Voor het eerst digitaal: tijdschriften uit de antikernenergie-beweging
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

 

powered by FreeFind

Nieuws over kernenergie in Nederland

Rectificatie Kennisgeving Kernenergiewet 24 september 2014De Covra heeft een vergunning aangevraagd om de opslag van hoog radioactief afval uit te breiden en de locatie van een opslaggebouw voor verarmd uranium te wijzigen. Het ministerie van Economische Zaken heeft in een ontwerpbeschikking deze aanvraag goedgekeurd. Tot en met 5 november kunnen hier zienswijzen over ingediend worden.
Stichting Laka heeft een standaardzienswijze opgesteld die u hier direct, online, kunt indienen. U kunt de zienswijze natuurlijk zelf ook nog aanpassen. Het ministerie zal in de definitieve beschikking in moeten gaan op de door u aangevoerde argumenten.
Dien uw zienswijze hier direct in:

(meer…)

Een beetje ondergesneeuwd, maar KRO Reporter heeft een speciale website gemaakt met alle ruim 700 documenten die ze gekregen hebben in het kader van de WOB over ECN en NRG. Interessante leesvoer. Bijvoorbeeld:
Een van de belangrijke conclusies met betrekking tot het historisch afval dat op het terrein ligt en opgeruimd moet worden (we hebben er vorige week nog over geschreven dat ECN-NRG weer de deadline niet gaat halen) is dat ECN-NRG het Rijk in een houdgreep heeft. ECN-NRG vraagt en het Rijk blijft maar betalen, omdat als ECN-NRG failliet gaat de staat ook verantwoordelijk is voor (de kosten van) het opruimen van het radioactief afval. Het bedrag dat het Rijk denkt er in dat geval aan kwijt te zijn is in de geWOBte documenten weggelakt. Maar ze hebben nu voor het opruimen van het afval al ruim 60 miljoen betaald aan ECN-NRG en ook nog eens voor 34 miljoen een garantie afgegeven….

hfr-dichtkleinZoals we zaterdag ook al meldden heeft het kabinet positief besloten op het verzoek van ECN/NRG voor een krediet van maximaal 82 miljoen euro. Dit geld mag alleen gebruikt worden voor verbeteringen van de onderzoeksrector HFR. Dus het idee dat een beetje blijft hangen na alle publiciteit van het afgelopen weekend, dat alle problemen te maken hebben met slechte veiligheidscultuur en niet met de brakheid van de stokoude reactor, zou dan nu ook wel uit de wereld moeten zijn. Kijk hier voor een uitgebreide geschiedenis van de hogeflux reactor.
In het Toetsingskader van EZ staan nog wel een paar interessante dingen: (meer…)

hfr-dichtkleinVeel woorden zaterdagmorgen in de Volkskrant gewijd aan de situatie bij NRG in Petten, en dan vooral in relatie met de (on-)veiligheidscultuur rond de hogeflux reactor. Een flinke opsomming van allerlei niet genomen maatregelen, te laat gemelde storinkjes en niet gesignaleerde problemen.
Het artikel (en ook de komende reportage van KRO Reporter) is gebaseerd op een WOB-aanvraag waarmee veel documenten zijn verkregen over heel veel zaken. Grote punt van het artikel in de Volkskrant: HFR is vorig jaar niet stilgelegd wegens technische mankementen, maar omdat de nieuwe directie zo schrok van dingen die misgegaan waren en de heersende veiligheidscultuur. Over het niet adequaat reageren op situaties door het personeel hebben we ons ook wel eens verbaasd (zie bijv. http://www.laka.org/nieuws/2013/weer-problemen-hfr-1926/
NRG heeft een flinke voorwaardelijke boete opgelegd gekregen van het ministerie, het exacte bedrag is weg gelakt uit de ge-WOBte documenten. (meer…)

In de brief van minister Kamp een verslag van de voortgang van de maatregelen die na de stresstest (na Fukushima in 2011) zijn afgesproken. Ook de kerncentrale Borssele lukt het niet dingen op tijd af te hebben (“de implementatietermijn –eind 2017- is niet haalbaar”) en vraagt meer tijd. De minister is daarover in overleg. Het gaat hierbij vooral om een ongevalresponscentrum. Dat wilden ze in een bestaand gebouw doen, maar dat blijkt (3 jaar later) niet mogelijk en nu moet er een plan gemaakt worden voor een nieuw gebouw. Duurt dus allemaal langer. (meer…)

Opnieuw gaat NRG later dit jaar een vergunningswijziging aanvragen om meer tijd te krijgen om het zogeheten historisch radioactief afval op het eigen terrein op te ruimen. Dit afval (1700 vaten) is sinds 1961 in de Waste Storage Facility in pijpen in de grond opgeslagen. In 1984 wordt besloten al het radioactief afval bij de COVRA op te slaan. Veel van die vaten zijn kapot en lekken. Dat is geen nieuwe informatie, dat is sinds 1996 bekend. Toch maakt NRG pas in 2012 (16 jaar later!) een plan van aanpak en in de vergunning die dan afgegeven wordt staat dat alles eind 2016 afgevoerd moet zijn naar de COVRA. Een jaar later (2013) wordt dat in een vergunningswijziging verlengd tot 31 december 2017. Uit een brief van minister Kamp aan de Kamer blijkt nu dat NRG opnieuw gaat vragen die vergunning aan te passen zodat ze meer tijd hebben. Deze keer met het excuus dat de WSF vorig jaar, samen met alle andere nucleaire installaties van NRG, tijdelijk uit bedrijf is genomen, wegens ouderdom en niet goed functioneren.
Het zou werkelijk een schande zijn als NRG opnieuw toestemming krijgt om langer over het afvoeren van het historisch afval te kunnen doen! Voor dat afvoeren betaald de overheid ook nog eens 25 miljoen euro extra.

Volgens verschillende bronnen hebben Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland mogelijke kopers gevraagd een “indicatieve prijs” te noemen voor Urenco. De regeringen hebben afgesproken de belangstelling te testen en ook om ongeveer te weten welke prijs ze kunnen verwachten. Tot nu toe is altijd een prijs ongeveer rond de 10 miljard euro genoemd, maar onduidelijk is hoe reëel dat is.
Vooral de Nederlandse regering schijnt benieuwd te zijn naar de mogelijke opbrengst, maar investeerders op hun beurt verwachten meer duidelijkheid over wat allemaal te koop is (verkoopt Nederland echt?), wat de procedures zijn en onder welke voorwaarden verkocht wordt. (meer…)

De Europese Commissie heeft vanochtend voor het het Britse plan voor een miljardensubsidie voor kerncentrale Hinkley Point gestemd. Volgens vertrekkend commissaris Almunia is er sprake van marktfalen en kan de kerncentrale niet zonder staatssteun worden gebouwd. Omdat het VK onder EU regels het recht heeft om te de eigen energiemix te bepalen, gaf de Commissie toestemming om de nucleaire optie voor de komende zestig jaar te promoten.
De Britse overheid heeft samen met EDF, het Franse kernenergie staatsbedrijf, plannen uitgewerkt waarbij de EDF voor de komende dertig jaar een garantie krijgt voor het dubbele van de huidige stroomprijs. Deze garantie wordt gedragen door Britse belastingbetalers. (meer…)

Aanstaande woensdag 8 oktober stemt de Europese Commissie (waarschijnlijk) over het voorstel van het Verenigd Koninkrijk voor een enorme subsidie voor de bouw van twee kerncentrales in Hinkley Point. Het voorstel behelst enorme financiële garanties voor de Franse kernenergie staatsbedrijven AREVA en EDF, gegarandeerde afname van de elektriciteit tegen het dubbele van de huidige marktprijs, en garanties tegen wijzigingen van het energiebeleid. En het zet natuurlijk de deur wagenwijd open voor nog meer subsidies voor nog meer kernenergie. (meer…)

Het Duitse blad Der Spiegel zegt over een kopie te beschikken van het besluit van EC commissaris voor Concurrentie Almunia met betrekking tot de plannen van het Verenigd Koninkrijk om de bouw van 2 kerncentrales door het Franse EDF mogelijk te maken.
Die plannen behelzen: een gegarandeerde –geïndexeerde- prijs voor alle elektriciteit van de 2 nieuwe 1600 MW kerncentrales (7% van totale capaciteit UK) van 92,50 BP per megawatt, twee keer zo veel als de huidige marktprijs en dat vijfendertig jaar lang (volgens planning nu: 2023-2058)! In totaal is dat 21 miljard euro. Na 15 en 25 jaar bestaat de mogelijkheid dat te verhogen. Verder mag EDF goedkoop geld lenen van de staat. En, ook niet onbelangrijk, moet EDF schadeloos gesteld worden bij wijzigen van het energiebeleid door volgende regeringen.
Volgens Der Spiegel gaat de aftredende EC-commissaris voor Concurrentie (Competition) Almunia dit ondanks alle eerdere uitspraken goedkeuren. Hij zou zich bij dit besluit beroepen op het Euratom Verdrag (uit 1957) waarin staat dat de toepassing van kernenergie gestimuleerd moet worden en dat het nu eenmaal onmogelijk is om zonder subsidie kerncentrales te bouwen. Almunia zou zelfs besloten hebben dat voor die eventuele verhoging niet opnieuw toestemming van de EC nodig zou zijn. (meer…)

ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2013
Klik hier voor meer informatie

LAKA-PUBLICATIES:
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval

Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor

Eerste nummer van de Pallas Nieuwsbrief: nieuws, analyses en commentaar
Laka-advies sloop besmette gebouwen Nikhef Amsterdam-Oost


Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief: 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: