HFR kan koelwater niet kwijt

De Hoge Flux Reactor in Petten heeft door het zonnige en droge voorjaar nu al moeite om koelwater te kunnen lozen in het Noord-hollandskanaal. Probleem is dat het water van het kanaal nu al warm is en (veel) koelwater (met een toegestane temperatuur van 34 graden) zou de temperatuur van het kanaalwater tot boven de toegestane norm kunnen verhogen. Jarenlang werd dat lozen toch gedoogd, maar vanaf dit jaar moet ook de reactor in Petten zich houden aan de koelwater- en lozingsvergunning.  Hoewel dat al lang bekend was, hebben ze in Petten nog geen maatregelen genoemen. Met als gevolg dat de HFR nu op een lager pitje moet.

Kamerbrief over ‘betrokkenheid Urenco bij ontwikkeling nucleaire wapens’

Minister van Buitenlandse Zaken, Bot, heeft de Tweede Kamer informatie gegeven over de betrokkenheid van Urenco in Almelo bij de ontwikkeling van nucleaire wapens. Nogmaals wordt al de bekende informatie herhaald over Khan, maar zelfs de naam van Slebos komt in de hele brief niet voor. Lees hier de brief aan de Kamer, en lees hier de Greenpeace notitie over proliferatie van nucleaire kennis en materialen.

Vervolging verdachte om nucleaire handel

Justitie gaat Henk S., de Nederlandse studievriend en handelspartner van de Pakistaanse Abdul Qadeer Kahn vervolgen voor levering van diverse strategische goederen aan Pakistan. Het gaat om goederen die gebruikt kunnen worden voor het fabriceren van chemische of nucleaire wapens. Een deel van de verboden leveranties zijn strategische goederen die niet mogen worden geëxporteerd. Verder zou hij zogenoemde ‘dual-use-goederen’ exporteren die zowel een civiele als militaire toepassing kennen. Ook een grondstof voor het gifgas mosterdgas zou zonder vergunning uitgevoerd zijn. In 1985 werd Henk S. al eens veroordeeld voor verboden handel met Pakistan. (uit: NRC Handelsblad, 3 mei 2004)

Speurtocht naar de oorsprong van het Rotterdamse uraniumoxide

Volgens VN-diplomaten is een grote hoeveelheid nucleair gevoelig en deels nucleair verontreinigd materiaal uit Irak naar Europa gesmokkeld om te worden hergebruikt. Mohammed ElBaradei van de IAEA waarschuwde de VN-Veiligheidsraad dat uit satelliet-foto’s is gebleken hoe grote hoeveelheden materiaal waaronder hele gebouwen verdwenen die ooit werden geïnspecteerd en verzegeld. Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor proliferatie, kunnen er wel cruciale bewijzen van Irak’s nucleaire programma worden vernietigd. Door de oorlog met Irak werden de bewuste plekken niet beschermd. Bewijs van de illegale import werd ontdekt door het Nederlandse bedrijf Jewometaal in de Rotterdamse haven (zie bij 15 januari).

Zakenman wil vergunning voor kerncentrale aanvragen

De Rotterdamse zakenman Benno Wiersma wil ws. ‘nog dit jaar’ een vergunning aanvragen voor de bouw van een (kleine) kerncentrale in Nederland. Hij heeft plannen voor een 10 MW Pebble Bed Modular Reactor, een Hoge Temperatuur Reactor (HTR) en zal gebouwd moeten gaan worden op de lokatie van een energie-grootverbruiker. Wiersma zegt z’n plannen verder uit de doeken te doen op een door WISE georganiseerd debat op 25 maart (zie www.tegenstroom.nl)

Borssele besluit tot nieuw opwerkingscontract

De ecploitant van de kerncentrale in Borssele heeft besloten de splijtstof-elementen op te laten werken in La Hague. Door dat de centrale langer open blijft dan 2004, moest er opnieuw besloten worden of het afval opgewerkt of direkt opgeslagen wordt.  De EPZ besluit tot opwerken omdat “alle aanwezige middelen afgestemd zijn op opwerking”: dat betekent dat het gebouw voor hoog-radioactief afval (HABOG) bij de COVRA  alleen geschikt is voor opwerkingsafval. Het HABOG is een tussenopslag voor ongeveer 100 jaar, wat er daarna moet gebeuren is onbekend. De COVRA kan dan ook bezwaarlijk als oplossing van het afval probleem gekwalificeerd worden.

Henk S.: vriend van een atoomspion

Henk S. die internationaal ook wel bekend staat als ‘Hanks’ of ’Hanx’ wordt al sinds de jaren zeventig in verband gebracht met leveranties van goederen die gebruikt konden worden voor de ontwikkeling van de Pakistaanse atoombom. Hij vormt het onderwerp van onderzoek voor tal van diensten, waaronder de Nederlandse inlichtingendienst AIVD, de economische opsporingsdienst Fiod/ECD en het openbaar ministerie. Na een veroordeling door de rechtbank tot een jaar gevangenisstraf stopte Henk S. niet met zijn activiteiten. Zijn rol als tussenpersoon in het netwerk van de Pakistaanse atoomspion Abdul Khan staat gedetailleerder bescheven in een tweetal artikelen in NRC Handelsblad.

Het centrum van proliferatie

Pakistan heeft een centrale rol gespeeld in de verspreiding van nucleaire technologie. Stukje bij beetje wordt duidelijk op welke wijze verboden informatie in verkeerde handen kon vallen. Maar tot op heden zijn er nog weinig bewijzen van de zware termen van Mohammed ElBaradei, directeur van het atoomenergie-agentschap IAEA, en president Bush. Wat wel bekend is klinkt allemaal verdacht genoeg, maar tussen 1976 en 1979 deed Van Doorne Transmissie (VDT) in Tilburg in opdracht van de Pakistaanse ambassade in Parijs letterlijk precies hetzelfde. (Uit: NRC Handelsblad)

VS: Nucleaire hulp van Henk S. aan Libië

Amerikaanse inlichtingendiensten beschikken over bewijzen dat de Nederlandse zakenman en metaaldeskundige Henk S. een rol heeft gespeeld bij het leveren van nucleaire technologie aan Libië. Henk S. is een studievriend en zakenpartner van de Pakistaanse atoomgeleerde Abdul Khan, die een deel van zijn kennis opdeed bij het Almelose Urenco. Op 10 februari verklaarde emeritus hoogleraar H. Das in het KRO-programma ‘1 op de middag’ dat S. recent nog met Khan in Pakistan handel heeft gedreven. De zakenman S. werd in 1985 veroordeeld voor de levering van een oscilloscoop aan Pakistan en kreeg daarvoor een jaar gevangenisstraf. (Uit: NRC Handelsblad)

Brinkhorst: ‘niet onoorbaar’ dat ambtenaren beleid niet uitvoeren

Minister van EZ Brinkhorst stelt in antwoord op kamervragen van Duyvendak en Vos (GroenLinks) over de sluiting van de kerncentrale in Borssele dat het 'niet onoorbaar' is dat ambtenaren 'de "mogelijkheid van een beleidswijziging" betrekken in hun "gedachtewisseling". Ambtenaren van EZ hebben, zo bleek uit stukken die WISE met de Wet Openbaarheid van Bestuur had gekregen, aktief de kabinetsbeslissing dat Borssele eind 2003 moest sluiten tegen gewerkt (zie ook 9 januari). Maar volgens Brinkhorst is het niet uitvoeren van beleid normaal "zeker in het begin van een ambtsperiode" (in augustus 1998 werd Jorritsma de nieuwe minister)  Ook is het volgens hem heel normaal dat ambtenaren aktief de EPZ wijzen op het feit dat het  verstandig zou kunnen zijn partij te worden in de rechtszaak. Lees hier de antwoorden op de kamervragen en hier het persbericht van GroenLinks naar aanleiding daarvan