Regeerakkoord over Borssele

In het overeengekomen regeerakkoord tussen CDA, VVD en D'66 voor het tweede kabinet Balkenende staat ook iets over de kerncentrale in Borssele: "De kerncentrale in Borssele zal worden gesloten wanneer de technische ontwerplevensduur (ultimo 2013) geëindigd is."

Filmdag over Tsjernobyl

In Filmhuis Cavia in Amsterdam (Van Hallstraat 52), vindt op 26 april, precies 17 jaar na de ramp in de kerncentrale in Tsjerrnobyl, een filmdag plaats over (de gevofgen van) de ramp. 's Middags van 4 tot 6 zijn er documentaires en voordrachten. 's Avonds om 8 uur is er eest een voordracht en daarna de hoofdfilm: Ranger uit de Atoomzone (Rusland/Wit-Rusland, 1999). Entree voor de hele dag is 6 Euro, voor een dagdeel 4 Euro. De Tsjernobyl-dag wiordt georganiseerd door Cultural Expres, een stichting die hulp biedt aan kinderen in Wit-Rusland

Laatste transport Dodewaard-Sellafield

Onder grote belangstelling van de pers is het laatste transport met brandstof uit de kerncentrale in Dodewaard vertrokken naar de haven van Vlissingen. Vandaar is het per boot vertrokken naar het Britse Sellafield. De kerncentrale in Dodewaard is in 1997 definitief stilgelegd en na 23 transporten vanaf begin 2000 is nu alle brandstof uit de centrale vervoerd. In Sellafield zal de splijtstof opgewerkt worden in de THORP-fabriek. Daarna zal het (deels) hoogradioactief afval terugkomen en voor een periode van 100 jaar opgeslagen worden bij de COVRA in Borssele. Wat er daarna mee moet gebeuren is nog niet bekend, wel zal het voor duizenden jaren veilig opgeborgen moeten worden.
Bijgebouwen van de kerncentrale zullen afgebroken worden, het reactorgebouw zal dan nog 40 jaar blijven staan en dan pas afgebroken worden.

Maandag 17 maart: informatieavond over de kernreactor Petten in Alkmaar

Het burgerforum Petten Nú Clear nodigt u uit voor een informatieavond op 17 maart te Alkmaar over de gevaren van de Hoge Flux Reactor in Petten. De avond wordt in eerste instantie gehouden  voor gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters uit Noord – Holland, maar is ook bedoeld voor andere mensen die interesse hebben.
Inleidingen zullen door vertegenwoordigers van de volgende organisaties gehouden:
Stichting Laka, Greenpeace Nederland, Meldpunt Nucleaire Veiligheid, Petten Nú Clear, en door Frits Veerman. Na de inleidingen is er ruime gelegenheid om vragen te stellen. Lees verder

Advies om nieuwe HFR na sluiting Petten

Een ambtelijke onderzoekscommissie heeft aan staatssecretaris Van Geel van Milieu geadviseerd om een nieuwe hoge flux reactor te bouwen als de HFR in Petten gesloten wordt. Volgens het rapport van de commissie kan de productie van medische isotopen wel voor korte uur overgenomen worden door andere reactoren (in België, Canada en Zuid-Afrika), maar zullen bij langdurige sluiting problemen ontstaan door de afhankelijkheid van transport van andere continenten waardoor de positie van patiënten 'kwetsbaar'; wordt.
Lees de brief aan Tweede Kamer van de Commissie of het hele rapport (pdf, 88kb)

Hogefluxreactor op koers naar gebruik laag verrijkt uranium

De omschakelingsprocedure van de hogefluxreactor (hfr) in Petten, van hoogverrijkt uranium naar laag verrijkt uranium als neutronenbron, ligt op schema. De exploitant van de reactor, de Nuclear Research & consultancy Group (NRG), verwacht dat komend najaar zowel de milieueffectrapportage als de vergunningaanvraag klaar zijn.
Proeven met de nieuwe splijtstofelementen zouden tot nu toe naar tevredenheid verlopen. In 2006 moet de operatie voltooid zijn. (NHD)

Extra onderzoek kernsmelting eind mei bekend

Eind mei komt er meer informatie beschikbaar over het mogelijke gevaar dat de kernreactor in Petten droog komt te staan en daardoor smelt. Dat heeft staatssecretaris Van Geel van milieu gisteren gezegd tegen de Tweede Kamer.
In opdracht van de Europese Unie, vergunninghouder van de reactor, wordt op dit moment gewerkt aan een veiligheidsrapportage, die ook de risico's en oplossingen rond een mogelijke kernsmelting in beeld moet brengen. Van Geel verwacht het eerste deel van dit rapport eind mei, het tweede deel eind juni. (NHD)

Twijfels over noodzaak van kernreactor

Belgische wetenschappers zetten hun vraagtekens bij de noodzaak voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. De Belgen zijn zo ver met hun onderzoek naar zogenoemde cyclotrons dat een nieuwe reactor voor het maken van nucleaire medicijnen overbodig zou zijn. De bedrijfsleiding in Petten houdt vast aan het idee voor nieuwbouw. (NHD)

Plan om nieuwe kernreactor te bouwen in Petten

De Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) wil dat er in Petten een nieuwe kernreactor wordt gebouwd. De huidige, zogenoemde hogefluxreactor, recentelijk veel in het nieuws vanwege veiligheidskwesties, is over tien jaar aan vervanging toe. Volgens NRG-directeur Ten Wolde is er in de duinen bij Petten genoeg plek voor een nieuwe reactor. Maar voor staatssecretaris Van Geel van milieu is het geen uitgemaakte zaak dat er nieuwbouw gepleegd wordt in Petten. (NHD)