Laka’s documentatiecentrum

Het grootste deel van Laka's documentatiecentrum bestaat uit kranten- en tijdschriftartikelen. Die zijn per onderwerp onderverdeeld, en staan niet online. Als je een indruk wilt krijgen van bijvoorbeeld het publieke debat over afvalopslag, ontmanteling van kerncentrales of welk aspect van kernenergie dan ook, ben je welkom om langs te komen. Het is vast de moeite waard!

Publicaties

De Laka bibliotheek bevat ongeveer achtduizend publicaties. Variërend van wetenschappelijke, technische rapporten tot pamfletterige brochures is het een enorme hoeveelheid informatie, die inzicht geeft in de opkomst en neergang van kernenergie.
Steeds meer publicaties zijn als PDF beschikbaar. Vaak direct te downloaden, of je kan mailen voor een scan of kopie.

Video's

Laka's videocollectieEen belangrijk en vaak geraadpleegd deel van het documentatiecentrum is de video-collectie. Alternatieve producties en lang verloren gewaande beelden zijn hier ondergebracht. We hebben veel van het in de jaren '80 op VHS opgenomen materiaal gedigitaliseerd.

Affiches

Laka bezit een uitgebreide collectie affiches uit de (internationale) anti-kernenergie beweging van de afgelopen 45 jaar zijn. Affiches worden slechts bij hoge uitzondering uitgeleend. We hebben een online tentoonstelling van de mooiste affiches uit ongeveer 20 verschillende landen.
In 2011 hebben we Radiating Posters "A collection of 600 posters from the international movement against nuclear power" uitgegeven.

Dia's

Twee dia-serie's zijn permament op de website te zien. Deze komen uit de jaren '50, de periode van onbegrensd vertrouwen in de toekomst die dankzij kernenergie prachtig en praktisch zonder zorgen zou worden...

Trefwoordenbestand tijdschriften

Laka heeft haar enorme collectie tijdschriften voor een klein deel gedigitaliseerd. Vooral tijdschriften uit de Nederlandse antikernenergie-beweging staan on-line.
In ons trefwoordenbestand "Adder" zijn zo’n 40.000 artikelen uit binnen- en buitenlandse tijdschriften eenvoudig doorzoekbaar - gecategoriseerd op meer dan tweeduizend verschillende trefwoorden. Sommige artikelen in Adder hebben een directe link naar het betreffende nummer, maar anders is een mailtje genoeg om een scan of een kopie van het artikel te ontvangen.

AKB-tijdschiften

Een enorme schat aan tijdschriften uit de AKB, de Nederlandse beweging tegen kernenergie is door Laka gedigitaliseerd. Vele honderden nummers staan inmiddels online, veel ligt nog te wachten.

Laka's publicaties

Laka heeft door de jaren heen veel zelf gepubliceerd, over onder andere verarmd uranium, kernafval, medische isotopen en over kernenergie in het algemeen. Deels in het Nederlands, deels in het Engels. Je vindt Laka's eigen publicaties hier.

Audio

Niet goed ontsloten of gecategoriseerd, maar in omvang ook redelijk groot is Laka's audio-collectie. Opnames van radio-programma's waar Laka bij betrokken was en interviews met mensen van Laka maken hier deel van uit.

Nuclear and radiological incidents

The library contains a database with reports from around 1,000 incidents and (near) accidents with nuclear power plants and other nuclear facilities.