Greenpeace doet aangifte tegen Petten en wil vervolging

Greenpeace is naar het Gerechtshof in Amsterdam gestapt. Ze vindt dat de overheid ernstig tekortschiet in het handhaven van de milieuregels rondom de kernreactor in Petten. Volgens de overheid kan de eigenaar van de reactor (het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van Euratom)  niet vervolgd worden in Nederland. Greenpeace is daar niet zeker van: "Ook Euratom moet zich aan de Nederlandse milieuregels houden, en wanneer dat niet gebeurt moet ook Euratom daarvoor worden gestraft". schrijft ze in haar persbericht. "Structurele verbeteringen zijn alleen mogelijk door alle bedrijven direct verantwoordelijk te stellen voor milieuovertredingen"

Gemeente Zijpe bleef in gebreke bij controle Petten

De  gemeente Zijpe heeftt, bij gebrek aan kennis, de controles van het terrein van de kerncentrale in Petten jarenlang uitbesteed aan een bedrijf met tegenstrijdige belangen. Het adviesbureau Barten adviseert bij het aanvragen van milieu-vergunningen en ook bij het naleven ervan. Omdat de gemeente daarvan op de hoogte was, liet men Barten vergezellen van een ambtenaar, die echter ondeskundig was. De twee hebben de controles niet goed gedaan, men kwam bijvoorbeeld niet overal 'omdat het terrein te groot was'. Zijpe, die Barten 20 duizend euro per jaar betaald, 'baalt' dat de kontroles niet goed gebeurde, kan alleen hij de controles doen door zijn gigantische deskundigheid 'ook op het gebied van kernenergie'.

Kabinet voorkomt vervolging Petten door OM

De eigenaar van de reactor in Petten is door de regering behoed van strafvervolging voor het op grote schaal overtreden van milieuwetgeving. Na een grootscheepse politie-inval on Petten werd er gesproken over 'Oost-Europese'  toestanden met betrekking tot naleving van de wetgeving. Radioactief afval was opgeslagen in zeecontainers, giftig chemisch afval stond onbeschermd in de buitenlucht of was opgeslagen in lekkende houten keten, en gasflessen waren verkeerd opgeslagen in de buurt van de reactor (waardoor ontploffingsgevaar aanwezig was). Het Openbaar Ministerie (OM) wilde Euratom graag vervolgen, maar Euratom is een onderdeel van de Europese Commissie. Buitenlandse Zaken vreesde een diplomatiek conflict en het OM was gedwongen de strafzaak tegen Euratom te laten vallen, nadat Bot persoonlijk verklaarde dat Euratom ('net als ambassadeurs') over immuniteit beschikt en niet strafrechtelijk vervolgd kan worden. Drie andere bedrijven op het terrein (ENC, NRG en Mallinkcrodt) zullen wel aangeklaagd worden, maar gaan zich beroepen op het gelijkheidsbeginsel, waardoor een aantal aanklachten ws. zullen vervallen. Het OM spreekt nu van een 'vrijplaats' en van een schandaal dat Euratom in Nederland niet vervolgd kan worden. De Volkskrant beschikt over interne documenten van het Ministerie van Justitie die deze gang van zaken (en het misnoegen van het OM) duidelijk maken. (zie ook bericht van 25 juni 2004)

Splijtstof IRI Delft naar COVRA

32 Gebruikte splijtstofstaven uit de HOR (Hoger Onderwijs Reactor) van het Interfacultair Reactor Instituut (IRI), een onderdeel van de Technische Universiteit Delft, zijn overgebracht naar de COVRA. De splijtstofelementen zijn nog van het type met oorspronkelijk hoogverrijkte splijtstof. De afgelopen jaren is de HOR geleidelijk overgegaan op het gebruik van laagverrijkt uranium.

Vergunning uitbreiding Urenco vernietigd

De uitbreidings-vergunning van de verrijkingsfabriek in Almelo is door de Raad van State vernietigt. In de bodemprocedure, aangespannen door Milieudefensie, werd aangetoond dat door de overheid niet voldaan is aan de verplichting omwonenden op de hoogte te stellen van de uitbreidingsplannen. De staat (Van Geel als staatssecretaris va Milieu) had in de vergunning en de pleitnota (en zelfs tot op de zitting) volgehouden dat aan die plicht wel is voldaan. De Raad van State besloot echter dat dat niet zo was en vernietigde de vergunning op procedurele gronden. Hierdoor is niet inhoudelijk ingegaan op de bezwaren tegen de uitbreidings-vergunning, en moet de vergunnings-procedure opnieuw doorlopen worden.

Kernenergie nog steeds rechts?

De Tweede Kamer-fractie van de LPF dient een motie in, waarin gepleit wordt voor het gebruik van kernenergie als alternatieve bron voor duurzame energie. De motie krijgt geen enkele steun behalve van de Groep Wilders. In het persbericht van de LPF zegt woordvoerder Varela: "ik ben verbaasd dat zelfs de VVD niet thuis geeft. Er lijkt een cultuur van angst te zijn ontstaan, gecreëerd door linkse activisten en opiniemakers."

Kerncentrale Borssele: vergunning voor hoger verrijkt uranium

De kerncentrale in Borssele heeft een vergunning gekregen voor het gebruik van hoger verrijkt uranium. Het gaat om brandstof met (maximaal) 4,4 % splijtbaar uranium 235. Het is de tweede keer dat de centrale  vergunning krijgt voor het vehogen van het percentage U-235. In 1997 werd het verhoogd van 3,3 % (wat het was vanaf de ingebruikname in 1973) tot 4 %. Het is nog mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de vergunning-verlening bij de Raad van State. Natuurlijk uranium heeft ongeveer 0,7 % U-235. Dat percentage wordt verhoogd, hetgeen noodzakelijk is om genoeg splijtbaar uranium te hebben voor een kettingreactie, in een verrijkingsfabriek.

Eerste transport opwerkingsafval van La Hague vetrokken

Dinsdagmiddag om 5 uur vertrekt vanuit La Hague de trein met de container opgewerkt afval. richting COVRA (zie 18 september). Op woensdagmorgen om 10.40 rijdt de trein onder zware politie-bewaking het terrein van de COVRA op. Aktivisten van Greenpeace is het gelukt om op de HABOG te komen en protesteren tegen opwerking en kernenergie. Het is het eerste transport dat terug komt van de opwerkingsfabriek in La Hague (afval uit Borssele). Uit Sellafield waar het afval uit Dodewaard naar toe is gebracht, wordt voorlopig nog niets terug verwacht. De opwerkingsfabrieken halen bij lange na niet de geplande capaciteit.

Van Geel: in 2005 afspraak met EPZ over sluiting van Borssele

Staatssecretaris van Geel van Milieubeheer wil volgend jaar een juridisch afdwingbare overeenkomst sluiten met de exploitant van de kerncentrale in Borssele (EPZ) over sluiting van de centrale in 2012. Dit staat in zijn ontwerp begroting voor 2005. Hoewel Van Geel dit al vaak heeft gezegd is dit de eerste keer dat hij concreet is over een tijdstip waarop de overeenkomst er moet zijn. Als het niet lukt om met de EPZ tot een overeenkomst te komen, wil Van Geel de Kernenergiewet wijzigen om zo sluiting in 2013 juridisch vast te leggen.

Verwacht: eerste transport opwerkingsafval van La Hague naar COVRA

Zeventien jaar later dan oorspronkelijk gepland lijkt het er nu dan toch van te komen: het eerste transport met afval van de opwerkingsfabriek in La Hague naar de HABOG-bunker op het COVRA-terrein in Borssele. Het transport zal eind september, begin oktober per trein plaats vinden en bestaan uit een container (temperatuur aan de buitenkant: 50 graden) met 28 stalen cilinders met daarin 500 kilo verglaasd hoog-radioactief afval. Deed de EPZ vorig jaar nog de toezegging de data van transporten bekend te maken ('we hebben niets te verbergen'), nu is die belofte blijkbaar niets meer waard: uit angst voor akties van anti-kernenergie-aktivisten zal men de preciese datum niet bekend maken.