Voor het eerst digitaal: tijdschriften uit de antikernenergie-beweging Dè site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

Borssele 2034?In dagblad Trouw vandaag een opiniebijdrage waarin Wise pleit voor snelle sluiting van de kerncentrale in Borssele. Zoals bekend praat op dit moment minister Kamp met energiebedrijf Delta over hoe het bedrijf moet overleven als het - zoals alle andere energiebedrijven - het netwerk af moet splitsen van het leveringsbedrijf. Dan moet het de kerncentrale verkopen, maar aan wie? Een buitenlands bedrijf mag het niet, en een Nederlands bedrijf die het wil kopen…? (meer…)

neem een molenMet het onderwerp: “Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015” kwam er een brief van minister Kamp (EZ) over o.a. de moties en toezeggingen over energiebeleid. Daarin toch nog wel wat interessants, zo zegt Kamp nog een keer expliciet dat Nederland “verder de aanpak van de Commissie om in het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma ruimte te bieden aan koolstofarme technologieën als CCS en nucleaire energie” steunt. Want, zo zegt Kamp: “conventionele energiebronnen, waaronder nucleaire energie, blijven nog lang relevant in de energiemix van veel Europese lidstaten op weg naar 2050.” (meer…)

pallasbuttonLaka heeft nieuwbrief 2 over Pallas gepubliceerd. Tien pagina's boordevol informatie. Met het indienen van de mededelingsnotitie milieueffectrapportage op 26 mei 2015 heeft de Stichting Voorbereiding Pallas de eerste stap gezet in de vergunningsprocedure voor de Pallas-reactor. Er moeten nog heel wat stappen genomen worden voordat de feitelijke vergunningsaanvraag wordt ingediend. Procedureel gezien wordt er dan pas beslist of Pallas gebouwd mag worden. Maar er zijn meer beslismomenten waarbij inspraak mogelijk is. Hoe staat het nu eigenlijk met de plannen, met de financiering, de politiek, de nieuwe Provinciale Staten, het tijdschema, en de volgende stappen. En wat is Pallas ook al weer? (meer…)

siteon0Een nieuw deel in de serie World Nuclear Industry Status Report 2015 is gepubliceerd, het jaarlijkse ‘feitenboek’ over alles wat met kernenergie te maken heeft. Mycle Schneider en Antony Froggatt zijn de hoofdauteurs. De belangrijkste conclusie: Het belang van kernenergie neemt af: Kerncentrales produceerden in 2014 10,8 % van de wereldwijde elektriciteit, dat is al drie jaar ongeveer stabiel, nadat het geleidelijk afname na het historische topjaar 1996 (met 17,6%).
De productiecapaciteit van kernenergie is heel geconcentreerd: tweederde van de wereldwijde capaciteit is aanwezig in vijf landen: Verenigde Staten, Frankrijk, Rusland, Zuid-Korea en China (in deze volgorde nu Japan is weggevallen). Frankrijk en de VS hebben samen de helft van de wereldwijde capaciteit. Frankrijk produceert 50% van de totale ‘output’ van kernenergie in de Europese Unie. (meer…)

ongelukken-kaartjeIn de kerncentrale Borssele zijn steeds opnieuw problemen met noodstroomvoorzieningen. Die problemen kunnen blijkbaar maar niet opgelost worden. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van Herman Damveld over storingen in de kerncentrale Borssele. Uit het overzicht blijkt ook dat het totale aantal storingen in de kerncentrale Borssele opgelopen is tot 424. Vooral de laatste jaren zijn er vrijwel elk jaar problemen met noodstroomvoorzieningen en dieselaggregaten. Uit het overzicht blijkt dat zulke problemen zich voordeden in 1978, 1979, 1981, 1984, 1986, 1987, 1989, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014 en 2015. Noodstroomvoorzieningen zijn een belangrijk onderdeel van de veiligheid van een kerncentrale. Die moeten er namelijk voor zorgen dat alle veiligheidssystemen kunnen blijven werken als de reguliere stroomvoorziening uitvalt. (meer…)

