Tag archieven: Speculatie

Stijgende uraniumprijs bedreigt bestaande kerncentrales

De prijs van uranium stijgt de laatste maanden sterk. Door sommigen wordt dat opgevat als een teken dat kernenergie aan een opleving bezig zou zijn. De prijsverhoging wordt echter vooral veroorzaakt door uraniumspeculatie van één bedrijf: het Canadese Sprott. Het algemene idee dat, omdat de brandstofkosten marginaal zijn, de uraniumprijs onbelangrijk zou zijn voor de prijs van kernenergie, blijkt nu echter niet op te gaan voor bestaande kerncentrales zoals die in Borsssele. EPZ, de exploitant van Borssele, heeft het zonder torenhoge uraniumprijs al moeilijk. Binnen de kernenergie-wereld leven er dan ook grote zorgen over de recente prijsstijging. Lees verder

Raad van State geeft fiat aan uraniumspeculatie bij Urenco

urenco-logoVandaag heeft de Raad van State het beroep van Stichting Laka tegen uraniumspeculatie bij Urenco verworpen. Laka had beroep aangetekend tegen drie vergunningen voor het vervoer van Uranium van en naar Urenco. Dit deed Laka nadat bekend werd dat het Almelose verrijkingsconcern een spil is bij speculatie met natuurlijk uranium door Nufcor, de uranium trading desk van de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs. Lees verder

Motie tegen uraniumspeculatie verworpen

parlementVrijwel de hele Tweede Kamer (met uitzondering van klein links) heeft tegen een motie van Van Tongeren (GL) gestemd om speculatie met radioactieve stoffen te verbieden.
Deze motie (en drie anderen) werden 18 februari ingediend in het debat over Staatsdeelnemingen (Urenco). De minister van Financiën, Dijsselbloem, had de motie tijdens het debat ook ontraden. Op 2 februari was de door Raad van State zitting over de door Laka aangespannen procedure tegen transportvergunningen van en naar Urenco die speculatie mogelijk maken. Volgens Laka vinden hierdoor meer gevaarlijke nucleaire transporten plaats. Uitspraak wordt eind maart verwacht. Lees verder

Urenco: uraniumspeculatie en meerderheidsaandeel

UrencotransportTijdens een debat gisteravond (18 februari) met de minister van Financiën over Staatsdeelnemingen werden er een aantal moties ingediend over Urenco en speculatie met uranium. Urenco is voor een derde van de Nederlandse Staat, een derde van het Verenigd Koninkrijk en de rest van twee Duitse bedrijven (E.on en RWE). Officieel wil Nederland haar aandeel nog steeds verkopen, maar dat zit wel erg in het slop. Ook omdat vrijwel alle mogelijke kopers op omvallen staan: het gaat niet goed in de nucleaire sector. Maar nu lijkt het kabinet zelf toch ook terug te komen op verkoop. Verder is er toch een kamermeerderheid voor het D66-voorstel voor een debat over de (verkeerde) vergunning van export van uranium naar Rusland. Lees verder

Minister reageert op uranium transporten kwestie

UrencotransportGistermiddag, vijf februari, stuurde minister van Infrastructuur en Milieu Schultz van Haegen, een stapel brieven naar de Kamer over Doel, maar er zat ook een brief tussen met een toelichting over de transporten van uranium naar Rusland. In die brief lijkt ze te reageren op punten door Laka aangevoerd tijdens de Raad van State zitting eerder deze week over transportvergunningen naar en vanaf het Urenco terrein in Almelo. Die vergunningen geven, onder voorwaarden, toestemming om uranium in de vorm van UF6 (uraniumhexafluoride) te transporteren naar Almelo. Lees verder

Raad van State-zitting over uraniumtransporten Urenco

UrencotransportGisteren, 2 februari, diende in Den Haag bij de Raad van State het beroep van Stichting Laka tegen een drietal transportvergunningen voor vervoer van uranium van en naar Urenco in Almelo. Laka is van mening dat er vanwege speculatie meer dan strikt voor verrijking noodzakelijk met uranium wordt gesleept.
Het begin van de zitting was meteen al vuurwerk: Na een jaar glashard ontkennen dat er via Urenco Nederland natuurlijk uranium naar het buitenland wordt doorgevoerd, gaf de minister van I&M dat bij de opening van de zitting opeens onomwonden toe. Maar, was nu haar nieuwe ‘line-of-defense’, het gaat bij het vergunnen van transport van A naar B niet om wat er precies bij B met het uranium gebeurt. Nee, zegt Laka, en dat is de crux: De rechtvaardiging voor die uraniumtransporten is verrijking. Als het uranium vervolgens niet bij Urenco wordt verrijkt, maar wordt doorgevoerd naar "elders", had het eerste transport (vanwege het ALARA-beginsel) naar Urenco niet mogen worden toegestaan. Lees verder

Laka naar Raad van State om transporten Urenco te stoppen

Urencotransport-thumbDe Raad van State gaat zich buigen over het vervoer van uranium naar de Almelose verrijkingsfabriek Urenco. Bij Urenco wordt met uranium gespeculeerd. Uraniumvervoer voor speculatie is in Nederland echter verboden. Als de Raad van State stichting Laka gelijk geeft, kunnen er geen nieuwe vergunningen voor uraniumvervoer naar Urenco worden afgegeven.
Uit hoorzittingen van de Amerikaanse senaat bleek eind vorig jaar dat de Amerikaanse bank Goldman Sachs speculeert met uranium. Dat doen ze, zo bleek uit de verhoren, wereldwijd op een aantal locaties. Eén van die locaties is het Urenco-terrein in Almelo. Dit heeft de minister van Economische Zaken Henk Kamp bevestigd in antwoord op vragen van GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren. Lees verder

Antwoorden Kamervragen uraniumspeculatie bij Urenco

verrijking-2974Eind vorige week zijn de vragen beantwoord die Liesbeth van Tongeren (GL) had gesteld over uraniumspeculatie bij Urenco. Aanleiding voor haar vragen was het bericht in Kernenergienieuws over uranium van Goldman Sachs bij Urenco.

In de antwoorden helaas veel wolligheid en het zorgvuldig vermijden van de heikele punten. Hieronder een paar punten waar we verder op in gaan. Een ander punt in verband hiermee is de behandeling van ons bezwaar tegen transportvergunningen naar Urenco. Lees verder

Laka: Vervoer uranium onrechtmatig: Urenco op slot?

Urencotransport-thumbLaka vraagt de vernietiging van twee vergunningen die recent zijn afgegeven voor het vervoeren van uranium. Laka meent dat de vergunningen onrechtmatig zijn verleend. We komen tot die conclusie naar aanleiding van een onderzoek van de Amerikaanse Senaat. Met het onderzoeksrapport ‘Wall Street Bank Involvement with Physical Commodities’ werd bekend dat onder andere de Amerikaanse bank Goldman Sachs speculeert met uranium. Speculanten slaan het radioactieve goedje onder andere op het terrein van de Urenco verrijkingsfabriek te Almelo op, in afwachting van een gunstiger prijs.
Het is niet onaannemelijk dat er met het uranium wat vervoerd zou gaan worden met de recent afgegeven transportvergunningen zou worden gespeculeerd. Daarmee zijn die vergunningen onrechtmatig verleend. Lees verder

Goldman Sachs gebruikt Urenco Almelo als opslagterrein

verrijking-2974In de Amerikaanse senaat is er gisteren en vandaag een hoorzitting over de activiteiten op de grondstoffenmarkt van een aantal grote banken: o.a. Morgan Stanley, JP Morgan Chase en Goldman Sachs. Er is gelijktijdig (gisteren 20 november) ook een onderzoeksrapport van de Senaat over dat onderwerp; een deel gaat over de activiteiten van Goldman op de uraniummarkt. Het rapport ‘Wall Street Bank Involvement with Physical Commodities’ -403 pagina’s- is interessant om te lezen.
Maar waar het Kernenergienieuws om gaat is de link met Nederland. Die is er, zijdelings, maar niet onbelangrijk. En het roept een aantal vragen op. Algemene over de (dubbel)rol van Goldman natuurlijk: “At the same time Goldman acted as a supplier for the utilities, it was also speculating on uranium prices by trading uranium futures and other financial products.” Maar ook vragen over de rol van Urenco (voor eenderde van de Nederlandse Staat).
Goldman heeft in het verleden en misschien nu ook nog wel (het Senaatrapport is niet erg precies hierover, maar gaat over de afgelopen paar jaar, dus niet over een ver verleden) uranium opgeslagen bij de fabriek in Almelo zonder dat ze een contract voor verrijking hadden. Lees verder