1.01.0.00 ALGEMEEN
          GENERAL
/01- Verklaring nav de Energie-nota 1974 van EZ -Bez. Energiebeleid -10/74
/02- Kritische kanttekeningen bij de Energie-nota -L.S.S.K. - 2/75
/03-
/04- Nota Energiebeleid 1- Algemeen -Min. EZ - 9/79
/05- Nota Energiebeleid 3- Brandstofinzet centrales -Min. EZ - 7/80
/06- Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig -Min. EZ -
/07- Verbeter de wereld... -Stroomgroep Stop Kalkar - /75
/08- De dans om het nukleaire kalf -Hans Ramaer -10/74
/09- Kernenergie, verlichting of conflict -Herman Damveld - /84
/10- De kerncentrales van Dodewaard en Borssele -Telder Stichting VVD -12/82
/11- Vooruit met nieuwe energie -Werkgroep Gelders Kongres - 5/83
/12- Kernenergie in Belgie en Nederland -Ekologie-serie - 1/81
/13- Kernenergie en politiek -Peer Trebels - 6/79
/14- Energie als maatschappelijk probleem -P.Ester/F.L.Leeuw - /81
/15- Milieu en werkgelegenheid -J.de Vries/e.a. - 4/81
/16- Energiepolitiek -S.G. KU Nijmegen - 9/81
/17- Samenvatting Nota Energiebeleid D.1: Algemeen (zie 4) -Min.E.Z. - 9/79
/18- Het nederlandse Kernenergiebeleid -Uitham e.a. -
/19- Elektriciteit zonder kernenergie, Overbruggingsplan -Centrum voor Energiebesparing -11/87
/20- Interimrapport vd Land. Stuurgroep Energie Onderzoek -2e kamer - /75
/21- National Energy Research Steering Group -2e kamer - /75
/22- Energie 1976, 2e interimrapport -2e kamer - /75
/23- Deel 3 (brandstofinzet centrales) van nota energiebeleid naar 2e Kamer -Min.EZ - 7/80
/24- Samenvatting energienota -Min.EZ - 9/74
/25- Energienota -Min.EZ - /74
/26- Energie veelzijdig belicht -SNEF - /88?
/27- Kernenergie-Arbeidstijdverkorting.... -Tijdsch. Politieke Ekonomie - 9/81
/28- Elektriciteitswet '86 stukken 2e kamer -2e Kamer - /86
/29- Elektriciteit: een bezinning op 2000 -Energie en samenleving - 9/84
/30- Energiebeleid, stimuleringsprogramma warmte/krachtkoppeling -Min. EZ -11/87
/31- Groei begrensd: resultaten Club v Rome-disk. in Ned. -CW Schouten - 5/83
/32- Schone lucht zonder KE-elekt.-centrales en zure regen -Milieudefensie - 8/84
/33- Overzicht vd stand van zaken bij het nucleair onderzoek -Min. EZ - /90
/34- Nationale Energie Verkenningen 1987 -Energie Studie Centrum ECN - 9/87
/35- Energiebeleid na Tsjernobyl. Veilig en betaalbaar en zonder kerncentrales -Werkgroep Energie Diskussie - 9/86
/36- Energie Verslag Nederland 1994 -ECN - /95
/37- NMP-2 Evaluatie energie - eindrapport -EZ - /93
/38- Het energievraagstuk-de energiesituatie in Nederland, nu en in de toekomst -VDEN - 4/81
/39- Kerntechniek in Nederland 1945 - 1974 -Lagaaij / Verbong - /98
/40- Nuclear safety in the Netherlands -Universiteit Groningen (uitg.) - 9/86
/41- De elektriciteitsvoorziening in 2000 -interim rapport -Energie en samenleving - 7/84
/42- Meerjarenplan Energie-onderzoek -Raad voor Energie Onderzoek - 9/81
/43- Kantteken. Nota energiebeleid 3: Brandstofinzet centrales -VROM - 2/82
/44- Nederlandse Energiebeleid (juni 83/juni 85) -Rudine A. Spaans - /85
/45- Commissie bestaande kerncentrales (Commissie Beek) -Commissie Beek - 1/83
/46- National Report of the Kingdom of the Netherlands -Ministry of Social Affairs (e.a.) - 9/98
/47- Overdruk uit Plan, art., w.o. Het nederlandse volk op de elektrische stoel? -Aktie Strohalm - 1/76
/48- Energiebeleid met minder risiko -VMD & Stroomgroep Stop KE/Kalkar - 1/79
/49- Kosten van kernenergie -P. Derks e.a. - 5/83
/50- Kernenergie in Nederland -C.Uitham, B. de Vries, G.J. Zijlstra -12/77
/51- Kernenergie en macht -Katholieke Hogeschool Tilburg -10/75
/52- De dood in het vat -Matthijs de Vreede - /74
/53- Aardgas, olie kernenergie en de staat -Tijdschrift Politieke Ekonomie - 6/78
/54- Derde Energienota -Min. Economische Zaken -12/95
/55- Energie-onderzoek in Nederland. Advies aan Min. EZ -Algemene Energie Raad - 7/96
/56- Kernenergie in Nederland. Stand van zaken en toekomst -RCN - 7/72
/57- Elektriciteit uit uranium, kolen of aardgas. Milieu en veiligheid... -ECN -12/93
/58- Wetenschapsbudget 1991 -2e Kamer - /90
/59- Licht in 2000. Een ander elektriciteitsplan. -Bezinningsgroep Energiebeleid- 3/88
/60- Het Dossier Kernenergie kan gesloten worden -LAKA - 4/93
/61- Straling. Indicatief Meerjaren Programma Straling 85-89 -VROM - 9/84
/62- Kernenergie en duurzame ontwikkeling -RU Utrecht - 1/94
/63- Kernenergie in Nederland na de verkiezingen -CE - 5/94
/64- Straling en kerncentrales -VROM - 1/93
/65- Zonder titel -2e Kamer - 8/82
/66- Kosten openhouden kerncentrales Dodewaard en Borssele -Milieufederatie Groningen- 3/87
/67- Energie en economie. Gevoeligheid bedrijfsleven -Krekel v Woerd Wouterse BV - 9/82
/68- Brandstofinzet centrales -AER - /81
/69- Energieverslag Nederland 1993 -ECN - /93
/70- Energie in Nederland -EZ - 8/94
/71- Nederland en het proliferatieverdrag -L.vd Mey - 6/88
/72- Energie in cijfers -Ministerie EZ - 7/93
/73- Energy in the Netherlands -Ministerie EZ - 8/92
/74- Energie in cijfers; energy in figures -Ministerie EZ - /88
/75- Wetenschapsbeleid 1982 -2e Kamer - 1/82
/76- Energie Verslag Nederland 1995 -ECN - /96
/77- Energie in Nederland in de Twintigste Eeuw -St.Historie der Techniek - /96
/78- Uitvoeringsnota klimaatbeleid - deel 1 -VROM - 6/99
/79- Kernenergie in Nederland?! -Stichting Laka / NENO - 4/01
/80- Nota inzake het kernenergiebeleid (nota Langman) [+PDF] -Ministerie EZ - 3/72
/81- Energierapport 2002. Tweede Kamer, 2001-2002, 28241, nr.2 -  -  /02
/82- Kosten sluiten of openhouden kerncentrales Dodewaard en Borssele -H. Damveld m.m.v. D. Dijk -  /83
/83- Kosten die het vervroegde sluiten van de kerncentrales te Dodewaard en Borssele met zich zouden brengen -Sep -10/87
/84- Publiek gefinancierd energieonderzoek in Nederland 1995-1999  Samenvatting   – Min. EZ, Novem  -  8/02
/85- Monitoring Publiek Gefinancierd Energieoonderzoek in Nederland  – Min. Economische Zaken  – 12/02
/86- Het nucleaire landschap -S. Slingerland e.a. (Rathenau Inst.) - 4/04
/87- De hardheid van de nucleaire optie in Nederland [+PDF]-F. van Vugt (ECN) - 1/04
/88- Energie Verslag Nederland 2004:. overheid en energiebeleid -ECN -  /05
/89- Nu voor later: Energierapport 2005 -Min. EZ -  /05
/90- Dertig jaar Nederlands energiebeleid  -deJong/Weeda/Westerwoudt/Correlje - 3/06
/91- Eerste rapport betreffende de stand van het onderzoek en de evaluatie van de uraanvondsten bij Haamstede op het eiland Schouwen uitgebracht aan Z.E. de minister van Economische Zaken door de Directeur van de Rijks Geologische Dienst [+PDF] Rijks Geologische Dienst -06/69
/92- Tweede rapport betreffende de stand van het onderzoek en de evaluatie van de uraanvondsten te Haamstede op het eiland Schouwen uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken door de directeur van de Rijks Geologische Dienst[+PDF] -Rijks Geologische Dienst -09/71
/93- Nota inzake het in Nederland te verrichten onderzoek van kernreactoren en hun toepassingen [+PDF] -Minister J.Cals & min.J.Zijlstra - 7/55
/94- Nota kernenergie; Opwekking elektriciteit door middel van kernenergie [+PDF] -Minister J.Zijlstra - 7/57
/95- Nota inzake de kernenergie [+PDF] -Min.De Pous,J.Cals ,Veldkamp - 9/61
/96- Energierapport 1999 [PDF] -Ministerie van economische zaken -11/99
/97- Energierapport 2008 [+PDF] -Minsterie van economische zaken - 6/08
/98- Kernenergie en Nederland [PDF] -Hogeschool Amsterdam -1/07
/99- Convention on nuclear safety [PDF] -VROM -04/08
/100- Het energiebeleid nader bezien [PDF] -Min. EZ -03/89
/101- Energie in Nederland 2005 Feiten en cijfers -EnergieNed - 5/06
/102- Veertig jaar nucleair toezicht (Kernfysische Dienst) [+PDF] -VROM Inspectie KFD - 3/09
/103- The Netherlands 3rd national report 2009: Joint Convention questions posted to The Netherlands in 2009: Supplement Questions and Answers [PDF] -2e Kamer der Staten Generaal -09/09
/104- Versnelling duurzame energie: 19 visies uit de markt -M.Van Ee/P.van Noppen -03/10
/105- Verborgen krachten: Nederlanders op zoek naar energie -A.Maas/T.Cocquyt/Museum -Boerhaave - /11
/106- Energie in 2030: maatschappelijke keuzes van nu -J.Ganzevles/R.van Est/F.Brom/Ratheneau Inst. - /11
/107- Overheidsingrepen in de energiemarkt: Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen kernenergie en energiebesparing [PDF] -CE Delft/Ecofys/ E.Visser/ M.Blom -06/11
/108- Energierapport 2011[PDF] Min. van EL & I -06/11
/109- Kompen in de machinerie: Bewuste en onbewuste sabotage van de transitie naar een duurzame energiehuishouding: (Deel I en II) [PDF] -J. Van Soest -08/11
6.01.3.80/60- Nederlandse interventieniveaus bij kernongevallen [PDF] -RIVM /S. Bader - /10
6.01.3.80/61- Risicoschatting en -management bij radiologische en nucleaire incidenten [PDF] -RIVM/ Smetsers -03/11
6.01.3.80/62- Responsplan: Nationaal Plan Kenongevallenbestrijding [PDF] -VROM-Inspectie -08/11
6.01.3.00/56- Netherlands' National Report for the 2nd Convention on Nuclear Safety (CNS) Extraordinary Meeting to be held in August 2011 [PDF] -Min. van EL&I   -05/12
6.01.3.10/85- Peer review van de stresstest van de Europese kerncentrales naar aanleiding van het ongeval in Fukushima: Landrapport voor Nederland [PDF] -ENSREG   -04/12
6.01.3.10/86- Netherlands' National Report for the 2nd CNS Extraordinary Meeting to be held in August 2011 [PDF] -Min. van EL&I -05/12
6.01.0.10/95- Fianciële zekerheidsstelling kernenergiewet: Eindrapport [PDF]   -KPMG/ NRG   -04/06
/110- Netherlands'National Report for the 2nd CNS Extraordinary Meeting to be held in August 2011 [PDF] -Min. van EL&I   -05/12
/111- Kerncentrale beleid in Nederland vs Duitsland. Een verklarend onderzoek naar waarom Nederland na de ramp in Fukushima een kerncentrale liet bijbouwen terwijl Duitsland alle kerncentrales liet sluiten [PDF] -Danja von Salisch - 4/13


1.01.0.20 NIEUWE KERNCENTRALES - ALGEMEEN
         NEW NUCLEAR POWER PLANTS - GENERAL
/01- 3000Mwe kc's in Nederland. Hoe werken ze en wat zijn de risico's? -Min. EZ - 5/77
/02- Symposium Energie-eiland Noordzee -De Ferrante & Bakker - 9/90
/03- Zwaarwater-en gasgekoelde reactoren -EZ-werkgroep - 5/80
/04- Rapport- Industriële evaluatie van de Candu-reactor - - 2/81
/05- Studie reactortypen voor Nederland -EZ/SEP - 6/86
/06- De bestuurlijke vormgeving van besluitvorming over bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland in licht van maatschappelijke acceptatie -VROM - 4/89
/07- Advies over het Dossier Kernenergie -Raad voor Milieubeheer - 2/94
/08- Dossier kernenergie -EZ -11/93
/09- Advies nav het Dossier Kernenergie -AER - 2/94
/10- Cost study for nuclear and coal-fired power plants in the Netherlands -Min. Economische Zaken - 4/85
/11- Dutch procedures guide for conducting Probabilistic Safety Assessment of nuclear power plants (Level 1) -Kernfysische Dienst, DG Arbeid - 6/93
/12- Project approach study for nuclear power plants in Netherlands -EZ -11/85
/13- Nieuwe kernenergie in Nederland? Argumenten, feiten, standpunten en politieke aandachtspunten -Rathenau Instituut - 4/05
/14- Kernenergie & Randvoorwaarden. NRG. Concept -A.D.Poley, JFA.van Hienen -09/09
/15- Kernenergie & brandstofmix. Effecten nieuwe kerncentrales na 2020. Vertrouwelijk concept 16 september 2009 -Samenvatting -A.J. Seebregts, P. Lako -03/10
/16- Kernenergie & brandstofmix; Effecten nieuwe kerncentrales na 2020. Vertrouwelijk concept 17 september 2009 -ECN Seebregts, HJM.Snoep e.a. -09/09
/17- Kernenergie & brandstofmix; Effecten nieuwe kerncentrales na 2020 -ECN Seebregts, HJM.Snoep e.a. -03/10
/18- Opinieonderzoek 'Kernenergie': De kennis, houding en gedrag van de Nederlandse bevolking ten aanzien van kernenrgie (vertrouwelijk) -TNS NIPO -10/04
/19- Randvoorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales [PDF] -Min. EL&I/M.J.M.Verhagen -02/11
/20- Overheidsgarantie voor de bouw van een kerncentrale in Nederland: een inschatting van de maatschappelijkekosten en opbrengsten -Spring Associates -09/10
/21- Randvoorwaarden nieuwe kerncentrales [+PDF]  -Van Geel, VROM - 9/06
/22- Preconditions for new nuclear power plants (translation) -Van Geel VROM - 9/06


1.01.0.23 NIEUWE KERNCENTRALES - LOKATIEKEUZE
                NEW NUCLEAR POWER PLANT -CHOICE OF LOCATION
/01- Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 1975 [PDF] -TK 13488 nr 2 - 7/75
/02- Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel B: Analytisch overzicht van de meningsuitingen [PDF] -TK 13488 nr 3 - /76
/03- Kern? Energie. oa. gevolgen kerncentrale in Eemsmondgebied -Energiegroep N-Nederland - 4/76
/04- Structuurschema Elektriciteitsvoorziening RARO Deel C: advies [+PDF] -TK 13488 nr 4 - 7/76
/05- Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel A: beleidsvoornemen -Min. EZ, VROM. TK 14363 Nr 1 - 2/77
/06- Plaatsen voor kerncentrales en wat u daarover te zeggen hebt voorlichtingsbrochure ASEV -Min. EZ/VROM - 3/77
/07- Kerncentrales!!! wat zit daar achter??? Achtergrondinformatie voor inspraakprocedure -Verkade/Izeboud/Daalderop - 5/77
/08- Plaatsen voor kerncentrales en wat wij daarover te zeggen hebben -Milieudefensie - 6/77
/09- Samenvatting van reakties op het ASEV. West Brabant -PON -10/77
/10- Plaats maken voor kerncentrales? Eindverslagen en resultaten van de Inspraakprocedure PKB -Provinciaal Opbouworgaan W-Brabant -10/77
/11- Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel D: Regeringsbeslissing - Min. EZ, VROM TK 13488 nr 5 - 5/80
/12- Kerncentrales en woningbouw -VROM - 4/82
/13- De ruimtelijke inpasbaarheid van enige energieopties -VROM - 1/84
/14- Vestigingsplaatsen voor kerncentrales: Deel A: Beleidsvoornemens -Min. EZ 18830 nr 4 - 1/85
/15- Plaats voor 'n kerncentrale? PKB map -Min. EZ/VROM/SZ - 1/85
/16- Plaatsing van nieuwe kerncentrales; dilemma's voor lokaal en provinciaal bestuur -SOMSO/Reijnders, Turkenburg ea. - 4/85
/17- Regeringsstandpunt mbt Eindrapport vd Maatschappelijke discussie Energiebeleid vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Antwoorden kamervragen -Tweede Kamer 18830 nr 8 - 5/85
/18- Protest als inspraak: handleiding PKB-procedures kerncentrales -Milieudefensie, S.Schöne - 8/85
/19- Geen geschikte vestigingsplaatsen kerncentrales -H. Damveld/S. van Duin - 8/85
/20- Conceptadvies beleidsvoornemen vestigingsplaatsen kerncentrales -RARO -12/85
/21- Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel C: Advies RARO [+PDF] -Min. EZ TK 18830 nr 44 -12/85
/22- Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel D: Regeringsbeslissing [+PDF] -Min. EZ TK 18830 nr 47 - 1/86
/23- Analyse van de praktiese consequenties van het waarborgingsbeleid voor de lokatie Moerdijk -Project Herbezinning - /88
/24- Startnotitie Milieu-effectrapportage Structuurschema Elektriciteitsvoorziening -Min. EZ, VROM - 5/91
/25- Herziening tweede structuurschema elektriciteitsvoorziening. Deel 2: reacties op ontwerp PKB -Min. EZ, VROM - 1/94
/26- Derde structuurschema elektriciteitsvoorziening -pkb-deel 1 Ontwerp Planologische kernbeslissing -VROM -02/08
/27- Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 2: Reacties op ontwerp planologische kernbeslissing [+PDF] -VROM/EZ - 2/09
/28- Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3: Kabinetsstandpunt [+PDF] -EZ - 2/09
/29- Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3a: Kabinets- standpunt na behandeling door Tweede Kamer [PDF] -EZ - 6/09
/30- Derde structuurschema elektriciteitsvoorziening PKB deel 4:Planologische kernbeslissing -EZ/VROM - 8/09
/31- Evaluatie Derde Structuurschema elektriciteitsvoorziening. Eindrapport [PDF] -ECN/Kwink groep - 6/13


1.01.0.29 NIEUWE KERNCENTRALES - AKTIES
                NEW NUCLEAR POWER PLANTS - ACTIONS
/01- Brievenkampagne tegen kerncentrales -J.Bakker - 8/85
 


1.01.0.40 AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING
                LIABILITY / INSURANCE / LEGISLATION
/01- Wetgeving bescherming volksgezondheid tegen stralinggevaar -Min. v SZV - 8/60
/02- Kernenergiewet -Euratom/J.H. Vergragt - /70
/03- Kongresmap BOEM - - 3/74
/04- Elektriciteitswet -Nederlandse Staat - /77
/05- Kernenergiewet -Nederlandse Staat -12/81
/06- Over de leemten in de kernenergiewet` -Wetensch.winkel UvA/Suze Kok - 8/80
/07- Wettelijke bepalingen voor het gebruik van radioactieve stoffen -Mr.J.Ch.Cornelis - /82
/08- Kernenergiewet: 2e gecumuleerde aanvulling -Nederlandse Staat - /82
/09- Begrensde besluitvorming over 'n onbegrensd milieuprobleem: Kernenergie in het Nederlands grensgebied -Schepers/Wilbers - /84
/10- Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico -redaktie: Michael Faure - 9/93
/11- Kernenergie recht -Mr.Ing.H.J. van Zwam - /85
/12- De blanco cheque van de staat voor kernenergie -Natuur & Milieu - 6/85
/13- De wettelijke aansprakelijkheid voor schade door kern-ongevallen -J.J. van den Brink - 4/86
/14- Voorstel tot wijziging van Wet aansprakelijkheid kern-ongevallen -Zijlstra/Tazelaar - 6/87
/15- Kerngezond: een kernprobleem. Verkenning omtrent de zorgplicht van de Nederlandse overheid ten aanzien van de bescherming van volksgezondheid tegen gevaren van kernenergie -A.J.G.M. Voets - /87
/16- Civielrechtelijke aansprakelijkheid bij grensoverschrijdende kernschade -Caroline Bär/Wetenschapswinkel RU Leiden -12/87
/17- Evaluatie van het vergunningstelsel en de aangifteregeling van de kernenergiewet (EVAK): Eindrapport -VROM - 6/88
/18- Financieel-economische risicolimiet -VROM -12/88
/19- Internationaal atoomenergierecht: de betrokkenheid van Nederland bij meer dan honderd verdragen -E.P.M.W. Domsdorf/TU - 2/93
/20- Internationaal Atoomenergierecht: de betrokkenheid van Nederland bij meer dan honderd verdragen: Samenvatting -E.P.M.W. Domsdorf/TU - 5/93
/21- Landelijk handhavingsproject: Inspectieprogramma Stralingsbescherming Kernenergiewet 1991-1992 -VROM - 8/93
/22- Beleidsstandpunten stralingshygiene tbv vergunningverlening deel: Reguliere toepassingen -VROM/SVS -12/93
/23- Elektriciteitswet 1998 [PDF] -Min. Economische Zaken - /98
/24- Kernenergiewet Band 1: Tekst van de Wet; Toelichting; Uitvoeringsvoorschriften met aanvullingen -Nederlandse Staat/C. Thijssen -12/99
/25 -Kernenergiewet Band 2: Internationale regelingen; Wet aansprakelijkheid ongevallen; Wet aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepen -Nederlandse Staat -12/99
/26- Ontwerp-Besluit Stralingsbescherming. Implementatie van Euratomrichtlijnen 96/29/Euratom en 97/43/Euratom -Min. van SZW - 4/00
/27- Wetgeving stralingsbescherming -Nederlandse Staat -06/01
/28- Evaluatie Kernenergiewet (STEM) [+PDF] -Uylenburg, Vogelzang, Stoute - 6/07
/29- Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging [PDF] -1e Kamer der SG - /10
/30- Wet van 19 november 2009 tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen: Kamerstuk 30429 [PDF] -Sdu Uitgevers/Staatsblad 2010 - /10
/31- Kernenergie, rechtsstaat en democratie -A. Brenninkmeijer - /83
/32- Financiële Zekerheidstelling Kernenergiewet [PDF] -Min. VROM (KPMG/NRG) - 4/06
/33- Themarapportage ioniserende straling 2011 [PDF] -Inspectie Min. SZW - /12


1.01.0.50  STRALINGSEXPERIMENTEN MARINE
                RADIATION EXPERIMENTS NAVY
/01- Stralingsexperimenten Koninklijke Marine 1960-1966 [PDF] -Laka / RJ van den Berg -11/05
 


1.01.0.60  RAMPENPLANNEN
                EMERGENCY PLANS
/01- Radioactieve neerslag en landbouw -Min. Landbouw en Visserij - /61
/02- Rapport over schuilgelegenheid voor de bevolking -Com. Schuilgelegenheid - 8/70
/03- Alarmregelingen kernenergiecentrales (Borssele, Dodewaard) -Regering (V&M/L&V/L&SZ) - 9/76
/04- Documentatiemateriaal voor cursusdagen landbouw na nucleaire calamiteit -Min. Landbouw/Visserij - 1/77
/05- Vredesrampenfolder Gemeente Borssele -Gemeente Borssele - /79
/06- Verloop van de concentratie radioactieve nucliden in het IJsselmeer na calamiteuze emissie van een kerncentrale -RIWA - 9/80
/07- Rampenbestrijdingsplan gemeenten Herwen en Aerdt -Gem. Herwen en Aerdt - /80?
/08- Kerncentrales en Woningbouw -Dir.Gen.Volkshuisvest. - /80
/09- Hoe overleef je een atoomoorlog -R. ten Barge - 8/81
/10- The Day After. Hoe overleeft u een kernoorlog: Ons voorbeeld Rotterdam -Felix Thijssen - /81
/11- Westduitse nucleaire installaties en de gevolgen voor Nederland -Smits/Geerts/Tiemessen WRR - /83
/12- Lozingen kerncentrales langs het IJsselmeer en het Hollandsch Diep: Verspreiding en akkumulatie van regulier geloosd radioactief materiaal in het natte milieu: Eindrapport wiskundige modelstudies -Waterloopkundig Lab. - 4/85
/13- Lozingen kerncentrales langs het IJsselmeer en het Hollandsch Diep: Verspreiding en accumulatie van regulier geloosd radioactief materiaal in het natte milieu -Min. VROM: - 8/85
/14- Lozingen kerncentrales langs het IJsselmeer en het Hollandsch Diep. Verspreiding en akkumulatie van regulier geloosd radioaktief meateriaal in het natte milieu: bijlage bij het eindrapport: bundeling van interimnota's en deelrapporten -Waterloopkundig Lab. -4/85
/15- Mogelijke verontreiniging van het IJsselmeer in geval van een calamiteit bij een aan het IJsselmeer gesitueerde kerncentrale van 1000MWe -DGW/RIZA -10/85
/16- Vestigingsplaatsen kerncentrales en openbare drink- en industriewater voorziening -'Ad hoc' Werkgroep kerncentrales -11/85
/17- Reorganisatie Rampenbestrijding: De brandweeropleiding in de toekomst -Min. Bin. Zaken - 8/86
/18- Normen voor interventie bij reactorongevallen. -Gezondheidsraad - 9/86
/19- Systeembeschrijving informatie- en rekensysteem ten behoeve van rampbestrijding -VROM - 4/87
/20- Vestigingsplaatsen van kerncentrales en de openbare watervoorziening -Werkgroep Kerncentrales - 5/87
/21- Strategische rampenplanning voor kerncentrales: een onderzoek naar maatschappelijke doelstellingen -L. Jalhay/TU Eindhoven/wewi e -02/87
/22- Reorganisatie Rampenbestrijding: Op dezelfde golflengte -Min. Bin. Zaken - 4/88
/23- Reorganisatie Rampenbestrijding: Groot-schalige rampenbestrijding in Nederland -Min. Bin. Zaken - 4/88
/24- Overzicht van de gehanteerde interventie-waarden -Project Herbezinning - 5/88
/25- Uitvoerbaarheid van evacuatie -St.Project Herbezinning - 5/88
/26- Een raming van de ekonomische gevolgen van kernramp Nederland voor landbouw -Anna Laan - 7/88
/27- Plaatsingsbeleid en veiligheid. De weging van veiligheidsbelang in de selektie van vestigingsplaatsen voor kerncentrales: Groot-Brittannie, de V.S. en Nederland in vergelijking -WA. van Beek - 7/88
/28- Economische schade van een ongeval met kerncentrale.Hoofdrapport -Stuurgroep herbezinning kernen. - /88
/29- Kernongevallenbestrijding: Nota en Nationaal Plan -Min.VROM - 2/89
/30- Opvang van ongevallen en incidenten bij het werken met ioniserende straling -Ned. Ver. Stralingshygiëne - /89
/31- Implementatie kernenergiecentrale Doel: Hoofdlijnen -NPK -12/91
/32- Implementatie NPK kernenergiecentrale Emsland -werkgr.bestuurl.organi. - /91
/33- Aanvullende criteria ter beperking van maatschappelijke ontwrichting -Ravenzwaaij e/a - 1/92
/34- Kernongevallenbestrijding, rapportage -min.VROM - /92
/35- Gevolgen van een kernramp in de Eemshaven -K.Nienhuys, G.J.Aupers -11/96
/36- Rampenplan gemeente Vlissingen -Gemeente Vlissingen - 3/02
/37- Nederlandse interventieniveaus bij kernongevallen [PDF] -RIVM/S. Bader - /10
/38- Risicoschatting en -management bij radiologische en nucleaire incidenten [PDF] -RIVM/ Smetsers -03/11
/39- Responsplan: Nationaal Plan Kenongevallenbestrijding [PDF] -VROM-Inspectie -08/11
/40- Atoomgevaar? Dan zeker B.B. -St. Bev. Bescherming Bevolking - 8/56
/41- Atoomgevaar II. Radio-actieve neerslag -St. Bev. Bescherming Bevolking - 5/57
/42- 'Fukushima' Lessen voor medewerkers en besturen van de hulpverlenende diensten [PDF] -Kernongevallenbestr. Veiligh. - 2/13
1.01.1.10 OPINIE - BMD
         PUBLIC OPINION - BROAD SOCIETAL DISCUSSION
/01- Advies v/d voorlopige Algemene Energie Raad inzake de BMD over (kern)energie -AER - 6/78
/02- Informatievoorziening tbv BMD over energie -Init. Energie Diskussie - 1/79
/03- De BMD over (kern)energie -tekst Embargo VPRO - 2/79
/04- Meedenken, meedoen II -Initiatiefgeoep Energie diskussie - 5/81
/05- Een "Ongewijzigd Beleidscenario" voor de energievoorziening van Ned. tot 2000 - -12/81
/06- Verslag diskussiedag: diskussie-fase -Init. Energie Diskussie -12/81
/07- Achter de coulissen van de praatshow -J.Hontelez/e.a. - 1/83
/08- Het opinie-onderzoek en de draagvlakbepaling in BMD -WED - /83
/09- Het Tussenrapport -Stuurgroep BMD - 1/83
/10- Samenvatting van de beargumenteerde meningen -Stuurgroep BMD - 1/83
/11- Introductie van nieuwe energiesystemen -KIVI/NIRIA - 1/83
/12- Industrieelherstel- en Arbeidsdeling-scenario -Stuurgroep BMD - 1/83
/13- Analytische verslagen vd Controverse zittingen gehouden in kader van de informatiefase -Stuurgroep BMD - 1/83
/14- Analytische verslagen vd Hoorzittingen gehouden in het kader van de informatiefase -Stuurgroep BMD - 1/83
/15- Inbreng & Standpunten van organisaties -Deel I -Stuurgroep BMD - 1/83
/16- Inbreng & Standpunten van organisaties -Deel II -Stuurgroep BMD - 1/83
/17- Inbreng & Standpunten van organisaties -Deel III -Stuurgroep BMD - 1/83
/18- Inbreng & Standpunten van organisaties -Deel IV -Stuurgroep BMD - 1/83
/19- Decentrale elektriciteitsopwekking -Ver. Krachtwerktuigen -10/83
/20- Het Eindrapport -Stuurgroep BMD - /84
/21- Zonder kernenergie in het jaar 2000 -Wassens/Joosten/de Boer - 1/80
/22- Het prijskaartje aan de BMD -WED - 5/85
/23- Laat je niet inpakken-Handleiding BMD -H.Verhagen - 2/83
/24- Het vergeten Scenario -Theo Potma - /79
/25- BMD in het Nederlandse Energiebeleid -R. Aalders - 5/87
/26- Kostprijs van enige energietechnieken -Bijlage B1 Eindrapport -12/83
/27- Opinie onderzoek -Bijlage Tussenrapport - 1/83
/28- Industrieelherstel- Arbeidsdeling-scenario -Bijlage Tussenrapport - 1/83
/29- Effecten op natuur/landschap van verschillende vormen energievoorziening -Bijlage Tussenrapport - 1/83
/30- Deel III: Consequenties voor milieu m.b.t. industrieel herstel- en arbeidsdelings-scenario -Bijlage Tussenrapport - 1/83
/31- Deel IV: CE-scenario -Bijlage Tussenrapport - 1/83
/32- Balans van de B.M.D. -SG Hogeschool Tilburg - 2/84
/33- Advies over toekomstige elektriciteits-produktie bezien in licht van maatschappelijke diskussie energiebeleid -Algemene EnergieRaad - 6/84
/34- Een versnelde procedure voor de BMD -AER - /81
/35- Analytisch verslag vd zitting gewijd aan de vooronderstellingen en uitgangs-punten gehanteerd door de commissie bestaande kerncentrales -Stuurgroep BMD - 6/83
/36- Referentiescenario. deel I -Stuurgroep BMD - 1/83
/37- Eindrapport Adviescommissie Scenario's -Stuurgroep BMD - 3/83
/38- Studiedag Energiebeleid -TH Twente - 3/79
/39- Voorstel reaktiecentrum Rotterdam: kerncentrale in stad - -10/81
/40- Commissie bestaande kerncentrales - - 1/83
/41- Vergelijkingen tussen het BG-scenario en EZ-scenario -Stichting Energie en Samenleving - 2/85
/42- Pleidooi voor goedkope en veilige elektriciteits-voorziening -Bureau E - /85
/43- Opzetnota. Maatschappelijke diskussie over de toepassing van kernenergie voor elektriciteitsopwekking -Min. EZ/SZ/VM/VRO - 8/79
/44- Intellectuelen in Nederland. Publieke controversen over kernenergie, Armoede en Rushdie -René Gabriëls - /01
/45- Kernenergie in diskussie -Jan Goedman e.a.(RSI) -12/78
/46- Meedenken meedoen. Democratisch beslissen over (kern)energie -Initiatiefgroep Energiediscussie - 6/78
/47- Energie. Info-pakket voor het W.E.D.-kader -Centrum voor Energiebesparing, Werkgroep Energie Diskussie  -  /82
/48- Technology Risk and Democracy. The dutch nuclear energy debate (1981-84) [PDF] –R.Hagendijk, A. Terpstra - 6/04


