Beantwoording van Kamervragen over gebruik van verarmd uranium tijdens operatie Iraqi Freedom

De ministers de Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) en Kamp (Defensie) antwoorden op Kamervragen van Krista van Velzen (SP). Ze verklaren dat er al sinds 1991 epidemiologisch onderzoek wordt verricht naar de gezondheidseffecten van verarmd uranium. Heel bizar. Sinds 1991 wordt er herhaaldelijk op aangedrongen, maar er is nimmer enig epidemiologisch onderzoek verricht! (Lees hier alle antwoorden)

Railion vervoert radioactief materiaal

Goederenvervoerder Railion zal dit jaar minstens 4 maal uraniumhexafluoride (UF6) vervoeren van de Duitse verrijkingsfabriek in Gronau naar de haven van Rotterdam. Een transport heeft al plaats gevonden. De trein bestond uit 16 wagons. Per wagon worden 4 containers met een brutogewicht van 15 ton vervoerd.
Uraniumhexafluoride is niet erg radioactief maar wel chemisch gevaarlijk. Als het in contact komt met water (lucht) ontstaan er uranylfluoride en fluorwaterstof, twee extreem chemisch giftige stoffen. Twee weken geleden nog botste een vrachtauto met UF-6 op weg naar Urenco Almelo op de A1 op een vrachtwagen. De container was niet beschadigd.

Beantwoording van Kamervragen over betrokkenheid Urenco bij kernwapenprogramma Iran

De vragen van Tweede Kamerleden Samsom en Koenders (PvdA) zijn door de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken beantwoord. Er is geen enkele aanwijzing voor Urenco technologie in het Iraanse kernprogramma. Of technologie die in Iran gebruikt wordt gelijkenis vertoont met Urenco-technologie is volgens de ministers onbekend.

Voor hele en alle antwoorden

‘Vlinders voor Tsjernobyl’ Tentoonstelling in Ravenstein

Van 24 mei tot en met 1 juni is er een expositie te bezichtigen van Cultural Expres in de Protestantse kerk van Ravenstein. De tentoonstelling gaat over kindertekeningen over (het ongeluk in) Tsjernobyl.  Daarnaast bevinden er zich ook een aantal internationale affiches over Tsjernobyl uit de collectie van de stichting Laka.

Zie de pagina van  Cultural Expres.

Regeerakkoord over Borssele

In het overeengekomen regeerakkoord tussen CDA, VVD en D'66 voor het tweede kabinet Balkenende staat ook iets over de kerncentrale in Borssele: "De kerncentrale in Borssele zal worden gesloten wanneer de technische ontwerplevensduur (ultimo 2013) geëindigd is."

Filmdag over Tsjernobyl

In Filmhuis Cavia in Amsterdam (Van Hallstraat 52), vindt op 26 april, precies 17 jaar na de ramp in de kerncentrale in Tsjerrnobyl, een filmdag plaats over (de gevofgen van) de ramp. 's Middags van 4 tot 6 zijn er documentaires en voordrachten. 's Avonds om 8 uur is er eest een voordracht en daarna de hoofdfilm: Ranger uit de Atoomzone (Rusland/Wit-Rusland, 1999). Entree voor de hele dag is 6 Euro, voor een dagdeel 4 Euro. De Tsjernobyl-dag wiordt georganiseerd door Cultural Expres, een stichting die hulp biedt aan kinderen in Wit-Rusland

Laatste transport Dodewaard-Sellafield

Onder grote belangstelling van de pers is het laatste transport met brandstof uit de kerncentrale in Dodewaard vertrokken naar de haven van Vlissingen. Vandaar is het per boot vertrokken naar het Britse Sellafield. De kerncentrale in Dodewaard is in 1997 definitief stilgelegd en na 23 transporten vanaf begin 2000 is nu alle brandstof uit de centrale vervoerd. In Sellafield zal de splijtstof opgewerkt worden in de THORP-fabriek. Daarna zal het (deels) hoogradioactief afval terugkomen en voor een periode van 100 jaar opgeslagen worden bij de COVRA in Borssele. Wat er daarna mee moet gebeuren is nog niet bekend, wel zal het voor duizenden jaren veilig opgeborgen moeten worden.
Bijgebouwen van de kerncentrale zullen afgebroken worden, het reactorgebouw zal dan nog 40 jaar blijven staan en dan pas afgebroken worden.

Maandag 17 maart: informatieavond over de kernreactor Petten in Alkmaar

Het burgerforum Petten Nú Clear nodigt u uit voor een informatieavond op 17 maart te Alkmaar over de gevaren van de Hoge Flux Reactor in Petten. De avond wordt in eerste instantie gehouden  voor gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters uit Noord – Holland, maar is ook bedoeld voor andere mensen die interesse hebben.
Inleidingen zullen door vertegenwoordigers van de volgende organisaties gehouden:
Stichting Laka, Greenpeace Nederland, Meldpunt Nucleaire Veiligheid, Petten Nú Clear, en door Frits Veerman. Na de inleidingen is er ruime gelegenheid om vragen te stellen. Lees verder

Advies om nieuwe HFR na sluiting Petten

Een ambtelijke onderzoekscommissie heeft aan staatssecretaris Van Geel van Milieu geadviseerd om een nieuwe hoge flux reactor te bouwen als de HFR in Petten gesloten wordt. Volgens het rapport van de commissie kan de productie van medische isotopen wel voor korte uur overgenomen worden door andere reactoren (in België, Canada en Zuid-Afrika), maar zullen bij langdurige sluiting problemen ontstaan door de afhankelijkheid van transport van andere continenten waardoor de positie van patiënten 'kwetsbaar'; wordt.
Lees de brief aan Tweede Kamer van de Commissie of het hele rapport (pdf, 88kb)