Tagarchief: RIVM

RIVM: Radioactief afval van ziekenhuizen later, of helemaal niet, naar de COVRA

Ziekenhuizen moeten radioactief afval dat langer dan twee jaar radioactief blijft, afvoeren naar de COVRA. Het RIVM heeft echter voor de ANVS op een rijtje gezet dat het grootste deel van het radioactieve ziekenhuis-afval na een paar jaar niet meer radioactief is. Als de periode dat ziekenhuizen hun radioactief afval zelf mogen bergen wordt verlengd, kan dit volgens het RIVM daarom leiden tot de helft minder ziekenhuisafval voor de COVRA. Hierdoor zijn er minder handelingen met gevaarlijk stralend radioactief afval en kunnen ziekenhuizen besparen op de hoge kosten voor de COVRA. De kosten voor afvoer naar de COVRA zijn de afgelopen jaren namelijk geëxplodeerd nadat de COVRA begon meerkosten voor ontwikkeling van een eindberging voor kernafval van de nucleaire industrie neer te leggen bij, onder andere, ziekenhuizen. Lees verder

Waar was het ongeluk deze keer?

Begin juni werd in Scandinavië verhoogde radioactiviteit gemeten, en eind vorige week berichte het RIVM er over. Alhoewel de gemeten radioactiviteit laag is, is de bron er van nog onbekend. De samenstelling van de waargenomen radionucliden wijst op materiaal uit een kernreactor. Het RIVM meet continu radioactiviteit in de lucht boven Nederland en heeft de radioactieve wolk nog niet gedetecteerd. Lees verder

WISE wint hoger beroep tegen ANVS om informatie over geheim Russisch kernongeval

Vorige week heeft de Raad van State, in een hoger beroep van WISE, de weigering van de ANVS om gegevens over een kernongeval in Rusland, in 2017 vrij te geven, vernietigd. De opgevraagde meetgegevens waren verzameld door het Internationaal Atoomagentschap en de ANVS was bang dat door het vrijgeven van deze meetgegevens, de IAEA in de toekomst minder met Nederland zou delen. Dat had de ANVS echter niet nagevraagd bij het IAEA. En omdat gegevens over (radioactieve) vervuiling alleen bij hoge uitzondering geheim mogen worden gehouden, oordeelde de Raad van State dat de ANVS er niet zomaar van uit mocht gaan dat het IAEA tegen vrijgave was, zonder dit na te vragen. De ANVS moet dit nu alsnog doen. Het is ondertussen onwaarschijnlijk dat het IAEA nog bezwaren heeft; de ANVS publiceerde in januari al een IAEA-lijst met gegevens over het kernongeluk. Lees verder

Schagen: niet praten over alternatieven Pallasreactor

De Gemeenteraad van Schagen verbiedt praten over de productie van medische isotopen anders dan met een kernreactor, want dat schaadt de belangen van de Pallasreactor en de nog te ontwikkelen Energy & Health campus. Dat is ongeveer de strekking van het bericht van de gemeenteraad aan de fractie van Duurzaam Schagen die een vergadering wilde houden over de productie van medische isotopen anders dan met de beoogde Pallas-kernreactor in Petten. De Vereniging Pettemerduinen organiseert op 23 maart daarom alsnog een openbare informatieavond met een identiek programma in de Ridderzaal van Slot Schagen. Lees verder

‘No brainer’: Pallas probeert zich door rechtszaak heen te bluffen

Vorige week was de zitting bij de Raad van State in de rechtszaak tegen het bestemmingsplan van de Gemeente Schagen. Met dat bestreden bestemmingsplan maakte de Gemeenteraad van Schagen plaats voor Pallas, een nieuwe kernreactor in de Pettense duinen. De door de Raad van State behandelde bezwaren gaan vooral over nut en noodzaak van nóg een kernreactor in het beschermde natuurgebied, of NRG/Pallas wel zorgvuldig alternatieve locaties heeft onderzocht, en of het kwetsbare duingebied überhaupt wel bestand is tegen een grote bouwoperatie. Uitspraak over zes weken. Lees verder

Canadese doorbraak weer een tegenvaller voor Pallasreactor

Canadese onderzoekers zijn er in geslaagd om met een deeltjesversneller zuiver Actinium-225 te maken. Actinium-225 was volgens het RIVM één van de medische isotopen waar de nog te bouwen Pallasreactor essentieel voor zou worden. Recent werd ook al bekend dat het Amerikaanse SHINE overweegt om in Petten met deeltjesversnellers Molybdeen-99, een veelgebruikt medisch isotoop, te maken. Naar aanleiding van dat bericht bracht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een aanvulling uit op haar studie die het Kabinet afgelopen juli naar de Kamer stuurde. In de aanvulling concludeerde het RIVM dat SHINE geen bedreiging vormde voor de business case van de Pallasreactor. Die conclusie lijkt na een maand alweer achterhaald. Lees verder

COVRA houdt kernafval onderzoek geheim voor NGO’s

Gisteren kondigde Laka aan een rechtszaak te hebben aangespannen tegen COVRA omdat de kernafvalbeheerder geen informatie over de onderzoeksplannen voor de eindberging van kernafval geeft. Behalve bij  COVRA heeft Laka deze informatie natuurlijk ook elders gevraagd. Onlangs ontving Laka van het RIVM, een partner van COVRA, wèl (wat) documenten over de onderzoeksplannen van de COVRA. En wat blijkt; sinds mei 2018  is COVRA in het geheim inderdaad bezig met het voorbereiden van een nieuw kernafval-onderzoeksprogramma. Alleen: Maatschappelijke- en milieuorganisaties zijn niet betrokken. Terwijl er op milieu- en maatschappelijk gebied grote openstaande vragen over de omgang met kernafval zijn.
Lees verder

Opwerkingsafval Dodewaard terug in Nederland

Een container met hoogradioactief afval van de gesloten kerncentrale Dodewaard is bij de Covra in Vlissingen aangekomen. Dodewaard is in 1997 stilgelegd en in 2000 is de laatste splijtstof afgevoerd naar Sellafield. De gebruikte splijtstof van Dodewaard is bij Sellafield in Engeland opgewerkt, en het plutonium blijft daar achter. De hoogradioactieve en deels honderdduizenden jaren gevaarlijke splijtingsproducten zijn in glas gegoten, in stalen cilinders verpakt en worden om te beginnen honderd jaar bij Covra opgeslagen. Wat er daarna mee moet gebeuren is onduidelijk.
Volgens een woordvoerder van het RIVM is aan het oppervlak van de container een stralingsdosis van 400 microSievert per uur gemeten. Dit betekent dat een persoon die zich op de container zou bevinden binnen 2,5 uur de maximale wettelijk toegestane stralingsdosis voor een jaar oploopt. Greenpeace heeft een klacht ingediend in verband met het transport; de Atlantic Osprey heeft twee dagen lang doelloos op de Noordzee gevaren, omdat te veel tijd zat tussen het vertrek uit Engeland en de beoogde aankomst in Vlissingen-Oost.

Onderzoek kindersterfte rond nucleaire installaties

Tegenstanders van kernenergie in het Duits-Nederlandse grens-gebied willen een onderzoek naar kanker bij kinderen in de grensplaatsen Gronau en Ahaus. De eis is een reactie op de resultaten van een studie van de Duitse federale dienst voor stralingsbescherming. Daaruit blijkt dat kinderen die binnen een straal van 5 kilometer van een kerncentrale wonen een aantoonbaar groter risico lopen op leukemie of een andere vorm van kanker. Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) scoort Zeeland beduidend onder het landelijk gemiddelde, waar het gaat om het jaarlijkse aantal gevallen van kanker. Maar het gaat nu eenmaal niet over 'een landelijk gemiddelde', maar over 'vergelijkbare omstandigheden'! En over het aantal leukemiegevallen zijn geen cijfers beschikbaar.

RIVM onderzoekt gevolgen VU bij Balkan-militairen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat onderzoek doen naar kanker en sterfte onder Nederlandse Balkanveteranen. Het onderzoek moet medio 2009 zijn afgerond. Staatssecretaris van Defensie Van Hoof gaf de opdracht omdat hij hoopt dat door het onderzoek de onrust onder de veteranen zal afnemen. De onrust begon in 2000 toen er alarmerende berichten verschenen in de internationale media. Een bovengemiddeld aantal uitgezonden militairen stierf aan een vorm van leukemie. Antitankgranaten van verarmd uranium, die de NAVO in de jaren negentig gebruikte bij de oorlogen in het voormalige Joegoslavië, worden beschouwd als de boosdoener.
De militaire vakbonden hebben blij gereageerd op de aankondiging. De AFMP/FNV, de grootste vakbond voor militair personeel, zegt sterke aanwijzingen te hebben dat militairen ziek zijn geworden na in contact te zijn geweest met verarmd uranium. Harde bewijzen zijn echter moeilijk te leveren. Daarom zegt woordvoerster Marlies Verhoef blij te zijn dat het onderzoek er komt en dat het breed wordt uitgevoerd.