Protest en verzet tegen kernenergie: het actieoverzicht vanaf 1960

Dit is een overzicht van alle akties die in Nederland gevoerd zijn tegen kernenergie.

In april 1987 publiceerde Laka de brochure "1977-1986: 10 Jaar verzet tegen Kernenergie". Hierin waren een 150-tal acties onder het stof vandaan gehaald en beschreven.
Dat was het begin van een intensievere archivering van de anti-kernenergiestrijd en van talloze publicaties over die strijd.

Vanaf 2002 is er een internet-versie van dat overzicht en werden de acties uit die brochure (uitgebreid met een 11-tal uit de periode '77-'86 die we gemist hadden) en velen die daarvoor of daarna plaats gevonden hadden opnieuw gepubliceerd.

In de versie van november 2008 hebben we de tekst uit de periode 1977-1986 (die we letterlijk hadden overgenomen) aangepast aan de huidige regels. Klik op afbeelding om naar actie-overzicht te gaan

Het is moeilijk te omschrijven welke activiteiten in het actieoverzicht zijn opgenomen. Dat is vooral goed zichtbaar in het midden van de jaren zeventig, als het in dit overzicht lijkt alsof er niet veel gebeurt, maar waar de kiem is gelegd voor een brede massale anti-kernenergie beweging door zelfstudie en het houden van honderden bijeenkomsten en informatie- en discussieavonden; het verspreiden van allerlei informatie (inhoudelijk en actiemateriaal) op markten, scholen en allerlei maatschappelijke organisaties. Al die activiteiten zijn niet vermeld, maar wel van wezenlijk belang (geweest) in de strijd tegen kernenergie.

In het overzicht op de website zijn talloze foto's, affiches, persverklaringen en krantenartikelen te zien.

Vanaf November 2008 is er ook weer een nieuwe, geheel herziene, en met een 15-tal oude acties aangevulde PDF-printversie Acties tegen kernenergie in Nederland: 1960-2007 (102 bladzijden) met heel veel illustraties.

Hoewel we denken dat we een aardig kompleet overzicht hebben, kan het natuurlijk altijd zijn dat we een aktie hebben gemist. Dat zouden we erg jammer vinden. Als je er een weet, zouden we dat graag horen. Of heb je foto's, affiches e.d. die we mogen gebruiken... stuur ons dan een mailtje.

Veel leesplezier.

Op deze site zijn nog veel meer interessante pagina's over de strijd tegen kernenergie. Bijvoorbeeld over strijdcultuur. Maar dat zie je vanzelf als je wat verder surft.