Tagarchief: Historisch afval

NRG is op grond van haar Kernergiewetvergunning verplicht al het aanwezige radioactief afval, dus ook het kernafval wat momenteel is opgeslagen in de zogeheten Pluggenloods, af te voeren naar de COVRA te Vlissingen.

ECN samen met TNO: toekomst NRG blijft onduidelijk

ECN-NRG-logoAlle niet-nucleaire activiteiten van stichting ECN gaan vanaf 1 januari 2018 verder met TNO. Naar de levensvatbaarheid van het nucleaire gedeelte NRG komt een nader onderzoek. Daarnaast komt er een flinke financiële bijdrage voor het afvoeren van het historisch radioactief afval. De kleine lettertjes (in dit geval de achterliggende rapporten), onthullen nog meer risico’s voor NRG: nucleair onderzoek is veel minder dan verwacht; de verkoop van de grondstof voor medische isotopen is verliesgevend en de vraag ernaar daalt. Hierdoor blijft de toekomst van het bedrijf zeer onzeker. Lees verder

Technetium

2805zatwetpet- Ingezonden artikel van Cees Andriesse -
Het artikel van Karel Knip in de NRC van 28 mei over de (on)veiligheid van het reactorbedrijf in Petten bevat op zijn minst één fout. Vlak voor het eind staat daar:

“Dat de HFR-productie van molybdeen-99 (waaruit de medische isotoop technetium-99m vrij komt) kan worden overgelaten aan cyclotrons, zoals Saris zegt, is pertinent niet waar. Wàs het maar waar.”

Wel, zeg ik dan: Het ìs waar – met de opmerking er bij dat “cyclotrons” beter door het meer algemene woord ”deeltjesversnellers” vervangen had kunnen worden. Lees verder

NRG wil kernafval niet afvoeren

pluggenloods-1974-kleinGisteren kwam NOS met het bericht dat NRG af wil van het 'dossier historisch radioactief afval': ondanks vele tientallen miljoenen euro subsidie en ook nog een lening van 82 miljoen kan NRG het niet betalen. NRG zegt nu dat het afval daar de komende honderden jaren goed ligt; oude publicaties laat zien dat dat vroeger niet de verwachting was. Nog maar twee weken geleden verzekerde verantwoordelijk minister Schultz nog dat de financiën bij NRG in orde waren om aan de verplichtingen van de Kernenergiewet te voldoen. En volgens de Kernenergiewetvergunning is NRG verplicht het afval af te voeren naar de Covra. ‘Shoppen’ in de verplichtingen van de vergunning lijkt ons onmogelijk. Lees verder

Veiligheid heeft bij NRG niet de hoogste prioriteit

nrg-logoWoensdagavond (7 september) berichtte de NOS over de veiligheid bij NRG, de exploitant van de kernreactor in Petten. De NOS is in het bezit gekomen van een intern stuk van NRG waarin onder andere wordt gesteld dat veiligheid van de kernreactor niet meer de hoogste prioriteit heeft. Volgens de anonieme opsteller van het stuk ligt er momenteel zoveel nadruk op commercieel resultaat dat dit een perverse prikkel oplevert voor de nucleaire veiligheid van de installaties. "Een ongeluk is in de maak" aldus een oud-medewerker van NRG tegen de NOS. Lees verder

Historisch kernafval NRG: Geheime rapporten eindelijk openbaar

Pluggenloods NRGNa het zomerreces heeft de minister van I&M gisteren ook de vervolgvragen van Kamerleden Van Veldhoven, Van Tongeren en Dik over het historische radioactief afval van NRG beantwoord. Bij het antwoord zitten de rapportages van de commissies Turkenburg en Holtkamp gevoegd. Laka had deze rapporten al eerder gekregen in het kader van een bezwaarprocedure maar het was de milieuorganisatie verboden ze te publiceren. Deze twee vrijgegeven rapporten bieden een ontluisterende inkijk in de moeizame omgang met het historisch kernafval bij NRG. In ieder geval tot begin 2015. Lees verder

Vervoer kernafval NRG in ongeschikte containers

bronhouderKernenergie toezichthouder ANVS heeft onlangs een vergunning afgegeven voor het vervoer van hoogradioactief kernafval van NRG in Petten naar de COVRA bij Vlissingen. Het verontrustende aan dit transport is dat de toezichthouder heeft ingestemd met een ‘special arrangement’. Hierdoor mag de COVRA lichtere containers voor het transport gebruiken dan gebruikelijk. Deze lichtere containers zijn volgens het internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA echter niet geschikt voor het vervoer van zulk hoogradioactief materiaal, omdat deze containers bij een zwaar ongeval niet altijd intact blijven. Het te vervoeren kernafval is zo radioactief dat de kans dat ze buiten de containers komen, nihil moet zijn. Dat is nu niet gegarandeerd. Lees verder

Problemen met afvoer historisch afval ECN/NRG nog groter

pluggenloodsDe problemen met het historisch radioactieve afval in Petten zijn groter dan gedacht. Dit zegt D66-kamerlid Stientje van Veldhoven, die inzage heeft gehad in een geheim rapport van de commissie Turkenburg, in een uitzending van De Sportzomer op NPO Radio 1. De kern van de problemen in Petten is een speciale installatie, de zogenaamde 'VINISH-installatie', die de verschillende soorten kernafval moet scheiden. Dit apparaat werkt nog altijd slecht, waardoor de afvoer van het afval naar de Covra in Zeeland ernstig vertraagd wordt. Enkele weken geleden zei de minister van I&M, Schultz van Haegen, dat er weliswaar vertragingen zijn in het opruimen van het historisch radioactief afval, maar dat “het niet optimaal functioneren van deze installatie op dit moment niet op het kritieke tijdspad ligt”. Van Veldhoven zegt nu dat die vertragingen wel degelijk vielen binnen het ‘kritieke tijdspad’ en vraagt zich af of de minister de kamer wel naar behoren heeft ingelicht. Lees verder

Kamp over Splitsing ECN en NRG: kernenergie bedreigt duurzaam

ECN-NRG-logoVóór 1 oktober laat minister Kamp weten wat er precies moet gebeuren met ECN en NRG. Een in zijn opdracht gemaakt rapport van Berenschot concludeert dat de twee elkaars tegenpolen zijn: ECN duurzaam, NRG kernenergie. En dat kernenergie duurzaam dreigt mee te sleuren in de afgrond. Dat het slecht gaat met het Energiecentrum Nederland (ECN) is al langer bekend. In februari liet de directeur van ECN nog weten dat de verwevenheid met de nucleaire poot NRG afgestoten moet worden omdat anders een faillissement dreigt. Minister Kamp (EZ) laat in de brief aan de Kamer nog eens weten waar dat (volgens de directie van ECN) aan ligt: de kosten voor het opruimen van het historisch radioactief afval is veel duurder dan voorzien; de HFR heeft eind 2015 ongepland stilgelegen (zie ook hier), met als gevolg een lager dan verwacht resultaat voor NRG. Ten slotte kan NRG thans de kostprijs van de isotopenproductie niet voldoende doorrekenen in de verkoopprijs van medische radio-isotopen om full cost recovery te realiseren. Dat laatste betekend gewoon dat de productie met medische isotopen door reactoren flink gesubsidieerd blijft. Lees verder

Beantwoording vragen over historisch afval (en toch ook weer niet)

pluggenloodsMinister Schultz heeft de vragen beantwoord naar aanleiding van de media-berichten over ‘klokkenluiders en ophoping van kernafval’ in Petten. Een lange en interessante brief. Ze legt omstandig uit wat de problemen zijn, maar blijft tegelijkertijd op sommige punten opvallend oppervlakkig. Zo zegt ze bijvoorbeeld dat NRG “één a twee miljoen euro geïnvesteerd” heeft in het systeem om het afval te scheiden en de kosten voor vervangen van dat systeem onbekend zijn. Op de vraag waarom de Kamer niet eerder is ingelicht over de problemen en vertraging zegt de minister dat “het niet optimaal functioneren van deze installatie op dit moment niet op het kritieke tijdspad ligt.
Ook opvallend vaag is haar antwoord over de Covra. Lees verder

Kamervragen historisch afval Petten

Ondertussen zijn er een hele serie vragen gesteld (24 in totaal) naar aanleiding van de nieuwe berichten in de media over problemen bij de afvoer van het ‘historisch afval’ in Petten. De vragen van Dik-Faber (CU), Van Veldhoven (D66) en Van Tongeren (GL) gaan o.a. falende apparatuur, angstcultuur en de kosten, maar ook o.a. over de Covra-administratie over kernafval-aanbieders.