Voor het eerst digitaal: tijdschriften uit de antikernenergie-beweging
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

 

powered by FreeFind

Nieuws over kernenergie in Nederland

Interessante column op de PvdA-Goes-site: is de uitspraak van de Delta-CEO kamerbeek "Duurzaam is de toekomst" een hint naar het binnenkort sluiten van de kerncentrale? Wiert Omta, fractievoorzitter PvdA Goes, schrijft: "Door de toekomst van Delta ’duurzaam’ te noemen, liet Kamerbeek subtiel weten van de kerncentrale af te willen en dat Delta serieus studeert op de mogelijkheden het blok aan het been te sluiten." En verder: "Een deel van de opbrengst van de afvaltak kan gebruikt worden om de kerncentrale in Borssele te sluiten. Of te transformeren naar een wereldwijde leverancier van medische isotopen voor onderzoek en behandeling van patiënten." Dat laatste is dan weer jammer en getuigd niet van realiteitszin. Behalve dat de optie van een kernreactor voor productie van medische isotopen sowieso achterhaald is, ga je zeker geen 40 jaar oude kerncentrale van 510 MW alleen maar daarvoor gebruiken…
"De Zeeuwse politiek (waaronder de gemeente Goes, eigenaar van 4% van de Delta-aandelen) kan zo eindelijk een hoofdpijndossier afsluiten en mede richting geven aan het noodzakelijke verduurzamen van Zeeland. Win-win, heet dat", concludeert Omta.

De veiligheidsregio Twente buigt zich met omliggende regio's over de vraag of burgers niet toch jodiumpillen thuis moeten bewaren voor het geval zich een kernramp voordoet in Lingen, vlak over de grens bij Denekamp. Ze denken namelijk dat er geen tijd genoeg is om in zo'n geval de doosjes met de pillen nog te distribueren. Jodium kan, mits op het goeie moment ingenomen, zorgen dat de schildklier verzadigd is zodat het niet het dan radioactieve jodium dat vrij komt bij een kernramp, opneemt. Jodium is echter maar een van de vele stoffen die dan vrijkomen. Schildklierkanker is echter wel een van de eerste medische gevolgen (en daardoor relatief zichtbaar).
Regio Twente heeft sinds anderhalf jaar 500.000 jodiumpillen opgeslagen in een speciale container bij Ambulance Oost in Hengelo, voor distributie na een kernramp.
Dinsdag gaan de veiligheidsregio's in het Oosten en Noorden daarover vergaderen, maar het Twentse rampbestrijdingsplan zou daarvoor ook nog aangepast moeten worden. Tot nu toe is het nu al uitdelen van pillen afgewezen omdat mensen pillen kwijtraken en de pillen na verloop van tijd weer moeten inleveren omdat ze te oud zijn geworden. (meer…)

NRC, de organisatie die vergunningen afgeeft en civiele nucleaire programma inspecteert in de VS, heeft toestemming gegeven voor de export van hoogverrijkt uranium (93,35%) naar de NRG in Petten voor de productie van medische isotopen. Het gaat om 4kg uranium om targets van te maken die vervolgens in de HFR, de BR-2 in Belgie en de Maria-reactor in Polen bestraald worden en waar dan in Petten in de Molybdeen Production Facility (MPF) het Molybdeen uitgehaald wordt. Op de vergunning staat dat de "review proces" zo moet verlopen dat de export-vergunning per 1 februari 2015 in werking kan treden. De exportvergunning is geldig tot en met 31 december volgend jaar.
Op zich niet zo vreemd, is de afgelopen jaren ieder jaar weer gebeurt, maar Petten heeft al lang beloofd om te schakelen naar laagverrijkt uranium. We wisten dat dat niet op schema liep en dat de beloofde datum om te omschakelen niet gehaald wordt, en dit is een bevestiging daarvan. Ach ja, de Nuclear Security Summit al lang weer vergeten met haar pleidooi om HEU uit te bannen.

Nog steeds geen uitsluitsel over de scheurtjes in het reactorvat

Omdat EPZ, de eigenaar van de kerncentrale Borssele, niet voldoet aan haar Kernenergiewetvergunning hadden Stichting Laka, zestig particulieren en actiegroep 'Stop Borssele' Minister Kamp gevraagd handhavend op te treden. Volgens Laka heeft EPZ namelijk belangrijke informatie over scheurtjes in de reactor niet aan de toezichthouder voorgelegd. Hierdoor kan de toezichthouder geen goede inschatting maken van de veiligheid van de kerncentrale. De toezichthouder stelt nu namens minister Kamp dat er desondanks tòch geen reden is om op te treden. Stichting Laka, het documentatie en informatiecentrum kernenergie, tekent bezwaar aan tegen dit besluit. (meer…)

pallasbuttonZoals bekend heeft het Rijk en de provincie Noord-Holland samen 80 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de vervanging van de HFR door de nieuwe reactor Pallas. Volgens de actuele planning moet deze in 2025 vol in bedrijf zijn. Oorspronkelijk zou de reactor al in 2013 in bedrijf komen en in november 2009 is er al een keer een mer-procedure en een aanbesteding gestart voor Pallas, de leverancier was er al (het Argentijnse bedrijf INVAP), maar dat is in 2010 allemaal stopgezet door gebrek aan geld. Met die 80 miljoen moet nu financiering gezocht worden (Pallas moet 100% privaat gefinancierd worden) en het vergunningstraject doorlopen worden.
Alles is opnieuw vertraagd, maar in de op prinsjesdag gepresenteerde begroting van EZ, staat dat men verwacht in 2015 met de vergunningen bezig te gaan. Verder begint men dan met het ontwikkelen van "de strategie voor het verwerven van de benodigde financiering uit te werken op basis van een geactualiseerde business case".
Dichter bij de aankondiging dat de vorige business case achterhaald is, zullen we niet komen. Laka is sinds jaar en dag bezig met Pallas en we tonen steeds opnieuw aan dat de nieuwe reactor voor de productie van medische isotopen onzin is. Vorig jaar hebben we een belangrijk rapport uitgebracht over de huidige business case (die overigens geheim is), waarin we toen al aantoonden dat snelle veranderingen in de markt en in de productie van medische isotopen een positieve business case voor Pallas wensdenken is.
(meer…)

1borsseleteveelHet VVD-PvdA kabinet liet voorafgaand aan het debat op dag 2 van de Algemene Beschouwingen weten "geen formele belemmeringen" te zien "om te investeren in kernenergie in Nederland". Rutte wijst er op dat de energiemarkt in Nederland is geliberaliseerd en dat het aan bedrijven of investeerders is om initiatieven te nemen. Het kabinet stimuleert de energieopwekking waarbij zo min mogelijk kooldioxide wordt uitgestoten. "Dus ook kernenergie wordt hierdoor aantrekkelijker".
Gisteren, op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen, bleef Buma bij z'n bewering dat kernenergie nodig is in de toekomst om minder afhankelijk van Poetin's gas te zijn. Buma: "Daarom vraag ik het kabinet of ze in de energiemix tot 2050 opnieuw kernenergie willen opnemen". Op de vraag waar die nieuwe kerncentrale dan zou moeten komen, antwoordde Buma dat de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat Borssele de meest logische plaats is. Maar behalve dat maar 6% van het gas dat we gebruiken uit Rusland komt, wordt ongeveer twee derde van wat we uit de Nederlandse bodem halen geëxporteerd: in 2013 liefst 55 van de ca 85 miljard m3 gas.
Zijlstra (de fractievoorzitter van de VVD) steunt Buma: hij zegt dat ook Pechtold de optie om een nieuwe kerncentrale te bouwen serieus zou moeten overwegen. Maar Pechtold verklaarde dat D66 niets voelt voor kernenergie. Afgelopen zondag zei hij in Nieuwsuur dat Nederland over tien jaar energieonafhankelijk van het buitenland moet zijn. En dat de consument moet weten waar zijn groene energie vandaan komt. Vooral dat eerste is interessant: Lees er meer over op Energeia.
Lees hier 18 argumenten waarom kernenergie absoluut geen goed idee is.

16 september 2014
Delta: zelfstandig verder
Delta algemeen-directeur Arnoud Kamerbeek laat vanmorgen in een interview met de PZC weten dat het bedrijf zelfstandig verder gaat. Dus geen fusie of overname, wel verkoop van de dochter Indaver (verwerker van industrieel afval) om de schulden (600 miljoen) af te betalen. Indaver is eigenlijk de belangrijkste verdiener binnen het multi-utility bedrijf en zorgt voor een kwart van de omzet. Met de verkoop wil Delta tussen de 50 en 100% van hun schulden aflossen.
Nog een belangrijk onderwerp is de (gedwongen) splitsing tussen het energiebedrijf en het netwerkbedrijf. Volgend jaar doet de Hoge Raad daar uitspraak over. Dan is het aan de minister (en Kamer) of Delta (en ook Eneco) hun netwerk moeten opgeven. Mocht dat zo zijn, dat houdt Delta op te bestaan, zegt Kamerbeek. Afzonderlijke onderdelen worden dan verkocht. Een onderdeel daarvan is EPZ met de kerncentrale (maar het hele woord kerncentrale komt niet in het interview voor). "Duurzaam is de toekomst" volgens hem.
Afgelopen week werd duidelijk dat gesprekken over een fusie met Eneco spaak liepen, onder andere over de kerncentrale die niet past binnen het groene bedrijfsmodel van Eneco. De aandeelhouders zijn boos dat ze dat uit de krant moesten vernemen. En juist van die aandeelhouders kwam de opdracht om te kijken naar verkoop of fusie om dat zelfstandig verder gaan als meest riskante optie werd gezien.

1borsseleteveelVolgens de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) is een fusie van Delta en Eneco afgeketst op de kerncentrale. Die past niet in het groene profiel van Eneco.
De aandeelhouders van Delta hebben vorig jaar november de opdracht gegeven aan Delta om strategische keuzes te onderzoeken: fusie (belangrijkste kandidaat Eneco), verkoop (niet zo eenvoudig in de huidige markt), of zelfstandig blijven, maar daar zijn ze eigenlijk te klein voor en wordt gezien als een riskante optie. De aandeelhouders (gemeenten en provincie Zeeland) gaven de voorkeur aan fusie met Eneco (ook van gemeentes en provincie maar dan Zuid-Holland)
Op aandringen van de aandeelhouders van Delta hebben beide energiebedrijven de afgelopen maanden verkend of een fusie haalbaar is. McKinsey & Company zette de plussen en de minnen van een eventuele fusie op een rijtje. Uit het rapport (in handen van de PZC) blijkt dat door de fusie een robuust bedrijf ontstaat, een leidende speler op de energiemarkt, goed voor 50-100 miljoen extra winst per jaar. Wel zou het hoofdkantoor in Rotterdam komen maar er zou gekeken worden naar hoogwaardige vervangende banen in Zeeland.
(meer…)

Scheurtjesonderzoek BorsseleGroenLinks probeert EPZ te dwingen om het reactorvat van de kerncentrale Borssele alsnog voor 100 procent te laten controleren. De Tweede Kamerfractie heeft samen met de Zeeuwse statenfractie een brief gestuurd naar het internationaal atoomagentschap IAEA in Oostenrijk. De gegevens in de brief zijn afkomstig van een voormalige employé van RDM. Het is, aldus GroenLinks "een - naar het zich laat aanzien - allerlaatste middel" om EPZ te dwingen een 100% controle uit te voeren naar haarscheurtjes op het reactorvat. In 2013 heeft EPZ het vat slechts voor 40% gecontroleerd. Dit is goed bevonden door de Kernfysische Dienst (KFD) en de minister van EZ.
Over hoe het er aan toeging bij RDM hebben we hier in augustus 2012 beschreven: met links naar artikelen uit kernenergie-vakbladen uit de vroege jaren 70 over de situatie bij RDM.
Zoals bekend heeft Laka nog een aantal procedures lopen om het scheurtjesonderzoek openbaar te krijgen en (samen met anderen) voor het stilleggen van de centrale (handhavingsverzoek) omdat de KCB niet aan de vergunningsvoorwaarde heeft voldaan. De KFD bezit de resultaten van het onderzoek niet en er is zelfs geen enkel bewijs dat ze ook maar ingezien zijn. En dat is duidelijk een vergunningsvoorwaarde.

Weinig nieuws over de verkoop van Urenco (al in februari vertraging opgelopen), maar wel zijn vanmorgen de nieuwe halfjaarcijfers van het uraniumverrijkingsbedrijf bekend gemaakt. Zoals bekend is Urenco voor 1 derde eigendom van de Nederlandse staat.
Goeie cijfers vinden ze zelf, maar er komt wel een waarschuwing bij. Omzet in 1ste helft 2014 is 19% meer dan 1ste helft van 2013 (524 miljoen Euro). Het EBITDA stijgt ook: van 319 naar 380 miljoen. (EBITDA is eigenlijk een verdergaande vorm van bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat is de netto omzet min de bedrijfskosten. EBITDA is het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie van de goodwill).
Maar dan de waarschuwingen van het bedrijf: De voorraad verrijkt uranium steeg flink: om precies te zijn met 111 miljioen euro in de eerste 6 maanden (op 30-6: 464 miljoen). De reden is dat de productie gelijk is gebleven maar de vraag is verminderd: "production across the Group remaining constant in an environment of reduced demand". Het bedrijf houdt verder rekening met blijvende prijsdruk, een "relative slowdown of the nuclear market" en dus zoals gezegd een grotere voorraad.
Urenco heeft een marktaandeel van 30% en een orderboek tot 2025 van 16 miljard. Dat is een flink bedrag maar is eigenlijk gewoon 10 x de huidige jaaromzet. Dit terwijl het bedrijf –met vooral de nieuwe verrijkingsfabriek in de VS- flink uitbreidt.

ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2013
Klik hier voor meer informatie

LAKA-PUBLICATIES:
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval

Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor

Eerste nummer van de Pallas Nieuwsbrief: nieuws, analyses en commentaar
Laka-advies sloop besmette gebouwen Nikhef Amsterdam-Oost


Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief: 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: