Voor het eerst digitaal: tijdschriften uit de antikernenergie-beweging
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

 

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

cracks-tihange-picture_GreenpeaceIn Zuid-Limburg, en niet alleen daar, is al lang onrust over de kerncentrale in Tihange, 40 kilometer van Maastricht. De reactor is oud en gebrekkig. Woensdag kwamen raadsleden uit de provincie bij elkaar en luisterden naar mensen van de Belgische nucleaire autoriteit FANC en de kerncentrale. “Nederlanders gerustgesteld over openheid problemen Belgische kerncentrale” kopten de regionale kranten in Limburg de dag erna (gisteren). Ze citeerden de burgemeester van Maastricht Onno Hoes, alsof het een door iedereen gedeelde mening was. Maar het ligt toch iets anders: Volgens het Maastrichtse GroenLinks-raadslid Gert-Jan Krabbendam, zijn veel raadsleden uit de provincie juist nog ongeruster na de informatie die ze tijdens de raadsconferentie kregen. (meer…)

pallasbuttonEr is een nieuw coalitieakkoord in de provincie Noord-Holland: Ruimte voor groei; coalitieakkoord 2015 – 2019. De coalitie bestaat uit dezelfde partijen als vóór de verkiezingen: CDA, VVD, PvdA en D66. Maar de zetelverdeling is wel anders: D66 heeft veel gewonnen, PvdA flink verloren. In het akkoord wordt ook aandacht besteedt aan de nieuwe geplande reactor in Petten Pallas. En er lijken duidelijk meer twijfels dan in het vorige coaltieakkoord. Dit staat er over in het hoofdstuk: Economie en Werkgelegenheid: (meer…)

pallasbuttonDe Stichting Voorbereiding Pallas-reactor heeft Tractebel Engineering gekozen als Owner's Engineer ('huisingenieursbureau'). Tractebel is een dochter van GDF Suez. “Samen met het Pallas-team zullen medewerkers van de Owner's Engineer gaan werken vanuit een geïntegreerd projectteam. Naast het personeel voor het geïntegreerde team, levert Tractebel Engineering op aanvraag technische en projectmanagement experts,” aldus het persbericht. De eerste belangrijke taak zal zijn het selecteren van de toekomstige ontwerper van de Pallas-reactor. Het contract van de Owner's Engineer heeft een looptijd van circa tien jaar. Hoeveel geld er met het contract gemoeid is wordt, zoals zoveel bij Pallas, niet bekend gemaakt. (meer…)

30 april werd bekend dat er onvoldoende geld is gereserveerd voor de ontmanteling van kerncentrale Dodewaard.

Genoeg geld voor eindberging?Ook de Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld gereserveerd voor de eindberging van kernafval. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van Nederlands kernafval moeten betalen. Tekorten van dat fonds werden ieder jaar door de Covra uit eigen middelen aangevuld, maar de kernafval-verwerker heeft daar te weinig geld voor gereserveerd. Milieuorganisaties zijn nu bang dat minister Dijsselbloem gaat besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou wederom een enorme subsidie betekenen voor kernenergie in het algemeen en voor kernafval in het bijzonder. Teken de petitie! (meer…)

1966-dodewaard-bouwBleek een paar weken geleden al uit een WOB dat het Waarborgfonds Eindberging veel te weinig groeit, zozeer zelfs dat de Covra, die dat aan moet vullen, in financiële problemen lijkt te komen, nu blijkt ook dat er veel te weinig geld is voor de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard. De ministers van Financiën en Economische Zaken publiceerden een brief inzake de Financiële zekerheidstelling kerncentrale Dodewaard.
De eigenaar van de kerncentrale Dodewaard GKN (Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland) heeft vanaf de sluiting van de centrale in 1997 een fonds dat o.a. door een jaarlijks rendement moet groeien tot het bedrag dat noodzakelijk is voor de ontmanteling van de kerncentrale, nu voorzien in het jaar 2045.
Maar zo stellen de ministers in de brief: “GKN heeft tot op heden niet voldaan aan de verplichting uit de Kernenergiewet om financiële zekerheid te stellen aan de Staat voor de kosten van ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard. Het niet kunnen stellen van deze financiële zekerheid betekent dat GKN op dit moment niet kan aantonen dat zij voldoende financiële middelen heeft om de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard, die is voorzien vanaf 2045, te kunnen betalen.” (meer…)

Locaties nieuwe kerncentrales (situatie 1985)Minister Kamp laat weten dat hij de Eemshaven voorlopig niet wil schrappen als locatie voor een kerncentrale. Hij beantwoord de vragen van PvdA die vinden dat de Eemshaven door het aardbevingsgevaar wegvalt als een van de mogelijke locaties als besloten wordt tot nieuwe kerncentrales. De andere twee locaties in dit ‘waarborgingsbeleid’ zijn Borssele en de Maasvlakte-1. Dit waarborgingsbeleid dateert al uit 1977 en bepaalt dat op bepaalde locaties geen planologische beslissingen genomen mogen worden die de mogelijke komst van een kerncentrale belemmeren. In het begin waren dat 12 locaties, nu nog 3. (meer…)

Urencotransport-thumbDe Raad van State gaat zich buigen over het vervoer van uranium naar de Almelose verrijkingsfabriek Urenco. Bij Urenco wordt met uranium gespeculeerd. Uraniumvervoer voor speculatie is in Nederland echter verboden. Als de Raad van State stichting Laka gelijk geeft, kunnen er geen nieuwe vergunningen voor uraniumvervoer naar Urenco worden afgegeven.
Uit hoorzittingen van de Amerikaanse senaat bleek eind vorig jaar dat de Amerikaanse bank Goldman Sachs speculeert met uranium. Dat doen ze, zo bleek uit de verhoren, wereldwijd op een aantal locaties. Eén van die locaties is het Urenco-terrein in Almelo. Dit heeft de minister van Economische Zaken Henk Kamp bevestigd in antwoord op vragen van GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren. (meer…)

tsjernobyl-oplandOp zondagmiddag 26 april 2015 organiseert de stichting Vredes- En Duurzaamheids-Activiteiten Netwerkstad (stichting VEDAN) vanaf 14.00 uur bij de hoofdpoort van Urenco aan de Bornsestraat in Almelo een demonstratieve herdenking van de kernramp in Tsjernobyl.
Zondag is het precies 29 jaar geleden dat de ramp in Tsjernobyl begon. ‘Begon’, want de ramp is nog lang niet over. Een groot gebied is nog steeds onbewoonbaar en zal dat nog lang blijven. Er wordt langzaamaan begonnen met de ontmanteling van de andere 3 reactoren van het nucleaire complex. De sarcofaag die onmiddellijk na de ramp gebouwd werd over de reactor, is lek en staat op instorten, maar de vervangende koepel is nog steeds niet af, o.a. door een chronisch tekort aan geld. Minstens twee keer per jaar verschijnt er een bericht dat bijv. de wilde zwijnen in Zuid-Duitsland nog te radioactief besmet zijn voor consumptie. En dan hebben we het nog niet gehad over de gevolgen voor mens en milieu. (meer…)

afval-wobLaka heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) documenten opgevraagd bij het ministerie van Financiën over het Waarborgfonds Eindberging. Het fonds dat er voor bedoelt is om de definitieve opslag van radioactief afval te financieren, groeit al minstens 12 jaar minder dan gepland en in sommige jaren is er zelfs helemaal geen groei, maar krimpt het fonds. Dit is voor een fonds dat de komende eeuw vooral moet groeien door beleggingen, heel zorgwekkend omdat het in het begin van die 100 jaar gebeurt. Omdat ook geconcludeerd wordt dat de beheerder onvoldoende financiële middelen heeft om de tekorten aan te vullen lijkt een financiële injectie van het Rijk onafwendbaar.
Het Waarborgfonds Eindberging is een fonds dat de toekomstige eindberging (omstreeks het jaar 2130) van al het Nederlandse radioactief afval moet financieren. Het wordt beheert door de centrale organisatie voor radioactief afval (Covra) en moet de komende 100 jaar door bijdrages van de afvalproducenten en vooral door beleggingsrendement groeien tot zo’n 2 miljard euro. Het is nu al vrijwel duidelijk dat dat op de geplande manier niet gaat lukken. (meer…)

Om een einde te maken aan de “voortdurende vragen” heeft EPZ vorige week eindelijk het zgn. scheurtjesrapport openbaar gemaakt. De druk die we de laatste maanden hebben opgebouwd heeft succes gehad: De Tweede Kamer en de provincie Noord-Brabant die om het rapport vroegen, een minister die er steeds meer problemen mee kreeg, een actualiteitenrubriek die er mee bezig was, ons handhavingsverzoek bij de Raad van State en bijna 500 mensen die de petitie hebben ondertekend hebben EZ en EPZ doen besluiten eieren voor hun geld te kiezen en het scheurtjesonderzoek te publiceren. (meer…)


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

De Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld gereserveerd voor de eindberging van kernafval. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van kernafval moeten betalen. Milieuorganisaties zijn bang dat minister Dijsselbloem gaat besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou wederom een enorme subsidie betekenen voor kernenergie in het algemeen en voor kernafval in het bijzonder.

Daarom onderteken ik de petitie aan Minister Dijsselbloem:

“De vervuiler betaalt” geldt ook voor kernenergie. Dat betekent:

  • Géén subsidie voor kernafval;
  • Producenten van kernenergie moeten volledig financieel verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van kernafval.
Teken de petitie!

Al 392 handtekeningen! Teken ook!


ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2014
Klik hier voor meer informatie

LAKA-PUBLICATIES:
Download: Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-advies sloop besmette gebouwen Nikhef Amsterdam-Oost
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief:
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: