the Laka catalogue

no title author date
1.01.0.20/04Rapport- Industriële evaluatie van de Candu-reactor February 1981
1.01.0.40/03Kongresmap BOEM March 1974
1.01.1.10/05Een "Ongewijzigd Beleidscenario" voor de energievoorziening van Nederland tot 2000 December 1981
1.01.1.10/39Voorstel reaktiecentrum Rotterdam: kerncentrale in stad October 1981
1.01.2.10/29 Naar een andere strategie voor verzet tegen kernenergie en kernwapens November 2001
1.01.2.10/30Kernenergie in de toverbal April 1977
1.01.2.33/01De tragiek van een geheime dienst. De PID in Nijmegen November 1990
1.01.4.21/13Interimopslag radioaktief afval Zijpe/Velsen
1.01.4.30/01Geologisch afvalbergingsprogramma March 1976
1.01.7.10/67Nota over herstructurering van elektriciteitsproduktie en elektriciteitstransport May 1983
1.01.7.30/40Nota herstructurering elektriciteitsproduktie en elektriciteitstransport March 1983
1.01.8.10/13Wie wil er nog wat kernenergie? February 1983
1.01.8.10/24De kernenergiecentrale Dodewaard November 1980
1.01.8.10/25Notitie inzake beëindiging Amsterdamse deelname GKN October 1980
1.01.8.20/20 Verstrekking stukken veiligheidsbeoordeling EPZ 1972*
1.01.8.20/28Borssele informatie nav debat langer openhouden eind 94 December 1994
1.01.8.30/22Urenco verrijkingsfabrieken
1.01.8.36/06Verslag hoorzitting UCN July 1986
1.01.8.36/11Koninklijk besluit: kernenergiewet art.19 April 1981
1.01.9.30/21Kaarten van de gebouwen
1.01.0.60/16Vestigingsplaatsen kerncentrales en openbare drink- en industriewater voorziening'Ad hoc' Werkgroep kerncentrales November 1985
1.01.0.40/29 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging…  1ste Kamer 2010
1.01.0.00/22Energie 1976, 2e interimrapport2e kamer 1975
1.01.0.00/28Elektriciteitswet '86 stukken 2e kamer2e Kamer 1986
1.01.0.00/58Wetenschapsbudget 19912e Kamer 1990
1.01.0.00/65Zonder titel2e Kamer August 1982
1.01.0.00/75Wetenschapsbeleid 19822e Kamer 1982
1.01.0.00/81Energierapport 2002. Tweede Kamer, 2001-2002, 28241, nr.22e Kamer 2002
1.01.0.23/01 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 19752e Kamer July 1975
1.01.0.23/02 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel B: Analytisch overzicht van de meningsuitingen2e Kamer 1976

*: Estimated date