Voor het eerst digitaal: tijdschriften uit de antikernenergie-beweging
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

 

powered by FreeFind

Nieuws over kernenergie in Nederland

Urencotransport-thumbLaka vraagt de vernietiging van twee vergunningen die recent zijn afgegeven voor het vervoeren van uranium. Laka meent dat de vergunningen onrechtmatig zijn verleend. We komen tot die conclusie naar aanleiding van een onderzoek van de Amerikaanse Senaat. Met het onderzoeksrapport ‘Wall Street Bank Involvement with Physical Commodities’ werd bekend dat onder andere de Amerikaanse bank Goldman Sachs speculeert met uranium. Speculanten slaan het radioactieve goedje onder andere op het terrein van de Urenco verrijkingsfabriek te Almelo op, in afwachting van een gunstiger prijs.
Het is niet onaannemelijk dat er met het uranium wat vervoerd zou gaan worden met de recent afgegeven transportvergunningen zou worden gespeculeerd. Daarmee zijn die vergunningen onrechtmatig verleend. (meer…)

pallasbuttonOp de door de regering vastgestelde lijst van projecten die geld van het nieuwe Europese investeringsfonds zouden kunnen krijgen staat ook 200 miljoen voor de nieuwe Pallas-reactor in Petten. Dit is ondanks de belofte van de regering dat er geen publiek geld zal gaan naar de nieuwe reactor. Onderzoekers pleiten ervoor om andere productiemethoden voor medische isotopen serieus een kans te geven.
Aan het parlement is door de ene regering na de andere toegezegd dat de nieuwe reactor in Petten volledig privaat gefinancierd gaat worden: “geen publiek geld” en “het is aan de markt”. Vervolgens werd, na afbreken van de aanbesteding in 2010, door Rijk en provincie samen 80 miljoen beschikbaar gesteld om “de kans te vergroten dat de reactor er ook daadwerkelijk komt”, zoals in de goedkeuring van de Europese Commissie voor de staatssteun staat. Recentelijk heeft de regering nog weer 82 miljoen ter beschikking gesteld om de huidige reactor nog 10 jaar in bedrijf te houden tot Pallas in bedrijf moet komen. (meer…)

afval-278Minister Dijsselbloem van financiën heeft het Jaarverslag beheer Staatsdeelnemingen over 2013 gepubliceerd. Daarin opmerkelijke zaken. De Covra (de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) is 100% staatseigendom. Het is verantwoordelijk voor de huidige en toekomstige opberging van al het Nederlandse radioactief afval. Ook de eindberging, die gepland is vanaf ongeveer 2100. Om dat dan te kunnen betalen is er nu een Waarborgfonds Eindberging, wat gestald is bij met ministerie van Financiën. Want het hele Nederlandse (en niet alleen het Nederlandse) beleid omtrent reserveringen voor toekomstige ontmanteling van nucleaire installaties en opslag van kernafval, is gebaseerd op groei van vermogen. Er wordt nu gespaard en belegd zodat er over 20, 30, 100 jaar voldoende geld is. Behalve dat je moeilijk kunt bepalen hoeveel je nodig hebt over 100 jaar is het onjuist om er van uit te gaan dat vermogen automatisch groeit. (meer…)

NRG-Bouw_pluggenloodsVolgende week donderdag (18 december) is er in Petten een informatie bijeenkomst van NRG om te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het afvoeren van het zogeheten historisch afval. Er is een vergunning waar in gesteld wordt dat het afval in 2017 afgevoerd moet zijn. Dat is al een keer uitgesteld omdat NRG meer tijd nodig had; eerst was het namelijk 2016. Dat dat niet gehaald werd is op zich al een schande, want vanaf begin jaren 90 (!) was duidelijk dat het afval weg afgevoerd moet worden. En vanaf het gereed komen van het HABOG bij de Covra in 2003 was er ook de praktische mogelijkheid. ECN/NRG is altijd (zeker hierover) zeer coulant behandelt. Hier een overzicht op Laka over de affaire met het historisch afval.
Zoals gezegd, het radioactief afval moet 31-12-2017 afgevoerd zijn. Tot onze grote verbazing stond op pag. 86 van het eind oktober verschenen rapport van Nederland voor de Fifth Review Conference van de Joint Convention[*1]: “It is intended that all legacy waste from the Waste Storage Facility at Petten will have been removed before 2020.” Voorgekookt, dus, want in de vergunning staat voor einde 2017 en een wijziging van die vergunning was nog helemaal niet aangevraagd, laat staan afgegeven. (meer…)

save energy394De meest duurzame stroomleveranciers van Nederland zijn Huismerk Energie, Raedthuys, Windunie, en Qurrent. Na deze toppers zijn andere koplopers op de ranglijst: Greenchoice, HVC Energie, Eneco, Kas en Innova. Het minst duurzaam zijn Vattenfall/Nuon, Atoomstroom, Delta en RWE/Essent. De ranking van leveranciers kwam tot stand door de stroomleveranciers te beoordelen op de duurzaamheid van de volgende onderdelen van de bedrijfsvoering:
• (des) investeringen in stroomopwekking
• productie en eventuele inkoop van elektriciteit
• levering van stroom in Nederland
In dit onderzoek van Greenpeace, Natuur en Milieu, Hivos en de Consumentenbond werd de duurzaamheid van 32 elektriciteitsleveranciers onderzocht. Van de vijf grote internationale bedrijven is Eneco nog steeds de enige duurzame. E.On verduurzaamt en is gestegen op de ranglijst, maar is nog niet duurzaam genoeg voor een voldoende. De andere drie (GDF Suez/Electrabel, Vattenfall/Nuon en RWE/Essent) verduurzamen helaas niet. Deze vijf reuzen hebben samen in Nederland een marktaandeel van tussen de 85% en 90%, en bepalen daarmee sterk de duurzaamheid van de Nederlandse energievoorziening. (meer…)

5 december 2014
Urenco naar de beurs?
ucn-004Reuters meldt dat de eigenaren van het uraniumverrijkingconglomeraat Urenco nu het plan hebben om met het bedrijf naar de beurs te gaan. Voorkeur is nog steeds verkoop in een veiling aan de hoogste bieder, maar dat is op dit moment niet eenvoudig. Belangrijkste reden daarvan schijnt te zijn dat potentiële kopers moeite hebben met het uitgeven van grote bedragen. Areva, het Franse staatsbedrijf en de belangrijkste kandidaat, heeft het de laatste weken zeer moeilijk. De Franse staat die tot nu toe altijd geld toelegt, zal dat toch ook, gezien de begrotingssituatie, steeds minder makkelijk doen. Hierdoor zou de interesse in Urenco afgenomen zijn.
Een ’initial public offering’ (IPO) waar nu sprake van is, is een eerste stap van privé naar publiek bedrijf. In dit geval zijn die termen misleidend omdat het nu een publiek bedrijf is (immers in handen van overheid) en juist geprivatiseerd gaat worden. Welke consequenties een beursgang heeft voor alle voorwaarden die vooral de Nederlandse regering stelt ten aanzien van proliferatie, geheimhouding, is onduidelijk. Reuters meldt dat ze niemand konden bereiken van de Nederlandse regering om commentaar op het bericht te geven. (meer…)

PutinNRG heeft een contract afgesloten met een dochter van het Russische staatsbedrijf Rosatom voor de levering van laagverrijkt uranium brandstof van de hogeflux reactor in Petten. Het bedrijf Novosibirsk Chemical Concentrates Plant (NCCP) gaat die brandstofelementen voortaan leveren. Tot nu toe leverde de VS brandstof voor de HFR. Het is onduidelijk waarom NRG overstapt naar een Russische leverancier. Misschien vindt NRG dat de Amerikanen bijvoorbeeld te veel zeurden over proliferatie-gevaren van de hoogverrijkt uraniumtargets, die NRG nog steeds gebruikt voor de productie van de grondstof voor medische isotopen (maar die wel in de VS gekocht worden – zie de nieuwe vergunning hiervoor).
Maar wat dan met economische sancties tegen Rusland, die zelfs speciaal gaan over de energiesector?! En dan een contract tekenen met staatsbedrijf Rosatom? Het is dan ook een klap in het gezicht van de VS, die immers zeer uit zijn op economische sancties met Rusland en nu dus niet alleen een contract verliezen, maar juist ook nog aan datzelfde Rusland. Overigens is het contract voor Rosatom heel belangrijk (nog afgezien van de situatie dat op dit moment met de Russische economie in de kreukels –elk contract belangrijk is): het is namelijk het eerste contract voor de levering van laagverrijkt uranium brandstof voor een niet-Russische onderzoeksreactor. Dus belangrijk om door te dringen op de Europese markt.