iter-fusiereactorEen opmerkelijk interview met de Nederlander Robert-Jan Smits in ITER Newsline deze week. Smits is Directeur-Generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie. Per 1 juli valt ITER, de onderzoeksfusie-reactor, niet langer onder zijn departement maar onder het Directoraat Energie. ITER (International Thermonucleair Experimental Reactor) is een gezamenlijk project van de EU, VS, Japan en nog een aantal landen. Jaarlijks stopt de EU enkele honderden miljoenen euro in kernfusie-onderzoek, waarvan een groot gedeelte naar de ITER gaat. Gevraagd naar de reden van de verhuizing van ITER naar het Directoraat Energie zegt Smits: “It allows us to position fusion at the core of our long-term energy strategy. As you know, the European Commission has presented its plan for an Energy Union, which aims to increase energy security within Europe and at the same time contribute to global climate goals. In that context, ITER is now playing a key role. The transfer of the responsibility inside the European Commission symbolizes that we no longer see ITER as just a big science project.”
Is wel de vraag wat dat lange termijn energiebeleid waard is, als de kern daar van iets is wat nog niet bestaat. Maar al wel 60 jaar “binnen enkele decennia commercieel”. We hadden daar in november nog een artikel over. (meer…)

ongelukkenIn 2014 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties twintig meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan. Twee gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele en achttien gebeurtenissen bij overige Nederlandse nucleaire installaties: Urenco 1 en de rest bij NRG (9 HFR en 8 bij de overige NRG nucleaire installaties). Het aantal ongewone gebeurtenissen is daarmee groter dan dat in de afgelopen jaren het geval was (namelijk twintig ten opzichte van een gemiddelde van zestien in de periode 2010-2014). Dit blijkt uit de Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014, die door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) is samengesteld. (meer…)

KernafvalDe Minister van I&M (Infrastructuur en Milieu) Schultz van Haegen heeft een brief naar de Kamer gestuurd met een kort verslagje van de (niet openbare) discussie bij het aanbieden van het verslag over het Nederlandse kernafvalbeleid. Daaruit en door te vergelijken met eerdere rapporten blijkt dat dezelfde problemen steeds opnieuw gesignaleerd worden en maar niet opgelost worden.
Van 11 tot 22 mei 2015 heeft in Wenen de vijfde toetsingsconferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake de Veiligheid van het Beheer van Bestraalde Splijtstof en inzake de Veiligheid van het Beheer van Radioactief Afval (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management) plaatsgevonden. (meer…)

pallasbuttonBegin juni 2015 is de vergunningsprocedure voor de Pallas-reactor formeel gestart met het indienen van de Mededelingsnotitie Milieueffectrapportage door de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor. Vanaf 4 juni kan iedereen daar op reageren. Stichting Laka heeft een standaardzienswijze geschreven die tot 15 juli eenvoudig ingediend kan worden. De commissie m.e.r. zal begin augustus, o.a. aan de hand van de inspraakreacties, een advies opstellen over wat er in het definitieve milieueffectrapport allemaal beschreven moet worden. Vervolgens zal op 17 augustus door de ANVS de zogeheten Advies Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd worden met de voorwaarden van de m.e..r.. Daar is verder geen beroepsmogelijkheid meer over mogelijk.
Volgende stap is dan het indienen van dat milieueffectrapport. (meer…)

logo-rijksoverheidZoals de oplettende lezer van Kernenergienieuws al vaker heeft kunnen lezen is het dossier Kernenergie weggehaald bij ministerie van Economische Zaken wegens conflicterende belangen. Of zoals ze het zelf zeggen: “Deze organisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden sloot niet optimaal aan bij de intentie van de internationale verdragen (…). Deze verdragen en regelgeving vereisen dat het regulerende lichaam voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming voldoende onafhankelijk moet zijn. (…) De bovengenoemde organisatiestructuur sloot met name niet optimaal aan bij de intentie van de wijzigingsrichtlijn nucleaire veiligheid waarin de onafhankelijkheid van het regulerende lichaam wordt versterkt en de transparantie verhoogd”.
Per 1 januari 2015 is de ANVS opgericht: de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, en per 1 mei werden de taken van de minister van EZ overgedragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu. (meer…)


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

De Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld gereserveerd voor de eindberging van kernafval. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van kernafval moeten betalen. Milieuorganisaties zijn bang dat minister Dijsselbloem gaat besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou wederom een enorme subsidie betekenen voor kernenergie in het algemeen en voor kernafval in het bijzonder.

Daarom onderteken ik de petitie aan Minister Dijsselbloem:

“De vervuiler betaalt” geldt ook voor kernenergie. Dat betekent:

  • Géén subsidie voor kernafval;
  • Producenten van kernenergie moeten volledig financieel verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van kernafval.
Teken de petitie!

Al 406 handtekeningen! Teken ook!


ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2014
Klik hier voor meer informatie

LAKA-PUBLICATIES:
Download: Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-advies sloop besmette gebouwen Nikhef Amsterdam-Oost
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief:
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: