Zoeken in Laka's archief: boeken, artikelen, tijdschriften, posters en video's Dè site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

Klik hier voor al het kernenergienieuws
kerncentrale BorsseleOok de Zeeuwse Statenfractie van GroenLinks doet een beroep op de Tweede Kamerleden om “de regering ter zake op haar verantwoordelijkheid in de thans ontstane situatie te wijzen” met betrekking tot de kerncentrale Borssele (KCB). “Hardnekkigheid van de Rijksoverheid om haar verantwoordelijkheid te ontlopen m.b.t. de KCB leidt naar een aanzienlijke slechtere positie van Zeeland en haar industrie in de energietransitie. En dus voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Zeeland.
De brief is vooral een terugblik op het hoe en waarom van de kerncentrale Borssele, met de nadruk op de rol van het Rijk, en schetst een toekomstbeeld voor Delta en Zeeland: “Minister Kamp legt de bal bij de aandeelhouders/afnemers, die immers vanwege contracten de kostprijs aan de KCB dienen te vergoeden. Daarmee is niet alleen het lot van DELTA bezegeld, maar de Zeeuwse burger betaalt uiteindelijk de prijs.(meer…)

boek-voorkant-kleinDe zoutkoepel in het Drentse Gasselte is ongeschikt voor de berging van radioactief afval. Dat is een belangrijke conclusie die Herman Damveld trekt in zijn op 11 juni verschenen boek “Kernafval in zout. Plannen 40 jaar oud”. In dit boek – een uitgave van de stichting Laka -geeft Damveld een overzicht van alle kwesties die zich hebben afgespeeld rond de opslag van kernafval. Volgens recente en nog niet gepubliceerde gegevens van TNO is de zoutkoepel Gasselte relatief klein, smal en spits. Ook heeft deze zoutkoepel een beperkte omvang en is het onbekend hoe diep de koepel ligt; het kan 400, maar ook 800 meter zijn. “Daaruit concludeer ik dat de zoutkoepel Gasselte niet geschikt is voor de aanleg van een opslagmijn voor kernafval. Deze zoutkoepel, die 40 jaar boven aan de lijst van de regering heeft gestaan en daardoor het centrum van acties en demonstraties was, valt af.(meer…)

anvs-logoLaka is al lang bezig met het beleid rond radioactief afval. Op veel verschillende manieren, maar vooral met het boven water krijgen van informatie over problemen die er duidelijk zijn: op financieel gebied, maar ook technisch. Zo ook met het zogeheten ‘historisch afval’ dat in Petten opgeslagen ligt en de afgelopen weken volop in het nieuws was. Vorig jaar december werd door de nucleaire toezichthouder ANVS de twee door NRG ingediende “plannen van aanpak gericht op afvoer van radioactief afval onder voorwaarden en een beperking" goedgekeurd. Laka tekende bezwaar aan en verzocht “om de op het goedkeuringsbesluit betrekkinghebbende stukken.“ Die stukken, enkele rapporten, kregen we weliswaar, maar bleken geheim. We mochten ze niet delen met derden, of er zelfs maar uit citeren. (meer…)

afval-uitsnede-kleinSinds de ingebruikname van de Hoge Flux Reactor (HFR) en de Lage Flux Reactor (LFR) in Petten, in begin van de jaren '60, is er radioactief afval gevormd. Dit afval, niet alleen uit Petten maar uit heel Nederland, werd opgeslagen op het onderzoeksterrein van ECN/NRG in de Waste Storage Facility (WSF) (ook wel de pluggenloods genoemd). Maar het kernafval, aangeduid als 'historisch afval' moet daar weg. Hieronder een overzicht van de belangrijkste momenten in die afvoer-soap. Het leest als een geschiedenis van falend beleid en een volgzame overheid. (meer…)

borssele-zeeland_in_stroomversnelling-100x100Het rapport van de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (beter bekend als commissie Balkenende) is gepubliceerd. Het heet ‘Zeeland in stroomversnelling’. Het doel van de commissie was om ‘onderzoek te doen naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken’. Het voor ons interessante deel gaat over Delta en wat er met de kerncentrale Borssele moet gebeuren. In commissietermen heet dat dan ‘Uitplaatsen kerncentrale’.
Eerst wordt het probleem nog even geschetst: “De rendementen die bij de rendabele bedrijven (waterbedrijf Evides, netwerkbedrijf Enduris en Retail) gemaakt worden, kunnen dit verlies [van de gas- en kerncentrale, Laka] maar gedeeltelijk opvangen. Over 2015 heeft DELTA zodoende een verlies van € 110 miljoen geschreven.” (meer…)

RAP-VINISHZaterdag 21 mei was er een uitzending van Argos over mogelijk onveilige situaties bij NRG in Petten. Precies een week later sloeg NRG terug met een artikel van Karel Knip in NRC Handelsblad. In het NRC was, zo twitterde NRG, tenminste sprake van “gedegen journalistiek”. Karel Knip was ontvangen door NRG, uitvoerig te woord gestaan, rondgeleid en had alles met eigen ogen gezien. Ook had Knip nog even gebeld met Saris helemaal in New York, en kwam al snel tot de conclusie dat van z’n beweringen maar weinig klopte. Want dat had NRG zelf gezegd.
Een onverwachte drone aanval op Petten”, luidde de kop van zijn artikel dan ook, maar een betere kop was geweest: ‘Wij van NRG adviseren NRG’ aldus een reactie van Argos. (meer…)

2016-05-25_actie_deltaGisteren heeft Laka, samen met Greenpeace, Wise, Stop Borssele, Benegora, Zeeuwse Milieufederatie, SP en GroenLinks een sloophamer aan Delta aangeboden om met het advies om snel de kerncentrale in Borssele af te breken. Dat gebeurde voor de aandeelhoudersvergadering (AVA) van Delta. Delta verkeert in zwaar weer, moet saneren en wil eigenlijk van de energieproductie-eenheden af die verlies leiden. Op de AVA werd een plan gepresenteerd om de kerncentrale onder te brengen in een stichting, die dan flink wat geld moet meekrijgen. (meer…)

19861014-COVRABegin april schreef Minister Schultz van Haegen de Tweede Kamer dat kernafvalorganisatie Covra 'haar strategie voor 2015-2020 zou vormgeven in het blauwe boekje'. Dit meldde ze in antwoord op vragen van de SP naar aanleiding van Covra's slechte financiële positie en de uitblijvende update van Covra's beleidsplan uit 2008. Dit “blauwe boekje” is intussen verschenen. In deze brochure echter geen woord over de financiële problemen van de kernafvalbeheerder. Ook blijft onduidelijk hoe Covra voor een veilige berging van kernafval zal zorgen waar alléén veroorzakers van het kernafval voor betalen, dus zonder subsidie. Dit is wettelijk verplicht. (meer…)

Na de kerncentrales Dodewaard en Borssele en de Covra in Nieuwdorp verslikt nu ook NRG zich in de financiering van haar nucleaire back-end

RAP VINISH NRG gebruikt een lening van € 82 miljoen van minister Henk Kamp voor het zekerstellen van de productie van medische isotopen voor de verwerking en afvoer van kernafval. Dit blijkt uit stukken van de ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling. NRG verkeert in financiële problemen en het is momenteel onduidelijk of NRG vanwege haar kernafval-verplichtingen de levering van medische isotopen na 1 maart 2017 kan verzekeren. Hiermee is NRG de vierde grote nucleaire speler die de financiering van de afvoer van kernafval niet op orde heeft. (meer…)

pluggenloodsHet onderzoeksprogramma Argos komt zaterdag met een interview met ex-directeur Saris van ECN die aan de bel trekt over onder andere de veiligheidscultuur op NRG en een onveilige situatie met het historisch afval bij ECN/NRG. Belangrijkste claim van Saris is dat NRG (stiekem) nieuw afval toevoegt aan het zogeheten historisch afval, en daardoor de kosten drukt van de productie van medische isotopen.
In de tijd dat Saris directeur was van ECN, van 1996 tot 2002, heeft hij, naar eigen zeggen, al dat historisch afval laten scheiden in hoog-, middel- en laagradioactief afval. Al het laag- en middelradioactief afval is voor april 2002 afgevoerd naar de COVRA in Zeeland, de plaats waar al het radioactief afval moet worden opgeslagen. Het feit dat er nu opnieuw middel- en laagradioactief en in Petten aanwezig is en de vaten met alfastralend afval zijn voor Saris een bewijs dat NRG illegaal afval heeft gezet bij het historisch afval. (meer…)


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

De Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld gereserveerd voor de eindberging van kernafval. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van kernafval moeten betalen. Milieuorganisaties zijn bang dat minister Dijsselbloem gaat besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou wederom een enorme subsidie betekenen voor kernenergie in het algemeen en voor kernafval in het bijzonder.

Daarom onderteken ik de petitie aan Minister Dijsselbloem:

“De vervuiler betaalt” geldt ook voor kernenergie. Dat betekent:

  • Géén subsidie voor kernafval;
  • Producenten van kernenergie moeten volledig financieel verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van kernafval.

Teken de petitie!Klik hier voor meer informatie


Doe een donatie aan Stichting Laka
ANBI-gegevens

LAKA-PUBLICATIES:
Oekraïne Akkoord
Download: Ontwerpveiligheid van de reactoren Doel-1 en Doel-2
Meer over de Avonturen van Asterix en de kernsentrale
Download: Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:
Uw naam:  uw email adres: