Zoeken in Laka's archief: boeken, artikelen, tijdschriften, posters en video's Dè site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

Klik hier voor al het kernenergienieuws
1borsseleteveelDelta heeft meegedeeld dat ze een aantal onderdelen gaan verkopen, of zoals ze dat zelf zeggen: “verdere stappen in het herstructureringsproces van de onderneming”.
Was er tot voor kort nog de idee dat met geld lenen Delta zou kunnen redden, ook dat is nu blijkbaar een gepasseerd station. “Naar nu blijkt levert herkapitalisatie in combinatie met de eventuele borgstelling van aandeelhouders, niet voldoende op”, laat het bedrijf weten in een persbericht. De onderdelen wholesale (energieproductie en handel) en retail (energielevering en multimedia) gaat Delta aanbieden voor verkoop. Bij de presentatie van de donkerrode jaarcijfers enkele weken geleden zei de (interim) topman Frank Verhagen nog dat er ook voor de gascentrales geen kopers waren door de lage elektriciteitsprijs. (meer…)

EC-logoDe Europese Commissie heeft een stand van zaken en vooruitblik over kernenergie gepresenteerd: PINC: het Nuclear Illustrative Programme (door sommigen ook wel Nuclear Illusory Programme genoemd). Het is het zesde PINC-rapport en de eerste na de ramp in Fukushima. Dit PINC moet niet verward worden met het Nederlandse PINC in de jaren 1990 en dat Programma Instandhouding Nucleaire Competentie betekende. PINC geeft geen cijfers over hoeveel de Europese Commissie, de Europese Unie en Euratom zelf investeren in kernenergie. Het geeft alleen maar schattingen over investeringen in de sector. Er is veel kritiek op die schattingen, maar ook over de rol die kernenergie in de toekomst toegedicht krijgt. Het zijn allemaal erg optimistische en flink naar kernenergie toegerekende cijfers. (meer…)

terrorists_targetHet parlement vindt dat kerncentrales goed beveiligd moeten zijn en een groot gedeelte vreest dat dat nu niet zo is. Vorige week kraakten Amerikaanse experts in het AD de manier waarop Nederland de kernreactoren in Borssele, Petten en Delft momenteel bewaakt. Beveiligers zouden te licht bewapend zijn en bij een terroristische actie zou veel te laat versterking aanwezig kunnen zijn. Naar aanleiding daarvan had de PVV en VNL (Voor Nederland) vorige week al om zwaar bewapende militairen gevraagd. Een ruime meerderheid van VVD, PvdA, SP, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie eist opheldering van het kabinet over de ‘magere bewaking’ van nucleaire doelwitten. (meer…)

appel-animatie-versie-2016In maart 2014 was in Den Haag de Nuclear Security Summit, de grootste top ooit in Nederland gehouden; met tientallen regeringsleiders en Obama als eregast. Als onderdeel van de NSS vond in Amsterdam de Nuclear Industry Summit plaats. Alle deelnemers aan de Industrie Top in de Beurs van Berlage kregen toen een appel aangeboden. We hebben die, net als we doen met de nucleaire industrie, nauwgezet in de gaten gehouden Maar wie herinnert zich nu, twee jaar later, nog de Nuclear Security Summit? Vrijwel niemand, behalve de 150 mensen die bij protesten werden gearresteerd en vervolgens vrijgesproken. En weet iemand nog wat er toen afgesproken is?
Komende week, vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april) is er in Washington de vierde (en laatste) Nucleaire Top. Minister van Buitenlandse Zaken Koenders heeft afgelopen week de Nederlandse inzet geformuleerd: zorgen dat iedereen zich ook na afloop aan de afspraken houdt. Nu heeft Nederland daar zelf bepaald geen voorbeeldig 'track-record' in gevestigd. (meer…)

kerncentrale BorsseleMinister Kamp heeft de vragen beantwoord van Jan Vos (PvdA) over de financiële problemen bij Delta, verliesgevendheid van de kerncentrale Borssele en nationalisatie van de kerncentrale. Op concrete vragen over de financiële problemen gaat de minister niet in: “Ik beschik niet over de benodigde informatie om deze vraag te kunnen beantwoorden.” Wel is de overheid op basis van vertrouwelijkheid “op hoofdlijnen geïnformeerd over de financiële positie van N.V. Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), vergunninghouder en exploitant van de kerncentrale Borssele.” Ook over eventuele nationalisatie of het overdragen van de kerncentrale aan het Rijk ‘om niet’, gaat Kamp niet in: “Ik heb reeds toegezegd uw Kamer tijdig te informeren over relevante ontwikkelingen. Ik acht het op dit moment niet opportuun om vooruit te lopen op de uitkomsten van het lopende proces.” (meer…)

Oekraiene Akkoord: Referendumeditie van Laka's KernenergienieuwsOm de discussie rond het Oekraïne referendum naar een hoger – en beter geïnformeerd – niveau te tillen, publiceert documentatie- en onderzoekscentrum Laka vandaag een gedegen informatiekrant over kernenergie, nucleaire veiligheid en het Associatieverdrag met Oekraïne.
Op 6 april wordt gestemd over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Het Associatieverdrag gaat, naast een heleboel andere zaken, ook over samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid, kernenergie en de Tsjernobyl-erfenis. Omdat het dit jaar 30 jaar geleden is dat de Oekraïense kernreactor ontplofte en grote delen van Europa radioactief besmette, vestigt Laka de aandacht op de nucleaire aspecten van het Verdrag. (meer…)

2016-wat_stem_jijTsjernobyl en kernenergie in het Associatieverdrag met Oekraïne
6 april is het referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Het Associatieverdrag gaat, naast een heleboel andere zaken, ook over samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid, kernenergie en de Tsjernobyl-erfenis.
Omdat het 30 jaar geleden is dat de Oekraïense kernreactor ontplofte en grote delen van Europa radioactief besmette, vestigt Laka met een aantal activiteiten de aandacht op de nucleaire aspecten van het verdrag.

Laka organiseert eind maart twee debatbijeenkomsten over Oekraïne, het associatieverdrag en referendum, kernenergie en Tsjernobyl. (meer…)

RosAtom logoEen vergunning is verleend voor het “over de weg binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en het aansluitend over de weg vervoeren van onbestraalde laagverrijkte splijtstofstoffen (brandstofelementen) afkomstig van JSC Novosibirsk Chemical Concentrates Plant te Novosibirsk (Russische Federatie)” bestemd voor de hoge flux reactor van NRG in Petten. Dat ‘laagverrijkt’ is altijd nog bijna 20 procent, vijf keer zo hoog als in een kerncentrale. Het contract met het Russische staatsbedrijf Rosatom, waar JSC een dochter van is, is getekend in december 2014. Wat is er met de sancties, die zelfs speciaal gaan over de energiesector, vroegen we ons toen nog af. Maar die gelden niet voor kernenergie. (meer…)

Borssele geldverslindendRobbert Lievense, fractievoorzitter van Leefbaar Schouwen-Duiveland, en aandeelhouder van Delta, zegt dat de aandeelhouders een ‘hoog politiek spel’ op de kar hebben gezet rond kerncentrale Borssele. Vanavond bespreekt de Schouwse raadscommissie het voorstel om als gemeentelijk aandeelhouder voor 8 tot 10 miljoen euro borg te staan, en daardoor een herstructurering van Delta mogelijk te maken. Die borg is voor een banklening van 200 miljoen die Delta wil aangaan. Dat geld is nodig als startkapitaal voor de nieuwe holding, waarbij het netwerkbedrijf (gedwongen door de landelijke splitsingswet) op afstand wordt gezet. (meer…)

1966-dodewaard-bouwDe Raad van State heeft uitspraak gedaan over de weigering door de minister van Infrastructuur en Milieu om goedkeuring te verlenen aan de financiële zekerheidstelling van kerncentrale Dodewaard. Gemeenschappelijke Kernenergie Nederland (GKN) heeft de financiële zekerheidstelling afgegeven om de kosten te dekken van het buiten gebruik stellen en het ontmantelen van de kerncentrale. Sinds 2011 zijn kerncentrales verplicht om financiële zekerheid te stellen. Kerncentrale Dodewaard is in 1997 uit bedrijf genomen. In 2003 is de laatste splijtstof van de centrale afgevoerd. Sinds 2005 wordt de kerncentrale in zogenoemde veilige insluiting gehouden, tot aan de geplande ontmanteling vanaf 2045. (meer…)


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

De Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld gereserveerd voor de eindberging van kernafval. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van kernafval moeten betalen. Milieuorganisaties zijn bang dat minister Dijsselbloem gaat besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou wederom een enorme subsidie betekenen voor kernenergie in het algemeen en voor kernafval in het bijzonder.

Daarom onderteken ik de petitie aan Minister Dijsselbloem:

“De vervuiler betaalt” geldt ook voor kernenergie. Dat betekent:

  • Géén subsidie voor kernafval;
  • Producenten van kernenergie moeten volledig financieel verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van kernafval.

Teken de petitie!Meer infomatie

Klik hier voor meer informatie


Doe een donatie aan Stichting Laka
ANBI-gegevens 2014

LAKA-PUBLICATIES:
Oekraïne Akkoord
Download: Ontwerpveiligheid van de reactoren Doel-1 en Doel-2
Meer over de Avonturen van Asterix en de kernsentrale
Download: Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:
Uw naam:  uw email adres: