Tagarchief: Tritiumlekkage NRG

Na zes jaar saneren: radioactief tritium in sloot buiten NRG-terrein

In een sloot aan de Westerduinweg buiten het NRG-terrein, is een verhoogde concentratie radioactief tritium gemeten. Volgens de NRG is dit “conform de verwachtingen” na een saneringsoperatie van zes jaar. Maar slechts een half jaar geleden stopte NRG met saneren: “Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat er nauwelijks nog verhoogde concentraties tritium worden gemeten op het terrein.” Wat is dan “conform de verwachtingen” als nu buiten het terrein verhoogde concentraties worden gemeten? Lees verder

Staatssecretaris: sanering tritiumbesmetting gelukt door verhogen normen

Van Veldhoven laat weten dat “de in 2014 gestelde saneringsnorm (100 Bq/L) gebaseerd [was] op de toenmalige verwachting van de effectiviteit van de sanering”. Uitdrukkelijk op advies van NRG zelf dus, die al snel daarna toe moest geven het volledig fout te hebben ingeschat waarna de interventiewaarde met een factor 50 verhoogd werd tot 5000 Bequerel per liter. 18 juni werd door de staatssecretaris het op de nieuwe interventiewaarden gebaseerde nieuwe Plan van aanpak goedgekeurd. Lees verder

NRG: sanering tritiumbesmetting gelukt -door interventiewaarden te verhogen

NRG kondigt aan te stoppen met de sanering van het met radioactieve tritium besmette grondwater op en rond het terrein in Petten. De tritiumbesmetting werd in 2012 ontdekt en een jaar later werd begon met de sanering. NRG gaat daar nu mee stoppen, niet omdat de grond schoon is, maar omdat de besmetting nu binnen de nieuwe -50 keer hogere- interventiewaarden valt. Het is volgens NRG “niet verstandig om wel schade in de duinen te veroorzaken met maatregelen die slechts een klein effect hebben.” Maar de veel hogere interventiewaarden was het tegemoetkomen aan de vervuiler: die was niet in staat de verontreiniging ‘binnen de perken’ te houden, waarna ‘de perken’ aangepast werden. Lees verder

Tritium-besmetting NRG: opruimen lukt niet? Verhogen we de norm toch!

Het grondwater binnen en buiten het terrein van NRG in Petten is besmet met het radioactieve tritium, dat weggelekt uit de hoge flux reactor. In 2017 bleek dat de besmetting veel ernstiger was dan door NRG berekend en moest ijlings de norm verhoogd worden van 100 tot 5000 becquerel per liter (50 keer zo veel!). Nu is door de nucleaire toezichthouder het Plan van Aanpak voor de sanering goedgekeurd. Het is het tegemoet komen aan de vervuiler: die is niet in staat geweest de verontreiniging ‘binnen de perken’ te houden en dus worden ‘de perken’ aangepast. Lees verder

Tritiumlek: NRG faalt; minister weigert handhaving

In de omgeving van de Hoge Flux Reactor in Petten is onrust ontstaan door de verhoging van de toegestane tritium-verontreiniging. Afgelopen week verhoogde de nucleaire toezichthouder ANVS de toegestane waarde van de verontreiniging van 100 Becquerel per liter tot 5000 Bq/l, vijftig keer zo hoog dus. De minister stelde in maart 2014 dat als de afgesproken saneringsnorm op de terreingrens of buiten het terrein overschreden wordt "[zal] NRG haar plan van aanpak moeten aanpassen, zodat wel aan de norm van 100 Bq/l voldaan wordt." Maar als NRG vervolgens faalt, worden de normen gewoon verhoogd en gelden eerdere afspraken blijkbaar niet meer. En dat terwijl NRG zelf die 100 Bq/l saneringsnorm had voorgesteld. Lees verder

Toegestane normen tritiumbesmetting nu 50 keer zo hoog

De nucleaire toezichthouder heeft de interventiewaarden voor sanering voor de tritiumbesmetting buiten het onderzoeksterrein in Petten in een klap 50 keer zo hoog gemaakt. NRG kampt al lang met besmettingen door het radioactieve tritium en het lukt niet om die onder controle te krijgen. Omdat de besmetting buiten het terrein boven de toegestane normen komt heeft de ANVS nu de beslissing genomen om die normen flink te verhogen: van 100 Becquerel naar 5000 Becquerel per liter! Lees verder

NRG: ook verwijderen tritium besmetting lukt niet

Vanaf februari 2013 is NRG in Petten bezig de -een jaar daarvoor gesignaleerde- tritiumbesmetting te saneren. Dat blijkt tot nu toe een té grote opgave voor het bedrijf dat ook faalt bij de afvoer van het historisch radioactief afval. Ondanks 4 jaar sanering breidt de tritiumbesmetting zich zodanig uit dat de “saneringswaarde op de terreingrens in de toekomst (mogelijk in 2018 of later) overschreden zal worden.” De verplaatsing van de verontreiniging blijkt heel anders dan in de modelsimulaties. Lees verder

Probleem koelwatersysteem HFR

Vorige week schreven we het hier al: de 50 jarige hoge-flux reactor in Petten heeft regelmatig problemen met leidingen. Toen was het een tritium-besmetting, nu is er weer wat aan de hand. Tijdens de geplande onderhoudsstop, die gestart is op 11 november 2012, heeft NRG bij de voorbereidingen om de reactor weer op te starten een afwijking ontdekt in het koelwatersysteem van de HFR. Het opstarten van de reactor is hierdoor uitgesteld. Om "de aard, omvang en oorzaak van deze afwijking" te achterhalen, is er direct een onderzoek gestart. Naast een visuele inspectie is er ook een veiligheidsanalyse uitgevoerd. De resultaten hiervan moeten meer inzicht geven in de afwijking.
NRG kan nog geen indicatie geven wanneer de reactor weer wordt opgestart. Natuurlijk ontstaan er door de zeer gecentraliseerde wereldwijde productie (een paar reactoren zorgen voor de gehele productie), direct problemen bij de beschikbaarheid van medische isotopen.

Petten: Oorzaak tritium-besmetting in grondwater bekend

De verhoogde concentratie tritium in het grondwater rondom de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten is afkomstig van een aangetaste leiding van een van de hulpsystemen van de reactor. Dat blijkt uit het onderzoek door NRG naar de oorzaak van de verhoogde tritium-waarden. De leiding is hierop buiten gebruik gesteld om te zorgen dat er geen tritium in het grondwater meer terechtkomt.
De inspectie kon juist op dit moment tijdens de reguliere onderhoudsstop plaats vinden omdat de aangetaste leiding deel uitmaakt van een van de hulpsystemen van de reactor. Dit systeem wordt enkel gebruikt tijdens onderhoudsmomenten, namelijk als het bassinwater tijdelijk naar een opslagtank wordt gepompt. Volgens NRG speelt deze leiding tijdens het bedrijf van de HFR geen rol. Voor de aangetaste leiding is een alternatief leidingsysteem voor handen, dat voorlopig tijdens onderhoudsstops ingezet kan worden. NRG heeft een tijdelijke oplossing (alternatief leidingsysteem) voorgelegd aan de toezichthouder, de Kernfysische Dienst. Bij een formele positieve beoordeling van dit alternatief, zal de reactor weer worden opgestart. Ondertussen wordt er gewerkt aan vervanging van de aangetaste leiding.
De hoge-flux reactor is ondertussen ruim 50 jaar oud en heeft veelvuldig last van problemen met leidingen.