Kabinet: “Nooit gelogen over de Russische connectie van kerncentrale Borssele”

De vragen van Kröger (GL/PvdA) over de mededeling dat EPZ, ondanks eerdere ontkenningen, toch gebruik maakt van in Rusland bewerkt uranium, zijn door minister Jetten beantwoord. Weinig opzienbarends, hij legt er nogal de nadruk op dat hij toch echt niet in eerdere brieven heeft gelogen dat er geen banden waren met Rusland: “Wij hechten eraan te benadrukken dat er geen onjuiste uitspraken zijn gedaan.” Toch is dat nog niet zo eenvoudig te ontkennen en dat leidt tot dit soort kromme, of moeten we gewoon zeggen: onzin-redeneringen: “In de beantwoording van Kamervragen is aangegeven dat er geen afhankelijkheid bestaat van Russisch uranium voor de elektriciteitsproductie. In dezelfde beantwoording is ook reeds aangegeven dat EPZ de indirecte relatie met Rusland evalueert. De indirecte afhankelijkheid ziet niet op uranium voor elektriciteitsproductie, maar op het hergebruik van uranium en de daarmee gepaard gaande vermindering van het radioactieve afval en inzet van natuurlijke grondstoffen.”
Verder in de antwoorden een grote nadruk op dat er nu eenmaal geen internationale boycot is van Russisch uranium, dat er voorlopig geen keus is als aan opwerking vastgehouden wordt; en dat een andere keus – voor directe opslag – nogal wat implicaties heeft voor de Nederlandse infrastructuur voor kernafval.

Den Helder flirt met een BWRX-kernreactor aan de Waddenzee

In Den Helder is men enthousiast. Nouja, dat moeten we nog wel zien, maar in elk geval D66-wethouder Van Diepen: een kleine kernreactor: een veel gehypte SMR. "Er zijn onderhandelingen" maar van Diepen wil niet zeggen met welk bedrijf of om welk type SMR - er zijn immers wel zestig. Maar wij willen wel raden dat het gaat om een BWRX-300. Een "kleine kernreactor": Bijna zes keer zo groot als het in 1997 gesloten Dodewaard - en waarvoor de belastingbetaler nu opdraait voor de sloop. De directeur van het bedrijf die zoiets voor Den Helder wil regelen is niet gespeend van grootspraak (het lijkt wel een functievereiste als je iets wilt in de nucleaire sector): de 'pre-licencing'-gesprekken met de Nederlandse nucleaire autoriteit, die hij claimt te houden, heeft verzonnen. Lees verder

Subsidie voor kernenergie, maar het kernafval dan?

Het Regieorgaan SIA, onderdeel van de NWO, gaat 1,2 miljoen euro subsidie verdelen voor drie bij hogescholen in te stellen kernenergie-lectoraten. Subsidievoorwaarde is dat de hogescholen samenwerken met Nucleair Nederland: Urenco, EPZ, de COVRA, SHINE of NRG/Pallas. De drie lectoraten komen dan ook uit de koker van Nucleair Nederland: het plan om lectoraten in te stellen staat letterlijk in een in februari vrijgegeven lobbydocument. Met de in te stellen lectoraten wil de Nederlandse Kernenergie-sector concurreren met hoog-technologische sectoren op de arbeidsmarkt. Ondertussen pleit het Rathenau instituut er juist voor dat tijdens de hausse voor kernenergie er juist spijkers met koppen moeten worden geslagen over de uiteindelijke omgang met kernafval. Lees verder

Kamer buiten deal met kerncentrale gehouden

In juni beloofde minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat nog dat er zodra er een samenwerkingsovereenkomst met EPZ over het delen van kennis voor nieuwe kerncentrales zou zijn, de Kamer het zou horen. Dat blijkt niet gebeurd. Die overeenkomst tussen de minister en EPZ is al op 30 oktober getekend maar de Kamer is nog niet geïnformeerd. Het is nog niet bekend wat er in de overeenkomst staat. Geheimdoenerij en kernenergie zijn blijkbaar ook voor deze minister zaken die dicht bij elkaar liggen. Lees verder

Verdrievoudiging kernenergie in 2050 of hernieuwbaar in 2030?

Nederland heeft zich aangesloten bij 21 landen die tijdens de COP28 in Dubai pleiten voor een verdrievoudiging van kernenergie-capaciteit in 2050. Daarbij wordt voor een belangrijk deel gerekend op nog niet bestaande kleine modulaire reactoren.
Ter vergelijking:
117 landen pleiten voor een verdrievoudiging van hernieuwbare energie en energie efficiency in 2030.

Zoals we jaren geleden al constateerden: als de focus bij de energietransitie ligt op kosten en snelheid is dat het einde van de optie kernenergie. Kernenergie is een ideologische keuze.

Kerncentrale Borssele door storing uit bedrijf

Gistermiddag, zondag 3 december, om 15:20 is de kerncentrale in Borssele ongepland stilgelegd. Oorzaak lijkt een turbineprobleem, maar onbekend is waardoor de turbinetrip kwam. De eigenaar EPZ communiceert (nog) niet over de storing, maar is verplicht informatie over elektriciteitsproductie door te geven aan de markt. Men verwacht dat de kerncentrale morgenmiddag om 15:49 weer in bedrijf komt. Vaak wordt dat tijdstip nog verschillende malen aangepast en uitgesteld.

Kernenergie nog steeds veel minder populair dan zon en wind

Uit het onderzoek ‘Klimaatverandering en energietransitie’ van het CBS blijkt dat kernenergie nog steeds het minst populair is van de CO₂-arme energiebronnen. Terwijl de steun voor wind 69% is en voor zon zelfs 78%, blijkt die voor nieuwe kerncentrales steken op 36%. Dat is wel iets meer dan uit voorgaande peilingen blijkt. Vooral mannen, ouderen en hoogopgeleiden voorstander zijn van kernenergie, dat bleek ook al eerder. Lees verder

ANVS geeft na bezwaar Laka meer informatie over veroudering kerncentrale Borssele vrij

Vanwege de eerste levensduurverlenging van kerncentrale Borssele moest  exploitant EPZ de veroudering van de kernreactor in kaart brengen. Daarvoor werd in 2013 een nieuw onderzoek naar de verbrossing van het reactorvat verplicht en moest vermoeiing van veiligheidsrelevante onderdelen worden gemonitord. Laka heeft in januari bij de ANVS een Woo-verzoek ingediend naar deze onderzoeken, waarvan in juli heel veel informatie was zwartgelakt. Deze week heeft de ANVS alsnog, na een bezwaar van Laka, meer informatie vrijgegeven. Daaruit blijkt nu onder meer dat de reactor-PUMA ('Pumpenausfall') in augustus 2018 onvoorziene belastingen van veiligheidsrelevante structuren en componenten veroorzaakte. Uit het in 2018 afgeronde onderzoek naar de verbrossing van het reactorvat bleek verder dat verbrossing van het austenitisch staal van het kernreactorvat door intense neutronenenstraling gestaag doorgaat, maar, als er verder niks geks gebeurt, het reactorvat tot 2034 wel aan de norm voor verbrossing zal voldoen. Lees verder

Kerncentrales in Nederland: onnodig en onverantwoord

De meeste politieke partijen zien momenteel de bouw van twee kerncentrales in Nederland als een noodzakelijke aanvulling op zonne- en windenergie. Kernenergie is echter de minst duurzame technologie en ook onnodig. Bovendien zijn kerncentrales in het kleine en dichtbevolkte Nederland ongewenst vanuit veiligheidsoogpunt, gekarakteriseerd door ‘Kleine Kansen – Grote Gevolgen’.
Een artikel van Boelie Elzen, Rob Geerts en Wim Smit, gepensioneerde onderzoekers die hebben meegewerkt aan studies over ongevallen met kerncentrales en andere maatschappelijke effecten van kernenergie Lees verder

De crisis is nu! Zondag klimaatdemonstratie


Kom naar de ‘De crisis is nu!' klimaatdemonstratie, start zondag 13:00 uur op de Dam, in Amsterdam

Samen met WISE en Stroom naar de Toekomst maakte Laka de Klimaatkrant. Zondag wordt de krant verspreid op de Klimaatdemonstratie en de komende week op allerlei plaatsen in het land. Wilt u zondag helpen, of wilt u een stapel kranten ontvangen om zelf te verspreiden, geef u dan zo snel mogelijk op via de website van WISE.
Wilt u de Klimaatkrant alvast online lezen: hier is de pdf.
Onder het motto ‘Kernenergie is geen klimaatbeleid’ is er zondag, in samenwerking met o.a. Zeeuwse groepen, ook een antikernenergieblok: verzamelen 12:30 voor park Plaza Victoria (tegenover Centraal Station/begin Damrak). In de Klimaatkrant ook een artikel over de vraag of kernenergie past binnen het begrip klimaatrechtvaardigheid. Begrijpelijkerwijs is de originele versie sterk ingekort voor de klimaatkrant, maar hier is de lange versie te lezen.