Voor het eerst digitaal: tijdschriften uit de antikernenergie-beweging Dè site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

iter-fusiereactorEen opmerkelijk interview met de Nederlander Robert-Jan Smits in ITER Newsline deze week. Smits is Directeur-Generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie. Per 1 juli valt ITER, de onderzoeksfusie-reactor, niet langer onder zijn departement maar onder het Directoraat Energie. ITER (International Thermonucleair Experimental Reactor) is een gezamenlijk project van de EU, VS, Japan en nog een aantal landen. Jaarlijks stopt de EU enkele honderden miljoenen euro in kernfusie-onderzoek, waarvan een groot gedeelte naar de ITER gaat. Gevraagd naar de reden van de verhuizing van ITER naar het Directoraat Energie zegt Smits: “It allows us to position fusion at the core of our long-term energy strategy. As you know, the European Commission has presented its plan for an Energy Union, which aims to increase energy security within Europe and at the same time contribute to global climate goals. In that context, ITER is now playing a key role. The transfer of the responsibility inside the European Commission symbolizes that we no longer see ITER as just a big science project.”
Is wel de vraag wat dat lange termijn energiebeleid waard is, als de kern daar van iets is wat nog niet bestaat. Maar al wel 60 jaar “binnen enkele decennia commercieel”. We hadden daar in november nog een artikel over. (meer…)

ongelukkenIn 2014 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties twintig meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan. Twee gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele en achttien gebeurtenissen bij overige Nederlandse nucleaire installaties: Urenco 1 en de rest bij NRG (9 HFR en 8 bij de overige NRG nucleaire installaties). Het aantal ongewone gebeurtenissen is daarmee groter dan dat in de afgelopen jaren het geval was (namelijk twintig ten opzichte van een gemiddelde van zestien in de periode 2010-2014). Dit blijkt uit de Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014, die door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) is samengesteld. (meer…)

KernafvalDe Minister van I&M (Infrastructuur en Milieu) Schultz van Haegen heeft een brief naar de Kamer gestuurd met een kort verslagje van de (niet openbare) discussie bij het aanbieden van het verslag over het Nederlandse kernafvalbeleid. Daaruit en door te vergelijken met eerdere rapporten blijkt dat dezelfde problemen steeds opnieuw gesignaleerd worden en maar niet opgelost worden.
Van 11 tot 22 mei 2015 heeft in Wenen de vijfde toetsingsconferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake de Veiligheid van het Beheer van Bestraalde Splijtstof en inzake de Veiligheid van het Beheer van Radioactief Afval (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management) plaatsgevonden. (meer…)

pallasbuttonBegin juni 2015 is de vergunningsprocedure voor de Pallas-reactor formeel gestart met het indienen van de Mededelingsnotitie Milieueffectrapportage door de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor. Vanaf 4 juni kan iedereen daar op reageren. Stichting Laka heeft een standaardzienswijze geschreven die tot 15 juli eenvoudig ingediend kan worden. De commissie m.e.r. zal begin augustus, o.a. aan de hand van de inspraakreacties, een advies opstellen over wat er in het definitieve milieueffectrapport allemaal beschreven moet worden. Vervolgens zal op 17 augustus door de ANVS de zogeheten Advies Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd worden met de voorwaarden van de m.e..r.. Daar is verder geen beroepsmogelijkheid meer over mogelijk.
Volgende stap is dan het indienen van dat milieueffectrapport. (meer…)

logo-rijksoverheidZoals de oplettende lezer van Kernenergienieuws al vaker heeft kunnen lezen is het dossier Kernenergie weggehaald bij ministerie van Economische Zaken wegens conflicterende belangen. Of zoals ze het zelf zeggen: “Deze organisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden sloot niet optimaal aan bij de intentie van de internationale verdragen (…). Deze verdragen en regelgeving vereisen dat het regulerende lichaam voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming voldoende onafhankelijk moet zijn. (…) De bovengenoemde organisatiestructuur sloot met name niet optimaal aan bij de intentie van de wijzigingsrichtlijn nucleaire veiligheid waarin de onafhankelijkheid van het regulerende lichaam wordt versterkt en de transparantie verhoogd”.
Per 1 januari 2015 is de ANVS opgericht: de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, en per 1 mei werden de taken van de minister van EZ overgedragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu. (meer…)

Laka wil peer-review Benchmark-onderzoek uit 2013

Atoomwaakhond IAEA: Borssele in 2013 meest onbetrouwbare kerncentrale(Amsterdam) Kerncentrale Borssele is 12 mei stilgelegd nadat was ontdekt dat noodaccu's niet in orde waren. EPZ, de eigenaar van de kerncentrale, geeft aan dat op 9 juni de kerncentrale weer opgestart zal worden. Ondertussen groeien bij Laka de vragen over het Benchmark-rapport uit september 2013, waarin nog werd geconcludeerd dat Borssele tot de 25% veiligste kerncentrales behoort. De milieuorganisatie wil nu dat dit onderzoek aan peer-review wordt onderworpen om te achterhalen of de 40 jaar oude kerncentrale wel echt zo veilig is als wordt gesteld.
Daartoe dient Laka bij de nucleaire toezichthouder ANVS een WOB-verzoek in waarmee de milieuorganisatie alle gegevens achter het Benchmark-rapport opvraagt. Met behulp van deze gegevens kan een peer-review van het Benchmark-rapport worden gemaakt. (meer…)

Borssele geldverslindendEnergiebedrijf Delta, de eigenaar van de kerncentrale in Borssele, keert uit eigen reserves 11,2 miljoen extra uit aan dividend over 2014. Dat betekend dat er aan de aandeelhouders (provincie Zeeland en gemeenten) toch nog in totaal 15 miljoen euro wordt uitgekeerd. Delta maakte weinig winst en daarom is er maar 3,8 miljoen euro dividend. Een flinke tegenvaller voor de aandeelhouders die in hun begrotingen gerekend hadden op het Delta geld. Daarom past Delta nu wat geld bij, maar waarschuwt tegelijkertijd de aandeelhouders: reken er niet meer op en let goed op de winstverwachtingen van het bedrijf. En die zijn niet best: in 2015 wordt nog een kleine winst verwacht, in 2016 en 2017 verlies. Delta lijdt vooral onder de verliesgevende energiepoot en de onrendabele kerncentrale. (meer…)

pallasbuttonBlijkens een persbericht van de stichting Voorbereiding Pallas is afgelopen week bij de ANVS (de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) de startnotitie voor de m.e.r. ingediend, die nu overigens Mededelingennotitie heet. Met de Mededelingsnotitie kondigt Pallas formeel aan de m.e.r.-procedure voor het realiseren van de Pallas-reactor te starten. “Deze procedure zorgt ervoor dat het milieubelang een volwaardige rol speelt in de besluitvorming”, aldus het persbericht.
Navraag bij ANVS leert dat aanstaande donderdag (4 juni) de notitie gepubliceerd wordt en de inspraakprocedure begint. Indienen van zienswijzen kan dan tot 15 juli. We zullen donderdag of vrijdag (ovb) dan ook een standaard-zienswijze beschikbaar hebben. (meer…)

cracks-tihange-picture_GreenpeaceIn Zuid-Limburg, en niet alleen daar, is al lang onrust over de kerncentrale in Tihange, 40 kilometer van Maastricht. De reactor is oud en gebrekkig. Woensdag kwamen raadsleden uit de provincie bij elkaar en luisterden naar mensen van de Belgische nucleaire autoriteit FANC en de kerncentrale. “Nederlanders gerustgesteld over openheid problemen Belgische kerncentrale” kopten de regionale kranten in Limburg de dag erna (gisteren). Ze citeerden de burgemeester van Maastricht Onno Hoes, alsof het een door iedereen gedeelde mening was. Maar het ligt toch iets anders: Volgens het Maastrichtse GroenLinks-raadslid Gert-Jan Krabbendam, zijn veel raadsleden uit de provincie juist nog ongeruster na de informatie die ze tijdens de raadsconferentie kregen. (meer…)

pallas-overbodig_onwenselijkEr is een nieuw coalitieakkoord in de provincie Noord-Holland: Ruimte voor groei; coalitieakkoord 2015 – 2019. De coalitie bestaat uit dezelfde partijen als vóór de verkiezingen: CDA, VVD, PvdA en D66. Maar de zetelverdeling is wel anders: D66 heeft veel gewonnen, PvdA flink verloren. In het akkoord wordt ook aandacht besteedt aan de nieuwe geplande reactor in Petten Pallas. En er lijken duidelijk meer twijfels dan in het vorige coaltieakkoord. Dit staat er over in het hoofdstuk: Economie en Werkgelegenheid: (meer…)


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

De Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld gereserveerd voor de eindberging van kernafval. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van kernafval moeten betalen. Milieuorganisaties zijn bang dat minister Dijsselbloem gaat besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou wederom een enorme subsidie betekenen voor kernenergie in het algemeen en voor kernafval in het bijzonder.

Daarom onderteken ik de petitie aan Minister Dijsselbloem:

“De vervuiler betaalt” geldt ook voor kernenergie. Dat betekent:

  • Géén subsidie voor kernafval;
  • Producenten van kernenergie moeten volledig financieel verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van kernafval.
Teken de petitie!

Al 404 handtekeningen! Teken ook!


ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2014
Klik hier voor meer informatie

LAKA-PUBLICATIES:
Download: Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-advies sloop besmette gebouwen Nikhef Amsterdam-Oost
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief:
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: