleaire toezichthouder ANVS dat op 8 november in een laboratorium van de Decontamination and Waste Treatment (DWT) onverwacht een licht verhoogd stralingsniveau is gemeten. Het verhoogde stralingsniveau bleek veroorzaakt door handelingen die plaatsvonden in de naburige afvalopslagfaciliteit, de Waste Storage Facility (WSF). De WSF, ook wel de pluggenloods genoemd, is de plek waar het historisch radioactief afval ligt, dat gescheiden en afgevoerd moet worden. Er wordt nog onderzocht of medewerkers aan verhoogde stralingsniveaus zijn blootgesteld. Lees verder

Kerncentrales per 1 januari 2018

Oudejaarsdag sloot in het zuiden van Duitsland kernreactor Gundremmingen B: meteen een goed begin van 2018! Nog zeven Duitse kerncentrales te gaan, hier het schema met ‘Restlaufzeiten’ tot en met 2022 als de laatste kerncentrale gesloten zal gaan worden. En dan natuurlijk nog de verrijkingsfabriek in Gronau en de splijtstofstavenfabriek in Lingen. Blijft dan nog voor de komende millennia het radioactief afval. Hoeveel kerncentrales waren in bedrijf eind 2017? Lees verder

Lighthouse als alternatief voor kernreactor; sneller, goedkoper en schoner

Na het nieuws, eerder vandaag, dat een eventuele Pallas-reactor er niet komt zonder €60-100 miljoen extra rijksbijdrage, brengt Laka opnieuw nieuws over medische isotopen: ASML Lighthouse, de alternatieve productiemethode voor medische isotopen, blijkt eerder beschikbaar dan eerder gepland. De elektronenlaser-technologie, ontwikkeld door ASML in Eindhoven, blijkt ook veel goedkoper dan een kernreactor, wel intrinsiek veilig, produceert blijkbaar géén hoogradioactief afval en komt op korte termijn beschikbaar. Lees verder