Tagarchief: Rijkswaterstaat

ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder m.e.r.

Woensdag publiceerde de ANVS een dag eerder dan aangekondigd de gewijzigde vergunning van de hogefluxreactor in Petten. De ANVS paste de vergunning van de laatste Pettense kernreactor aan omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over het gebruik het Noordhollandsch Kanaal als koelwater, en over het ontbreken van een milieu-effectrapportage. Uit de nu door de ANVS vastgestelde vergunning blijkt dat de bedenkingen de ANVS niet hebben bewogen om de definitieve vergunning aan te passen.
Omdat dit de tweede keer is dat de levensduur van een kernreactor wordt verlengd zonder dat de milieu-effecten hiervoor in kaart zijn gebracht, overweegt Laka bij de Raad van State in beroep te gaan. Lees verder

Advies Reikwijdte en detailniveau Pallas vertraagd

pallasbuttonOp 17 augustus zou het Advies Reikwijdte en detailniveau van de milieueffectrapporage (mer) voor de nieuwe Pallasreactor door de toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) worden gepubliceerd. We uitten toen al onze twijfels of dat ook zou gebeuren toen het advies daarvoor van de Commissie MER later klaar was dan gepland. En daar kregen we gelijk in. Nu, tien dagen later, is het er nog steeds niet. Genoeg reden om bij de ANVS ‘ns na te vragen vanwaar die vertraging.
Het ligt aan een paar zaken: het advies van de Commissie mer was later; er is overleg en afstemming nodig tussen Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap en de ANVS (en dat duurt langer); en dan wil de minister van I & M Melanie Schultz het ook nog graag zien. Kortom, ‘medio september’, wordt het verwacht. Lees verder