Radioactieve afval berging in kleilagen?

(gastbijdrage) Gedurende de ontstaansperiode in het Oligocene tijdperk tot ver er na zijn er in deze klei een aantal horizonten ontstaan (water en mineraalvoerend) met daarin een ontwikkeling van versteende kleilenzen Septaria of ook wel kleibroden genoemd.
In deze klei is door onderlinge verbinding via water (vloeistof) spiegels mineralisatie ontstaan in de vorming van Calciet en Pyriet /of Marcasiet afzetting in de holten van deze Septaria. Een en ander geeft aan, dat er zich wel degelijk een uitwisseling van sporen in wat voor vorm dan ook door deze kleilagen door verspoeling kan verspreiden! Misschien niet alleen door grondwater, maar door spanningswater op grote diepte onder zogenaamde waterafsluitende lagen.
De halveringstijd van radioactieve stoffen is te lang om op een degelijke wijze te kunnen toetsen of deze kleilagen voor de gestelde langen bewaringstermijn wel veilig genoeg zal zijn.
Net ten zuiden van de Zeeuws-Vlaamse grens en de monding van de Rupel is er een gebied waar de klei niet meer voorkomt en dus aan alle kanten kan “lekken”! Bovendien zijn de breuken in de Roerdalslenk ook geen garantie voor ondoordringbaarheid, naar boven en naar onderen. Lees verder

Verbod export kernbrandstof naar Belgische scheurtjesreactoren mogelijk

De Duitse regering mag de levering van brandstofstaven aan de omstreden Belgische kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 verbieden. Dat blijkt uit een juridisch advies dat de artsenorganisatie IPPNW had ingewonnen. Doel 3 en Tihange 2 zijn de kerncentrales waar duizenden haarscheurtjes in de reactorvaten werden vastgesteld. De Duitsers hebben vragen over de veiligheid van deze kerncentrales. In de Duitse kernenergiewet staat duidelijk dat als niet uitgesloten is dat door de levering de veiligheid in gevaar wordt gebracht, die levering verboden kan worden. Lees verder

Zoveelste transport in niet-gecertificeerde container

We hebben het al (veel) vaker gezegd en het blijft maar doorgaan: opnieuw is er een ‘speciale regeling’ verleend aan de Covra voor het transport van splijtstof naar de Covra, dit keer van de onderzoeksreactor in Delft. “Vergund is het eenmalige vervoer over de weg op Nederlands grondgebied van splijtstoffen in de vorm van bestraalde laagverrijkte brandstof- en controle-elementen afkomstig van het Reactor Instituut Delft (hierna: RID) te Delft en bestemd voor COVRA NV.Lees verder

Ook provincie Overijssel tegen ondergrondse opslag kernafval

Met het bericht afgelopen week dat de Covra de kleilagen onder (delen van) Overijssel geschikt vindt voor de opslag van radioactief afval is de publicatie van de Omgevingsverordening van de provincie interessant. Daar staat namelijk in dat ze niet mee zullen werken aan de opslag van radioactief afval in de bodem. Dat hebben ondertussen ook meer provincies vastgelegd.
Lees verder

Kleilagen volgens Covra geschikt voor kernafval

Volgens kernafvalbeheerder Covra kan het Nederlands radioactief afval opgeslagen worden in Boomse Klei. Die kleilaag op minimaal 500 meter diepte, met minimaal 100 meter dikte is bijvoorbeeld te vinden onder de Noordoostpolder, de Kop van Overijssel, onder Veluwe en de Gelderse en Overijsselse IJsselstrook. De Stentor schrijft vandaag dat de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland tégen eventuele geologische eindberging van radioactief afval zijn onder hun grond zijn. Lees verder

Borssele twee maanden dicht voor onderhoud

De kerncentrale Borssele is van 26 april tot 22 juni 2017 uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode. Naast het wisselen van splijtstofelementen (de brandstof) voert EPZ veel onderhoudsactiviteiten uit, zo’n 4.000 in totaal. Het gaat om werkzaamheden variërend van het reinigen van installatiedelen tot de voorgeschreven periodieke vervanging van onderdelen. Daarnaast worden de meeste maatregelen uit de tienjaarlijkse evaluatie 2013 en stressonderzoek 2011 geïmplementeerd. Op 22 juni zal, zo is nu de planning, de kerncentrale weer opgestart worden. Op de site van EPZ de ‘omgevingsnieuwsbrief’ die alle omwonenden afgelopen zaterdag ontvangen hebben. Daarin wordt gewaarschuwd voor overlast door extra verkeer en lawaai.

NRG: ook verwijderen tritium besmetting lukt niet

Vanaf februari 2013 is NRG in Petten bezig de -een jaar daarvoor gesignaleerde- tritiumbesmetting te saneren. Dat blijkt tot nu toe een té grote opgave voor het bedrijf dat ook faalt bij de afvoer van het historisch radioactief afval. Ondanks 4 jaar sanering breidt de tritiumbesmetting zich zodanig uit dat de “saneringswaarde op de terreingrens in de toekomst (mogelijk in 2018 of later) overschreden zal worden.” De verplaatsing van de verontreiniging blijkt heel anders dan in de modelsimulaties. Lees verder

Vertrekkend burgemeester Borsele wil nucleair kenniscentrum

Om te voorkomen dat na sluiting van de kerncentrale Borssele (op z’n laatst eind 2033) alle kennis uit de provincie Zeeland wegvloeit moet er een nucleair kenniscentrum gevestigd worden. Dat vindt vertrekkend burgemeester Jaap Gelok van de gemeente Borsele. Gelok gaat na 15 jaar burgemeester in Borsele te zijn geweest met pensioen.Hij had ook de portefeuille 'nucleair' bij de Veiligheidsregio Zeeland. Lees verder

PZEM: na zomer toekomstscenario elektriciteitscentrales

PZEM, de heropgerichte Zeeuwse elektriciteitsmaatschappij, gaat bekijken wat ze met haar verliesgevende productiebedrijven waaronder kerncentrale Borssele, moet gaan doen. Door verkoop van allerlei takken is er ongeveer 900 miljoen om die verliezen uit te zitten in de hoop dat de elektriciteitsprijzen ooit weer gaan stijgen. Maar volgens verantwoordelijk gedeputeerde Carla Schönknecht kun je daar niet alleen maar op wachten: "Er is een totaal oplossing nodig." Lees verder