Twijfels over noodzaak van kernreactor

Belgische wetenschappers zetten hun vraagtekens bij de noodzaak voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. De Belgen zijn zo ver met hun onderzoek naar zogenoemde cyclotrons dat een nieuwe reactor voor het maken van nucleaire medicijnen overbodig zou zijn. De bedrijfsleiding in Petten houdt vast aan het idee voor nieuwbouw. (NHD)

Plan om nieuwe kernreactor te bouwen in Petten

De Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) wil dat er in Petten een nieuwe kernreactor wordt gebouwd. De huidige, zogenoemde hogefluxreactor, recentelijk veel in het nieuws vanwege veiligheidskwesties, is over tien jaar aan vervanging toe. Volgens NRG-directeur Ten Wolde is er in de duinen bij Petten genoeg plek voor een nieuwe reactor. Maar voor staatssecretaris Van Geel van milieu is het geen uitgemaakte zaak dat er nieuwbouw gepleegd wordt in Petten. (NHD)

Van Geel wil alternatief voor kernreactor Petten

Om in de behoefte aan medische isotopen te voorzien moet in Europa worden gekeken naar een alternatief voor de kerncentrale van Petten. Van Geel vindt het onverstandig dat Europa voor de beschikbaarheid van medische isotopen, die onder meer een rol spelen bij de bestrijding van kanker, alleen afhankelijk is van Petten of van centrales in Canada en Zuid-Afrika. (NHD)

Zo langzamerhand grote scheuren in vertrouwen’

Nauwelijks een paar maanden nadat staatssecretaris Van Geel in Zijpe aan de gemeenteraad toezegde alle informatie over de kernreactor in Petten zo snel mogelijk aan de gemeente door te spelen, gaat er naar het ministerie een 'motie van teleurstelling', waarin de raad aangeeft dat Van Geel zijn belofte heeft gebroken. De taal en de woorden bleven netjes, gisteravond tijdens de raadsvergadering, maar de strekking was overduidelijk. De gemeenteraad Zijpe was niet alleen teleurgesteld, maar ook razend op de staatssecretaris. (NHD)

Excuses VROM aan gemeente Zijpe

Het ministerie van VROM heeft zijn excuses aangeboden aan de gemeente Zijpe naar aanleiding van berichten in het Noordhollands Dagblad dat de gemeenteraad kwaad is. In een telefoontje aan de burgemeester sprak de waarnemend inspecteur-generaal van het ministerie er zijn spijt over uit dat die belofte niet is nagekomen. (NHD)

Oppositie wil actie tegen Borssele

De oppositie in de Tweede Kamer wil alsnog actie van demissionair staatssecretaris Van Geel (Milieu/CDA) tegen het openhouden van de kerncentrale in Borssele. Een motie van het Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) wordt gesteund door D66, SP en PvdA, zo bleek gisteren. Van Geel voelt er niets voor om in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank in Den Bosch (25.09.02) en probeerde de partijen gerust te stellen met de toezegging dat het kabinet geen initiatief neemt om nieuwe centrales te bouwen. (bron: NRC Handelsblad)

HFR-hoorzitting gemeente Zijpe

In het gemeentehuis van Zijpe wordt een hoorzitting gehouden over de veiligheid van de HFR-reactor in Petten. Zelfs (demissionair) staatssecretaris Van Geel komt kijken of hij de onrust onder de bevolking weg kan nemen. Dat lukt niet. Veel sprekers wijzen op de tekortkomingen in de veiligheid (-scultuur) bij de reactor. Zie voor een uitgebreid verslag: "Het sprookje van de veilige reactor"

NVS nieuws: verhoogde radioactiviteit in Rijssen door wolkbreuk

Bij wolkbreuken kan een kortstondige verhoging optreden van radioactiviteit als gevolg van uitregening van radon-dochters. Tijdens de wolkbreuk van 11 augustus j.l. in Rijssen mat de meetlocatie van het Nationaal Meetnet voor Radioactiviteit de historische waarde van 236 nanoSievert per uur. Dat ligt boven het waarschuwingsniveau (200 nanoSievert per uur) van het NMR voor nucleaire incidenten. Vanwege de automatisch validatieroutine leidde dit echter niet tot een alarm.

KRO-Reporter: Twijfels over veiligheid HFR in Petten

Vandaag uiten voormalige werknemers van de Hoge Flux Reactor in Petten in het KRO TV-programma Reporter hun bezorgdheid over de veiligheid van de onderzoeksreactor. In de documentaire staat het zgn. 'Veldman-scenario' centraal, genoemd naar voormalig operator Theo Veldman. Hij ontdekte in 1985 een ernstige fout in het koelingsysteem: in geval van een breuk in de laagste plek van het systeem zou het water binnen 90 seconden kunnen wegstromen en een meltdown veroorzaken. Onafhankelijk kernfysicus Cees Andriesse verklaart dat er bij een dergelijk scenario zich een kernexplosie kan voordoen die in orde van grootte vergelijkbaar is met met de kernbom op Hiroshima.