Tagarchief: Fukushima

Febr. 5: The aftermath of Fukushima

It has been almost eight years since the Tohoku earthquake and Fukushima nuclear accident in Japan.
Oshidori Mako and Ken are Japanese comedians who have kept track of the aftermath of Fukushima. In 2019, they will visit the Netherlands, Germany and France to hold lectures to give us an insight into the on-going disaster. Please join, our talk and discussion to make our way to sustainable and renewable energy for a better future.
Organized by Hope Step Japan. Language: English and Japanese, Entrance: 5 euro (students are free of charge)
Amsterdam, Wibaustraat 3b ( Wibauthuis, Hogeschool van Amsterdam)
Tuesday February 5, 2019; 19:00 - 21:00 hr

Movies that Matter Festival 2017

Van vrijdag 24 maart tot en met zaterdag 1 april vindt in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui het jaarlijkse Movies that Matter Festival plaats. Het festival komt voort uit het Amnesty International Film Festival. Ook dit jaar zijn er een aantal films te zien over (de gevolgen van) kernenergie: City 40 over een geheime stad in Rusland en Half-life in Fukushima over een achterblijver in de geëvacueerde zone rond Fukushima. Lees verder

Lessen voor Nederland van evaluatie kernramp Fukushima

Het CKV (Centrum Kernongevallen Veiligheidsregio's) heeft op verzoek van de 7 Nederlandse regio's met een nucleair object en van het ministerie van Veiligheid en Justitie een evaluatie opgesteld, die zich richt op de Fukushima kernramp: Evaluatie kernramp Fukushima. Lessen voor medewerkers en besturen van de hulpverlenende diensten. In de evaluatie wordt het verband gelegd tussen Japan en Nederland, vanuit de vraag of een dergelijke ramp ook in Nederland kan plaatsvinden. Daarbij wordt ingegaan op een aantal belangrijke overeenkomsten zoals de aanwezigheid van risico's, de kernramp als crisistype met onzichtbare bedreiging, de beperkte voorbereiding van de hulpdiensten, de complexe beslisstructuren, de moeilijkheid om beschermende maatregelen goed uit te voeren, de afhankelijkheid van de crisisbeheersing van kwetsbare infrastructuur en de uitdaging om op een goede wijze met de bevolking te communiceren. In het rapport worden tien conclusies en aanbevelingen gegeven, gericht op de verbetering van de voorbereiding op kernongevallen de hulpverleningsdiensten.
Er staat wel een mooi motto bij: Wat in de lijn van de verwachting ligt zal gebeuren en wat buiten de lijn van verwachting ligt ook. Lees verder

Fukushima lessons learned

Het rapport van Nederland voor de Conventie over Nucleaire Veiligheid is aangeboden door minister Verhagen van EL&I. Het rapport For the 2nd Convention on Nuclear Safety (CNS) Extraordinary Meeting to be held in August 2011 gaat specifiek over de genomen en de te nemen maatregelen na Fukushima. De conventie is van 27-31 augustus in Wenen. Op de voorkant staat 2011 in plaats van 2012. Gisteren dacht het ministerie van EL&I in het Jaarverslag nog dat Fukushima op 14 maart was; ze worden daar op EL&I met de dag slordiger; je moet je toch niet voorstellen dat die de vergunningsaanvraag voor een tweede kerncentrale moeten doen! (en tegenwoordig trouwens, na het opheffen van VROM, alle andere kernenergie-vergunningen doen).

10 maart Middelburg: Nooit meer Fukushima; stop kernenergie

Terwijl de rest van Japan langzaam herstelt, is de streek rond de kerncentrales van Fukushima nog jaren onbewoonbaar. Vele duizenden mensen zijn geëvacueerd en zullen waarschijnlijk nooit weer naar hun huizen terug kunnen keren. Gezien de stralingsniveaus zou een zone van 60 km ontruimd moeten worden, maar dat is logistiek onmogelijk. Specifiek vrouwen en kinderen lopen grote risico's doordat straling voor hen nog schadelijker is. Voor Borssele, met de enige Nederlandse kerncentrale, zou zo'n kernramp betekenen dat niet alleen heel Zeeland geëvacueerd zou moeten worden, maar ook delen van België, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Middelburg, zaterdag 10 maart vanaf 14 uur op de Markt. Getuigenissen, gedichten, sprekers en muziek. Kom ook!