Zoeken in Laka's archief: boeken, artikelen, tijdschriften, posters en video's Dè site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

Klik hier voor al het kernenergienieuws
kerncentrale BorsseleOp 12 juli 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) een revisievergunning op grond van de Kernenergiewet verleend aan EPZ NV voor de Kernenergiecentrale Borssele. Belangrijkste conclusie: de ontmanteling van de kerncentrale onmiddellijk na sluiting in 2033 is niet wettelijk geregeld.
Naar aanleiding van de tienjaarlijkse evaluatie (10EVA13) van de nucleaire veiligheid van de centrale en een stresstest naar aanleiding van het ongeval in Fukushima heeft EPZ een aantal wijzigingen voorgesteld die de nucleaire veiligheid moeten vergroten. Daarvoor is een wijziging van de Kernenergiewet-vergunning voor de kerncentrale nodig. (meer…)

pluggenloodsDe problemen met het historisch radioactieve afval in Petten zijn groter dan gedacht. Dit zegt D66-kamerlid Stientje van Veldhoven, die inzage heeft gehad in een geheim rapport van de commissie Turkenburg, in een uitzending van De Sportzomer op NPO Radio 1. De kern van de problemen in Petten is een speciale installatie, de zogenaamde 'VINISH-installatie', die de verschillende soorten kernafval moet scheiden. Dit apparaat werkt nog altijd slecht, waardoor de afvoer van het afval naar de Covra in Zeeland ernstig vertraagd wordt. Enkele weken geleden zei de minister van I&M, Schultz van Haegen, dat er weliswaar vertragingen zijn in het opruimen van het historisch radioactief afval, maar dat “het niet optimaal functioneren van deze installatie op dit moment niet op het kritieke tijdspad ligt”. Van Veldhoven zegt nu dat die vertragingen wel degelijk vielen binnen het ‘kritieke tijdspad’ en vraagt zich af of de minister de kamer wel naar behoren heeft ingelicht. (meer…)

siteon0In de eerste helft van dit jaar is er wereldwijd nergens begonnen aan de bouw van een kerncentrale. Een dieptepunt (of hoogtepunt, natuurlijk). Kernenergie verliest in snel tempo terrein aan duurzame energie. Dat concludeert de nieuwe editie van het World Nuclear Industry Status Report 2016, geschreven door Schneider en Frogatt. De belangrijkste cijfers worden hieronder op een rijtje gezet. Het hele rapport is hier te lezen. Alle vorige edities zijn te vinden in de bibliotheek van Laka. (meer…)

afval-uitsnede-kleinNuon, Engie, E.On en EPZ, eigenaren van kerncentrale Dodewaard, weigeren te betalen voor de ontmanteling van hun kerncentrale. En de Covra mag risicovoller gaan beleggen om zo te proberen het rendement te verhogen en het fonds voor de eindberging van kernafval meer te laten groeien [lees bericht daarover]. Dat zijn twee belangrijke punten uit een brief van minister Dijsselbloem over allerlei financiële aspecten van kernenergie en kernafval. Verder zou onmiddellijke sluiting van de kerncentrale Borssele geen invloed hebben op het fonds Eindberging; EPZ heeft namelijk al afgedragen voor het afval wat naar verwachting tot 2033 nog wordt geproduceerd. Dijsselbloem: “Een vroegtijdige sluiting heeft dus geen invloed op betalingen voor dit afval van EPZ waar het eindberging betreft.(meer…)

ECN-NRG-logoVóór 1 oktober laat minister Kamp weten wat er precies moet gebeuren met ECN en NRG. Een in zijn opdracht gemaakt rapport van Beerenschot concludeert dat de twee elkaars tegenpolen zijn: ECN duurzaam, NRG kernenergie. En dat kernenergie duurzaam dreigt mee te sleuren in de afgrond. Dat het slecht gaat met het Energiecentrum Nederland (ECN) is al langer bekend. In februari liet de directeur van ECN nog weten dat de verwevenheid met de nucleaire poot NRG afgestoten moet worden omdat anders een faillissement dreigt. Minister Kamp (EZ) laat in de brief aan de Kamer nog eens weten waar dat (volgens de directie van ECN) aan ligt: de kosten voor het opruimen van het historisch radioactief afval is veel duurder dan voorzien; de HFR heeft eind 2015 ongepland stilgelegen (zie ook hier), met als gevolg een lager dan verwacht resultaat voor NRG. Ten slotte kan NRG thans de kostprijs van de isotopenproductie niet voldoende doorrekenen in de verkoopprijs van medische radio-isotopen om full cost recovery te realiseren. Dat laatste betekend gewoon dat de productie met medische isotopen door reactoren flink gesubsidieerd blijft. (meer…)

kerncentrale BorsseleOok de Zeeuwse Statenfractie van GroenLinks doet een beroep op de Tweede Kamerleden om “de regering ter zake op haar verantwoordelijkheid in de thans ontstane situatie te wijzen” met betrekking tot de kerncentrale Borssele (KCB). “Hardnekkigheid van de Rijksoverheid om haar verantwoordelijkheid te ontlopen m.b.t. de KCB leidt naar een aanzienlijke slechtere positie van Zeeland en haar industrie in de energietransitie. En dus voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Zeeland.
De brief is vooral een terugblik op het hoe en waarom van de kerncentrale Borssele, met de nadruk op de rol van het Rijk, en schetst een toekomstbeeld voor Delta en Zeeland: “Minister Kamp legt de bal bij de aandeelhouders/afnemers, die immers vanwege contracten de kostprijs aan de KCB dienen te vergoeden. Daarmee is niet alleen het lot van DELTA bezegeld, maar de Zeeuwse burger betaalt uiteindelijk de prijs.(meer…)

boek-voorkant-kleinDe zoutkoepel in het Drentse Gasselte is ongeschikt voor de berging van radioactief afval. Dat is een belangrijke conclusie die Herman Damveld trekt in zijn op 11 juni verschenen boek “Kernafval in zout. Plannen 40 jaar oud”. In dit boek – een uitgave van de stichting Laka -geeft Damveld een overzicht van alle kwesties die zich hebben afgespeeld rond de opslag van kernafval. Volgens recente en nog niet gepubliceerde gegevens van TNO is de zoutkoepel Gasselte relatief klein, smal en spits. Ook heeft deze zoutkoepel een beperkte omvang en is het onbekend hoe diep de koepel ligt; het kan 400, maar ook 800 meter zijn. “Daaruit concludeer ik dat de zoutkoepel Gasselte niet geschikt is voor de aanleg van een opslagmijn voor kernafval. Deze zoutkoepel, die 40 jaar boven aan de lijst van de regering heeft gestaan en daardoor het centrum van acties en demonstraties was, valt af.(meer…)

anvs-logoLaka is al lang bezig met het beleid rond radioactief afval. Op veel verschillende manieren, maar vooral met het boven water krijgen van informatie over problemen die er duidelijk zijn: op financieel gebied, maar ook technisch. Zo ook met het zogeheten ‘historisch afval’ dat in Petten opgeslagen ligt en de afgelopen weken volop in het nieuws was. Vorig jaar december werd door de nucleaire toezichthouder ANVS de twee door NRG ingediende “plannen van aanpak gericht op afvoer van radioactief afval onder voorwaarden en een beperking" goedgekeurd. Laka tekende bezwaar aan en verzocht “om de op het goedkeuringsbesluit betrekkinghebbende stukken.“ Die stukken, enkele rapporten, kregen we weliswaar, maar bleken geheim. We mochten ze niet delen met derden, of er zelfs maar uit citeren. (meer…)

afval-uitsnede-kleinSinds de ingebruikname van de Hoge Flux Reactor (HFR) en de Lage Flux Reactor (LFR) in Petten, in begin van de jaren '60, is er radioactief afval gevormd. Dit afval, niet alleen uit Petten maar uit heel Nederland, werd opgeslagen op het onderzoeksterrein van ECN/NRG in de Waste Storage Facility (WSF) (ook wel de pluggenloods genoemd). Maar het kernafval, aangeduid als 'historisch afval' moet daar weg. Hieronder een overzicht van de belangrijkste momenten in die afvoer-soap. Het leest als een geschiedenis van falend beleid en een volgzame overheid. (meer…)

borssele-zeeland_in_stroomversnelling-100x100Het rapport van de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (beter bekend als commissie Balkenende) is gepubliceerd. Het heet ‘Zeeland in stroomversnelling’. Het doel van de commissie was om ‘onderzoek te doen naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken’. Het voor ons interessante deel gaat over Delta en wat er met de kerncentrale Borssele moet gebeuren. In commissietermen heet dat dan ‘Uitplaatsen kerncentrale’.
Eerst wordt het probleem nog even geschetst: “De rendementen die bij de rendabele bedrijven (waterbedrijf Evides, netwerkbedrijf Enduris en Retail) gemaakt worden, kunnen dit verlies [van de gas- en kerncentrale, Laka] maar gedeeltelijk opvangen. Over 2015 heeft DELTA zodoende een verlies van € 110 miljoen geschreven.” (meer…)


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld voor gereserveerd voor de eindberging ervan. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van kernafval moeten betalen. Milieuorganisaties zijn bang dat Dijsselbloem zal besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou weer een enorme subsidie voor kernenergie zijn, dit maal voor kernafval.

Onderteken daarom de petitie voor Minister Dijsselbloem:

“De vervuiler betaalt” geldt ook voor kernenergie. Dat betekent:

  • Géén subsidie voor kernafval;
  • Producenten van kernenergie moeten volledig financieel verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van kernafval.

Teken de petitie!Klik hier voor meer informatie


Doe een donatie aan Stichting Laka
ANBI-gegevens

LAKA-PUBLICATIES:
Meer over Kernafval in zout: Plannen 40 jaar oud
Oekraïne Akkoord
Meer over de Avonturen van Asterix en de kernsentrale
Download: Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:
Uw naam:  uw email adres: