Laka’s documentatiecentrum

Naast een onderzoekscentrum dat regelmatig onderzoeksrapporten publiceert en een (bijna dagelijkse) nieuwsbrief met nieuws en analyse over kernenergie, is Laka ook een documentatiecentrum: het beschikt over een groot archief.
Er is al heel veel online beschikbaar, maar er is nog veel meer niet online! Een bezoek is dan ook zeker aan te raden en de moeite waard.

Artikelen

In omvang het grootste deel van Laka's documentatiecentrum bestaat uit kranten- en tijdschriftartikelen. Naar schatting enkele honderdduizenden artikelen uit binnen- en buitenlandse dag-, week- en maandbladen zijn in ongeveer 600 onderwerpen gearchiveerd. Deze artikelen staan niet online, maar zelf zoeken kan natuurlijk altijd.

Publicaties

De Laka bibliotheek bevat bijna achtduizend publicaties. Variërend van wetenschappelijke, technische rapporten tot obscure brochures is het een enorme hoeveelheid informatie, die inzicht geeft in de opkomst en neergang van kernenergie. Er is een uitgebreide catalogus die het zoeken per onderwerp eenvoudig maakt. Vrij zoeken op (deel van) titel of auteur is ook mogelijk.
Steeds meer publicaties zijn als PDF beschikbaar. Vaak direct te downloaden, of je kan ons mailen voor een scan of kopie.

Nucleaire en radiologische incidenten

Laka's documentatiecentrum bevat een database met (Engelstalige) rapportages over meer dan duizend incidenten en (bijna) ongelukken in kerncentrales en andere nucleaire installaties. Sinds 1990 verzamelt het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) deze rapportages. Het Weense agentschap publiceert echter alleen rapportages van de laatste 12 maanden. Laka heeft alle incidenten die zijn gemeld aan het IAEA zelf in een database verzameld, en stelt die database wèl integraal beschikbaar. Voor een beter overzicht van de incidenten en ongelukken per regio, heeft Laka de incidenten op een kaart gezet.

Tijdschriften uit de anti-kernenergie beweging

Een enorme schat aan tijdschriften uit de AKB, de Nederlandse anti-kernenergiebeweging, is door Laka gedigitaliseerd. Vele honderden edities staan inmiddels online.
Ook steeds meer buitenlandse antikernenergie-tijdschriften uit de collectie worden gedigitaliseerd. Hier een overzicht.

Trefwoordenbestand tijdschriften

Laka heeft haar collectie tijdschriften voor een klein deel gedigitaliseerd. In het trefwoordenbestand "Adder", gered uit de begintijd van de digitalisering, zijn zo’n 40.000 artikelen uit binnen- en buitenlandse tijdschriften eenvoudig doorzoekbaar - gecategoriseerd op meer dan tweeduizend trefwoorden.
Veel artikelen in Adder hebben een directe link naar de pdf van het betreffende tijdschrift. Als niet, dan is een mailtje genoeg om een scan of kopie van een bepaald artikel op te vragen.

Laka's eigen publicaties

Laka heeft door de jaren heen veel zelf gepubliceerd, onderzoeksrapporten over onder andere verarmd uranium, kernafval, (de productie van) medische isotopen, de anti-kernenergie beweging, de geschiedenis van kernenergie, kernenergie in het algemeen en de rijke culturele erfenis van de beweging, zoals 'Asterix en de kerncentrale'. Deels in het Nederlands, deels in het Engels.

Affiches

Laka bezit een uitgebreide collectie affiches uit de (internationale) anti-kernenergie beweging van de afgelopen 45 jaar zijn. Affiches worden slechts bij hoge uitzondering uitgeleend. We hebben een online database met 5.000 affiches uit de wereldwijde beweging tegen kernenergie.
In 2011 hebben we Radiating Posters "A collection of 600 posters from the international movement against nuclear power" uitgegeven. Het boek is nog steeds verkrijgbaar.

Strijdcultuur

De anti-kernenergiebeweging in binnen- en buitenland heeft heel wat cultuur opgeleverd: van buttons tot muziek; van theater tot romans; en van strijdliederen tot strips. Ook hiervan heeft Laka een grote collectie.
Via deze pagina is het Nederlands deel van de collectie te bereiken, en hier kom je bij muziek uit andere landen.

Video's

Laka's videocollectieHet documentatiecentrum bevat ook een video-collectie. Vele honderden uren aan beeldmateriaal; alternatieve producties en lang verloren gewaande beelden zijn hier ondergebracht. Ondertussen is veel van het in vroegere jaren op VHS opgenomen materiaal gedigitaliseerd.

Dia-series

Twee dia-serie's zijn permanent op de website te zien. Deze komen uit de jaren '50, de periode van onbegrensd vertrouwen in de toekomst die dankzij kernenergie prachtig en praktisch zonder zorgen zou worden...

Audio

Niet goed ontsloten of gecategoriseerd, maar in omvang aanzienlijk is Laka's audio-collectie. Opnames van radio-programma's waar Laka bij betrokken was en interviews met mensen van Laka maken hier deel van uit.

Vervoersvergunningen

Met enige regelmaat publiceert toezichthouder ANVS mededelingen van vervoersvergunningen, voor proliferatiegevoelige splijtstoffen, maar niet de vergunning zelf. Een afschrift van de vergunning zelf kan echter wel worden opgevraagd, wat Laka ook met enige regelmaat doet. De op deze wijze ontvangen vergunningen maakt Laka op haar beschikbaar beschikbaar in de map vervoersvergunningen.