Vergunning uitbreiding Urenco vernietigd

De uitbreidings-vergunning van de verrijkingsfabriek in Almelo is door de Raad van State vernietigt. In de bodemprocedure, aangespannen door Milieudefensie, werd aangetoond dat door de overheid niet voldaan is aan de verplichting omwonenden op de hoogte te stellen van de uitbreidingsplannen. De staat (Van Geel als staatssecretaris va Milieu) had in de vergunning en de pleitnota (en zelfs tot op de zitting) volgehouden dat aan die plicht wel is voldaan. De Raad van State besloot echter dat dat niet zo was en vernietigde de vergunning op procedurele gronden. Hierdoor is niet inhoudelijk ingegaan op de bezwaren tegen de uitbreidings-vergunning, en moet de vergunnings-procedure opnieuw doorlopen worden.

Kernenergie nog steeds rechts?

De Tweede Kamer-fractie van de LPF dient een motie in, waarin gepleit wordt voor het gebruik van kernenergie als alternatieve bron voor duurzame energie. De motie krijgt geen enkele steun behalve van de Groep Wilders. In het persbericht van de LPF zegt woordvoerder Varela: "ik ben verbaasd dat zelfs de VVD niet thuis geeft. Er lijkt een cultuur van angst te zijn ontstaan, gecreëerd door linkse activisten en opiniemakers."

Kerncentrale Borssele: vergunning voor hoger verrijkt uranium

De kerncentrale in Borssele heeft een vergunning gekregen voor het gebruik van hoger verrijkt uranium. Het gaat om brandstof met (maximaal) 4,4% splijtbaar uranium 235. Het is de tweede keer dat de centrale vergunning krijgt voor het verhogen van het percentage U-235. In 1997 werd het verhoogd van 3,3% (wat het was vanaf de ingebruikname in 1973) tot 4%. Het is nog mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de vergunning-verlening bij de Raad van State. Natuurlijk uranium heeft ongeveer 0,7% U-235. Dat percentage wordt verhoogd, hetgeen noodzakelijk is om genoeg splijtbaar uranium te hebben voor een kettingreactie, in een verrijkingsfabriek.

Eerste transport opwerkingsafval van La Hague vetrokken

Dinsdagmiddag om 5 uur vertrekt vanuit La Hague de trein met de container opgewerkt afval. richting COVRA (zie 18 september). Op woensdagmorgen om 10.40 rijdt de trein onder zware politie-bewaking het terrein van de COVRA op. Aktivisten van Greenpeace is het gelukt om op de HABOG te komen en protesteren tegen opwerking en kernenergie. Het is het eerste transport dat terug komt van de opwerkingsfabriek in La Hague (afval uit Borssele). Uit Sellafield waar het afval uit Dodewaard naar toe is gebracht, wordt voorlopig nog niets terug verwacht. De opwerkingsfabrieken halen bij lange na niet de geplande capaciteit.

Van Geel: in 2005 afspraak met EPZ over sluiting van Borssele

Staatssecretaris van Geel van Milieubeheer wil volgend jaar een juridisch afdwingbare overeenkomst sluiten met de exploitant van de kerncentrale in Borssele (EPZ) over sluiting van de centrale in 2012. Dit staat in zijn ontwerp begroting voor 2005. Hoewel Van Geel dit al vaak heeft gezegd is dit de eerste keer dat hij concreet is over een tijdstip waarop de overeenkomst er moet zijn. Als het niet lukt om met de EPZ tot een overeenkomst te komen, wil Van Geel de Kernenergiewet wijzigen om zo sluiting in 2013 juridisch vast te leggen.

