Zoeken in Laka's archief-catalogus: boeken, artikelen, tijdschriften, posters en video's Dè site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

Klik hier voor al het kernenergienieuws
afval_zienswijzeDe Commissie MER heeft een advies uitgebracht over het concept Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Over het ontwerpprogramma dat in augustus is gepubliceerd is de commissie MER niet al te positief: te weinig concrete acties waardoor risico’s ”mogelijk onnodig op toekomstige generaties afgewenteld” worden; de onzekerheden over financiering van de eindberging moeten beter in beeld gebracht worden en de minister moet “actiever op zoek te gaan naar momenten om deskundigen en het publiek bij keuzes over de berging van het radioactieve afval te betrekken.” Allemaal kritiek die ook klonk in de uitgebreide zienswijze die Laka begin november indiende. Verder adviseert de Cie MER dat in 2018 potentieel geschikte zoekgebieden voor eindberging aangewezen moeten worden. En dat er veel meer werk moet worden gemaakt van publieksparticipatie en financiering. (meer…)

urenco-centrifugeStaat de geplande verkoop van uraniumverrijker Urenco op het punt van mislukken? Daar lijkt het een beetje op. Behalve dat er geen schot in lijkt te zitten en alles veel langer duurt dan gepland, heeft nu ook RWE, een van de twee Duitse aandeelhouders, aangegeven hun aandeel van Urenco te willen onderbrengen in een stichting waar al hun kernenergieonderdelen moeten komen. Met die stichting, de onderhandeling daarvoor lopen al langer, gaan Duitse bedrijven met belangen in kernenergie al hun kernenergieonderdelen stoppen én de gespaarde bedragen voor ontmanteling en afvalopslag. In ruil daarvoor willen ze dan verder gevrijwaard worden voor meerkosten bij ontmanteling en afvalopslag. (meer…)

chernobyl-besmettingIn april 2016 is het dertig jaar geleden dat de kerncentrale in het Oekrainse Tsjernobyl ontplofte en een groot gedeelte van Europa radioactief besmet werd. In Nederland moesten onder andere de koeien op stal en mocht verse bladgroente niet meer gegeten worden. Ook in Nederland gaan mensen dertig jaar Tsjernobyl herdenken. Zoals op 25 april, 23.23uur (het precieze moment van de ontploffing -01.23 plaatselijke tijd 26 april) bij Urenco in Almelo. 's Avonds is er daarvoor een programma met informatie en films in het NIVON-huis de Krikkenhaar, vlak in de buurt. Daar is ook de mogelijkheid comfortabel te overnachten. Deze activiteiten worden georganiseerd door VEDAN en Laka. Kijk hier voor meer informatie. Er zullen nog meer activiteiten volgen.

stop-uitbreiding-covraLaka verzoekt Kamp Covra op te dragen alsnog werk te maken van eindberging

Vandaag heeft de Raad van State het beroep dat Stichting Laka samen met 35 particulieren tegen de uitbreiding van kernafvalopslag had aangetekend, afgewezen. Door de onzekerheid rondom de financiering van een eindberging is het risico dat kernafval nooit meer uit kernafvalopslag bij Vlissingen wordt verwijderd nu een stuk groter geworden. Laka zal de Minister van Economische Zaken daarom vragen om kernafvalbeheerder Covra alsnog te verplichten werk te maken van een veilige eindberging voor kernafval. (meer…)

medical_imagingNiets aan de hand; provincie en Rijk geloven nog steeds helemaal in de nieuwe reactor Pallas. Dat is in het kort de boodschap van de brief die minister Kamp naar de Kamer heeft gestuurd. Naar aanleiding van het overleg dat de minister gehad heeft met de provincie (nou ja, zover we weten alleen gedeputeerde Bond), zegt Kamp: “In het bestuurlijk overleg is opnieuw vastgesteld dat zowel de provincie Noord-Holland als het Rijk achter het Pallas-project staan en gecommitteerd zijn aan het bestuursakkoord uit 2012.” Dat bestuursakkoord gaat over de lening van 80 miljoen als voorfinanciering van de reactor. (meer…)

afval_zienswijzeHet Concept Nationaal Programma Radioactief Afval is niet geschreven om een probleem op te lossen, maar om de hete angels uit de discussie te halen. Terwijl iedereen zegt dat deze discussie ook een discussie over kernenergie moet zijn, wil de overheid, en de Covra als belangrijke auteur van het Nationaal Programma, als enige die discussie blijven loskoppelen. Laka constateert dat er geen sprake is van 30 jaar stabiel beleid, maar van 30 jaar opportunistisch beleid: de overheid durft geen besluiten meer te nemen en schuift alles voor zich uit. Was 30 jaar geleden de reden voor 50-100 jaar tussenopslag dat het kernafval af moest koelen; ondertussen zegt men gewoon dat er te weinig geld is om eerder dan 2130 een eindberging te realiseren. (meer…)

afval-278Het hoofd van de Zweedse stralingsbescherming Strålsäkerhetsmyndigheten (Swedish Radiation Safety Authority), Ansi Gerhardsson, maant Nederland om eerder werk te maken van de eindberging van radioactief afval. Dat deed zij woensdag 28 oktober op het seminarEthics and involving the public in long-term radioactive waste management” over publieksparticipatie en radioactief afval, georganiseerd door het Rathenau Instituut in Den Haag. Nederland wacht nu nog tot het jaar 2130 voordat radioactief afval definitief wordt geborgen. Gerhardsson stelt dat dit uitstel onverstandig is en dat Nederland op korte termijn moet beginnen met het voorbereiden van een eindberging. (meer…)

pallasbuttonAfgelopen zaterdag werd bekend dat er een geheim besluit ligt van de Commissie EEB (Energie, Economie en Bestuur) genomen op de geheime vergadering begin oktober, om géén tweede deel van de lening van 40 miljoen euro aan Pallas over te maken. Geen vertrouwen in de business case en ook geen vertrouwen in de mogelijkheid om financiers voor de bouw van de reactor (geschatte kosten: minsten 700 miljoen) aan te trekken. Gedeputeerde Bond reageert op de uitzending en zegt dat de provincie het Pallasproject nog steeds graag wil. En over het lekken van de geheime informatie: “Ik ga maandag met de Commissaris van de Koning om tafel zitten om hier aangifte van te doen.(meer…)

pallasbuttonProvinciale Staten van Noord Holland hebben begin deze maand in een geheime vergadering besloten om het tweede deel van een lening voor een nieuwe kernreactor in Petten, Pallas, te weigeren. Daarmee hangt de geplande Pallasreactor aan een zijden draadje. Dat onthult het onderzoeksprogramma van Radio 1 Argos vanmiddag. Argos had inzage in geheime stukken en sprak met Statenleden. Reden voor de weigering is een gebrek aan vertrouwen in de business case en de grote en snelle veranderingen op de markt voor medische isotopen: reactoren worden snel ingehaald door productie van isotopen met deeltjesversnellers. Stichting Laka wijst hier al jaren op en heeft dit onlangs nog in een brief aan Statenleden uiteengezet. (meer…)

StortholteEind september is het concept Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen gepubliceerd. Er staat niet veel nieuws in en waarschijnlijk is het hele programma binnenkort al weer compleet achterhaald, maar het nationaal programma biedt wel de kans om het Nederlandse kernafvalbeleid weer eens kritisch onder de loep te nemen. Laka bereidt hiervoor momenteel zelf een uitgebreide zienswijze voor en stelt een standaard zienswijze beschikbaar die met een paar klikken kan worden ingediend. Dat kunt u hierna direct doen. (meer…)


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

De Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld gereserveerd voor de eindberging van kernafval. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van kernafval moeten betalen. Milieuorganisaties zijn bang dat minister Dijsselbloem gaat besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou wederom een enorme subsidie betekenen voor kernenergie in het algemeen en voor kernafval in het bijzonder.

Daarom onderteken ik de petitie aan Minister Dijsselbloem:

“De vervuiler betaalt” geldt ook voor kernenergie. Dat betekent:

  • Géén subsidie voor kernafval;
  • Producenten van kernenergie moeten volledig financieel verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van kernafval.
Teken de petitie!

Al 448 handtekeningen! Teken ook!


ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2014
Klik hier voor meer informatie

LAKA-PUBLICATIES:
Download: Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:
Uw naam:  uw email adres: