Tagarchief: Historisch afval

NRG is op grond van haar Kernergiewetvergunning verplicht al het aanwezige radioactief afval, dus ook het kernafval wat momenteel is opgeslagen in de zogeheten Pluggenloods, af te voeren naar de COVRA te Vlissingen.

Cijfers ECN: Pallas overbodig, HFR kan dicht

Omdat er medio 2017 overcapaciteit is voor de productie van medische isotopen kan de Hoge Flux Reactor in Petten op korte termijn dicht. De Pallasreactor, de geplande vervanger van de HFR, lijkt daarmee overbodig. Het Ministerie van Economische kreeg hierover in mei 2016 cijfers onder ogen. Toch besloot minister Kamp ECN in oktober €40 miljoen extra subsidie te geven, omdat daarmee ECN op korte termijn door zou gaan met de afvoer van historisch radioactief afval. Dit blijkt uit de assessment van de meerjarenverkenning (MJV) van ECN door consultants van Strategy&. Ondanks een lening van €82 miljoen in 2014 voorzag ECN in mei 2016 namelijk opnieuw een verlies van €83 miljoen. ECN vroeg EZ daarom om de verantwoordelijkheid van het historisch afval helemaal over te nemen. Dit voorjaar moet Minister Kamp besluiten over de toekomst van NRG, de nucleaire poot van ECN. Sluiten in 2022 lijkt de verstandigste optie. Lees verder

NRG op het matje voor trage voortgang afvoer historisch afval

De directie van ECN/NRG belooft beterschap bij de afvoer van het historisch kernafval op het terrein in Petten naar de Covra. De nucleaire toezichthouder had de directie uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van hun ongenoegen met trage voortgang van het project en de redenen daarvoor. Die moesten volgens de toezichthouder vooral gezocht worden in organisatorisch onvermogen, onwil en priorisering. Er komt binnenkort een actualisatie van het Plan van Aanpak voor het scheiden en de afvoer van het radioactief afval. Lees verder

Economische Zaken heeft geen idee of nieuwe kernreactor in Petten nuttig is

Uit stukken die zijn vrijgegeven na een Wob-verzoek van Stichting Laka blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken al jaren forse subsidies uitdeelt in de nucleaire sector zonder dat het departement zelf weet of het geld wel nuttig wordt besteed. Economische Zaken stelt geen knowhow in huis te hebben om te beoordelen of geld naar bijvoorbeeld de Pallas-reactor wel te rechtvaardigen is. Desondanks zette het ministerie de provincie Noord-Holland in november 2015 nog onder druk om een nieuwe lening te geven voor de voorbereiding van een nieuwe kernreactor in Petten. Lees verder

ANVS: oorzaak problemen afvoer kernafval NRG organisatorisch onvermogen

De nucleaire toezichthouder ANVS vindt dat de oorzaak van de vertraging van de afvoer van het historisch radioactief afval van het NRG–terrein in Petten, liggen in organisatorische problemen en niet langer in “de technische complexiteit en het ontbreken van voldoende financiële middelen”. De ANVS betwijfeld of NRG en ECN wel voldoende prioriteit geven aan het realiseren van gemaakte afspraken. Volgens ANVS zijn de genoemde einddata niet meer realiseerbaar.
Lees verder

Gegoochel met bedragen voor opruimen historisch afval

RAP-VINISHGisteren was er een reportage op Nieuwsuur over het opruimen van het historisch radioactief afval op het terrein van NRG in Petten. Of eigenlijk over de vraag wie dat moet betalen. De kosten worden geraamd op 109 miljoen, maar dat kan nog flink oplopen. NRG zegt dat de overheid maar moet betalen, ze waren tenslotte de opdrachtgever voor het nucleair onderzoek. In een schriftelijke reactie op de uitzending geeft minister Kamp een overzicht van de financiële regelingen tussen Rijk en ECN/NRG. Daar is echter wel wat vreemds mee aan de hand: het is onvolledig en het voor het afvoeren van het afval door ECN gereserveerde bedrag lijkt verdwenen. Lees verder

NRG-directeur vertrekt

unger-nrgNadat eerder dit jaar de ECN-directeur al plotseling vertrok, heeft de directeur van dochter NRG ook aangegeven te vertrekken. Per 1 januari vertrekt Niels Unger, na 4 jaar, als algemeen-directeur: “De intensiteit die hoort bij het leiding geven aan een nucleair bedrijf heeft mij veel energie gekost en ik heb besloten een nieuwe stap in mijn carrière te willen maken.” Zoals bekend verkeert NRG in zwaar weer en is de toekomst onzeker.

Minister: ‘HFR nog drie jaar noodzakelijk voor medische isotopen’

hfr-pettenIn het debat woensdag waar ook de steun aan ECN en NRG ter sprake kwam liet minister Kamp doorsijpelen dat hij niet verwacht dat de extra 40 miljoen euro voor het afvoeren van het historisch afval van Petten naar de Covra voldoende is. Maar, zoals de minister zei, er was sprake van een noodsituatie en er was geen andere keus; anders ‘was het daar misgelopen’. Hij wilde het risico niet lopen dat de reactor buiten bedrijf moest worden gesteld en dat de productie van medische isotopen voor de diagnose en behandeling van kankerpatiënten wereldwijd gevaar zou lopen. Voor het eerst wordt nu gesteld dat de HFR ‘nog drie jaar’ onmisbaar is voor de productie van die medische isotopen. Lees verder

ECN samen met TNO: toekomst NRG blijft onduidelijk

ECN-NRG-logoAlle niet-nucleaire activiteiten van stichting ECN gaan vanaf 1 januari 2018 verder met TNO. Naar de levensvatbaarheid van het nucleaire gedeelte NRG komt een nader onderzoek. Daarnaast komt er een flinke financiële bijdrage voor het afvoeren van het historisch radioactief afval. De kleine lettertjes (in dit geval de achterliggende rapporten), onthullen nog meer risico’s voor NRG: nucleair onderzoek is veel minder dan verwacht; de verkoop van de grondstof voor medische isotopen is verliesgevend en de vraag ernaar daalt. Hierdoor blijft de toekomst van het bedrijf zeer onzeker. Lees verder

Technetium

2805zatwetpet- Ingezonden artikel van Cees Andriesse -
Het artikel van Karel Knip in de NRC van 28 mei over de (on)veiligheid van het reactorbedrijf in Petten bevat op zijn minst één fout. Vlak voor het eind staat daar:

“Dat de HFR-productie van molybdeen-99 (waaruit de medische isotoop technetium-99m vrij komt) kan worden overgelaten aan cyclotrons, zoals Saris zegt, is pertinent niet waar. Wàs het maar waar.”

Wel, zeg ik dan: Het ìs waar – met de opmerking er bij dat “cyclotrons” beter door het meer algemene woord ”deeltjesversnellers” vervangen had kunnen worden. Lees verder

NRG wil kernafval niet afvoeren

pluggenloods-1974-kleinGisteren kwam NOS met het bericht dat NRG af wil van het 'dossier historisch radioactief afval': ondanks vele tientallen miljoenen euro subsidie en ook nog een lening van 82 miljoen kan NRG het niet betalen. NRG zegt nu dat het afval daar de komende honderden jaren goed ligt; oude publicaties laat zien dat dat vroeger niet de verwachting was. Nog maar twee weken geleden verzekerde verantwoordelijk minister Schultz nog dat de financiën bij NRG in orde waren om aan de verplichtingen van de Kernenergiewet te voldoen. En volgens de Kernenergiewetvergunning is NRG verplicht het afval af te voeren naar de Covra. ‘Shoppen’ in de verplichtingen van de vergunning lijkt ons onmogelijk. Lees verder