Maak bezwaar tegen de 'Mededeling milieu-effectrapportage in verband met bouw nieuwe kerncentrale Borssele door ERH'.

Geen kernenergie of kolen, neem een molen

Op 22 september is de officiŽle bekendmaking (Kennisgeving Kernenergiewet) gepubliceerd door het ministerie van VROM met het voornemen van Energy Resource Holding (ERH) voor het "bouwen en bedrijven van een nieuwe kerncentrale Borssele".

Met deze kennisgeving start de procedure voor de milieu-effectrapportage (MER). Door het 'bevoegd gezag' zullen richtlijnen worden vastgesteld waaraan het MER moet voldoen. Dat betekent dat vanaf nu ook de bezwaarschriften ('zienswijzen') ingediend kunnen worden. Er kan bezwaar gemaakt worden tot en met vrijdag 19 november.

Alle relevante stukken over de procedure, waaronder de startnotitie van ERH, zijn te lezen op een webpagina van de rijksoverheid

Men kan op een aantal manieren 'zienswijzen' indienen: mondeling, digitaal en schriftelijk via de post.

Mondeling

Mondeling kan je je zienswijze toelichten per telefoon, bel tijdens kantooruren: 070-339 49 91.

Digitaal

Stuur je zienswijze per email naar: postbus.aanvraagERH@minvrom.nl onder vermelding van Mededeling kerncentrale ERH

Schriftelijk

Stuur je zienswijze op in een voldoende gefrankeerde envelop, naar:
Mededeling kerncentrale ERH
Min. VROM
Directoraat-Generaal Milieu
Directie risicobeleid/IPC 645
Postbus 30945
2500 GX Den Haag

Informatiebijeenkomsten

De in de Kennisgeving Kernenergiewet aangekondigde informatie en inspraakbijeenkomsten over de door ERH gestarte procedure zijn op:
 • *
 • Dinsdag 2 november van 19-22 uur Jaarbeurs, Beatrixgebouw, zaal 215, Jaarbeursplein 6, 352 AL Utrecht
 • *
 • Dinsdag 9 november van 19-22 uur in Vergader en Congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1, 4451 CZ te Heinkenszand.

  Bezwaarschriften

  Het is van belang dat veel mensen hun ongenoegen kenbaar maken en zienswijzen opsturen. Hoewel iedereen een eigen visie heeft hebben we, om je op weg te helpen, een standaard zienswijze gemaakt.

 • *
 • Er is een word-document dat je kunt downloaden, je naam en adresgegevens kunt invullen en dan via de mail op kunt sturen. Deze kun je ook veranderen en eigen punten toevoegen

 • *
 • Er is een pdf-versie die je kunt printen, en dan je adresgegevens kunt invullen en vervolgens op kunt sturen.

  Het is niet de eerste keer dat er een voornemen is om een of meerdere kerncentrales te bouwen in Nederland. En het is dan ook goed om te beseffen dat die kerncentrale er nog lang niet staat!