Voor het eerst digitaal: tijdschriften uit de antikernenergie-beweging
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

 

powered by FreeFind

Nieuws over kernenergie in Nederland

Nog steeds geen uitsluitsel over de scheurtjes in het reactorvat

Omdat EPZ, de eigenaar van de kerncentrale Borssele, niet voldoet aan haar Kernenergiewetvergunning hadden Stichting Laka, zestig particulieren en actiegroep 'Stop Borssele' Minister Kamp gevraagd handhavend op te treden. Volgens Laka heeft EPZ namelijk belangrijke informatie over scheurtjes in de reactor niet aan de toezichthouder voorgelegd. Hierdoor kan de toezichthouder geen goede inschatting maken van de veiligheid van de kerncentrale. De toezichthouder stelt nu namens minister Kamp dat er desondanks tòch geen reden is om op te treden. Stichting Laka, het documentatie en informatiecentrum kernenergie, tekent bezwaar aan tegen dit besluit. (meer…)

pallasbuttonZoals bekend heeft het Rijk en de provincie Noord-Holland samen 80 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de vervanging van de HFR door de nieuwe reactor Pallas. Volgens de actuele planning moet deze in 2025 vol in bedrijf zijn. Oorspronkelijk zou de reactor al in 2013 in bedrijf komen en in november 2009 is er al een keer een mer-procedure en een aanbesteding gestart voor Pallas, de leverancier was er al (het Argentijnse bedrijf INVAP), maar dat is in 2010 allemaal stopgezet door gebrek aan geld. Met die 80 miljoen moet nu financiering gezocht worden (Pallas moet 100% privaat gefinancierd worden) en het vergunningstraject doorlopen worden.
Alles is opnieuw vertraagd, maar in de op prinsjesdag gepresenteerde begroting van EZ, staat dat men verwacht in 2015 met de vergunningen bezig te gaan. Verder begint men dan met het ontwikkelen van "de strategie voor het verwerven van de benodigde financiering uit te werken op basis van een geactualiseerde business case".
Dichter bij de aankondiging dat de vorige business case achterhaald is, zullen we niet komen. Laka is sinds jaar en dag bezig met Pallas en we tonen steeds opnieuw aan dat de nieuwe reactor voor de productie van medische isotopen onzin is. Vorig jaar hebben we een belangrijk rapport uitgebracht over de huidige business case (die overigens geheim is), waarin we toen al aantoonden dat snelle veranderingen in de markt en in de productie van medische isotopen een positieve business case voor Pallas wensdenken is.
(meer…)

1borsseleteveelHet VVD-PvdA kabinet liet voorafgaand aan het debat op dag 2 van de Algemene Beschouwingen weten "geen formele belemmeringen" te zien "om te investeren in kernenergie in Nederland". Rutte wijst er op dat de energiemarkt in Nederland is geliberaliseerd en dat het aan bedrijven of investeerders is om initiatieven te nemen. Het kabinet stimuleert de energieopwekking waarbij zo min mogelijk kooldioxide wordt uitgestoten. "Dus ook kernenergie wordt hierdoor aantrekkelijker".
Gisteren, op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen, bleef Buma bij z'n bewering dat kernenergie nodig is in de toekomst om minder afhankelijk van Poetin's gas te zijn. Buma: "Daarom vraag ik het kabinet of ze in de energiemix tot 2050 opnieuw kernenergie willen opnemen". Op de vraag waar die nieuwe kerncentrale dan zou moeten komen, antwoordde Buma dat de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat Borssele de meest logische plaats is. Maar behalve dat maar 6% van het gas dat we gebruiken uit Rusland komt, wordt ongeveer twee derde van wat we uit de Nederlandse bodem halen geëxporteerd: in 2013 liefst 55 van de ca 85 miljard m3 gas.
Zijlstra (de fractievoorzitter van de VVD) steunt Buma: hij zegt dat ook Pechtold de optie om een nieuwe kerncentrale te bouwen serieus zou moeten overwegen. Maar Pechtold verklaarde dat D66 niets voelt voor kernenergie. Afgelopen zondag zei hij in Nieuwsuur dat Nederland over tien jaar energieonafhankelijk van het buitenland moet zijn. En dat de consument moet weten waar zijn groene energie vandaan komt. Vooral dat eerste is interessant: Lees er meer over op Energeia.
Lees hier 18 argumenten waarom kernenergie absoluut geen goed idee is.

16 september 2014
Delta: zelfstandig verder
Delta algemeen-directeur Arnoud Kamerbeek laat vanmorgen in een interview met de PZC weten dat het bedrijf zelfstandig verder gaat. Dus geen fusie of overname, wel verkoop van de dochter Indaver (verwerker van industrieel afval) om de schulden (600 miljoen) af te betalen. Indaver is eigenlijk de belangrijkste verdiener binnen het multi-utility bedrijf en zorgt voor een kwart van de omzet. Met de verkoop wil Delta tussen de 50 en 100% van hun schulden aflossen.
Nog een belangrijk onderwerp is de (gedwongen) splitsing tussen het energiebedrijf en het netwerkbedrijf. Volgend jaar doet de Hoge Raad daar uitspraak over. Dan is het aan de minister (en Kamer) of Delta (en ook Eneco) hun netwerk moeten opgeven. Mocht dat zo zijn, dat houdt Delta op te bestaan, zegt Kamerbeek. Afzonderlijke onderdelen worden dan verkocht. Een onderdeel daarvan is EPZ met de kerncentrale (maar het hele woord kerncentrale komt niet in het interview voor). "Duurzaam is de toekomst" volgens hem.
Afgelopen week werd duidelijk dat gesprekken over een fusie met Eneco spaak liepen, onder andere over de kerncentrale die niet past binnen het groene bedrijfsmodel van Eneco. De aandeelhouders zijn boos dat ze dat uit de krant moesten vernemen. En juist van die aandeelhouders kwam de opdracht om te kijken naar verkoop of fusie om dat zelfstandig verder gaan als meest riskante optie werd gezien.

1borsseleteveelVolgens de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) is een fusie van Delta en Eneco afgeketst op de kerncentrale. Die past niet in het groene profiel van Eneco.
De aandeelhouders van Delta hebben vorig jaar november de opdracht gegeven aan Delta om strategische keuzes te onderzoeken: fusie (belangrijkste kandidaat Eneco), verkoop (niet zo eenvoudig in de huidige markt), of zelfstandig blijven, maar daar zijn ze eigenlijk te klein voor en wordt gezien als een riskante optie. De aandeelhouders (gemeenten en provincie Zeeland) gaven de voorkeur aan fusie met Eneco (ook van gemeentes en provincie maar dan Zuid-Holland)
Op aandringen van de aandeelhouders van Delta hebben beide energiebedrijven de afgelopen maanden verkend of een fusie haalbaar is. McKinsey & Company zette de plussen en de minnen van een eventuele fusie op een rijtje. Uit het rapport (in handen van de PZC) blijkt dat door de fusie een robuust bedrijf ontstaat, een leidende speler op de energiemarkt, goed voor 50-100 miljoen extra winst per jaar. Wel zou het hoofdkantoor in Rotterdam komen maar er zou gekeken worden naar hoogwaardige vervangende banen in Zeeland.
(meer…)

Scheurtjesonderzoek BorsseleGroenLinks probeert EPZ te dwingen om het reactorvat van de kerncentrale Borssele alsnog voor 100 procent te laten controleren. De Tweede Kamerfractie heeft samen met de Zeeuwse statenfractie een brief gestuurd naar het internationaal atoomagentschap IAEA in Oostenrijk. De gegevens in de brief zijn afkomstig van een voormalige employé van RDM. Het is, aldus GroenLinks "een - naar het zich laat aanzien - allerlaatste middel" om EPZ te dwingen een 100% controle uit te voeren naar haarscheurtjes op het reactorvat. In 2013 heeft EPZ het vat slechts voor 40% gecontroleerd. Dit is goed bevonden door de Kernfysische Dienst (KFD) en de minister van EZ.
Over hoe het er aan toeging bij RDM hebben we hier in augustus 2012 beschreven: met links naar artikelen uit kernenergie-vakbladen uit de vroege jaren 70 over de situatie bij RDM.
Zoals bekend heeft Laka nog een aantal procedures lopen om het scheurtjesonderzoek openbaar te krijgen en (samen met anderen) voor het stilleggen van de centrale (handhavingsverzoek) omdat de KCB niet aan de vergunningsvoorwaarde heeft voldaan. De KFD bezit de resultaten van het onderzoek niet en er is zelfs geen enkel bewijs dat ze ook maar ingezien zijn. En dat is duidelijk een vergunningsvoorwaarde.

Weinig nieuws over de verkoop van Urenco (al in februari vertraging opgelopen), maar wel zijn vanmorgen de nieuwe halfjaarcijfers van het uraniumverrijkingsbedrijf bekend gemaakt. Zoals bekend is Urenco voor 1 derde eigendom van de Nederlandse staat.
Goeie cijfers vinden ze zelf, maar er komt wel een waarschuwing bij. Omzet in 1ste helft 2014 is 19% meer dan 1ste helft van 2013 (524 miljoen Euro). Het EBITDA stijgt ook: van 319 naar 380 miljoen. (EBITDA is eigenlijk een verdergaande vorm van bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat is de netto omzet min de bedrijfskosten. EBITDA is het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie van de goodwill).
Maar dan de waarschuwingen van het bedrijf: De voorraad verrijkt uranium steeg flink: om precies te zijn met 111 miljioen euro in de eerste 6 maanden (op 30-6: 464 miljoen). De reden is dat de productie gelijk is gebleven maar de vraag is verminderd: "production across the Group remaining constant in an environment of reduced demand". Het bedrijf houdt verder rekening met blijvende prijsdruk, een "relative slowdown of the nuclear market" en dus zoals gezegd een grotere voorraad.
Urenco heeft een marktaandeel van 30% en een orderboek tot 2025 van 16 miljard. Dat is een flink bedrag maar is eigenlijk gewoon 10 x de huidige jaaromzet. Dit terwijl het bedrijf –met vooral de nieuwe verrijkingsfabriek in de VS- flink uitbreidt.

