Zoeken in Laka's archief-catalogus: boeken, artikelen, tijdschriften, posters en video's Dè site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

Klik hier voor al het kernenergienieuws
1 september 2015
Asterix en de kerncentrale
asterix-kleinWie kent 'm niet: Asterix en de kernsentrale …of het recht van de sterkste is een bekend (en waarschijnlijk het bekendste) underground stripalbum. Het was immens populair eind jaren ’70 / begin jaren ’80 en was de eerste in een ware hoos van parodieën op bekende stripfiguren. Via (West-)Duitsland bereikte de strip uit Oostenrijk ook Nederland en begin juni 1979 was er een Nederlandse versie: ‘Asterix en de kernsentrale’.
Laka publiceert twee studies over de strip en stelde er een tentoonstelling over samen.
De studie 'De Avonturen van Asterix en de kerncentrale' is en 24-bladzijden, rijk geïllustreerde, brochure die voor het eerst de geschiedenis van de strip verteld. Het reconstrueert het ontstaan van de strip in Oostenrijk, hoe de Duitse versie al vrij snel in Nederland terecht kwam en onthult de makers achter de Nederlandse uitgave. (meer…)

urenco-gronau-buttonDonderdag 27 augustus schreven we over het incident bij uraniumverrijkingsfabriek in Almelo. Er was een lichte verhoging van radioactiviteit en in het ventilatiesysteem op het dak van SP5 was licht verrijkt uranium aangetroffen.
Tenminste dat schreven wij omdat vrijwel alle bronnen dat schreven. In één artikel in Tubantia stond echter dat “op het dak van SP5” radioactief materiaal was aangetroffen. Omdat verder overal sprake van het ventilatiesysteem op het dak was, namen we aan dat het een slordigheid van Tubantia was. Ook in de persmededeling van Urenco staat “in de ventilatiesystemen op het dak van de fabriek”. Maar in de Urenco-update van 15.20 uur over het incident staat het toch ook opeens echt: “De lichtverhoogde radioactiviteit die vanmorgen op ons dak is gemeten, is afkomstig van een beperkte hoeveelheid materiaal die inmiddels is opgeruimd.” (meer…)

stop-uitbreiding-covraZoals al eerder vermeld is er op dinsdag 8 september een zitting van de Raad van State (10 uur Kneuterdijk 22, Den Haag) waarin het beroep van stichting Laka tegen de uitbreiding van de (tijdelijke) opslag van hoogradioactief afval bij de Covra behandeld zal worden. Die uitbreiding van (onder meer) het gebouw voor hoogradioactief afval –de HABOG- is noodzakelijk geworden door de bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele. We vinden het onverantwoord de tijdelijke opslag uit te breiden zonder dat dat een definitieve einberging dichter bij brengt. Onder meer daarom vechten wij die vergunning aan. We hebben alle nu beschikbare stukken op deze pagina gezet.

KernafvalGisteren, 23 augustus, verliep de deadline voor de Nederlandse overheid om het Nationaal Programma Eindberging verbruikte splijtstof en radioactief afval in te dienen. De Raad van State zal op 8 september het Nederlandse afvalbeleid toetsen in een door Laka aangespannen zaak tegen de uitbreiding van de afvalopslag bij de Covra.
Het Nationaal Programma moet concrete stappen beschrijven om te komen tot een eindberging voor radioactief afval. Maar minister Kamp heeft begin 2013 al laten weten dat het Nationaal Programma geen locaties zal noemen voor eindberging. Dat zal volgens de planning pas in 2115 gebeuren. Maar de richtlijn 2011/70/Euratom is er juist gekomen om een eind te maken aan het wait-and-see beleid. De richtlijn stelt dat een open-einde regeling ongewenst is. Lidstaten worden juist verplicht om tastbaar vooruitgang te boeken op weg naar een geologische eindberging. (meer…)

UrencoDe halfjaarcijfers (januari-juni 2015) van Urenco zijn gepubliceerd. Niet bijzonder interessant, maar de ‘outlook’ (de toekomst verwachting) is altijd wel aardig om te lezen. Er is een prijsdruk door “a relative slowdown of the nuclear fuel market and increased worldwide inventories in the coming years.” De ‘relative slowdown’ waarschuwing las je ook al een jaar geleden. Dat over de ‘increasing inventories’ ook, maar dat is zelfs sterk toegenomen: de waarde van de ‘inventory’ (voorraad) van Urenco is de eerste zes maanden van 2015 met meer dan 200 miljoen euro gestegen. Urenco erkent dat de toekomst van kernenergie in Japan onzeker blijft, ook al zijn de eerste reactoren net opgestart, maar “Urenco recognises that the nuclear industry is a long term business and will continue to provide its customers with the best possible service delivery and the highest level of quality and expertise.
En oja, ze laten ook nog weten dat de gesprekken met de regeringen “with respect to the future ownership“ voortgezet worden.

pallas-overbodig_onwenselijkDe aanbesteding voor het nucleaire gedeelte van de Pallas-reactor is gestart. Zoals bekend moet Pallas de hogeflux-reactor in Petten op gaan volgen, o.a. voor de productie van medische isotopen. Ook bekend is dat wij vinden dat dat geen goed idee is en dat medische isotopen veel beter op andere manieren dan door een reactor geproduceerd kunnen worden. Ook denken we dat er in 2025 geen markt is voor Pallas. Rijk en provincie stoppen 80 miljoen in de voorbereiding van de bouw: ontwerp, vergunningprocedure en het vinden van geld. Officieel is dat een lening, maar die kan alleen terug komen als de reactor werkelijk gebouwd wordt, dus is het tegelijkertijd een pressiemiddel tot bouw.
Bij de nu gestarte aanbesteding gaat het om een EPCM-contract: dus Engineering, Procurement and Construction Management. De aanbesteding eindigt op 18 september. Looptijd van het contract is gepland van 10 juni 2016 tot en met 31 december 2025. (meer…)

Urencotransport-thumbEen aantal gemeenteraadsleden in Alblasserdam (Zuid-Holland) maken zich zorgen over nucleaire transporten door en langs de gemeente. Vooral het feit dat er geen informatie over gegeven wordt is “zorgwekkend”. VVD’er Stavros Barzas “Temeer omdat niet bekend is hoe groot de transporten zijn, wanneer ze plaatsvinden en wat voor impact het heeft als er iets misgaat.” Ook het CDA is bezorgd: “we weten nu eigenlijk alleen dat ze plaatsvinden over de A15. Als zich iets met het transport voordoet, zijn de gevolgen enorm,” stelt Theo de Gelder van het CDA, die graag meer informatie wil over de transporten. De verantwoordelijk ambtenaar Openbare orde en Veiligheid van de gemeente Alblasserdam zegt de zorgen van de politici te begrijpen. Hij zegt dat de transporten altijd gemeld worden en dat de Veiligheidsregio goed op de hoogte is. “Er mag alleen niet over gepraat worden, vanwege mogelijke acties.” Maar weten ze wel alles? (meer…)

Borssele 2034?In dagblad Trouw vandaag een opiniebijdrage waarin Wise pleit voor snelle sluiting van de kerncentrale in Borssele. Zoals bekend praat op dit moment minister Kamp met energiebedrijf Delta over hoe het bedrijf moet overleven als het - zoals alle andere energiebedrijven - het netwerk af moet splitsen van het leveringsbedrijf. Dan moet het de kerncentrale verkopen, maar aan wie? Een buitenlands bedrijf mag het niet, en een Nederlands bedrijf die het wil kopen…? (meer…)

neem een molenMet het onderwerp: “Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015” kwam er een brief van minister Kamp (EZ) over o.a. de moties en toezeggingen over energiebeleid. Daarin toch nog wel wat interessants, zo zegt Kamp nog een keer expliciet dat Nederland “verder de aanpak van de Commissie om in het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma ruimte te bieden aan koolstofarme technologieën als CCS en nucleaire energie” steunt. Want, zo zegt Kamp: “conventionele energiebronnen, waaronder nucleaire energie, blijven nog lang relevant in de energiemix van veel Europese lidstaten op weg naar 2050.” (meer…)

pallasbuttonLaka heeft nieuwbrief 2 over Pallas gepubliceerd. Tien pagina's boordevol informatie. Met het indienen van de mededelingsnotitie milieueffectrapportage op 26 mei 2015 heeft de Stichting Voorbereiding Pallas de eerste stap gezet in de vergunningsprocedure voor de Pallas-reactor. Er moeten nog heel wat stappen genomen worden voordat de feitelijke vergunningsaanvraag wordt ingediend. Procedureel gezien wordt er dan pas beslist of Pallas gebouwd mag worden. Maar er zijn meer beslismomenten waarbij inspraak mogelijk is. Hoe staat het nu eigenlijk met de plannen, met de financiering, de politiek, de nieuwe Provinciale Staten, het tijdschema, en de volgende stappen. En wat is Pallas ook al weer? (meer…)


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

De Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld gereserveerd voor de eindberging van kernafval. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van kernafval moeten betalen. Milieuorganisaties zijn bang dat minister Dijsselbloem gaat besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou wederom een enorme subsidie betekenen voor kernenergie in het algemeen en voor kernafval in het bijzonder.

Daarom onderteken ik de petitie aan Minister Dijsselbloem:

“De vervuiler betaalt” geldt ook voor kernenergie. Dat betekent:

  • Géén subsidie voor kernafval;
  • Producenten van kernenergie moeten volledig financieel verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van kernafval.
Teken de petitie!

Al 414 handtekeningen! Teken ook!


ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2014
Klik hier voor meer informatie

LAKA-PUBLICATIES:
Download: Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief:
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: