Argos: rijksambtenaren werkten regeringsbesluit sluiting Borssele tegen

In 1994 besloot het eerste paarse kabinet in opdracht van de Tweede Kamer dat de kerncentrale in Borssele dicht moest op 31 december 2003. Maar uiteindelijk blijkt dat Borssele openblijft tot 2013 en misschien nog veel langer. Volgens het officiële verhaal komt dat doordat het de ministeries niet gelukt is de kerncentrale dicht te krijgen. Het zou allemaal te wijt zijn aan geklungel van ambtenaren en hun minister. Uit documenten die Argos vandaag openbaart blijkt dat de ambtenaren helemaal geen zin hadden het regeringsbesluit uit te voeren en zelfs ronduit hebben tegengewerkt. De documenten kwamen boven tafel door een WOB-procedure van WISE-Amsterdam.

Pakistan als exporteur van nucleaire technologie, verkregen van Urenco

Uit onderzoek naar de nucleaire projecten van Noord-Korea, Iran en Libië komt Pakistan naar voren als middelpunt van een los netwerk van verspreiders van kerntechnologie. Het netwerk, met veel aanbieders en tussenpersonen, strekt zich uit van Duitsland tot Dubai en van China tot Zuid-Azië. Veel wegen lijken te leiden naar het Khan Onderzoekslaboratorium in Kahuta, waar Pakistans eigen bom is ontwikkeld. Naar de bronnen van het Libische uraniumverrijkingsprogramma wordt nog gezocht, maar betrokkenen in de New York Times wijzen op 'verbindingen' met de nucleaire programma's van Pakistan en Iran.  De vader van de Pakistaanse kernbom, Dr. Abdul Qadeer Khan, kopieerde in de jaren zeventig de blauwdruk van de bouw van een ultracentrifuge in Almelo. (lees hier meer over de schandalen rond verrijking en Urenco op website van NENO)

HFR: Veiligheidskleppen in reactor Petten

De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten is na twintig jaar alsnog beter beveiligd tegen een eventuele meltdown. Klokkenluider Paul Schaap vroeg jarenlang aandacht voor de veiligheidsrisico's in Petten, maar ontmoette veel weerstand uit wetenschappelijke hoek. Tijdens een korte onderhoudsstop is de afgelopen weken een vacuümbreker aangebracht. Dit zijn kleppen op de inlaat van het koelwatersysteem. Hierdoor wordt voorkomen dat bij een calamiteit de koeling te snel wegvalt. Schaap verklaart dat de directie met deze ingreep eindelijk het gevaar van kernsmelting heeft onderkend.

Kerncentrale Borssele buiten bedrijf

De kerncentrale Borssele is vandaag stilgelegd na een storing in een klep in het nucleaire gedeelte van de centrale. De reparatie neemt waarschijnlijk enkele dagen in beslag. De afgelopen dagen gaven temperatuurmeters in de klep te zien dat er iets niet in orde was. Vanmorgen vroeg is besloten de kerncentrale uit bedrijf te nemen.

Eneco wil discussie over kernenergie

Energiebedrijf Eneco wil dat kernenergie terugkomt op de politieke agenda. Directeur R. Blom zegt dat er voor 2010 een fundamentele discussie moet komen over het gebruik van nucleaire energie in Nederland op de lange termijn. De topman van Eneco, dat twee miljoen klanten telt, erkent dat de verwerking van radioactief afval een probleem is. "Maar als de samenleving zoveel energie eist, moeten we ons afvragen of we de nadelen misschien op de koop toe moeten nemen. We zullen als samenleving keuzes moeten maken. Ofwel we moeten zuiniger omgaan met energie, ofwel we moeten praten over alternatieven voor fossiele brandstoffen."

Eerste kernafval naar HABOG-bunker

Bij de Covra in Nieuwdorp is vandaag de eerste lading hoog-radioactief afval voor de nieuwe opslagbunker aangekomen. Het kernafval komt uit de onderzoeksreactor in Petten. Bij de Covra staan al vijf containers met hoog-radioactief afval uit Petten. Die zijn tijdelijk weggezet in de bunker voor laag-actief afval, omdat het HABOG toen nog niet klaar was. De vandaag aangekomen lading wordt eerst opgeslagen in de nieuwe bunker.

Borssele 30 jaar

Het dertig jarig bestaan van de kerncentrale Borssele wordt door de kernenergie-lobby gevoerd in een kantoor op het terrein van de kerncentrale. Ze voelen zich gesterkt door het feit dat de centrale minimaal open blijft tot 2013 en vinden dat het tij keert voor kernenergie. Jan Terlouw spreekt zich uit voor nieuwe kerncentrales maar vindt wel dat Nederland te dichtbevolkt is: Oost-Europa zou een goede lokatie zijn. Buiten 'vieren' de dertigste verjaardag van de kerncentrale in Borssele door 600 200-liter vaten 'radioactief-afval' op de dijk voor de centrale neer te zetten (meer foto's). Deze vaten symboliseren de hoeveelheid hoog-radioactief afval dat in die 30 jaar geproduceerd is.

Opening HABOG

De koningin opent hoogstpersoonlijk het gebouw voor hoog radioactief afval (HABOG) bij de COVRA in Borssele. Veel maatschappelijke groepen nemen aanstoot aan het feit dat de koningin zich leent voor deze opening van een omstreden faciliteit. Zo plaatsen de Zeeuwse Milieu Federatie en Greenpeace advertenties en roept WISE de koningen in een open brief op niet te gaan. Demonstranten protesteren bij de ingang met spandoeken en rollenspel. De HABOG is omstreden omdat het gepresenteerd wordt als een oplossing voor het hoog radioactief afval. Voor een beperkte periode (ongeveer 100 jaar) zal het afval hier in opgeslagen worden. Wat er vervolgens de duizenden jaren daarna mee moet gebeuren is nog steeds, na 40 jaar internationaal onderzoek, onduidelijk. De HABOG is buitendijks gebouwd en met de stijging van de zeespiegel is dat geen vertrouwenwekkende locatie.

Kamer: Hernieuwde discussie over kernenergie

In de Tweede Kamer is een zgh. Themacommissie Technologiebeleid ingesteld. Doel van de nieuwe commissie is om de “politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van een aantal belangrijke technologieën te bevorderen, zodat de politiek meer dan tot dusver anticiperend, initiërend en daardoor agendabepalend kan optreden”.

Belangrijk thema van de commissie is naast biotechnologie, nanatechnologie ook (kern)energie ”De tijd lijkt rijp voor een hernieuwde diskussie over kernenergie” aldus het Presidium van de Tweede Kamer in haar brief aan de leden van de Kamer. Na het zomerreces zal over de personele bezetting gepraat worden: ten hoogste 9 leden, van elke partij een. (lees hier het ANP-bericht of de hele brief van het Presidium aan de Kamer (pdf 42 kb).