EPZ: genoeg van onwaarheden van Greenpeace en WISE

epzDe EPZ, exploitant van de kerncentrale in Borssele, heeft middels een persbericht, ook gestuurd naar alles en iedereen die een beetje met energie te maken heeft, laten weten genoeg te hebben van de 'misleidende informatie' van WISE en Greenpeace. Met een actiekaart Misleading Publicity (een parodie op de postercampagne van Greenpeace. Op de kaart: Borssele is veilig, uranium goedkoop en ruim voorhanden, kernafval belast het milieu nu niet en ook in de toekomst niet en een dialoog over kernenergie in de omschakeling naar duurzaam is noodzakelijk. WISE heeft enkele weken daarvoor een rapport uitgegeven over de gevolgen van het langer open blijven van de kerncentrale.

Urenco dreigt VS gemeente met ontbinding

Het door Urenco gedomineerde bedrijf LES (Louisiana Enrichment Service) heeft gedreigd een gemeenteraad te ontbinden als die doorgaat met oppositie tegen de vestiging van een uraniumverrijkingsfabriek. Het gaat om de gemeente Unicoi in de staat Tennessee. Een eerdere poging van LES om in de staat Louisiana een verrijkingsfabriek te bouwen werd in 1998 uiteindelijk afgewezen wegens "environmental racism".

Duitsland: paddestoelen en wild nog steeds besmet

Uit een nieuwe studie van het Landesamt fuer Oekologie blijkt dat verschillende soorten paddenstoelen en wild uit het Harz-gebergte nog steeds boven de norm van 600 Becquerel per kg zijn besmet. De radioactieve besmetting is afkomstig van het ongeluk in Tsjernobyl, meer dan 16 jaar geleden. Vooral sommige Kastanjeboleten (Xerocomus badius) (met 620 bq/kg) en wilde zwijnen (met 1667 Bq/kg) zijn nog steeds boven de norm.

Borssele in het regeerakkoord

De tekst die opgenomen is in het regeerakkoord van CDA, LPF en VVD over de kerncentrale in Borssele luidt als volgt: "In de overgang naar een duurzame energiehuishouding en gegeven de Kyoto-verplichtingen is het niet zinvol de kerncentrale te Borssele voortijdig te sluiten. Het Kabinet dient met de producent/eigenaar in overleg te treden over het openhouden van de centrale in relatie tot de economische en veilige levensduur en hier afspraken over te maken". (pagina 18, onder het kopje 'duurzame energiehuishouding')

Pronk dient noodwet voor sluiting Borssele niet in.

Gezien de 'veranderde politieke situatie' zal demissionair minister van Milieu Pronk de door hem voorbereidde noodwet over Borssele niet indienen. Die noodwet had zorg moeten dragen voor de sluiting van de kerncentrale in Borssele op de beoogde datum: 1-1-2004. In het conceptregeerakkoord van LPF, CDA en VVD staat dat het nieuwe kabinet hierover met de eigenaar afspraken moet maken. Die drie partijen zijn verklaarde voorstanders van het langer openblijven van de centrale.

Litouwen: Ignalina uiterlijk 2009 sluiten

De Litouwse regering heeft besloten aan de eis van de Europese Unie te voldoen en akkoord te gaan met sluiting van de kerncentrale Ignalina uiterlijk in 2009. De twee RBMK-reactoren (hetzelfde type als de centrale in Tsjernobyl) staan te boek als zeer gevaarlijk en de EU heeft sluiting altijd gezien als voorwaarde voor eventuele toetreding van Litouwen. Het parlement had al in 2000 besloten Ignalina eerder te sluiten, maar nu heeft de regering dat besluit overgenomen.

De echte cijfers van EU peiling over kernenergie

Er is iets mis met de percentages die te ronde doen uit de recente opinie-peiling die in opdracht van de EU is gehouden over (aspecten van) kernenergie (zie 13 mei). De verkeerde cijfers zijn gepubliceerd door een journalist van de Financieel Economische Tijd in België en vervolgens door Nederlandse journalisten (bij het ANP die er een bericht over maakte) overgenomen. De peiling heet "Europeans and radioactive waste" en gaat over de houding van de inwoners van de EU-landen over radioactief afval. Het is gepubliceerd op 19 april 2002. De foutieve interpretatie gaat over vraag 9.4: "If all the waste is managed safely, nuclear power should remain an option for electricity production in the European Union". Dan komt er een tabel waarin de cijfers voor "strongly agree" en "tend to agree" bij elkaar opgeteld de altijd (verkeerd) geciteerde cijfers geven: "meer dan 50% van Europeanen voor kernenergie".
Nogmaals: de vraagstelling is dus niet eenvoudig voor of tegen kernenergie, maar voor of tegen kernenergie in geval het afvalprobleem is opgelost. Dat betekent dat in de EU bijna de helft van de bevolking ook in dat geval tegen het gebruik van kernenergie blijft. Al moet daar wel bijverteld worden dat er veel "don't know" stemmen zijn. Voor Nederland valt dat nog mee (15%), maar in een land als Engeland (40%) of Portugal (41,8%) is dat heel hoog. Over het algemeen is het wel zo dat als je de 'weet-niet' stemmers vergeet, er meer voorstanders zijn dan tegenstanders, maar dan gaat het nog steeds om de vraag of kernenergie een optie is als het afvalprobleem is opgelost.
En (op een andere vraag) gemiddeld 46% in de EU geloofd dat het afvalprobleem niet opgelost kan worden en ook nog eens gemiddeld 18% dat het afvalprobleem nog niet opgelost is omdat het "politically unpopular" is (vraag 5.1: "Reasons for non-disposal of the most hazardous radioactive waste"). Slechts 21% denkt dat er nog geen opslag-faciliteit gevonden is omdat er een "carefull assessment" bezig is. Voor Nederland liggen die cijfers op 40% (dat veilige opslag niet mogelijk is), 23% (dat het politiek te onpopulair is) en 23% dat er nog geen opslag is omdat er een zorgvuldige afweging plaats vindt.
Het rapport is inmiddels van de EU-website, maar kun je hier downloaden in pdf formaat (189 kb, in het Engels).

Tweede Temelin-reactor in bedrijf

Het tweede blok van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelín (met een vermogen van ongeveer 900 MW) is vanaf vandaag in bedrijf. Het eerste blok is in 2000 opgestart, maar is al talloze malen stilgelegd wegens technische problemen. De reactoren zijn zeer omstreden omdat ze een mengeling zijn van (oude) Russische en nieuwere westerse technologie. De bouw is al in de jaren tachtig gestart, werd wegens geldgebrek stilgelegd na de omwenteling, maar toch weer verder gebouwd (vooral voor de export van elektriciteit).

Milieuorganisaties bezorgd over standpunten mogelijke nieuwe regering

Anti-kernenergie groepen en milieu-organisaties zijn bezorgd over de standpunten die de mogelijke regeringspartijen innemen over kernenergie. Duidelijk lijkt dat CDA, LPF en VVD de kerncentrale in Borssele langer willen openhouden dan de tot nu toe genoemde datum
2004. Zelfs wordt hier en daar hard op gedroomd over het bouwen van een kerncentrale erbij. Voor de lokaties die tot 1986 genoemd zijn (toen de bouw van kerncentrales werd stopgezet) zijn planologisch gezien nog steeds mogelijkheden. Volgens onderzoeker Herman Damveld is bijvoorbeeld voor de lokatie Eemshaven een goedkeurend kamerdebat voldoende. Procedures voor nieuwbouw zijn toendertijd door minister van Ruimtelijke Ordening Alders doorgezet en afgerond. Anti-kernenergie groepen hebben inmiddels en affiche gemaakt en roepen op die de downloaden en te plakken.