1.01.1.20 OPINIE - PEILINGEN
         PUBLIC OPINION - POLLS
/01- Publieksoordelen over kernenergie/Kolen -VROM: Midden/Verplanken - 8/89
/02- Meningen over (kern-)energie -Hans Wentholt - 1/80
/03- De beleving van energierisico's -ECN, RU Leiden - 9/83
/04- De Energiemonitor -Min. VROM -12/93
/05- De Energie-Keuze-Enquête -Werkgr Energie en Milieuond. - 6/94
/06- Gemeenten over kernenergie -VMD - 2/86
/07- Anti-Kernenergie Voorlichting -Joop Pennings/Adriaan Slob -11/79
/08- Het kernenergieconflict: een wetenschappelijk oplosbaar probleem? -Fieke Arts - /93
/09- Europeans and Radioactive Waste. Report. Eurobarometer 56.2  – DG Energy and Transport  –  4/02
/10- Publieksmeningen over proefboringen naar opslag mogelijkheden kernafval. -Lagendijk Opinieonderzoek -12/78
/11- Onderzoeksverslag Jeugdraadpanel: energie -Nationale Jeugdraad -01/05
/12- Opinieonderzoek 'Kernenergie': De kennis, houding en gedrag van de Nederlandse bevolking ten aanzien van kernenergie -TNS NIPO -10/04
/13- Burgers en kerncentrales, onderzoek naar randvoorwaarden [+PDF] (Bijlage Criteria VROM) -PQR  - 6/06
/14- De publieke opinie over kernenergie -S.C.P.; P.Dekker, I.de Goede -05/10
/15- Eindrapportage onderzoek. Publieksperceptie kernenergie.(Vrom+EZ) -Smart Agent -11/09
/16- Publieksperceptie kernenergie. Samenvatting Onderzoek naar draagvlak. -SmartAgent -11/09
/17- Eindrapportage kwalitatief onderzoek: Publieksperceptie -SmartAgent/VROM/EZ -11/09
/18- Attitude van Nederland, Zeeland en Borssele ten aanzien van verschillende energiebronnen: energiemonitor 2010[+PDF] -TNS Nipo/iov.Delta -12/10


1.01.1.30 OPINIE - POLITIEKE PARTIJEN
                PUBLIC OPINION - POLITICAL PARTIES
/01- Geen kernenergie, wat dan wel? -PPR - 2/77
/02- Rapport (kern)energie -PvdA Statenfr. Gelderl. -11/79
/03- Met kernenergie geen leven -PPR Groningen/Drente - /80
/04- De energie diskussie -PvdA afd. Groningen - 5/83
/05- De visie van de PSP op energie -PSP - 3/81
/06- De dubbele energiekrisis: een brandend vraagstuk voor de Derde Wereld -PvdA - /83
/07- Wat vindt PSP van het energieprobleem -PSP - /78
/08- Gesprek PvdA, PPR en PSP over energiebeleid -PvdA/PPR/PSP - 3/81
/09- PSP-meningen over energiescenario van CE -PSP - 3/83
/10- PSP voorstel voor struktuur van elektriciteitsvoorziening -PSP - 1/84
/11- Vernieuwend energiebeheer -Wetenschappelijk instituut CDA - 1/84
/12- Aktieprogramma: weg met het kernenergieprogramma van staat en kapitaal -IKB -
/13- Het Einde... Kernenergie -PSP Noord Holland / H de Nie -
/14- Energie. Aktuele politiek '83-4 -Max van den Berg, Peter Kramer (PvdA) -4/83
/15- Standpuntbepaling kernenergie -VVD - 9/80
/16- Energienota . Zijn de Zeeuwen wel zo zuinig? -GroenLinks. - 2/07
/17- CDA Manifest juni ’05: Om een gezond, veilig en leefbaar bestaan [PDF]-CDA Secretariaat -06/05
/18- Kantelingen: CDA rapport Keuzes voor duurzaamheid -Wetensch. Inst. voor het CDA -  /05
/19- De Uitdaging van het Atoom -Posthumus, PvdA, WBS -10/58
/20- sgp >> wat anders?! Kernenergie -SGP- jongeren-Boot e.a. -09/09
/21- Nederland krijgt nieuwe energie; Een voorstel deltaplan Nieuwe Energie -CDA, D66, PvdA,VVD,G.L., -03/10
/22- Orde op zaken: Conceptverkiezingsprogramma VVD 2010 [PDF] -VVD -04/10


1.01.1.40 OPINIE - MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
                PUBLIC OPINION - PUBLIC ORGANISATIONS
/01- Radioaktieve milieuvervuiling in kader energieprobleem -Pugwash Conferentie - 9/73
/02- Energie: De toekomst onder ogen zien -Raad van Kerken - 2/81
/03- CNV en het energiebeleid -CNV - 7/83
/04- Energiediskussiebrochure in kader BMD -KPN/KNBTB - 1/83
/05- WED-voorlichting in kaart -WED - /83
/06- Reaktie op plannen reorganisatie vd elektriciteitssektor -Milieufederatie Gron. -10/83
/07- Commentaar op het eindrapport -WED - 4/84
/08- Pleidooi voor goedkope & veilige elektr.voorziening -Wgr.Goedkope & Veilige Energie - /85
/09- De Kerken en kernenergie -De Horstink - 6/78
/10- Het dilemma van de kern-energie -ECCLESIA - /78
/11- Kernenergie -energiegroep noord-nederland - /76
/12- Energie -trias -12/77
/13- Kernenergie & energiebeleid -IPSO - 6/79
/14- Energie van en voor wie? -kwik - 7/82
/15- Energie ons een zorg -Industriebond N.V.V. -11/77
/16- Energie tot welke prijs? -FNV - /83
/17- Kernenergie : Oorzaak en gevolg -Ver. Milieuhygiene Zeeland - 2/79
/18- Kernenergie. De kerken een zorg -Raad van Kerken Nederland - /78
/19- Bijdrage voor de meningsvorming ... kernenergie-vraagstuk ...de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk -Raad voor zaken Overheid/ Samenleving - 6/77
/20- Voor niks gaat de zon op. -Voedingsbond FNV -06/81
/21- Shopping for arguments: reconstructing debate pros & cons of nuclear energy -TU Wageningen - 6/06
/22- Vragen en opmerkingen SER; Commissie toekomstige energievoorziening -SER - 7/07
/23- Fact finding kernenergie Rapport [+PDF] -SER, P.Lako, M.J.J.Scheepers, - 9/07
/24- Eerste verkenning van de beantwoorde vragen (SER , versie 24-10-07) -Com Toekomstige Energievoorz. -10/07
/25- Is kernenergie de "duurzame oplossing" voor Nederland? Analyse van de politieke keuze voor kernenergie in Nederland -Renee Torenvlied -10/07
/26- Ontwerpadvies over kernenergie (eerste volledige concept 29-1) TE/63 -SER - 1/08
/27- Kernenergie en een duurzame energievoorziening -SER - 3/08
/28- Overeenkomsten en verschillen debat kernenergie. - Andersson Elffers Felix -03/10
/29- Kernenergie. Een internationale beleidsverkenning. -Clingendael, Jacques de Jong -03/10
/30- Derde structuurschema electiciteitsvoorziening PKB deel 2: Reacties op de onwerp Planologische Kernbeslissing -EZ/VROM -02/09
/31 - Jaarverslag 2010 NVMP /11


1.01.1.50 OPINIE - REST
         PUBLIC OPINION - OTHER
/01- Het wrekend atom -Orde der Verdraagzamen - 1/59
/02- Nederland heeft kerncentrales nodig om aan groeiende energiebehoefte te voldoen -tekst NOS Frontaal - 2/77
/03- Uraan of kolen: Een kernbeslissing -Beek/Terlouw/e.a. - 1/76
/04- Kernenergie Ja/Nee. Wat God dan samenvoegde, scheidde de mens niet -Jaap Huibers - /80
/05- Kernenergie; energie voor morgen -AAP Groningen - 5/78
/06- Techniek en maatschappelijke controversen -SMO-informatief - 7/90
/07- Second Reflection Paper on Nuclear Energy -Reflection Group on Env. Pol. -11/75
/08- Voor en tegen kernenergie -gitp - 2/82
/09- Beeldvorming over kernenergie. Een mediaonderzoek in de periode 1986 tot 1996 in Nederland -Universiteit. Utrecht - 6/96
/10- Kernenergie in opspraak -Erik Mink - /81
/11- Voor en nadelen van de kernenergie -Werkgr. Kernenergie N-O Polder - 1/81
/12- Kernenergie -werkgroep natuurkunde Nijmegen - 2/74
/13- Stralende brieven -diverse correspondentie -97/98
/14- Kernenergie. Energie van de toekomst of verleden tijd? -symposium TU Delft -11/01
/15- Rapport: Actueel onderwijs-schandaal in Gelderland (pro-atoomenergieprogramma voor kinderen)  -Interessegroep Kalkar O-Gld -  /79
/16- 'Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten…'. Geschiedenis Verbond voor Wetenschappelijke Onderzoekers 1946-1980 -Leo Molenaar - /94
/17- Het klimaat rond kernenergie in Nederlandse media 2003/2005 [+PDF] -Elmar Willems - 5/05
/18- Appels met appels vergelijken? Een onderzoek naar hoe kernenergie wordtgepresenteerd als oplossing van het klimaat probleem [PDF] -Daniel Meijers - 7/07
1.01.2.10 AKB - LANDELIJK/ACHTERGROND
         ANTI NUCLEAR MOVEMENT - NATIONAL / BACKGROUND
/01- Anti Kernenergie Beweging in Nederland -vd Broek/Meijnen -12/77
/02- Diskussiestuk aktievormen AKB -Benno/Barbel - /79
/03- Ontstaan en Ontwikkelingen van de AKB -Combrink/Hontelez - 4/79
/04- Verslag Anti-Kernenergie ideeendag -BAN/WESP/e.a. - 2/80
/05- Dodewaard gaat Dicht! -Gelderse Stroomgroepen - 4/80
/06- Vrij aan de ketting -Marriet/Allard/Kees - 4/80
/07- Basisdemokratie, 'n overlijdensbericht -Gera/Barry/Ruud/Joost - 5/82
/08- Diskussiekamp AKB Amelisweerd -Afval - 5/82
/09- Analyse van een protestbeweging -Ester/Leeuw - /81
/10- Basisgroepen en aktie voeren tegen kerngeweld -Harry - 5/84
/11- Werkweekend Pinksteren -LPTK - 5/85
/12- BONK en de anti kernenergie strijd -BONK - 9/86
/13- Fase 3 special over AKB -Fase 3 - 7/86
/14- De terugval van de AKB [+PDF] -Gerard Brinkman - 9/87
/15- Nieuwe sociale bewegingen  in Nederland -J.W. Duyvendak en R. van Huizen -  /83
/16- Verzet tegen kernenergie (reader) -St. LAKA - 7/88
/17- Jaarverslag 1988 -VMD - 4/89
/18- De Anti Atoombeweging -Gottfried Mergner - 9/77
/19- Breek Atoomketen Nederland Aktiemodel -BAN - 2/81
/20- Liever zonneschijn morgen dan radio-actieve zorgen -Werkgr. k.e. Zeeuws Vlaanderen - /81
/21- Basisdemokratie- verslag van een diskussie-weekeinde -Ruud, Willem, Wilma... -
/22- Vrouwen tegen kernenergie - - /81
/23- Energie in Beweging -M. Kerkhof/P. den Boer - 7/84
/24- De AKB, beweging tegen Kernenergie? -T. Spit/D. van Sas - 7/79
/25- Rijn Schelde Instituut. jaarverslag '79 -RSI - 5/80
/26- Energie in overvloed -VMD -11/84
/27- Vrouwen tegen kernenergie -vrouwen tegen kernenergie - 9/80
/28- Een reus op lemen voeten? Een onderzoek naar succes-strategieën van de nederlandse milieubeweging -Peter van der Graaf -12/98
/29- Naar een andere strategie voor het verzet tegen kernenergie en kernwapens - -11/01
/30- Kernenergie in de toverbal - - /
/31- Kernenergie rapport oostgelderland -energie komitee oostgelderland - 4/78
/32- Kernenergie: oplossing of conflict? -flora wirtz - 5/85
/33- Splijting, deeltjes & deelbewegingen. Over kernenergie konflikt, buitenparlementaire politiek en vrouwen in AKB -Kaisa Kuitert - 1/83
/34- De Atoomlobby in het moeras der anti's -Wil Ronken & Rob ter Borgt - 6/80
/35- Environmental chronology of the Netherlands -Hennie J. vd Windt / Nigel Harle - /97
/36- 50+ tegen Kerngeweld -50+ tegen Kerngeweld -11/81
/37- Dodewaard gaat dicht. Winteroffensief 82 -Stroomgroep Nijmegen - 1/82
/38- Na Dodewaard  september ’81 ’n diskussie bijdrage voor amelisweerd -Nijmeegs basisgroepen overleg - 5/82
/39- Klein links en de nieuwe sociale bewegingen [+PDF] -M.Brinkman,B.Freriks,G.Voerman -  /89
/40- Maatschappelijke organisaties, publieke opinie en milieu -M. Nas e.a. (SCP) - 4/97
/41- Rijn Schelde Instituut: Vijf jaar tegenstroom -RSI -  /80
/42- Het milieuboekje -Bram van der Lek - /73
/43- Onderzoeksverslag omtrent buitenparlementaire acties omtrent het kernenergievraagstuk in Nederland [PDF] -UVA, Politicologie-02/08
/44- Children of the sixties, adults of the new millenium? Historische analyse v.d. houding v.d. milieubeweging in kernenergiedebat [+PDF] -Doenja Koppejan; R.U.N. - 5/08
/45- Turbulente tijden; 20 jaar vereniging Zeewind. -Fifi Visser -04/09
/46- Le transnationalition de la cause antinucleaire en Europe. Une approche comparee de la France et du Pays-Bas (1970-2010) [PDF] -Emmanuel Rivat - 3/13


1.01.2.12 KERNENERGIEARCHIEF / LAKA
         NUCLEAR ENERGY ARCHIVE / LAKA
/01- Het dossier kernenergie kan gesloten worden [+PDF] -LAKA - 4/93
/02- Jaarverslag. September 1992 - augustus 1993 -LAKA - 8/93
/03- Steps to a nuclear-free world [+PDF] -LAKA - 1/95
/04- 1994 Annual Report -LAKA - 4/95
/05- Kernenergie geen remedie tegen broeikas effect[+PDF] -LAKA -10/96
/06- 1977-1986 Tien jaar verzet tegen kernenergie -LAKA - 4/87
/07- Verarmd Uranium en de Bijlmerramp [+PDF] -LAKA -12/94
/08- De nucleaire erfenis van 50 jaar onderzoek. De sloop van het NIKHEF complex [+PDF] -LAKA - 3/97
/09- "... en als het toch verbrand is...?"[+PDF] -Laka - 4/98
/10- Risico's van het militaire gebruik van verarmd uranium [+PDF]-Laka/Henk vd Keur - 6/98
/11- Bodemonderzoek voormalig Nikhef-terrein [+PDF] -Laka - 3/99
/12- Depleted Uranium. A post-war disaster for environment and health [+PDF] -Laka - 5/99
/13- Kernafval en Kernethiek. Maatschappelijke en ethische aspecten terughaalbare opslag kernafval -hoofdrapport [+PDF] -Laka Damveld/vd Berg - 1/00
/14- Kernafval en Kernethiek. Rapport in hoofdlijnen [+PDF] -Laka Damveld/vd Berg - 1/00
/15- Nuclear Waste and Nuclear Ethics. report in outlines (vertaling /14) [+PDF] -Laka Damveld/Vd Berg - 1/00
/16- Discussions on Nuclear Waste. A Survey on Public Participation, Decision-Making and Discussions in Eight Countries [+PDF] -Laka Damveld/Vd Berg - 1/00
/17- Ontmanteling deeltjesversneller NIKHEF [+PDF] -Laka - 4/00
/18- Kernenergie in Nederland?! -Laka / NENO - 4/01
/19- Where and how much Depleted Uranium has been fired? [+PDF] -Laka / H.vd Keur - 3/01
/20- Gaskousjesfabriek Amsterdam Oost-Watergraafsmeer [+PDF]-Laka / RJ. vd. Berg - 5/01
/21- ITAL Wageningen: atoomenergie in de landbouw [+PDF] -Laka / RJ. vd. Berg - 2/02
/22- Bodemsanering IKO/NIKHEF terrein [+PDF] -Laka / RJ. vd. Berg - 7/02
/23- Ban uranium weapons November 6 Panel: On the precautionary principle the DU Draft Convention the burden of proof and the ICRP -Laka: Baverstock/Mohr/ICBUW -06/04
/24- Stralingsexperimenten Koninklijke Marine 1960-1966: Casusonderzoek [+PDF] -Laka / RJ van den Berg -11/03
/25- Akties tegen kernenergie 1960 – 2004: Versie sept. 2005 [+PDF] -Stichting Laka - 9/05
/26- Jan Swammerdam instituut; Onderzoek vrijgave van radioactieve besmetting [+PDF] -Laka / R.J.van den Berg - 4/03
/27- Report expert-meeting on risks depleted uranium use in weaponsystems [+PDF] -Laka & NVMP - 2/08
/28- De geschiedenis van kernenergie in Nederland (teksten website) -Laka - 2/09
/29- Radiating posters: A collection of posters from the global movement against nuclear power -Laka, WISE / D.Bannink -04/11
/30- Cartelles radiantes: una colección de carteles del Movimiento mundial contra la energía nuclear: adjunto español a "Radiating posters" -Laka, WISE / D.Bannink -04/11
/31- Strahlende Plakate: eine Sammlung von Plakaten de weltweiten Anti-Atom-Bewegung -Laka, WISE / D.Bannink -08/11
/32- Kernenergie in Nederland [+PDF] Uit: Nucleair erfgoed: ook erfgoed!? Special van Vlaams-Nederlands tijdschrift voor industie en techniek -Dirk Bannink -09/10
/33- Medical Radioisotopes Production without a nuclear reactor [+PDF]   -Laka/H. van der Keur   -05/10
/34- Management of spent fuel and Radioactive Waste - D.Bannink / NM - 4/12
/35- De Pallas business case. Tussen droom en werkelijkheid [PDF] - Laka / H. vd Keur - 5/13
/36- Ontmanteling deeltjesversneller Nikhef. Advies werkzaamheden ontmanteling EMIN- en PIMU-ruimtes [+PDF] - Laka - 5/13
/37- Chernobyl; Chronology of a disaster [+PDF] -Laka (Nuclear Monitor special) - 3/11


1.01.2.20 AKB - EDE
           AFFINITY GROUP EDE
/01- Verslag diskussieweekend 21-23 mei -AKB Ede - 6/82
/02- De Ophef (schoolblad over Archief) -Frank -11/86
/03- Diskussiekamp AKB Amelisweerd 29, 30 & 31 mei (over bg Ede) -Afval - 5/82


1.01.2.30 REPRESSIE - PROCESSEN & (KLACHTEN) POLITIE OPTREDEN
                REPRESSION - LAWSUITS & POLICE CONDUCT
/01- Politie(ke) lijfstraffen -Gosselink/Koster - 2/88


1.01.2.31 REPRESSIE - KERNENERGIE & DEMOKRATIE
         REPRESSION - NUCLEAR POWER & DEMOCRACY
/01- Energie-recht en radioaktief afval: een casuistische terreinverkenning -I.Lambers-Hacquebard - /80
/02- Wat niet weet, wat niet deert; Energie, diskussie, macht -Frederique Schopenhauer -10/83
/03- Repressie in Nederland -Dave v.Ooyen/e.a. - /80
/04- Kernenergie, rechtsstaat en democratie. Case-study over rechtsbescherming -A.F.M.Brenninkmeijer - /83


1.01.2.32 REPRESSIE - REST
           REPRESSION - OTHER
/01- Artikel 140 -FLAM Themanummer - 1/89
/02- Binnenlandse Veiligheidsdienst: Jaarverslag 1994 -Min. Binnenlandse Zaken - 3/95
/03- Binnenlandse Veiligheidsdienst: Jaarverslag 1993 -Min. Binnenlandse Zaken -12/94
/04- De BVD en Inlichtingenrapportages -Gilliam de Valk - /96
/05- Jaarverslag Binnenlandse Veiligheidsdienst 2001 -Min.Binnenlandse Zaken - 5/02


1.01.2.33 REPRESSIE - INFILTRANT JOOP DE BOER
           REPRESSION - INFILTRATOR JOOP DE BOER
/01 De tragiek van een geheime dienst De PID in Nijmegen - -11/90


1.01.2.49 AKTIES - ALGEMEEN
         ACTIONS - GENERAL
/01- 1977-1986: Tien jaar verzet tegen kernenergie -St. LAKA - 4/87
/02- Brievencampagne tegen kernenergie - aktiehandleiding -VMD - 3/85
/03- Fryslân Kearnwapenfrij -Fries Foto Kollektief - /83
/04- 1960 – 2001 Alle akties tegen kernenergie op een rij -Laka - 2/02
/05- Het boekje met de nominaties voor de verkiezing van Beste (…) actie 1968-2008 -Trots op Acties - 9/08


1.01.2.59 AKTIES - WILLY WORTEL
         ACTIONS - "WILLY WORTEL"
/01- Sabotage in je vrije tijd -Willy Wortel - /85
/02- KORTSLUITING sabotage in je vrije tijd -Willy Wortel - 9/81


1.01.2.69 AKTIES - ATOOMSTROOM
         ACTIONS - "ATOOMSTROOM"
/01- Informatie over atoomstroomakties -Strohalm - /83
/02- Geen piek voor atoomelektriek -Strohalm -
/03- De stroom uit -Strohalm -
 
1.01.4.10 AFVAL - ALGEMEEN/DUMPINGEN
         RADWASTE - GENERAL / SEA DUMPING
/01- Geen atoomafval in zee -SSK Haarlem/IJmond - /79
/02- Borsele & Dodewaard, wat doen we ermee -Smaardijk/Dekens/e.a. - 2/80
/03- Plutoniumekonomie en afvaldumping -Strohalm - 4/80
/04- Onderzoeksgebieden voor beperking van laag- en middel-radioaktief afval in Nederland -Twijnstra Gudde BV - 9/82
/05- Radioaktief afval -Min. VROM - 4/84
/06- Radioaktief afval in Nederland -KIVI verslag symposium -10/84
/07- Radioaktief afval in Nederland -KIVI/ECN -10/84
/08- Radwaste in the Netherlands -Codee/Vrijen - 3/87
/09- Radioactive waste policy in the Netherlands -min.VROM - 9/84
/10- Herkomst, transport en dumping afval -Lever/vdKamp/Cox/e.a. - 3/80
/11- Reactie TOR-nota -Natuur en Milieu -10/87
/12- Standpuntenanalyse omtrent radioactief-afval -IVAM (UvA) - /79
/13- Verwerking en opslag van radioactief vast afval afkomstig van de kernenergiecentrales in Nederland -RCN - 9/72
/14- Kernafval. Praktische behandeling van afval van kerncentrales in Nederland -GKN - /82
/15- De Verwijdering van laag- en middel radioactief afval -Chr. A Baardman - 5/83
/16- Kernafval (g)een probleem?! -Dutch Young Generation - 1/98
/17- Integraal Lamdelijk Onderzoeksprogramma Nuclear Afval naar 2deKamer -Min. EZ Terlouw / ILONA -10/82
/18- Kernafval: Praktische behandeling van afval van kerncentrales in Nederland (zie ook: /14) -Erpers Royaards - /82
/19- Vestigingsplaatsen van kerncentrales en de opslag van radioactief afval -Wetenschappelijke Raad Kernenergie - 7/72
/20- Behandeling en opslag van radioaktief afval in Nederland -Kernenergie Allicht -
/21- Radioactief afval in de media -J.Bazelmans, J. van Geffen -ca.85
/22- Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management [PDF] - Report of the Kingdom of the Netherlands -11/03
/23- Basiskennis opslag kernafval [PDF] -H.Damveld -10/08
/24- Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. National Report [PDF] -Min. VROM, EZ, SZ, BuZa -10/08
/25- Joint convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management: Fourth review conference [PDF] -Min. v EL&I/ Min. v. BuZa -05/12
6.01.0.30/67- Besluit tot wijziging van het besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Eruratom: Nota van toelichting[+PDF]   -Min. v. EZ   -12/1


1.01.4.20 AFVAL - OPSLAG OP LAND - ALGEMEEN
         RADWASTE - STORAGE ABOUVE GROUND - GENERAL
/01- Over radioaktief afval Informatie -Min. VROM -12/82
/02- Interim opslag faciliteit voor laag en middel radioactief afval -ECN, Nucon -
/03- Studie naar mogelijkheden verwijdering van uit Nederland afkomstig laag-en middelactief vast afval anders dan door storten in Atlantische Oceaan -Com. Heroverweging Verwijdering Radioaktief Afval - 3/83


1.01.4.21 AFVAL - OPSLAG OP LAND - LOKATIEKEUZE
         RADWASTE - STORAGE ABOVE GROUND - CHOICE OF LOCATION
/01- Vragen over OPLA/MINSK -2de Kamer stukken - /84
/02- Lokatiekeuze opslagfaciliteit radiactief-afval -LOFRA -- 3/85
/03- Advies over mogelijke lokaties voor opslag van ra-afval -LOFRA -10/85
/04- Ondergrondse berging van onverwerkbaar afval -VROM -12/91
/05- Controversezitting "verwerking en opbergen van RA-afval -Stuurgr.Maatsch.Energie Beleid -10/82
/06- Mogelijkheden van interimopslag in NL van bestraalde splijtstofelementen en kernsplijtingsafval -MINSK -06/84
/07- Interimadvies over mogelijke lokaties voor de opslag van radioactief afval -LOFRA - 4/85
/08- Kiezen van lokaties voor gevaarlijk (radioactief) afval -VROM -11/85
/09- Toetsingsadvies over locatie-onafhankelijk MER en advies richtlijnen voor locatie-gebonden MER inzake opslag en verwerking van radioactief afval -Voorl.Comm. MER - 1/86
/10- Toetsingsadvies over locatiegebonden MER verwerking en opslag radio-actief afval -Com.voor MER - 1/88
/11- Advies richtlijnen MER verwerkings- en opslagbedrijf radioactief afval -Voorl.Comm. MER - 5/85
/12- Richtlijnen voor inhoud van locatieonafhankelijke MER inzake opslag en verwerking van radioactief afval -VROM/EZ/Sociale Zaken - 7/85
/13-Interimopslag radioaktief afval Zijpe/Velsen - -


1.01.4.30 AFVAL - EINDBERGING - ZOUTKOEPELS/KLEI
         RADWASTE - FINAL DISPOSAL - SALTDOMES/CLAY
/01- Geologisch afvalbergingsprogramma - - 3/76
/02- Opslag van radioaktief afval en thans onverwerkbaar milieugevaarlijk afval -GS Gelderland - 3/88
/03- Radioaktief afval in zoutkoepels? -Wetenschap/samenleving -10/78
/04- Underground storage of natural gas in Salt Caverns -KBB - 9/85
/05- Informatiepakket: mag en kan de diepe ondergrond gebruikt worden voor opbergen van afvalstoffen? -VROM -11/91
/06- Proefboringen dreigen opnieuw -PSP-Groningen - 8/83
/07- Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Tussenrapport fase 1. -OPLA - 2/86
/08- basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval (TOR) -VROM - 9/87
/09- verslag van de hoorzitting te Utrecht op 14 okt.'87 inzake ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van ra-afval -VROM (TOR) -12/87
/10- inventarisatie van suggesties en commentaren die zijn ontvangen in overleg inzake de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de... -VROM (TOR) -12/87
/11- Advies voor de richtlijnen tbv het toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioaktief afval -MER - 2/88
/12- Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrap. fase 1; Bijl. 2 (ook: 37,38) -OPLA - 5/89
/13- Kabinetsstandpunt over vraag of diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afval -VROM - 4/93
/14- Voorstel voor een onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in Nederland -OPLA - 6/84
/15- Notities over kernafval -Damveld/Nienhuys - 8/78
/16- tegen lozing atoomafval en westduits atoomgevaar -volkskongres -11/76
/17- Naar aanleiding van het in handen...("Geologic Waste Disposal Program to be carried out in Netherland") -DNA, AAP - 3/76
/18- Kernafval in zee of zout? Nee fout! -Damveld/van Duin/Bannink - 4/94
/19- Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nl. Eindrapport aanvullend onderzoek fase 1. -OPLA - 9/93
/20- Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nl. Bijlage aanvullend onderzoek fase 1. -OPLA - 9/93
/21- Enkele wetenswaardigheden over zoutafzettingen, ivm eventuele lozingen radioaktief afval in deze afzettingen -Waterleidingmaatsch. "Drenthe" - /76
/22- Rapport over mogelijkheden van opslag van radioactieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in Nederland -ICK (Interdep. Comm. Kern.) - 4/79
/23- Bijlagen bij rapport over mogelijkheden van opslag radio-actieve afvalstoffen in zoutvoorkomens in Nederland -ICK (Interdep. Comm. Kern.) -10/78
/24- Radioactief afval in zoutkoepels? -Damveld, Kramer, Kuiper - 3/78
/25- Locatie-onafhankelijke studie inzake aanleg, bedrijfsvoering en afsluiting van mogelijke faciliteiten voor de definitieve opberging van radioactief afval in steenzoutformaties in Nederland -Van Hattum Blankevoort - 4/86
/26- Onderzoek inzake geologische opberging radioactief afval in Nederland. 2de tussenrapport Fase 1 (1-86/1-87) -OPLA/Min. Economische Zaken - 3/87
/27- De berging ondergronds van radio-actiefafval -AO-reeks nr.1680 / D.N.Dietz - 9/77
/28- Het gebruik van de diepe ondergrond voor het opbergen van afval. Beschrijving van een complexe controverse -R. de Man e.a. - 2/91
/29- Kabinetstandpunt over de vraag of de diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afval (NMP-actie 62) -Eindversie VROM - 4/93
/30- Bijlage 1 bij /29: Opberging van afval in diepe ondergrond? Verslag van studiedag 12 september 1991 -VROM - 9/91
/31- Bijlage 2 bij /29: Berging van afval in diepe ondergrond? Analyse en evaluatie inspraakprocedure -Universiteit Twente - 9/92
/32- Aardbevingen in Noord-Nederland. -Dr. Meent van der Sluis - 3/88
/33- De dreunen onder Texel en Friesland. Human induced earthquakes in the Netherlands -Dr. Meent van der Sluis -12/92
/34- Friese en Drentse caprock-explosies. Supplement bij De dreunen onder Texel en Friesland -Dr. Meent van der Sluis - 1/93
/35- Veiligheidsanalyse voor ondergronds in een zoutkoepel opbergen van radioactief vast afval -J.Hamstra, RCN - 3/75
/36- Evaluatie van Nederlandse zoutvoorkomens en hun nevengesteente voor de berging van radioactief afval; overzicht van de resultaten -RGD (Rijks Geologische Dienst) -11/93
/37- Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1 (zie ook: 12, 38) -OPLA - 5/89
/38- Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1; Bijl.1 (ook: 12,37) -OPLA - 5/89
/39- Terugneembare berging, een begaanbaar pad? -CORA - 2/01
/40- Touwtrekken om kernafval. 25 Jaar plannen maken voor opslag in zoutkoepels -Herman Damveld - 6/01
/41- Mogelijkheden in Nederland voor opberging van vast radioactief afvan in een steenzoutformatie -J.Hamstra RCN -12/73
/42- Aspekten van de opslag van radioaktief afval. -K. Nienhuys - 9/78
/43- Geheim dossier proefboringen -Xeno - 6/77
/44- Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen … (Mijnbouwwet). Tweede Kamer 26219, A en 1-8 -  /98
/45- De ontdekking van de ondergrond -Patricia E. Faase -  /02
/46- Voorstudie terughaalbaarheid van radioactief afval. Eindrapport OPLA project MIJBO-1A/52817 -W.M.G.T. van den Broek e.a. (TU Delft) - 2/91
/47- De kern van de zaak bevraagd. Een debat over terugneembare berging van radioactief afval als Interactieve Technology Assessment [+PDF]-T.Oosterbaan - 8/03
/48- The Dutch geological radioactive waste disposal project. Final Report -European Union/ Hamstra, Verkerk - /81
/49- Kernenergie en de opslag van radioactief afval in zoutkoepels. -PvdA, fracties Groningen/Drenthe/Fryslan -11/06
/50- Kernafval in beweging. Discussie ondergrondse opslag radioactief afval [PDF] -Herman Damveld -02/10
/51- Kernafval: Het miljoenenprobleem: Standpunt Zoutkoepeloverleg, september 2009 [PDF] -Damveld/Zoutkoepeloverleg -09/09
/52- Master Thesis: Nuclear waste storage in the Netherlands: A case study of North Friesland [PDF]-UvA/ I. Kinderman -06/11
/53- Richtlijnen: richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval [PDF] -Raad van de Europese Unie -07/11
/54- Bekendmaking van de Minister van Economische Zaken van 20 december 2012, nr. WJZ/12386191, van het concept-besluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom [PDF]   -Min. van EZ   -12/12
/55- Besluit tot wijziging van het besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom: Nota van toelichting[+PDF]   -Min. v. EZ   -12/12


