Tag archieven: PLEX

Plant Life EXtension
(In de industrie heeft men het liever over de “Long Term Operation” van kerncentrales, daar hebben ze lang over nagedacht)

Laka in beroep tegen levensduurverlenging Borssele

Borssele tot 2034? Nee bedankt! Laka is in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de vergunning voor de levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele tot 31-12-2033. Bij het beroep van Stichting Laka hebben zich 35 personen per schriftelijke machtiging gevoegd. Het beroepschrift en alle bijlages plus links naar wetgeving en tevens een korte geschiedenis van de besluitvorming rond de verlenging van de bedrijfsduur, zijn te vinden op de pagina Kerncentrale Borssele tot 2034? Nee bedankt!.

Kamp geeft kerncentrale Borssele vergunning tot 2034

Al aangekondigd vorige week, maar minister Kamp heeft hoogstpersoonlijk de vergunning afgegeven aan EPZ, tijdens een werkbezoek' aan de kerncentrale, om de kerncentrale Borssele 20 jaar langer in bedrijf te houden. Er waren 3000 'reacties' in de inspraak. Dat zullen voor 95% of meer bezwaren zijn geweest, een zeer hoog aantal voor Nederland (zelfs meer dan in de procedures voor nieuwe kerncentrales -al moeten we dat nog goed analyseren, de gegevens daarvan zijn er nu nog niet). Er is nog niets te vinden op de websites van de Rijksoverheid, maar dat zal in de loop van de dag wel komen. Wel op Omroep Zeeland
Nog even ter herinnering: na Fukushima sloot Duitsland om veiligheidsredenen haar 6 oudste kerncentrales. Alle zes waren in bedrijf gekomen na, en dus minder oud, dan die in Borssele. Toevallig ook een Duits ontwerp en gebouwd door een Duits bedrijf. Er is nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State
Update (21-3): Ondertussen zijn alle stukken gepubliceerd.

Voorbeeld zienswijze tegen bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

Eind oktober is de procedure met de mededeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ElenI) dat ze voornemens is de kerncentrale Borssele toestemming te geven in bedrijf te zijn tot het jaar 2034. De kerncentrale is nu al 39 jaar oud. De 7 oude kerncentrales die Duitsland na Fukushima om veiligheidsredenen uit bedrijf nam, waren allemaal minder oud dan de nu al 39 jaar oude kerncentrale in Borssele. Sterker, de Duitse kerncentrales die nog tot uiterlijk 2022 mogen draaien, zullen dan maximaal 34 jaar oud zijn. Dit terwijl de ook Duitse kerncentrale in Borssele (immers gebouwd door KWU Siemens) toestemming vraagt om 60 jaar in bedrijf te blijven!
Dien een bezwaar in tegen het voornemen van het 'bevoegd gezag' om dat toe te staan. Hier een voorbeeld van een 'zienswijze'. De bezwaren moeten voor 5 december bij het ministerie ingediend zijn.

Belangrijkste wijzigingen Kernenergiewet gaan niet door

De brief van Cramer, Van der Hoeven en Verhagen over de wijzigingen in de Kernenergiewet is er. Gepubliceerd zijn de aanbiedingsbrief van de ministers en de overeenkomst tussen Frankrijk en Nederland over de termijnen voor het terugsturen van het afval van opwerking, noodzakelijk door nieuwe wetgeving in Frankrijk.
De twee belangrijkste aanpassingen van de Kernenergiewet die voorgesteld zijn, waren: een bepaalde duur aan een vergunning volgens de Kernenergiewet voor een kerncentrale (nu is dat voor onbepaalde duur) en opwerking vergunningplichtig. Allebei voorwaarden al door Van Geel, op zeer uitdrukkelijke wens van de Kamer, vastgesteld. Met de smoes dat deze wetsveranderingen vooruitlopen op een beslissing, gaan deze twee wijzigingen van de wet niet door. Het gaat nu alleen om technische wijzigingen. Een nu aangevraagde vergunning voor een kerncentrale zal dus nog steeds voor onbepaalde duur zijn en de kamer heeft nog niets te zeggen over al of niet opwerking. De ministers claimen dat de Kamer dat wel heeft omdat de overeenkomst tussen Frankrijk en Nederland goedgekeurd moet worden. Dit moet gezien worden als opnieuw een verloren gevecht van Cramer (en de PvdA).

Borssele open tot 2033

Geen verrassing, maar evenmin een goed begin van het jaar: Van Geel heeft nu eindelijk in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld welke 'deal' er gesloten is met de eigenaren van de kerncentrale: Essent en Delta.

  • De centrale mag tot uiterlijk 2033 in werking blijven;
  • Delta en Essent investeren 250 miljoen extra in energiebesparing, CO2-opslag en hernieuwbare energie;
  • de staat investeert ook 250 miljoen tussen 2006-2012 in energiebesparing schoon fossiel en hernieuwbare energie;
  • Borssele moet bij de 25% veiligste kerncentrales horen (van de EU, VS en Canada);
  • Borssele wordt direct na de sluiting ontmanteld.

Lees verder

Borssele tot 2033 open

De kerncentrale in Borssele mag van het kabinet open blijven tot 2033. Dat is 20 jaar langer dan nog in het regeerakkoord was overeengekomen. In ruil voor dit besluit stoppen eigenaars Essent en Delta 250 miljoen euro is duurzame energie, o.a. om te zorgen dat hun kolencentrales minder CO2 uitstoten. Maatregelen die anders hoe dan ook genomen hadden moeten worden. Ook het kabinet zegt 250 miljoen toe: dat is 12,5 miljoen euro per jaar; vrijwel verwaarloosbaar.

D’66 om: akkoord met langer open blijven van Borssele

D'66 vindt dat de kerncentrale in Borssele langer open kan blijven als daar 'forse investeringen' in duurzame energie tegenover staan. Daarmee is ook de in het regeerakkoord vastgelegde datum van 2013 van tafel (over welk onderhandelingsresultaat D'66 nog zo trots was!). 'Forse investeringen' in duurzame energie gaat over een 'paar honderd miljoen' (300 miljoen). En daar mag de centrale 20 jaar langer voor open blijven: dat is 15 miljoen per jaar investeren in duurzame energie. Met steun van D'66 heeft dit kabinet al vele honderden miljoenen bezuinigd op duurzame energie "Kernenergie is onacceptabel" heette het nog in het D'66 verkiezingsprogramma 'Toekomst in eigen hand'.

Beslissing over Borssele ‘nog dit jaar’

Het kabinet verwacht het definitieve besluit over de toekomst van de kerncentrale in Borssele eind dit jaar valt. De ministerraad heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin dat staat. De komende maanden zijn om aanvullende gesprekken te voeren met de eigenaar van Borssele (EPZ) en de aandeelhouders (Delta en Essent) over welke extra inspanningen zij voor duurzame energie willen leveren, mocht de centrale langer openblijven. Bovendien wil het kabinet een analyse hebben van de maatschappelijke kosten en baten bij sluiting dan wel langer openhouden in 2013. Daarbij wordt gekeken naar ongevalsrisico, radioactief afval, proliferatie, terrorisme en CO2-uitstoot.

Lees verder

Overdrachtsdossier van VROM voor het kabinet Balkenende-2

Het ministerie van VROM heeft het overdrachtsdossier voor het tweede Kabinet Balkenende over straling geschreven. Het geeft een overzicht van de stand van zaken op gebied van wetgeving, spelers, belangen en benodigde stappen van oa. kerncentrale in Borssele, radioactief afval, Urenco, etc. Lees verder

Oppositie wil actie tegen Borssele

De oppositie in de Tweede Kamer wil alsnog actie van demissionair staatssecretaris Van Geel (Milieu/CDA) tegen het openhouden van de kerncentrale in Borssele. Een motie van het Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) wordt gesteund door D66, SP en PvdA, zo bleek gisteren. Van Geel voelt er niets voor om in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank in Den Bosch (25-09-02) en probeerde de partijen gerust te stellen met de toezegging dat het kabinet geen initiatief neemt om nieuwe centrales te bouwen. (bron: NRC Handelsblad)