Tag archieven: PLEX

Plant Life EXtension
(In de industrie heeft men het liever over de “Long Term Operation” van kerncentrales, daar hebben ze lang over nagedacht)

NRG onderzoekt langer openhouden van de HFR

NRG onderzoekt de mogelijkheid om de uit 1960 stammende Hoge Flux Reactor (HFR) 10 jaar langer in bedrijf te houden. De levensduur van de HFR was eerder vastgesteld tot 2015 maar met €82 miljoen aan investeringen mocht de kernreactor in 2014 tot 2025 in bedrijf blijven. Nu wordt daar wellicht nog eens 10 jaar aan vastgeplakt. Uit het bericht over het onderzoek naar de levensduurverlenging wordt niet duidelijk of de exploitant zich richt op 10 jaar vanaf heden, of 10 jaar na 2025, de huidige beoogde sluitingsdatum van de HFR. In het laatste geval zou de kernreactor maar liefst 75 jaar in bedrijf blijven. Een openblijvende HFR kost, ondanks de optredende ouderdomsgebreken, een fractie van een nieuw te bouwen kernreactor. Dat NRG nu openlijk speculeert over het openhouden van de HFR is daarmee de nagel aan de doodskist van Pallas, de beoogde opvolger van de HFR. Lees verder

Van Veldhoven: levensduurverlenging Borssele zonder inspraak geen probleem

De overheid vindt dat ze bij het verlengen van de exploitatieduur van de kerncentrale Borssele tot 2033 aan alle verplichtingen voldaan heeft. Dat stelt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in reactie op Kamervragen van GroenLinks over de rechtsgeldigheid van deze verlenging. Het nalevingscomité van het Verdrag van Aarhus oordeelde vorige maand, dat er een inspraakmogelijkheid had moeten zijn in verband met de bedrijfsduurverlenging. Lees verder

Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met verdrag van Aarhus

De commissie die de naleving controleert van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, heeft geconcludeerd dat de beslissingsprocedure om de kerncentrale Borssele langer open te houden dan 2013 in strijd is met het verdrag. De conclusies werden dit weekend toegestuurd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Greenpeace. Nederlandse milieuorganisaties eisen nu van het Ministerie dat het een milieueffectrapportage organiseert voordat verder gebruik van Borssele na 2023 wordt toegestaan. Borssele ondergaat op het moment een vergunningswijziging waarbij dat direct ingevoegd moet worden. Lees verder

Espoo: MER moet bij levensduurverlenging kerncentrale

Borssele 2034?De leden de commissie die het Espoo-verdrag bewaakt, hebben besloten dat een kerncentrale een milieueffectrapport moet maken als het de levensduur wil verlengen. Dit was een van de belangrijke punten van Greenpeace en Laka in het beroep tegen de vergunning voor Borssele om tot 2034 in bedrijf te blijven. Door de Raad van State zijn die bezwaren niet gehonoreerd.
The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, zoals het verdrag heet, is op 25 februari 1991 ondertekend in Espoo (Finland) en daar na vernoemd. Behalve door alle EU-lidstaten is het ook ondertekend door Zwitserland, Noorwegen, Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië, Servië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Macedonië, Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan en Kirgizië. Lees verder

Greenpeace: klacht bij Espoo levensduurverlenging KCB

Borssele tot 2034? Nee bedankt!Greenpeace stapt naar de Verenigde Naties met een klacht over de levensduurverlenging van de kerncentrale in Borssele. De vergunning voor 20 jaar extra bedrijfstijd van Borssele is vergeven zonder het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER). Dat is volgens Greenpeace in strijd met internationale verdragen. Uit een recente uitspraak van de Implementatiecommissie voor het Verdrag van Espoo in een vergelijkbare zaak in Oekraïne blijkt dat levensduurverlenging op zich voldoende reden is voor het uitvoeren van een MER. Greenpeace heeft zich daarom tot deze commissie gewend met een klacht over het uitblijven van een MER in het geval van Borssele. Lees verder

Raad van State: bezwaren tegen Borssele tot 2034 ongegrond

Procedure Raad van State tegen vergunning KCB tot 2034Vanmorgen heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de procedures die door Laka (en 39 individuen) en Greenpeace (en 3 andere organisaties) zijn aangespannen tegen de toestemming om de kerncentrale Borssele tot 2034 in bedrijf te houden.
Eigenlijk valt de uitspraak samen te vatten met de standaard zin: "de beroepsgrond faalt". Alle beroepsgronden falen, veel partijen zijn niet-ontvankelijk verklaard (w.o. Laka) en van een aantal is de ontvankelijkheid (om proces-economische redenen) niet onderzocht. Maar van alles en iedereen is het beroep, "voor zover ontvankelijk, ongegrond."
Verder is er eigenlijk niet veel over te vertellen. Behalve dat wij overwegen om aan het Compliance Committee van het Aarhus-verdrag te vragen de Nederlandse Staat te verzoeken toch een milieueffectrapport voor de levensduurverlenging van KCB te verlangen van EPZ. Lees verder

Zitting RvState over levensduurverlenging KCB

Donderdag 7 november was de behandeling van het beroep bij de Raad van State van Laka (en 36 anderen) en Greenpeace (en anderen) tegen de vergunning van de minister van EZ voor levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele tot 2034. Het is niet de eerste keer dat Laka meedoet in een procedure bij de Raad van State. Wel de eerste keer dat we dat alleen doen, de andere keren hadden we ons gevoegd. Nu hebben 36 mensen zich bij ons gevoegd. En dat is een groot verschil. Lees verder

Uitspraak voorlopige voorziening: niet-ontvankelijk

Vanmiddag heeft de Raad van State al uitspraak gedaan in de voorlopige voorziening van Laka tegen de vergunning om de kerncentrale Borssele 20 jaar in bedrijf te houden. Een vervelende uitspraak: geen inhoudelijke beoordeling van de argumenten maar een formele niet-ontvankelijk verklaring van Laka. Ook de persoon die Laka gemachtigd had is niet-ontvankelijk verklaard. Lees verder

Woensdag zitting Raad van State tegen vergunning kerncentrale Borssele

Borssele tot 2034? Nee bedankt!

Volgens de PZC, de Provinciale Zeeuwse Courant, van vandaag gebeurt het boeiendste deze week niet op het Binnenhof, maar bij de Raad van State. Want daar is op woensdag de voorlopige voorziening van Laka tegen de vergunning voor bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele. We vinden namelijk dat niet aangetoond is dat de kerncentrale de komende twintig jaar zonder grote ongevallen kan functioneren. De oorspronkelijke bedrijfsduur is 40 jaar en die 40 jaar lopen eind deze week af. Door ons en door anderen is er een bodemprocedure aangespannen tegen de door Economische Zaken afgegeven vergunning om tot 2034 in bedrijf te mogen blijven, maar die uitspraak kan nog een tijd op zich laten wachten. Volgens ons is er door vermoeiing en verbrossing van de materialen in de kerncentrale een spoedeisend belang. We kunnen er niet zomaar van uit gaan dat alles wel goed zal gaan. We vragen de Raad van State dan ook de vergunning tot 2034 te vernietigen. In dat geval zal de kerncentrale moeten worden gesloten.
Kom dus allemaal naar de zitting aanstaande woensdag 9 oktober, 10 uur, bij de Raad van State op de Kneuterdijk 22 in Den Haag.
Lees hier veel meer achtergrond informatie, de argumenten en alle stukken bij de stappen in de juridische procedures.

Laka: vernietig vergunning kerncentrale Borssele

Stichting Laka vraagt 9 oktober aan de Raad van State een voorlopige voorziening in het beroep tegen de levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele. Omdat niet is aangetoond dat kerncentrale Borssele de komende twintig jaar zonder grote ongevallen kan functioneren, vraagt Laka de Raad van State om voor het verlopen van de originele veiligheidsanalyse van de centrale de vergunning voor de levensduurverlenging te vernietigen. Als de Raad van State het verzoek van Laka inwilligt moet kerncentrale Borssele op 12 oktober 2013 worden stilgelegd. Lees verder