1.01.4.40 AFVAL - OPWERKINGSCONTRACTEN & DISKUSSIE
         RADWASTE - REPROCESSING CONTRACTS & DISCUSSION
/01- Opwerken, of direct opslaan? Onderzoek aspecten opwerking, cq directe opslag brandstofstaven Dodewaard -IVEM, RU Groningen -12/91
/02- Het einde van de plutoniumdroom. Afrekenen met opwerking -Greenpeace -10/96
/03- Interviews over opwerking en hergebruik van plutonium -D. Pantsers / Greenpeace - /97
/04- Opwerking van Nederlandse splijtstof. Een analyse -Dodd/Harry/Kloosterman e.a - 5/97
/05- Nut en noodzaak. Notitie over opwerken van radioactief materiaal -EZ / ECN - 6/97
/06- The Dutch Plutonium Dead End -WISE Paris / Greenpeace -10/97
/07- Handelingen in de Tweede Kamer (wo Opw.contr.) -Tweede Kamer - 3/98
/08- Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentrales -NRG, Konings/Dodd - 3/99
/09- Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentrales - De Bijlagen -NRG, Konings/Dodd - 3/99
/10- Extension of Dutch Reprocessing. Upholding the Plutonium Industry  on Dutch Society’s Expenses? -WISE Paris -  6/04
/11- Ontwikkelingen met betrekking tot eindverwerking van gebruikte splijtstof -R. Jansma; NRG -04/05
/12- Overeenkomst tussen Nederland en Frankrijk houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen [+PDF] -Tractatenblad - 2/09
/13- Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake de verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde splijtstofelementen: trb-2012-93 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [PDF] -Min. v. BuZa/U. Rosenthal   -06/12


1.01.4.99 AFVAL - AKTIES
         RADWASTE - ACTIONS
/01- Geen atoomafval in zee -Els/Geert/e.a. - 5/82
/02- Stop dumping. Wij komen in verzet -Geweldloos overleg - 8/82
/03- Geen atoomafval in de Achterhoek -Basisgroepen Oost - 4/88
 1.01.7.10 ELEKTRICITEIT - PRIJS, VERMOGEN, VERBRUIK
         ELECTRICITY - PRICE / CAPACITY / CONSUMPTION
/01- Elektriciteitsplan 1977-1978 -SEP - 3/73
/02- Praten over energie -VEEN -12/76
/03- Elektriciteit in Nederland 1977 -Arnhemse Instellingen - 4/78
/04- Elektriciteitsplan 1983-1984 -SEP - 9/78
/05- Elektriciteit in Nederland 1978 -Arnhemse Instellingen - 5/79
/06- Elektriciteitsplan 1984-1985 -SEP - 6/79
/07- Elektriciteit nu en straks -VEEN -10/79
/08- Toekomstige energiesituatie Nederland -VDEN - /80
/09- Elektriciteit in Nederland 1979 -Arnhemse Instellingen - 4/80
/10- Elektriciteitsplan 1985-1986 -SEP - 8/80
/11- Elektriciteit in Nederland 1981 -Arnhemse Instellingen - 5/82
/12- Elektriciteitsplan 1987-1988 -SEP - 1/83
/13- De nederlandse elektriciteitstarieven in vergelijking met het buitenland -VDEN - 5/83
/14- Ontwerp elektriciteitsplan 1987-1996 -SEP -10/86
/15- Nieuwe elektriciteitswet (Kongres)-Bedrijf en Overheid - -11/88
/16- Elektriciteit: een bezinning op 2000 -St.Energie Samenleving - 9/84
/17-
/18- Elektriciteit in Nederland 1984 -Arnh. instellingen - /84
/19- Klein vademecum voor de energie 1982 -ECN - /82
/20- Elektriciteitsplan 75/76 produktie -SEP - /71
/21- Elektriciteitsplan 1978/79 -SEP -12/74
/22- Elektriciteit in Nederland -Arnh.instellingen - /73
/23- Elektriciteit in Nederland 1986 -Arnh.Instellingen - 4/87
/24- Elektriciteit in Nederland 1985 -Arnh.Instellingen - 4/86
/25- Organisatie elektriciteitsvoorziening -EZ - 1/84
/26- De toekomst vd Ned. elektriciteitsvoorziening -B.de Vries, D.Dijk ea - /83
/27- Bijdrage controversezitting -Energiecommissie - 8/82
/28- Kosten van elektriciteit opgewekt met kernenergie -Energie en samenleving - 6/84
/29- Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig (Toel.) -Min. EZ -
/30- Electriciteit in de jaren '90 -Min. EZ - 4/85
/31- De kosten van kernenergie in Nederland -Piet Boomsma - 3/92
/32-
/33-
/34- Overcapaciteit in de nederlandse elektriciteitsopwekking -Erik van der Hoeven - 3/79
/35- Electriciteitsplan 1993-2002 -SEP - 3/93
/36- Electriciteitsplan 1991-2000 -SEP - 7/90
/37- Electriciteit in Nederland 1990 -SEP - 3/91
/38- Electriciteitsplan 1989-1998 -SEP - 2/89
/39- Verslag over het jaar 1989 -SEP - 7/90
/40- Verslag over het jaar 1987 -SEP - /88
/41- Electriciteit in Nederland 1988 -SEP - 5/89
/42- Elektriciteit in Nederland 1990 -SEP/VEEN - 3/91
/43- Elektriciteit in Nederland 1989 -SEP/VEEN - 4/90
/44- Elektriciteitsplan 1995-2004 -SEP - 3/94
/45- Toelichting bij het Elektriciteitsplan 1995-2004 -SEP - 3/94
/46-
/47- Verzekeren van een passende electricteitsvoorziening voor de toekomst. Vertrouwelijk rapport. -McKinsey & Company - 8/94
/48- Electriciteitsplan 1995-2004 -SEP - 8/94
/49- Toelichting bij het electriciteitsplan 1995-2004 -SEP - 8/94
/50- Electricity Plan 1995-2004 -SEP - 8/94
/51- Notes to the Electricity Plan 1995-2004 -SEP - 8/94
/52- Elektriciteitsvoorziening in Nederland -Ministerie EZ - 3/92
/53- Elektriciteit in Nederland 1993 -SEP - 3/94
/54- Elektriciteit in Nederland 1994 -SEP - 3/95
/55- Elektriciteitsvoorziening in jaar 2000. Interim rapport -Energie en Samenleving - 7/84
/56- Verslag mondeling overleg Electriciteitsplan 1989 -1998 -Tweede Kamer -12/88
/57- SEP Technische Exploitatie in cijfers 1995 -SEP - 1/96
/58- Electriciteitsplan 1997-2006 -SEP - 3/96
/59- Toelichting bij het Electricteitsplan 1997-2006 -SEP - 3/96
/60- Elektriciteit in Nederland 1991 -SEP - 2/92
/61- Elektriciteit in Nederland 1996 -SEP - /97
/62- Elektriciteit in Nederland 1997 -SEP - 6/98
/63- Liberalisering van de Elektriciteitsmarkt & De Elektriciteitsbeurs -J.J.Rosenbrand, HES-Amsterdam - 6/98
/64- Electriciteit in Nederland 1998 -SEP - 6/99
/65- Energie verslag Nederland 1999 -ECN - /99
/66- De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit [+PDF] -ECN / Greenpeace - 5/01
/67- Nota over herstructurering van elektriciteitsproduktie en elektriciteitstransport- - 5/83
/68- Marktwerking in de energiesector -R.W. Künneke e.a. - 5/96
/69- Het milieu in een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt -F.H.Oosterhuis e.a.- 3/96
/70- De rol van de overheid in een vrije energiemarkt -Algemene Energieraad -12/01
/71- Elektriciteit in Nederland 1976 -Arnh. instellingen - 4/77
/72- Elektriciteit in Nederland 1975 -Arnh. instellingen - 4/76
/73- Elektriciteit in Nederland 1980 -Arnh. instellingen - 5/81
/74- Elektriciteit in Nederland 1982 -Arnh. instellingen - 6/83
/75- Elektriciteit in Nederland 1987 -Arnh. instellingen - 5/88
/76- Elektriciteitsbesparing als alternatief voor de bouw van nieuwe kerncentrales [+PDF] -Ecofys, Harmelink/Blok, Greenpeace - 7/04
/77- Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland [+PDF] -M.Groot, CE -11/04
/78- Energieverslag Nederland 2000 [PDF] -ECN -  /01
/79- Nationale Energie Verkenningen 1995-2020 Trends en Thema’s [PDF] -ECN Beleidsstudies - 3-98
/80- Energie Verslag Nederland 2004: electriciteits- en gasmarkt. -ECN -  /05
/81- Spanning op de markt. Resultaten van marktwerking in de elektriciteitssector -Min. EZ, Berenschot - 1/03
/82- Condities voor een betrouwbare energievoorziening -EnergieNed - 5/03
/83- Vrije stroom, vieze stroom, weg stroom? Effecten liberalisering elektriciteitsmarkt -CE, Klooster, Schillemans e.a. - 9/05
/84- Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2008-2024 [PDF] -TenneT -06/09
/85- Sustainability in the Dutch Power Sector: Fact Sheet Series - 2009 Update -SOMO/J. Wilde-Ramsing e.a. -11/09
/86- Duurzame electriciteitsmarkt? [PDF] -CE Delft/F.J.Rooijers/de Bruyn -10/09
/87- Energie-Nederland. Financial and Economic impact of a changing energy market [PDF] -PWC / IPA - 3/13


1.01.7.30 ELEKTRICITEIT - BEDRIJVEN - SEP, VEEN, VDEN, AI
         ELECTRICITY - COMPANIES - SEP, VEEN, VDEN. AI
/01- Deel 1: Statuten -SEP -
/02- Deel 2: Toelichting op statuten -SEP -
/03- Deel 1: Overeeenkomst van samenwerking -SEP -
/04- Deel 2: Toelichting op overeenkomst van samenwerking -SEP -
/05- Verslag over het jaar 1976 -VEEN - 3/77
/06- Verslag over het jaar 1976 -SEP - 5/77
/07- Aanvullend verslag van verrichte werkzaamheden 1976 -SEP - 5/77
/08- Verslag over het jaar 1977 -VEEN - 4/78
/09- Verslag over het jaar 1977 -VDEN - 4/78
/10- Verslag over het jaar 1978 -VEEN - 4/79
/11- Verslag over het jaar 1978 -VDEN - 4/79
/12- Aanvullend verslag van verrichte werkzaamheden 1978 -SEP - 5/79
/13- De Arnhemse Instellingen van de elektriciteitsbedrijven -Arnhemse Instellingen - /80
/14- Verslag over het jaar 1978 -VEEN - 3/80
/15- Aanvullend verslag van verrichte werkzaamheden 1979 -SEP - 5/80
/16- Ondernemingsraad verslag verrichte werkzaamheden 79 -Arnhemse Instellingen - 7/80
/17- Verslag over het jaar 1980 -VEEN - 3/81
/18- Verslag over het jaar 1980 -VDEN - 4/81
/19- Verslag over het jaar 1980 -SEP - 4/81
/20- Het energievraagstuk in Nederland, nu en in de toekomst -VDEN - 4/81
/21- Aanvullend verslag van verrichte werkzaamheden 1980 -SEP - 5/81
/22- Arnhemse Instellingen: Alles op 'n hoop-AKB Arnhem - - 9/81
/23- Visie op energiebeleid -VDEN -12/81
/24- Energie straks -VDEN - /82
/25- Verslag over het jaar 1981 -VEEN - 3/82
/26- Verslag over het jaar 1981 -VDEN - 4/82
/27- Verslag over het jaar 1981 -SEP - 4/82
/28- Elektriciteitsvoorzieningen & tarieven -VEEN - 7/83
/29- The Arnhem Institutions of electric utilities -Arnhemse Instellingen - 3/84
/30- Verslag over het jaar 1985 -SEP - 4/86
/31- Sociaal verslag -SEP - 4/86
/32- Verslag over het jaar 1986 -SEP - 4/87
/33- Verslag over het jaar 1983 -SEP - 4/84
/34- Verslag over het jaar 1984 -SEP - 3/85
/35- Verslag over het jaar 1987 -SEP - 3/88
/36- Electriciteitsplan 1976/77 -SEP - 3/72
/37- Elektriciteit in Nederland -Arnh. Instellingen - /70
/38- Elektriciteit op elk moment -SEP - /90
/39- Elektriciteitsplan '84/'85:samenvatting -SEP -10/79
/40- Nota herstructurering elektriciteitsproduktie en elektriciteitstransport - - 3/83
/41- Verslag over het jaar 1993 -SEP - 3/94
/42- Annual Report 1993 -SEP - 3/94
/43- Financieel Economisch Beleidsplan 1994-1996 -SEP -12/93
/44- Technische exploitatie in cijfers 1994 -SEP -
/45- Verslag over het jaar 1994 -SEP - 4/95
/46- Climate Change: response strategies of Dutch Electricity Generating Board -SEP - /95
/47- Annual Report 1994 -SEP - 4/95
/48- Verslag over het jaar 1995 -SEP - 5/96
/49- Technische exploitatie in cijfers 1996 -SEP - /96
/50- Verslag over het jaar 1996 -SEP - 4/97
/51- Verslag over het jaar 1997 -SEP - 6/98
/52- Verslag over het jaar 1998 -SEP - 6/99
/53- Verslag over het jaar 1970 -SEP - 6/71
/54- Verslag over het jaar 1971 -SEP - 6/72
/55- Verslag over het jaar 1972 -SEP - 6/73
/56- Verslag over het jaar 1973 -SEP - 6/74
/57- Verslag over het jaar 1974 -SEP - 6/75
/58- Aanvullend verslag van de verrichte werkzaamheden in het jaar 1974 -SEP - 5/75
/59- Verslag over het jaar 1975 -SEP - 6/76
/60- Aanvullend verslag van de verrichte werkzaamheden in het jaar 1975 -SEP - 5/76


1.01.7.31 ELEKTRICITEIT - BEDRIJVEN - PZEM, EPZ
         ELECTRICITY - COMPANIES - PZEM, EPZ
/01- Jaarverslag 1987 -PZEM - 3/88
/02- Jaarverslag 1985 -PZEM - 4/86
/03- Jaarverslag 1980 -PZEM - 6/81
/04- Jaarverslag 1989 -PZEM - 4/90
/05- Jaarverslag 1988 -PZEM - 4/89
/06- Jaarverslag 1986 -PZEM - 4/87
/07- Begroting 1981 -PZEM - /80
/08- Begroting 1982 -PZEM - /81
/09- Begroting 1983 -PZEM - /82
/10- Begroting 1984 -PZEM - /83
/11- Begroting 1985 -PZEM - /84
/12- Begroting 1986 -PZEM - /85
/13- Begroting 1987 -PZEM - /86
/14- Begroting 1988 -PZEM - /87
/15- EPZ (map): Elektriciteit uit Kern./Radioactief afval -EPZ - /93
/16- Milieuzorg en energie -EPZ - 5/96
/17- Jaarverslag 1994 -EPZ - 4/95
/18- Jaarverslag 1995 -EPZ - 4/96
/19- Jaarverslag 1996 -EPZ - 4/97
/20- Electriciteit uit kernenergie -EPZ - 1/97
/21- Jaarverslag 1997 -EPZ - 5/98
/22- Feiten over kernenergie -EPZ -11/98
/23- Jaarverslag 1998 -EPZ - 4/99
/24- EPZ Productie: electriciteit en warmte dag en nacht beschikbaar - EPZ -12/97
/25- EPZ (map met folders, factsheets e.d.; 9 stuks) -EPZ - /01
/26- Jaarverslag 2000 -EPZ - 5/01
/27- Jaarverslag 1981  -PZEM - 5/82
/28- Jaarverslag 2003  -EPZ - 5/04
/29- Jaarverslag 2008 [PDF] -EPZ - 6/09
/30- EPZ jaarverslag 2009 [PDF] -EPZ - /10
/31- EPZ: jaarverslag 2010 [PDF] -EPZ/ J. Bongers -05/11
/32- Jaarverslag 2011[PDF][PDF] -EPZ - /12


1.01.7.32 ELEKTRICITEIT - BEDRIJVEN - PGEM, IJSSELCENTRALE, EPON
         ELECTRICITY - COMPANIES - PGEM, IJSSELCENTRALE, EPON
/01- Flevocentrale -PGEM -
/02- Jaarverslag 1980 -PGEM - 3/81
/03- Jaarverslag 1980 -IJsselcentrale - 4/81
/04- Prognoses 1982-1986 -IJsselcentrale - 9/81
/05- Centrale Gelderland in het kort -PGEM - /83
/06- Verslag over het jaar 1983 -IJsselcentrale - 4/84
/07- PGEM visie op windenergie Gelderland en de Flevo -PGEM - 4/84
/08- Verslag over het jaar 1984 -IJsselcentrale - 4/85
/09- Jaarverslag 1984 -PGEM - 4/85
/10- Snuffelmee, begin bij IJC -Snuffelkollektief - /86
/11- Organisatie elektriciteitsproduktie-en transportsektor -Provincie Gelderland -4/83
/12- Beleidsnota 1989 -PGEM - 6/89
/13- Samenwerking PGEM en IJsselcentrale -PGEM - 9/84
/14- Van EPON-I naar EPON-II -EGD/PEB/PGEM/Ijsselc. -03/86


1.10.7.33 ELEKTRICITEIT - BEDRIJVEN - PNEM, PLEM
         ELECTRICITY - COMPANIES - PNEM, PLEM
/01- Jaarverslag 1984 -PLEM - 4/85


1.01.7.34 ELEKTRICITEIT - BEDRIJVEN - REST & ALGEMEEN
         ELECTRICITY - COMPANIES - OTHER & GENERAL
/01- Energie(k) beleid -H.R.J.Rodenburg -10/75
/02- Jaarverslag 1981 -PEGUS - 4/82
/03- Verslag over het jaar 1981 -PUEM - 4/82
/04- Jaarverslag 1984 -PEN - 4/85
/05- Verslag over het jaar 1984 -PUEM - 4/85
/06- Verslag over het jaar 1984 -EZH - 5/85
/07- Nutsbedrijven nieuwe stijl -Milieuraad Drenthe/WED -12/85
/08- Stroom maakt alles lichter -AI - /84
/09- Kema-vergunning-aanvraag -P.Schreurs -04/81
/10- Jaarverslag 1989 -EGD - 5/90
/11- Organisatie electriciteitsvoorziening -SOMSO/VMD - 2/84
/12- Organisatie Elektriciteitsvoorziening -Handelingen 2de Kamer - 1/84
/13- De organisatie van de electriciteitsvoorziening -Ad Raaymakers - 2/82
/14- Wegwijzer van de energievoorziening -EnergieNed - 4/93
/15- Reorganisatie energiedistributie -algemene energieraad - 5/85
/16- Kommentaar op konceptvoorstel nieuwe Elektriciteitswet -algemene energieraad -10/85
/17- Een internationale uitdaging voor de Nederlandse electriciteitsproductie -EPON, EPZ, Una, EZH, SEP - 3/96
/18- Stroomlijnen naar een markt voor elektriciteit -EZ - 7/96
/19- Jaarverslag 2003  -Intergas -  4/04
/20- Jaarverslag 2003  -Rendo Holding -  4/04
/21- Jaarverslag 2003  -NRE Groep -  4/04
/22- Jaarverslag 2003, de uitdaging -COGAS -  4/04
/23- Annual Report 2003  -Afval Energie Bedrijf Amsterdam - 4/04
/24- Jaarverslag 2003  -Nutsbedrijf Westland -  4/04
/25- Milieuverslag 2003  -Nutsbedrijf Westland Energie - 4/04
/26- Mileujaarverslag 2003. Markt, Maatschappij en Milieuzorg -Electrabel Nederland -  4/04
/27- N.V. Rendo Holding Jaarverslag 2004 -N.V. Rendo Holding -5/05
/28- Sustainability in the Dutch Power Sector. Fact Sheet Series SOMO -Wilde-Ramsing, Steinweg/Kokke - 9/08
/29- Sustainability in the Power Sector: 2010 Update - The Netherlands -SOMO/T.Steinweg/A.ten Kate ea.-11/10


1.01.7.35 ELEKTRICITEIT - BEDRIJVEN - NUON
         ELECTRICITY - COMPANIES - NUON
/01- Jaarverslag 2000 NUON -NUON - 3/01
/02- Jaarverslag Duurzame Energie 2000 -NUON - 7/01
/03- Duurzaamheidsjaarverslag 2002 -NUON -  4/03
/04- Duurzaamheidsverslag 2003 -NUON - 5/04
/05- Benchmark Verankering Maatschappelijke Verantwoordelijkheid 2002,2003 -NUON (Twynstra Gudde) - 1/04
/06- Protocol Fuel Mix Reporting [PDF]  -NUON, KPMG - 7/02
/07- Nuon Duurzaamheidsverslag 2004: Verhelderend -Nuon -  /05
/06- Duurzaamheidsverslag 2004: Verhelderend -Nuon -  /05


1.01.7.36 ELEKTRICITEIT - BEDRIJVEN - DELTA
         ELECTRICITY - COMPANIES - DELTA
/01- Jaarverslag / annual report 2000 -Delta - /01
/02- Jaarverslag 2003. Dit beweegt ons -Delta NV -   /04
/03- Visie op brandstofmix in Nederland -Delta - 6/08
/04- Onbeperkt houdbaar: CO2-neutraal in 2050: Delta en maatschappelijk verantwoord ondernemen -Delta -11/11
/05- Delta 2020: Een toekomstbestendige strategie voor Delta [PDF] -Spring Associates iov. ZMf en GP   -05/12


1.01.7.38 ELEKTRICITEIT - BEDRIJVEN - ESSENT
         ELECTRICITY - COMPANIES - ESSENT
/01- Jaarverslag 2000 [+PDF] -Essent - 4/01
/02  De Esentie van 2002. Het jaarverslag  – Essent  –  4/03
/03- De essentie van 2003, Jaarverslag -Essent -  4/04
/04- Beleef 2030: 4 toekomstscenario’s voor de energiewereld -Essent N.V. -05/03
/05- Afronding vervreemding aandelen Essent: minnelijke schikking EPZ: Voorstel van GS aan PS [+PDF] -GS_Noord-Brabant/ L. Nelis -06/11


1.01.7.39 ELEKTRICITEIT - BEDRIJVEN - ENECO
         ELECTRICITY - COMPANIES - ENECO
/01- Jaarverslag 2000 ENECO [+PDF] -ENECO - 4/01
/02- Jaarverslag 2003 Eneco holding NV  -Eneco -  4/04

1.01.7.40 ELEKTRICITEIT - BEDRIJVEN - ATOOMSTROOM
         ELECTRICITY - COMPANIES - ATOOMSTROOM
/01- Onderzoek SWAP-methode. Inhoudelijke evaluatie van de uitwisseling van kernenergie op het stroometiket [PDF] -CE, Groot, Van de Vreede -10/08
/02- Onze vriend het atoom (cadeau voor nieuwe klanten/present voor new customers) -H. Haber/W. Disney - /59

1.01.7.80 ELEKTRICITEIT - REST
         ELECTRICITY - OTHER
/01- Stroom voor Nederland -SEP - /70
/02- Elektriciteit in Nederland; van centrale naar consument -SEP - 2/74
/03- Lijnen naar morgen: 380 kV Zwolle-Eemshaven -SEP - /94
/04- Elektriciteit. Kijk-special -Lammers/e.a. - 4/87
/05- Elektriciteit in Nederland 1973 -Arnhemse instellingen - /73