1 december 2014
IAEA-missie in Nederland
IAEA-IRRSOp de site van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) staat een persbericht over de missie van de IRRS (de Integrated Regulatory Review Service) die het IAEA in de eerste twee weken van november aan Nederland heeft gebracht. En daar zit ook een toespraak van de minister van EZ, Henk Kamp, bij. Helaas ontbreekt dat alles op de website van het ministerie zelf. Minister Kamp zegt eigenlijk alleen maar dat hij niets over de IAEA-missie gaat zeggen omdat hij er eigenlijk niet meer overgaat: (bijna) alles rond kernenergie gaat immers naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu: “Although I am receiving this report in my capacity as minister responsible for nuclear safety and radiation protection, I’ll soon be handing over those powers to the Minister of Infrastructure and the Environment.” Maar ook op de website van dat ministerie (Infrastructuur en Milieu) staat nog helemaal niets over kernenergie of de nieuw op te richten Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Tot zover transparantie.
Het persbericht van de IAEA is vol lof over Nederland, vooral het initiatief om een structuur op te zetten voor overleg met andere landen waar ook door Duitse bedrijven gebouwde kerncentrales in bedrijf zijn. Dit in verband met de uitfasering van kernenergie in Duitsland en dus ook de afnemende kernenergie-betrokkenheid van Duitse bedrijven en instellingen. (meer…)

pallasbuttonDe Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 25 november 2014 (hun wekelijkse vergadering afgelopen dinsdag), besloten 10,5 miljoen euro ter beschikking te stellen aan de Stichting Voorbereiding Pallasreactor. Het is het eerste deel van de toegezegde lening van 40 miljoen voor fase 1 van Pallas: ”voor het ontwerpen van een nieuwe hoge flux reactor die geschikt is voor medische isotopenproductie en nucleair technologisch onderzoek, het verzorgen van de benodigde vergunningen voor de bouw van een dergelijke reactor in Petten en het aantrekken van private financiering voor de bouw van deze reactor” zoals het voluit in de besluitenlijst van GS staat.
Provinciale Staten hadden in juli 2012 al ingestemd met de reservering van € 40 miljoen voor fase 1, maar de definitieve goedkeuring van GS was volgens het persbericht van de provincienog afhankelijk van de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en van de afspraken die het Rijk zou maken om de huidige reactor nog tien jaar open te houden.” Dat is wel een beetje vreemd want het Rijk had al eerder dan de provincie 40 miljoen toegezegd (en in februari dit jaar ook beschikbaar gesteld) en de afspraken die de HFR nog 10 jaar open moeten houden werden pas na berichten over een bijna faillissement van ECN/NRG eerder dit jaar van belang. (meer…)

KernafvalIn de nieuwe Visie Ondergrond zegt de provincie Groningen nog steeds tegen de opslag van radioactief afval in de bodem te zijn. De provincie eist in de Visie ook dat de gaswinning wordt beperkt. 'De gaswinning moet zodanig teruggebracht dat de aardbevingen in zwaarte een aantal verminderen'.
In die Visie Ondergrond wordt alles wat zich in de bodem afspeelt op een rijtje gezet. De Visie is maandag uitgebracht, nog niet openbaar, maar in het bezit van RTVNoord. Volgende week wordt het besproken met betrokken partijen. Vervolgens wordt het vastgesteld door gedeputeerde staten.
De provincie houdt niet alleen een pleidooi voor het terugschroeven van de productie van gas. Ook wordt duidelijk gemaakt dat Groningen de winning van schaliegas niet accepteert. En daarnaast spreekt de provincie zich uit tegen de opslag van CO2 en, zoals gezegd, radioactief afval in de Groninger bodem.


> Lees ouder kernenergienieuws hier.
ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2013
Klik hier voor meer informatie

LAKA-PUBLICATIES:
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Bestel de eerste antikernenergie-maandkalender voor maar 10 euro. Mail info@laka.org
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Eerste nummer van de Pallas Nieuwsbrief: nieuws, analyses en commentaar
Laka-advies sloop besmette gebouwen Nikhef Amsterdam-Oost
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief:
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: