Argentijns bedrijf krijgt contract voor bouw reactor in Australië

De Australische regering heeft besloten dat de Argentijnse onderneming INVAP SE een onderzoeksreactor mag bouwen in Sydney. In Argentinië is een campagne tegen het contract gestart o.a. omdat het afval naar dat land zal worden gebracht voor ‘opwerking’. Er is echter helemaal geen opwerkingsmogelijkheid in Argentinië. In de Argentijnse grondwet staat dat er geen buitenlands radioactief afval mag worden opgeslagen.

EPZ betwist opnieuw bestaan afspraak sluiting Borssele

In de derde en laatste horing in het proces van EZ tegen EPZ over sluiting van Borssele, werd Harry Droog, oud-directeur EPZ gehoord. Hij ontkende glashard dat er een afspraak was: de datum 1-1-2004 kwam uit Den Haag en was slechts een uitweg uit een politieke impasse. Een tweede getuyige werd door de EPZ op het laatste moment niet opgeroepen. Er volgen nu nog schriftelijke ronden en de rechter zal proberen voor de zomer tot een uitspraak te komen.

Geen kinderen uit protest tegen nieuwe kerncentrale

Al ruim 700 Finse vrouwen hebben verklaard de komende 4 jaar geen kinderen te zullen baren als de regering haar plannen doorzet om een kerncentrale te bouwen. Eind januari besloot de regering to de bouwen van een 5de reactor, maar of de plannen een meerderheid in het parlement krijgt is nog steeds onduidelijk.

Toch DNA onderzoek naar mogelijke gvolgen VU Bijlmerramp

Bijna 10 jaar nadat een vliegtuig neerstortte in de Amsterdamse Bijlmermeer, komt er alsnog een DNA gezondheidsonderzoek (de zogenaamde FISH-methode) naar de gevolgen van verarmd uranium. Verarmd uranium was in het El Al vliegtuig aanwezig als contragewicht en slechts een deel ervan is teruggevonden. Het gaat om een proef bij 10 brandweermensen en 10 bewoners uit de groep die het grootste risico hebben gelopen.

2 kerncentrales gesloten in Engeland

Bradwell

Bradwell

In Engeland worden op 28 en 29 maart de oude kerncentrales in Bradwell voor goed stilgelegd. De reactoren waren sinds 1962 in gebruik. De eigenaar (BNFL) besloot in december 1999 uit economische redenen voor sluiting. In de komende drie jaar wordt de kernbrandstof verwijderd. Het afbreken van de centrales gebeurt pas over 85 tot 105 jaar. Het Verenigd Koninkrijk heeft nu nog 33 kerncentrales in bedrijf. Lees verder

UNEP rapport over verarmd uranium

UNEP, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties publiceert een rapport over vervuiling met verarmd uranium in Servië en Montenegro. Drie jaar na einde van de NAVO-bombardementen zijn er nog altijd plekken waar grond, begroeiing en lucht besmet is. Het is een gevolg van het gebruik van verarmd uranium in verschillende wapensystemen door de NAVO.

HFR klokkenluider bij inspectie?

Minister Pronk heeft de werknemer van het ECN in Petten die naar de pers stapte met feiten over overtredingen van veiligheidsmaatregelen bij de reactor uitgenodigd voor een sollicitatie gesprek. "Misschien is hij wel geinterresseerd in een baan bij de inspectie"

Milimeters van een ramp

De Amerikaanse kerncentrale Davis-Bess is slechts enkele milimeters verwijderd gebleven van een kernramp. Zuur, gelekt uit een kapotte controle-staaf heeft zich een weg gevreten door de deksel van het reactorvat. De 15 cm dikke deksel was op ongeveer 5 millimeter na doorgevreten. De Davis-Besse reactor is nu stilgelegd, maar dit kan gevolgen hebben voor alle kerncentrales, ook al lijken nationale veiligheidsinstanties zich nog weinig zorgen te maken.

Petten mag weer opstarten

De HFR in Petten mag 22 maart weer opstarten. De reactor werd op 18 februari stilgelegd nadat gebleken was dat er problemen in de veiligheidscultuur waren en een scheur in de reactorwand mogelijk groter was geworden. Minister Pronk stelt als eis voor het opstarten
maatregelen om de veiligheid te vergroten.

HABOG dit jaar klaar

Uit een artikel in de Zeeuwse Provinciaalse Courant blijkt dat de opslag faciliteit bij de COVRA in Borssele voor hoog-radioactief afval in de tweede helft van dit jaar in bedrijf genomen wordt. Eerst wordt er geoefend met in-actief afval en (eind?) volgend jaar zal het eerste afval terug komen van de opwerkingsfabrieken in Engeland en Franlrijk. Een van de belangrijkste argumenten tegen de opslag is dat het buitendijks gebouwd is.