Tagarchief: SHINE

Schagen: niet praten over alternatieven Pallasreactor

De Gemeenteraad van Schagen verbiedt praten over de productie van medische isotopen anders dan met een kernreactor, want dat schaadt de belangen van de Pallasreactor en de nog te ontwikkelen Energy & Health campus. Dat is ongeveer de strekking van het bericht van de gemeenteraad aan de fractie van Duurzaam Schagen die een vergadering wilde houden over de productie van medische isotopen anders dan met de beoogde Pallas-kernreactor in Petten. De Vereniging Pettemerduinen organiseert op 23 maart daarom alsnog een openbare informatieavond met een identiek programma in de Ridderzaal van Slot Schagen. Lees verder

‘No brainer’: Pallas probeert zich door rechtszaak heen te bluffen

Vorige week was de zitting bij de Raad van State in de rechtszaak tegen het bestemmingsplan van de Gemeente Schagen. Met dat bestreden bestemmingsplan maakte de Gemeenteraad van Schagen plaats voor Pallas, een nieuwe kernreactor in de Pettense duinen. De door de Raad van State behandelde bezwaren gaan vooral over nut en noodzaak van nóg een kernreactor in het beschermde natuurgebied, of NRG/Pallas wel zorgvuldig alternatieve locaties heeft onderzocht, en of het kwetsbare duingebied überhaupt wel bestand is tegen een grote bouwoperatie. Uitspraak over zes weken. Lees verder

Medisch Lutetium uit een versneller; nog minder nut voor Pallas-reactor

Terwijl de Nederlandse kernenergielobby stelt dat de bouw van de Pallas-kernreactor in de Pettense duinen onafwendbaar is omdat alleen met een kernreactor Lutetium-177, een medisch isotoop, gemaakt kan worden, werd deze week bekend dat in Praag Lutetium met een deeltjesversneller is gemaakt. Volgens Shine, de producent, is productie van Lutetium met een deeltjesversneller goedkoper én veroorzaakt het veel minder radioactief afval dan productie met een kernreactor.
Nadat eerder bleek dat de Pallas-kernreactor overbodig zou zijn om de beschikbaarheid van molybdeen, een ander belangrijk medisch isotoop, te waarborgen, was de groeiprognose voor medisch Lutetium de volgende strohalm voor de business case van Pallas. Met dit nieuws blijven er weinig strohalmen over.

Lees verder

Canadese doorbraak weer een tegenvaller voor Pallasreactor

Canadese onderzoekers zijn er in geslaagd om met een deeltjesversneller zuiver Actinium-225 te maken. Actinium-225 was volgens het RIVM één van de medische isotopen waar de nog te bouwen Pallasreactor essentieel voor zou worden. Recent werd ook al bekend dat het Amerikaanse SHINE overweegt om in Petten met deeltjesversnellers Molybdeen-99, een veelgebruikt medisch isotoop, te maken. Naar aanleiding van dat bericht bracht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een aanvulling uit op haar studie die het Kabinet afgelopen juli naar de Kamer stuurde. In de aanvulling concludeerde het RIVM dat SHINE geen bedreiging vormde voor de business case van de Pallasreactor. Die conclusie lijkt na een maand alweer achterhaald. Lees verder

Oud-directeur NRG naar Amerikaanse concurrent Pallas-reactor

Harrie Buurlage, internationaal expert in de nucleaire medische industrie en jarenlang een van de belangrijkste mensen bij NRG in Petten, vertrekt naar de Amerikaanse concurrent SHINE. Buurlage ziet kennelijk meer brood bij de Amerikanen met hun versnellertechnologie, dan bij het kernreactor Pallas-project. SHINE wil een grote rol gaan spelen op de Europese markt voor medische isotopen. Buurlage is er van overtuigd dat dat gaat lukken “particularly because of its safer, cleaner and more cost-effective production process”. Een stap weg van reactoren als technologie voor de productie van medische isotopen. Lees verder

Mo-99 productie met Linac: Pallas verder in defensief

2014-Pallasreactor_voorkantWe hebben het al aangekondigd en er vaak overgeschreven, maar nu is het ook zover: in Canada is de eerste hoeveelheid molybdeen-99 (Mo-99) geproduceerd met een linac versneller. Dat Mo-99 vervalt geleidelijk in Technetium-99m. Dat Tc-99m is het belangrijkste radioactieve isotoop in de medische diagnostiek: 80% van alle diagnostische behandelingen met radioactieve isotopen gebeurt ermee. Tc-99m vervalt snel -binnen 3-4 uur- en de tussenstap Mo-99 is daarom handig omdat het een halfwaardetijd -de tijd waarin de helft van de stof vervalt in een andere stof- heeft van 66 uur en dienst doet als een generator (‘koe’) voor Tc-99.
Tot nu toe wordt Mo-99 hoofdzakelijk in vijf stokoude reactoren gemaakt, zoals de HFR in Petten. Hoofdzakelijk, maar wel steeds minder: ook in cyclotrons (een ronde versneller) wordt al steeds meer direct (dus zonder de tussenstap Mo-99) Tc-99m geproduceerd. Met een kleine aanpassing kunnen de nieuwere cyclotrons steeds grotere hoeveelheden Tc-99m produceren, maar daarnaast ook Mo-99. Dat kan dan, net als reactor-Mo-99, als generator worden gebruikt. De halfwaardetijd van 3-4 uur is overigens ook niet een onoverkomelijk probleem met een netwerk van decentrale productie dicht(er)bij de ziekenhuizen.
Bij zowel de linac als de cyclotron is het stabiele niet-radioactieve Molybdeen-100 de grondstof (target), bij een reactor is dat het radioactieve uranium-235. Lees verder