Stichting Laka

Nu: oefenen over procedures bij kernramp

Vandaag, woensdag 7 februari, is er een grote oefening in Zeeland over de maatregelen na een ongeval in de kerncentrale Borssele. Behalve de mensen die er aan mee doen, merkt niemand er iets van, want het is een oefening over procedures: hoe snel en zorgvuldig maatregelen genomen worden op een fictief scenario en hoe die besluiten op elkaar afgestemd zijn. Tal van partijen zijn bij de oefening, die Shining Spring genoemd is, betrokken: de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid, de Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden West-Brabant en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Ook doen verschillende Belgische diensten mee.

Het doel van de oefening is de vernieuwde plannen, procedures en mogelijke maatregelen te oefenen die er zijn om de veiligheid en vitale voorzieningen te waarborgen. De partijen willen met de ervaringen die ze opdoen beter voorbereid zijn op kernrampen. Maar ze kunnen die kennis ook gebruiken bij incidenten en rampen met grote (chemische) bedrijven, aldus het persbericht van Veiligheidsregio Zeeland

Behalve vandaag gaat er ook geoefend worden op 16 en 18 april.