Tag archieven: Historisch afval

NRG is op grond van haar Kernergiewetvergunning verplicht al het aanwezige radioactief afval, dus ook het kernafval wat momenteel is opgeslagen in de zogeheten Pluggenloods, af te voeren naar de COVRA te Vlissingen.

Vervoer kernafval NRG in ongeschikte containers

bronhouderKernenergie toezichthouder ANVS heeft onlangs een vergunning afgegeven voor het vervoer van hoogradioactief kernafval van NRG in Petten naar de COVRA bij Vlissingen. Het verontrustende aan dit transport is dat de toezichthouder heeft ingestemd met een ‘special arrangement’. Hierdoor mag de COVRA lichtere containers voor het transport gebruiken dan gebruikelijk. Deze lichtere containers zijn volgens het internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA echter niet geschikt voor het vervoer van zulk hoogradioactief materiaal, omdat deze containers bij een zwaar ongeval niet altijd intact blijven. Het te vervoeren kernafval is zo radioactief dat de kans dat ze buiten de containers komen, nihil moet zijn. Dat is nu niet gegarandeerd. Lees verder

Problemen met afvoer historisch afval ECN/NRG nog groter

pluggenloodsDe problemen met het historisch radioactieve afval in Petten zijn groter dan gedacht. Dit zegt D66-kamerlid Stientje van Veldhoven, die inzage heeft gehad in een geheim rapport van de commissie Turkenburg, in een uitzending van De Sportzomer op NPO Radio 1. De kern van de problemen in Petten is een speciale installatie, de zogenaamde 'VINISH-installatie', die de verschillende soorten kernafval moet scheiden. Dit apparaat werkt nog altijd slecht, waardoor de afvoer van het afval naar de Covra in Zeeland ernstig vertraagd wordt. Enkele weken geleden zei de minister van I&M, Schultz van Haegen, dat er weliswaar vertragingen zijn in het opruimen van het historisch radioactief afval, maar dat “het niet optimaal functioneren van deze installatie op dit moment niet op het kritieke tijdspad ligt”. Van Veldhoven zegt nu dat die vertragingen wel degelijk vielen binnen het ‘kritieke tijdspad’ en vraagt zich af of de minister de kamer wel naar behoren heeft ingelicht. Lees verder

Kamp over Splitsing ECN en NRG: kernenergie bedreigt duurzaam

ECN-NRG-logoVóór 1 oktober laat minister Kamp weten wat er precies moet gebeuren met ECN en NRG. Een in zijn opdracht gemaakt rapport van Berenschot concludeert dat de twee elkaars tegenpolen zijn: ECN duurzaam, NRG kernenergie. En dat kernenergie duurzaam dreigt mee te sleuren in de afgrond. Dat het slecht gaat met het Energiecentrum Nederland (ECN) is al langer bekend. In februari liet de directeur van ECN nog weten dat de verwevenheid met de nucleaire poot NRG afgestoten moet worden omdat anders een faillissement dreigt. Minister Kamp (EZ) laat in de brief aan de Kamer nog eens weten waar dat (volgens de directie van ECN) aan ligt: de kosten voor het opruimen van het historisch radioactief afval is veel duurder dan voorzien; de HFR heeft eind 2015 ongepland stilgelegen (zie ook hier), met als gevolg een lager dan verwacht resultaat voor NRG. Ten slotte kan NRG thans de kostprijs van de isotopenproductie niet voldoende doorrekenen in de verkoopprijs van medische radio-isotopen om full cost recovery te realiseren. Dat laatste betekend gewoon dat de productie met medische isotopen door reactoren flink gesubsidieerd blijft. Lees verder

Beantwoording vragen over historisch afval (en toch ook weer niet)

pluggenloodsMinister Schultz heeft de vragen beantwoord naar aanleiding van de media-berichten over ‘klokkenluiders en ophoping van kernafval’ in Petten. Een lange en interessante brief. Ze legt omstandig uit wat de problemen zijn, maar blijft tegelijkertijd op sommige punten opvallend oppervlakkig. Zo zegt ze bijvoorbeeld dat NRG “één a twee miljoen euro geïnvesteerd” heeft in het systeem om het afval te scheiden en de kosten voor vervangen van dat systeem onbekend zijn. Op de vraag waarom de Kamer niet eerder is ingelicht over de problemen en vertraging zegt de minister dat “het niet optimaal functioneren van deze installatie op dit moment niet op het kritieke tijdspad ligt.
Ook opvallend vaag is haar antwoord over de Covra. Lees verder

Kamervragen historisch afval Petten

Ondertussen zijn er een hele serie vragen gesteld (24 in totaal) naar aanleiding van de nieuwe berichten in de media over problemen bij de afvoer van het ‘historisch afval’ in Petten. De vragen van Dik-Faber (CU), Van Veldhoven (D66) en Van Tongeren (GL) gaan o.a. falende apparatuur, angstcultuur en de kosten, maar ook o.a. over de Covra-administratie over kernafval-aanbieders.

Laka moet stukken radioactief afval NRG geheim houden

anvs-logoLaka is al lang bezig met het beleid rond radioactief afval. Op veel verschillende manieren, maar vooral met het boven water krijgen van informatie over problemen die er duidelijk zijn: op financieel gebied, maar ook technisch. Zo ook met het zogeheten ‘historisch afval’ dat in Petten opgeslagen ligt en de afgelopen weken volop in het nieuws was. Vorig jaar december werd door de nucleaire toezichthouder ANVS de twee door NRG ingediende “plannen van aanpak gericht op afvoer van radioactief afval onder voorwaarden en een beperking" goedgekeurd. Laka tekende bezwaar aan en verzocht “om de op het goedkeuringsbesluit betrekking hebbende stukken.“ Die stukken, enkele rapporten, kregen we weliswaar, maar bleken geheim. We mochten ze niet delen met derden, of er zelfs maar uit citeren. Lees verder

NRG: angstcultuur en afvoer kernafval werkt niet

pluggenloodsEr zijn wel degelijk problemen bij de afvoer van het radioactief afval dat in Petten ligt. En er is sprake van een ‘angstcultuur’ bij NRG: “Diverse medewerkers die hun mond open durfden te doen, zijn overgeplaatst naar uitzichtloze posities”. Dit heeft een klokkenluider in een brief gemeld aan de toezichthouder ANVS. De Volkskrant citeert uit de brief. We hebben de laatste jaren al vaak geschreven over de problemen bij de afvoer van het historisch radioactief afval van Petten naar de Covra (hier een tijdlijn). Lees verder

Tijdlijn verwijdering historisch afval Petten

afval-uitsnede-kleinSinds de ingebruikname van de Lage- en Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, begin jaren '60, is er radioactief afval geproduceerd. Dit afval, uit Petten en uit de rest van Nederland, werd opgeslagen op het onderzoeksterrein van ECN/NRG in de Waste Storage Facility (WSF), ook wel de 'pluggenloods'. Maar het kernafval, aangeduid als 'historisch afval' moet daar weg. Hieronder een overzicht van de belangrijkste momenten in de afvoer-soap. Lees verder

‘Wij van NRG adviseren NRG’; reactie Argos

RAP-VINISHZaterdag 21 mei was er een uitzending van Argos over mogelijk onveilige situaties bij NRG in Petten. Precies een week later sloeg NRG terug met een artikel van Karel Knip in NRC Handelsblad. In het NRC was, zo twitterde NRG, tenminste sprake van “gedegen journalistiek”. Karel Knip was ontvangen door NRG, uitvoerig te woord gestaan, rondgeleid en had alles met eigen ogen gezien. Ook had Knip nog even gebeld met Saris helemaal in New York, en kwam al snel tot de conclusie dat van z’n beweringen maar weinig klopte. Want dat had NRG zelf gezegd.
Een onverwachte drone aanval op Petten”, luidde de kop van zijn artikel dan ook, maar een betere kop was geweest: ‘Wij van NRG adviseren NRG’ aldus een reactie van Argos. Lees verder

Geld voor medische isotopen gaat op aan kernafval Petten

Na de kerncentrales Dodewaard en Borssele en de Covra in Nieuwdorp verslikt nu ook NRG zich in de financiering van haar nucleaire back-end

RAP VINISH NRG gebruikt een lening van € 82 miljoen van minister Henk Kamp voor het zekerstellen van de productie van medische isotopen voor de verwerking en afvoer van kernafval. Dit blijkt uit stukken van de ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling. NRG verkeert in financiële problemen en het is momenteel onduidelijk of NRG vanwege haar kernafval-verplichtingen de levering van medische isotopen na 1 maart 2017 kan verzekeren. Hiermee is NRG de vierde grote nucleaire speler die de financiering van de afvoer van kernafval niet op orde heeft. Lees verder