Zoeken in Laka's archief: boeken, artikelen, tijdschriften, posters en video's Dè site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland:
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

Klik hier voor al het kernenergienieuws
D66 Tweede Kamerlid Van Veldhoven heeft een motie ingediend over het oprichten van een raad van advies “samengesteld uit onafhankelijke, externe deskundigen uit binnen- en buitenland” die “gevraagd en ongevraagd” advies kan geven aan de Nederlandse nucleaire toezichthouder ANVS.
De motie (25422-168) luidt aldus: (meer…)

deltalogoDelta N.V. heeft overeenstemming bereikt met het Zweedse EQT Infrastructure over de voorgenomen verkoop van Delta Retail, de leverancier van energie- en digitale diensten in Zeeland en daarbuiten. De overnameprijs is 488 miljoen euro. De bedrijfsnamen Delta en Zeelandnet blijven bestaan en er blijft een zelfstandige entiteit met vestigingsplaats in Zeeland. De opbrengst van de verkoop zou in een nieuw energiebedrijf de verliezen van de kerncentrale de komende jaren kunnen opvangen, in afwachting van betere tijden. (meer…)

parlementD66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat er zo veilig mogelijk wordt omgegaan met radioactief afval. Er wordt onder andere radioactief afval van de twee onderzoeksreactoren in Petten (Noord-Holland) vervoerd naar de officiële opslaglocatie voor radioactief afval COVRA (Zeeland). Dit afval wordt dwars door Nederland vervoerd. Dit afval wordt nu met ‘bijzondere vergunningen’ in lichtere containers vervoerd die mogelijk niet bestand zijn tegen een ongeluk. Van Veldhoven: “Het gaat om de veiligheid van de mensen die in de buurt wonen van de wegen waar het radioactieve afval over wordt vervoerd." Lees hier het hele persbericht van D66.

ausstieg_schwarz-gelbDe Duitse Staat moet elektriciteitsbedrijven ‘een redelijke schadevergoeding’ betalen voor het verplicht vervroegd sluiten van de kerncentrales. Dat heeft vanmorgen de hoogste Duitse rechter bepaald (het Bundesverfassungsgericht). Hoeveel schadevergoeding 'redelijk' is, werd niet bepaald, daarover moeten de bedrijven civiele procedures beginnen. Het gaat vooral om RWE en het Zweedse Vattenfall en in veel mindere mate E.on. Deze uitspraak heeft de Duitse Staat (Merkel in dit geval) vooral aan zich zelf te danken door de zig-zag koers in 2010/2011. In 2002 was namelijk de Ausstieg door het rood-groene kabinet afgesproken en vastgelegd na onderhandelingen met de sector. (meer…)

tihange-foto LakaMinister van Infrastructuur en Milieu Schultz heeft laten weten dat alleen de Belgische nucleaire autoriteit gaat over het al dan niet sluiten van de Belgische kerncentrales Doel en Tihange en dat daar nu geen redenen voor zijn. Er was de laatste weken ook in Nederland weer onrust ontstaan toen bekend werd dat de FANC boze en verontruste brieven naar de eigenaar Electrabel had gestuurd over een gebrek aan veiligheidsmaatregelen en cultuur. Ze zegt dat er geen direct gevaar is en dat daarom ook bijvoorbeeld de burgemeester van Borssele (en verantwoordelijke in de Veiligheidsregio) niet op de hoogte was gesteld. (meer…)

Urenco_stable_isotopesDe provincie Overijssel had wel degelijk het wettelijk toezicht op Urenco dochter Stable Isotopes in Almelo. Dat blijkt ook uit antwoorden op vragen in Tweede Kamer. De provincie ontkende dat na vragen van GroenLinks in de Provinciale Staten naar aanleiding van en ongeluk bij het bedrijf in juni, waarbij vijf brandweermannen en twee medewerkers van de beveiligingsdienst naar het ziekenhuis moesten nadat ze een kleine hoeveelheid van het giftige zuur waterstoffluoride ingeademd hadden. De PvdA-fractie vraagt zich nu af of ze dan wel voldoende zicht op de risico’s hadden. (meer…)

doel-bewust stoppenVolgens de Nederlandse gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen schendt de Belgische staat het EU-recht en de MER-plicht met de maatregelen die genomen zijn inzake de verlenging van de levensduur van kerncentrale Doel. Dat zeggen de gemeenten in een gezamenlijke brief naar de Europese Commissie.  Zij verzoeken de Commissie om de schendingen nader te onderzoeken, een bemiddelende rol op zich te nemen en  een overleg hierover te organiseren tussen de betrokken overheden. Overigens, ook bij de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele is er geen MER geweest. (meer…)

2016-sp-nuwijIn het nieuwste concept verkiezingsprogramma van de SP 'Nu Wij' is opgenomen dat de kerncentrale Borssele gesloten moet worden. De SP had in het eerste concept een merkwaardige zin over het sluiten van de Belgische kerncentrales, terwijl er niets in stond over Borssele. Dat is nu in het tweede concept zoals we al verwachtten aangepast. (meer…)

bronhouderBij de aanvraag voor een transportvergunning voor kernafval van NRG in Petten, waar in augustus al vragen over rezen, heeft kernafvalverwerker Covra gevaarlijke neutronenstraling over het hoofd gezien. Toezichthouder ANVS merkte deze fout niet op, terwijl neutronenstraling bij het te vervoeren afval gebruikelijk is. Afvalorganisatie Covra trok uiteindelijk zelf in november aan de bel omdat ze zich hadden gerealiseerd dat de transportvergunning met een te lage radioactiviteit was aangevraagd. De afvalverpakking is vier keer zo radioactief als Covra eerder berekende. (meer…)

parlementEr zijn weer onderhandelingen tussen Provincie Zeeland, Delta en het Rijk, over de financiele problemen van de kerncentrale en oplossingen daarvoor. Die onderhandelingen zijn ‘constructief’ verlopen, volgens een kort briefje van minister Kamp. Morgen (30-11) zou er in de Kamer een Algemeen Overleg zijn, maar minister Kamp vraagt om uitstel: “Ik geef uw Kamer in overweging om het Algemeen Overleg DELTA van 30 november a.s. tot nader order uit te stellen.”
Beetje vreemd: terwijl de aandeelhouders van Delta afgelopen donderdag wel overleg hadden met de onderhandelaars van de provincie, mogen de Kamerleden niet overleggen met de onderhandelaars van het Rijk: de minister namelijk. Zo wordt de Kamer buiten spel gezet: “[z]odra de gesprekken tot een uitkomst hebben geleid, zal ik uw Kamer daarover informeren”.
Maar de Kamer kan toch, net als de aandeelhouders van Delta, een geheim overleg aanvragen?


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Dossier historisch kernafval NRG Petten


Doe een donatie aan Stichting Laka

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld voor gereserveerd voor de eindberging ervan. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van kernafval moeten betalen. Milieuorganisaties zijn bang dat Dijsselbloem zal besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou weer een enorme subsidie voor kernenergie zijn, dit maal voor kernafval.

Onderteken daarom de petitie voor Minister Dijsselbloem:

“De vervuiler betaalt” geldt ook voor kernenergie. Dat betekent:

  • Géén subsidie voor kernafval;
  • Producenten van kernenergie moeten volledig financieel verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van kernafval.

Teken de petitie!


Publicaties van Laka:
Meer over Kernafval in zout: Plannen 40 jaar oud
Oekraïne Akkoord
‘Wait and see’- zienswijze Stichting Laka op het concept nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen
Meer over de Avonturen van Asterix en de kernsentrale
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie
Actuele ANBI-gegevens Laka

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:
Uw naam:  uw email adres: