Tagarchief: Rechtszaak

Geen geheimen over de eindberging van kernafval!

In april heeft Laka radioactiefafvalbeheerder Covra gevraagd naar onderzoeksplannen voor de eindberging van kernafval. Alhoewel de Centrale organisatie voor radioactief afval publiekelijk altijd beweert heel transparant te zijn, paste het antwoord van de Covra op één velletje: “Nee”.
Laka vindt dat mensen het recht hebben om in een vroeg stadium betrokken te worden bij het maken van plannen over kernafval. Daarom heeft Laka een rechtszaak tegen Covra aangespannen.
Een rechtszaak is duur. Als u ook vindt dat plannen over hoe tot in de verre toekomst met kernafval wordt omgaan niet in het geheim mogen worden gesmeed, kunt u Laka steunen met een gift. Met uw gift kan Laka Covra dan dwingen echt transparant te zijn over kernafval!

Bedrijfsduurverlenging Doel 1 & 2 niet correct verlopen

Bij de beslissing om de kerncentrales Doel 1 en 2 langer in bedrijf te houden had een grensoverschrijdende milieueffectrapportage gehouden moeten worden. Dat blijkt uit een uitspraak vanmorgen van het Europees Hof van justitie. De kerncentrales Doel 1 en Doel 2 kregen in 2015 toestemming om nog tien jaar langer in bedrijf te blijven. Snelle sluiting van de centrales behoort nu tot de mogelijkheden, maar hangt van het Belgische Grondwettelijk hof af. Lees verder

Rechtbank Amsterdam: Gemengde Commissie mag alles over Urenco geheim houden

Gisteren ontving Laka de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in de rechtszaak over de openbaarheid van stukken van de van de Gemengde Commissie. Deze Commissie oefent namens Engeland, Duitsland en Nederland toezicht uit op uraniumverrijker Urenco. De rechters bevestigden de lezing van het Verdrag van Almelo van het Ministerie van Buitenlandse zaken dat de Wob niet van toepassing is en wees het beroep van Laka af. Lees verder

Rechtszaak over Urenco-documenten Buitenlandse Zaken

Ruim een jaar na het indienen is dinsdag 19 maart de rechtszaak over de vraag of de Minister van Buitenlandse Zaken mag weigeren stukken over de Gemengde Commissie van het Verdrag van Almelo openbaar te maken. In de Gemengde Commissie oefenen Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk sinds 1971 toezicht uit op uraniumverrijker Urenco. Ondanks de risico's van Urenco technologie legt de Commissie nooit publieke verantwoording af. Laka wil met haar Wob-verzoek meer inzicht in de rol die met name Nederland speelt bij, onder andere, Urenco's uraniumverrijking voor het Amerikaanse kernwapenprogramma. Lees verder

Hoger beroep verkoop Borssele aan RWE

Bij het gerechtshof in Arnhem diende een hoger beroep over de verkoop van het Essent deel van de kerncentrale Borssele aan RWE. Vorig jaar verbood de rechter de verkoop van de aandelen in de kerncentrale aan het grotendeels private Duitse energiebedrijf. Twistpunt is de vraag of het private RWE de publieke veiligheidsbelangen wel voldoende kan waarborgen. Eigenaar Delta (voornamelijk provincie Zeeland en gemeentes) van de andere helft van de aandelen Borssele, stelt van niet. Ook de Tweede Kamer wil dat de kerncentrale geheel in publieke handen blijft. Een constructie waarmee de Essent-aandeelhouders de publieke belangen wilde waarborgen, terwijl RWE wél de economische vruchten van de centrale kocht, gaf volgens de rechter onvoldoende garanties. Of het gerechtshof dat ook vindt, blijkt bij de uitspraak op 2 maart 2010.

Essent nu echt boos op partner Delta

Essent is boos op Delta die een juridische procedure heeft aangespannen in verband met de constructie die RWE en Essent hebben verzonnen om na verkoop toch Essent's aandeel in de kerncentrale in publiek bezit te houden. "De actie van Delta is ongehoord en ontbeert iedere feitelijke en juridische onderbouwing." zegt Essent in een reactie. Dat het echt hommeles is tussen de partners blijkt ook uit het dreigement van Essent: "Essent zal Delta aansprakelijk houden voor alle schade die Essent of haar aandeelhouders zouden mogen lijden als gevolg van Delta's onwenselijke en chicaneuze acties".
Overigens is er vrijdag (de 15de) een spoeddebat in de Provinciale Staten van Noord-Brabant, als reactie op de berichten dat Gedeputeerde Staten toch in wil stemmen met de verkoop van Essent aan RWE.