Laatste HEU naar VS

Vanuit de haven van Den Helder is het laatste transport met hoogverrijkt uranium uit de HFR in Petten naar de VS vertrokken. Het transport (van 210 splijtstofelementen) is, volgens NRG, volgens plan verlopen. Begin mei is de reactor omgeschakeld naar laagverrijkt uranium brandstof. Dit zal tzt opgeslagen worden in de HABOG-bunker bij de COVRA in Borssele.

Convenant deugt nog steeds niet

Het convenant over de sluiting van Borssele in 2033 kan nog steeds niet de goedkeuring van het parlement wegdragen. De parlementsadvocaat concludeert dat de staat onnodig risico loopt op het betalen van een fikse schadevergoeding door een laatste verandering in het convenant. Het nieuwe artikel gaat over opwerking na het huidige contract dat Borssele heeft (met AREVA) voor opwerking in La Hague tot 2015. Als een vergunning daarvoor geweigerd zou worden en directe opslag moet volgen is, volgens het artikel, het Rijk verplicht de meerkosten te betalen. "We zien daarvoor geen rechtvaardiging", schrijft de parlementsadvocaat. Maar CDA laat weten dat dat laatste punt geen reden zal zijn het langer openhouden te blokkeren; het convenant kan daardoor op een meerderheid blijven rekenen.

Export afval Urenco voor Raad van State

Greenpeace eist bij de Raad van State dat de uitbreidingsvergunning van Urenco vernietigd wordt. Reden daarvoor is dat Urenco verarmd uranium exporteert naar Rusland voor herverrijking. Greenpeace zegt dat de kans groot is dat daar het afval geloosd wordt in het milieu, waardoor de gezondheid van de Russische bevolking schade oploopt. Herverrijking gebeurt in Tomsk en volgens Greenpeace loost Tomsk nog steeds radioactief afval in de rivier. Volgens Urenco wordt al het afval ('verarmd uranium') gebruikt als brandstof in kweekreactoren. Gezien de deplorablele praktijk van de kweekreactor is dat toch wel zeer twijfelachtig. Uitspraak volgt

Debat niet, stemming over convenant wel uitgesteld

Het is duidelijk dat een Kamermeerderheid de kerncentrale in Borssele open wil houden tot 2033 en het convenant van het Rijk en EPZ daarover zal steunen. Toch gebeurt dat nog niet na een schimmig debat in de Kamer. Reden daarvoor is een laatste plotselinge wijziging in het convenant en de onduidelijkheid wat dat betekent. De Kamer besluit eerst haar advocaat er naar te laten kijken. Van Geel weigert nog steeds inzicht te geven in de cijfers over een eventuele schadevergoeding voor het sluiten van de reactor. De coalitie CDA, VVD en D'66, vormen samen met de fracties van de LPF en der SGP echter een meerderheid voor het langer openhouden. Buiten op het Plein, en 's morgens al bij het ministerie van VROM protesteren anti-kernenergie activisten tegen het in bedrijf houden van Borssele tot 2033. Zie daarvoor het actieoverzicht

Meer camera’s voor groter gebied rond Borssele

De burgemeester van de gemeente Borsele (met 1 s) J.Gelok, verwacht dat er binnenkort meer camera's in een groter gebied rond de kerncentrale in Borssele (met 2 ss) geplaatst zullen worden "zodat een groter gebied in de gaten kan worden gehouden". Aanleiding daarvoor zou zijn een beklimming van de koepel van de kerncentrale door Greenpeace, vorige zomer. Dertig jaar geleden wist de Oostenrijkse auteur Robert Jungk het al: "Kernenergie leidt tot politiestaat".

Opslag in La Hague illegaal

Uit de contracten tussen AREVA en EPZ over de opwerking van afval uit Borssele blijkt volgens Greenpeace dat de opslag in Frankrijk veel te lang duurt en daardoor illegaal is. De contracten werden gisteren aan Greenpeace overhandigd, nadat een Franse rechter dat beslist had. Greenpeace heeft jarenlang juridiese strijd gevoerd voor het recht deze contracten in te zien. Eerder heeft het Franse Hof van Cassatie  geoordeeld dat afval uit de Australische (proef-)reactor Lucas Heights te lang en dus illegaal op het terrein in La Hague opgeslagen ligt. EPZ zegt te verwachten dat de uitspraak "geen directe gevolgen voor de bedrijfsvoering" heeft en dat het ook "de schuld van Greenpeace" is dat het daar zo lang ligt opgeslagen.

Niuwe reactor in Petten

NRG en de Europese Unie gaan samen een nieuwe reactor bouwen op het terrein van het ECN in Petten. De Pallas, zoals die gedoopt is, wordt veel kleiner dan de HFR die hiermee vervangen wordt, en zal gebruikt worden voor de produktie van medische isotopen, maar ook voor onderzoek naar verkorting van de levensduur van radioactief afval, materialen voor nieuwe generaties kernreactoren en ander kernenergie-onderzoek. De reactor gaat naar verwacting 250 miljoen euro kosten en moet in 2015 kklaar zijn.

Delta wil wel bouwen

Het Zeeuwse electriciteitsbedrijf Delta (voor de helft eigenaar van kerncentrale Borssele) is zeer ge-interesseert in een nieuwe kerncentrale: "In Zeeland, is ruimte, draagvlak en koelwater", aldus directeur Luteijn. Andere electriciteitsbedrijven zijn minder stellig, maar Essent, ENeco en Electrabel houden de optie nadrukkelijk wel open. Nuon staat vooralsnog afwijzend tegenover kernenergie: "we vinden kernenergie niet duurzaam en vinden het verwerpelijk om kernenergie duurzaam te noemen".

Van Geel: “bouw kerncentrale niet uitsluiten”

Staatssecretaris van milieu Van Geel gooit onverwacht de knuppel in het hoenderhok door in het programma Buitenhof te zeggen dat het halen van de Kyoto doelstellingen zonder kernenergie onmogelijk is: het is een kwestie van "en, en, en: meer duurzame energie, vooral besparingmaatregelen en daarna meer kernenergie". Kerncentrales zouden gebouwd kunnen worden in Borssele, Maashaven en Eemshaven, volgens hem. De komende jaren moeten er minstens drie elektriciteitscentrales vervangen worden door of kolen of kernenergie, dat ziet Van Geel als de keuze. Minister Brinkhorst sluit meer kernenergie ook niet uit, maar waarom zou je dat in Nederland doen?

Borssele open tot 2033

Geen verrassing, maar evenmin een goed begin van het jaar: Van Geel heeft nu eindelijk in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld welke 'deal' er gesloten is met de eigenaren van de kerncentrale: Essent en Delta.

  • De centrale mag tot uiterlijk 2033 in werking blijven
  • Delta en Essent investeren 250 miljoen extra in energiebesparing, CO2-opslag en hernieuwbare energie.
  • de staat investeert ook 250 miljoen tussen 2006-2012 in energiebesparing schoon fossiel en hernieuwbare energie
  • Borssele moet bij de 25% veiligste kerncentrales horen (van de EU, VS en Canada)
  • Borssele wordt direct na de sluiting ontmanteld

De Tweede Kamer gaat er nog over praten. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend.

Het blijft onduidelijk waar de door Van Geel steeds gehanteerde verwachte schadevergoedingen (tot 1 miljard) op gebaseerd zijn, ook in het analyse rapport van de ECN/NRG (hier te downloaden, 180 blz. 2,5Mb)

[lees hier de antwoorden]