Tagarchief: IEA

De onverwoestbare hoop op goedkope kernenergie

Het Nuclear Energy Agency (NEA) en het International Energy Agency (IEA) hebben in december 2020 een rapport uitgebracht over de kosten van elektriciteitsopwekking. In de samenvatting staat dat kernenergie vanaf het jaar 2025 de goedkoopste manier is om elektriciteit op te wekken. Uit het rapport zelf blijkt echter dat er aan een hele reeks voorwaarden voldaan moet zijn, wil kernenergie de goedkoopste elektriciteitsbron worden. Opvallend is verder dat de geplande bouwkosten en -tijden niet alleen overschreden worden in het Westen, zoals vaak gesteld wordt, maar ook daar buiten. De conclusie in de samenvatting is dan ook niet niet zozeer gebaseerd op feiten maar op hoopvolle verwachtingen. Lees verder

“Zolang we maar niet echt iets tegen klimaatverandering hoeven te doen”

Elk jaar, als de bladeren van de bomen beginnen te vallen, komt de VVD met een voorstel voor nieuwe kerncentrales. Want ja, september, dat zijn de algemene beschouwingen, die gaan over beleid maken. En langjarig beleid maken, daar hebben sommige partijen een broertje dood aan. Die roeptoeteren liever wat; strenger asielbeleid, strengere straffen in sommige wijken, gewoon je bek houden, nieuwe kerncentrales, volgende maand hebben we voldoende testcapaciteit, enzoverder. De laatste jaren dus ook steeds vaker ‘meer kernenergie’ want; dat bekt lekker en zorgt ervoor dat serieuze aandacht voor klimaatbeleid ook van tafel gaat. En ze voelen tenslotte extreemrechts in hun nek hijgen… Lees verder

IEA: kerncentrales in België ook na 2025 in bedrijf houden

radiation symbolHet Internationaal Energie Agentschap, bekende pro-kernenergie lobbyisten, adviseert België om de kerncentrales ook na 2025 nog in bedrijf te houden. België is er, volgens het IEA, helemaal nog niet klaar voor om alle kerncentrales dan te sluiten. Gisteren keurde het Belgisch parlement (de bevoegde Kamercommissie) het verdrag over het openblijven van Doel 1 en 2 tot 2025 goed. Er is nog wel een onderzoek van de Europese Commissie over illegale staatssteun. Lees verder

IEA: Nederland moet aan de kernenergie

Nederland moet zich, volgens het Internationaal Energie Agentschap richten op méér kernenergie. In het rapport over het Nederlandse energiebeleid 'Energy Policies of IEA Countries - the Netherlands 2008 Review' zijn de aanbevelingen over kernenergie duidelijk: 'Stimuleer een nationaal debat. Zet nu alle noodzakelijke stappen die een eventuele uitbreiding van de nucleaire capaciteit mogelijk maken. (...) Werk aan een breed draagvlak voor de toekomstige rol van kernenergie. (...) Hou de nucleaire kennis en de research-infrastructuur vast, vooral om een uitbreiding van kernenergie te ondersteunen.'
Een paar weken geleden kwam er van de onderzoeksgroep EnergyWatchGroup een rapport uit waaruit blijkt dat de IEA systematisch de mogelijke rol van alternatieven (vooral wind) onderschat en die van kernenergie overschat en tot een kernenergie-lobbyclub is verworden: Misleading predictions and the role of IEA