Verwacht: eerste transport opwerkingsafval van La Hague naar COVRA

Zeventien jaar later dan oorspronkelijk gepland lijkt het er nu dan toch van te komen: het eerste transport met afval van de opwerkingsfabriek in La Hague naar de HABOG-bunker op het COVRA-terrein in Borssele. Het transport zal eind september, begin oktober per trein plaats vinden en bestaan uit een container (temperatuur aan de buitenkant: 50 graden) met 28 stalen cilinders met daarin 500 kilo verglaasd hoog-radioactief afval. Deed de EPZ vorig jaar nog de toezegging de data van transporten bekend te maken ('we hebben niets te verbergen'), nu is die belofte blijkbaar niets meer waard: uit angst voor akties van anti-kernenergie-aktivisten zal men de precieze datum niet bekend maken.

Borssele en de terrorisme dreiging; centrale niet ‘vliegtuigproof’

De EPZ gaat bekijken of er op de website over de kerncentrale in Borssele informatie staat die gebruikt kan worden door terroristen bij een evt. aanval op de centrale. Zo staan er schema's en tekening van een 'opengewerkte' centrale op de websites. Alle informatie op de site wordt altijd al gecheckt door de afdeling Veiligheid, maar nu gaat men het opnieuw bekijken. Eind juli zijn de rondleidingen in de kerncentrale stopgezet, nadat bij een huiszoeking van een van terrorisme verdachte man plattegronden van de kerncentrale waren gevonden.
Op de website van de centrale (kerncentrale.nl) staat oppervlakkig gezien dat de kerncentrale volledig bestand is tegen neerstortende vliegtuigen. Echter, verder op de site staat dat "de centrale is ontworpen om kleine vliegtuigen tegen te houden" en dat "een middelgroot vliegtuig" er ook niet doorheen komt. (PZC, 15-9-04). Dat betekent dan echter dat de kerncentrale tegen een groot verkeersvliegtuig niet bestand is.

Roadmap voor nieuw nucleair vermogen in Nederland

Uit correspondentie tussen de NRG en Laka valt op te maken dat NRG samen met een aantal partners (o.a. Interfacultair Reactor Instituut in Delft) eind dit jaar een roadmap hoopt klaar te hebben over de bouw van 'nieuw nucleair vermogen' (een kerncentrale voor de electriciteitsproduktie, dus)  in Nederland. In juli kwam NucNet (internationaal persbureau van de nucleaire industrie) met het bericht dat het NRG al bezig was met een dergelijke roadmap. De NRG en IRI overleggen nu al wel over verdere invulling en  'scope en inhoud van de studie' en men zoekt nu een promovendus die aangetrokken kan worden voor de ontwikkeling van de roadmnap.

Opvolger van HFR in 2015?

De NRG verwacht dat er in 2015 een vervangende reactor voor de Hogefluxreactor in Petten zal moeten zijn. De HFR ging in 1961 in bedrijf en kreeg in 1984 een nieuw reactorvat. De nieuwe onderzoeksreactor moet een belangrijke taak krijgen in nucleair onderzoek en in de productie van isotopen. Sinds vorig jaar is de NRG bezig met het ontwikkelen van een nieuwe onderzoeksreactor van, naar verwachting, 25 á 30 MWth in plaats van de huidige 45MWth. Kosten worden nu geraamd op ongeveer 200 tot 250 miljoen euro. De NRG is exploitant van de HFR, eigenaar is de Europese Commissie.

Teveel radioactief afval in zee, maar vis wordt niet onderzocht

De Nuclear Research & consultancy Group (NRG) in Petten heeft jarenlang veel meer radioactief afval en chemicaliën in de Noordzee geloosd dan was vergund. Dat stelt klokkenluider Paul Schaap van het Meldpunt Nucleaire Veiligheid. Een rondgang van het Noord Hollands Dagblad langs onderzoeksinstituten leert dat niemand in Nederland standaard onderzoek doet naar radioactieve besmetting van vis. Voor de overheid is dit geen reden het onderzoek aan te scherpen. De Consumentenbond, Greenpeace en Groen Links vinden die houding onrustbarend. Het gaat om incidentele lozingen, waardoor je geen metingen kunt doen bij de lozingspijp. (Meer in het Noord Hollands Dagblad, 3 en 9 juli)