Opening HABOG

De koningin opent hoogstpersoonlijk het gebouw voor hoog radioactief afval (HABOG) bij de COVRA in Borssele. Veel maatschappelijke groepen nemen aanstoot aan het feit dat de koningin zich leent voor deze opening van een omstreden faciliteit. Zo plaatsen de Zeeuwse Milieu Federatie en Greenpeace advertenties en roept WISE de koningen in een open brief op niet te gaan. Demonstranten protesteren bij de ingang met spandoeken en rollenspel. De HABOG is omstreden omdat het gepresenteerd wordt als een oplossing voor het hoog radioactief afval. Voor een beperkte periode (ongeveer 100 jaar) zal het afval hier in opgeslagen worden. Wat er vervolgens de duizenden jaren daarna mee moet gebeuren is nog steeds, na 40 jaar internationaal onderzoek, onduidelijk. De HABOG is buitendijks gebouwd en met de stijging van de zeespiegel is dat geen vertrouwenwekkende locatie.

Kamer: Hernieuwde discussie over kernenergie

In de Tweede Kamer is een zgh. Themacommissie Technologiebeleid ingesteld. Doel van de nieuwe commissie is om de “politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van een aantal belangrijke technologieën te bevorderen, zodat de politiek meer dan tot dusver anticiperend, initiërend en daardoor agendabepalend kan optreden”.

Belangrijk thema van de commissie is naast biotechnologie, nanatechnologie ook (kern)energie ”De tijd lijkt rijp voor een hernieuwde diskussie over kernenergie” aldus het Presidium van de Tweede Kamer in haar brief aan de leden van de Kamer. Na het zomerreces zal over de personele bezetting gepraat worden: ten hoogste 9 leden, van elke partij een. (lees hier het ANP-bericht of de hele brief van het Presidium aan de Kamer (pdf 42 kb).

Inspraak uitbreiding Urenco Almelo

Op dinsdag 19 augustus is er in Almelo een hoorzitting over de geplande uitbreiding van de Urenco verrijkingsfabriek in Almelo (19.00 uur, Theaterhotel, Schouwburgplein 1). Urenco heeft vergunning aangevraagd om de capaciteit uit te breiden van 2800t naar 3500t. (swu/j).
Bezwaren kunnen tot 3 september ingediend worden bij het ministerie van VROM in Den Haag. (Postadres: Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag). Leuk detail: zelfs op de website van VROM wordt Urenco een 'opwerkingsfabriek van uranium' genoemd! Ondertussen is die blunder na onze melding na twee dagen veranderd.

Detectiepoorten voor radioactiviteit in Rotterdamse haven; raketkop met VU gevonden

In de Rotterdamse haven worden detectiepoorten geplaatst die radioactief materiaal kunnen opsporen. De VS heeft een overeenkomst daarvoor afgesloten en zal de kosten gaan betalen. De poorten zijn er vooral om smokkel tegen te gaan en de VS hoopt zich daarmee beter te beveiligen tegen eventuele aanslagen. Er zijn in de haven en bij bedrijven al detectiepoorten die bijv. radioactief schroot moeten opsporen. Zo werd begin juli duidelijk dat er al een half jaar een raketkop van Russische makelij ligt  (via een partij schroot uit Angola) met verarmd uranium (hoewel media berichten over verrijkt uranium). Dat radioactief materiaal zal overgebracht worden naar de COVRA.

30 september zal koningin HABOG openen. 1ste transport november

Op 30 september wordt het gebouw voor de opslag van hoog radioactiefafval (het zogeheten HABOG) op het terrein van de COVRA in Vlissingen-Oost (Borssele) geopend.. De HABOG is gebouwd voor het kernsplijtingsafval wat terug komt uit de opwerkingsfabrieken in Sellafield en La Hague.  De bouw van de HABOG begin in 1999 en heeft ongeveer 120 miljoen Euro gekost. Wat er na de 100 jaar opslag in Borssele met het afval mot gebeuren is onduidelijk. Het COVRA terrein ligt buitendijks, hetgeen, in verband met de stijging van de zeespiegel,  een van de belangrijke kritiekpunten is.
Het eerste transport uit La Hague wordt in november verwacht.

Nederland ondertekend verdrag voor deelname aan militaire acties tegen verspreiding van WMD

Nederland heeft samen met 10 andere landen in Brisbane (Australië) een verdrag ondertekend dat de verspreiding van Massa Vernietigings Wapens moet tegen gaan. Het bijzondere aan dit initiatief is dat het militaire actie toestaat tegen ‘verdachte’ schepen en of vliegtuigen. Onderzocht moet nog wel worden of dat legaal is en zo niet, hoe die regels aan te passen.. Het verdrag (het Proliferation Security Initiative) werd eind mei gelanceerd door VS-president Bush, en is vooral gericht tegen Noord-Korea. Er zijn al veel internationale verdragen die dat tegen moeten gaan (waarvan de belangrijkste het Non-Proliferatie Verdrag en het Biological- en Chemical Weapons Convention zijn, die volgens critici alle drie overtreden worden door de VS), Dit is opnieuw een voorbijgaan aan en daarmee een verdere uitholling van de Verenigde Naties. (lees hier meer over oorsprong en doctrine waarbinnen dit initiatief past)

URENCO Gronau: Mogelijk alle UF6 transporten via Nederland

Op een hoorzitting over de uitbreiding van de URENCO-verrijkingsfabriek in het Duitse Gronau (van 1800 naar 4500 ton SWU) werd bekend dat de fabriek overweegt alle transporten dor Nederland te laten rijden. Begin juni werd al bekend dat Railion dit jaar 4 transporten (van telkens 4 containers) vervoert per rail naar Rotterdam. Uraniumhexafluoride (UF6) is niet erg radioactief maar wel chemisch gevaarlijk. Als het in contact komt met water (lucht) ontstaan er uranyl fluoride en fluorwaterstof, twee extreem chemisch giftige stoffen.
(lees hier ook meer over de gezondheidseffecten van blootstelling aan UF6)

COVRA over opslag radioactief afval uit overzeese gebieden

De COVRA heeft in het beleidsdocument 'Goed geregeld" een voornemen gelanceerd om afval uit Suriname, Antillen en Indonesië op te slaan (zie ook 18 juni). In een bijbehorend schrijven stelt de COVRA dat zij 'nog geen enkel contact gehad heeft met Suriname of de Antillen" en ook dat ze nog geen beeld heeft van de hoeveelheid radioactief afval. Ze beseffen dat de materie in Nederland gevoelig zal liggen, maar omdat ze geen enkele negatieve reactie heeft gehad op het beleidsvoornemen (ook geen positieve, dus geen enkele reactie, moeten ze toegegeven) gaan ze door met het onderzoeken van de mogelijkheid om 'hulp te bieden'.

Crisismanagement Petten moet beter

Het crisismanagement op de onderzoeksreactor in Petten moet op meerdere plekken worden verbeterd. Dat is de uitkomst van een onderzoek ("Crisismanagement en de OLP" - Onderzoeks Locatie Petten) door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) van de Universiteit Leiden. Probleem is het te vrijblijvende karakter van de verschillende overheden als het gaat om het aanpakken van problemen. De onderzoekers vinden dat VROM een voortrekkersrol moet gaan spelen bij het verbeteren van de samenwerking. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Zijpe.

Militaire vakbonden ongerust over Verarmd Uranium in Irak

Het gebruik van verarmd uranium en de besmetting van het milieu in Irak met verarmd uranium-deeltjes speelde een belangrijke rol in de discussie over de uitzending van Nederlandse militairen naar Irak. Door verschillende partijen werd tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer gewezen op het mogelijke gevaar en verwezen naar het Laka informatie over verarmd uranium (o.a. het rapport "Depleted Uranium, a post-war disaster for environment and health"). Damacio Lopez, voorzitter van het International Depleted Uranium Study Team, maakt de komende dagen een  informatie toer door Nederland (programma).