KernafvalDe laatste dagen hebben zich veel politieke partijen opnieuw uitgesproken tegen de opslag van radioactief afval in het Noorden. Zo is de Christen Unie statenfractie in Friesland en in de provincie Groningen vierkant tegen. Ook de statenfracties van Pvda, D66 en GroenLinks hebben zich weer duidelijk tegen opslag uitgesproken. In de gemeente Stadskanaal (locatie Onstwedde) zijn inmiddels raadsvragen gesteld en ook bereidt de CU vragen voor in de Tweede Kamer. Aanleiding voor dit alles is het rapport dat Laka vorige week heeft uitgebracht: Eindberging radioactief afval: gewoon in zoutkoepels Noord-Nederland?
De komende weken zijn er een aantal bijeenkomsten in de randstad over de eindberging van kernafval en hoe stakeholders daarbij te betrekken. De regering, en daar doen COVRA en TNO flink in mee, wil graag vasthouden aan het standpunt dat er de komende 80 jaar nog niks besloten hoeft te worden, dat locatiespecifiek onderzoek nog helemaal niet aan de orde is, en dat bijeenkomsten dus ook gewoon in de randstad gehouden kunnen worden. Want, zo is de redenatie, "we hebben de tijdelijke opslag bij de COVRA. Daarna zien we wel verder." Wij vinden dat onzin. Wij vinden dat deze generatie het probleem zo goed mogelijk op moet lossen dat ze zelf heeft gecreëerd. En dat is echt iets heel anders dan tot het jaar 2100 wachten. Doorschuiven is niet oplossen!
(meer…)

Vandaag begint een Operational Safety ReviewTeam van de IAEA met een veiligheidsonderzoek in de kerncentrale van Borssele. Tijdens dit onderzoek dat wordt uitgevoerd op verzoek van toezichthouder KernFysische Dienst, onderzoeken de experts "alle functies en bedrijfsprocessen die invloed hebben op de operationele veiligheid en de veiligheidscultuur van de kerncentrale", aldus de mededeling van EPZ.
De missie (van 1 tot 18 september 2014) is de derde OSART-missie bij KCB. De vorige OSART missies vonden plaats in 1986 en in 2005. De huidige missie (16 internationale experts en 3 observers) is een jaar vervroegd met het oog op de invulling van het IAEA-actieplan dat na het ongeval in Fukushima is vastgesteld. De aanbeveling was om in elke lidstaat binnen drie jaar (na vaststelling) een OSART plaats te laten vinden. (meer…)

KernafvalLaka komt vandaag met een nieuw rapport over de zoektocht naar locaties voor eindberging en de conclusies die daar voor Nederland uit zijn te trekken. Belangrijkste conclusie is dat de zoutkoepels in Nederland de belangrijkste kandidaten waren en blijven voor de geologische eindberging. Want het blijkt dat landen er altijd voor kiezen om hun kernafval nabij een nucleaire installatie dan wel in een economische krimpregio op te slaan. Ook blijkt dat als eenmaal locaties voor eindberging zijn genoemd, deze zelden weer afvallen. Daarom zullen de zoutkoepels in Onstwedde, Ternaard en Pieterburen in de krimpregio Noord-Nederland ook in de toekomst de belangrijkste opties voor eindberging blijven.
De Nederlandse overheid heeft 1976 besloten dat radioactief afval definitief opgeborgen moet worden in zoutkoepels in het noorden van het land. Door het massale politieke en maatschappelijke verzet werd de overheid echter gedwongen haar beleid te herzien en in 1984 werd besloten het kernafval eerst 100 jaar bovengronds op te slaan.
De overheid wil graag vasthouden aan de idee dat het kernafvalprobleem daarmee is opgelost. Want, zo is het standpunt, beslissingen over eindberging zijn voor het einde van deze eeuw niet aan de orde. Volgens Laka wordt hiermee het probleem doorgeschoven naar toekomstige generaties, en worden we nu in slaap gesust met de redenering dat er toch nog niets besloten hoeft te worden. En ondertussen gaat de productie van radioactief afval gewoon door. Lees hier meer en download het rapport. Ook wordt vandaag de nieuwe website radioactiefafval.nl gelanceerd.

ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2013
Klik hier voor meer informatie

LAKA-PUBLICATIES:
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval

Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor

Eerste nummer van de Pallas Nieuwsbrief: nieuws, analyses en commentaar
Laka-advies sloop besmette gebouwen Nikhef Amsterdam-Oost


Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief: 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: