Zoeken in Laka's archief: boeken, artikelen, tijdschriften, posters en video's Dè site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland:
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

Klik hier voor al het kernenergienieuws
Foto TihangeHet was misschien nog niet opgevallen, maar Nederland is vanaf 1 januari voorzitter van de Benelux Unie. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft een lijstje prioriteiten gepubliceerd waar Nederland tijdens dat voorzitterschap speciaal aandacht aan wil besteden. Onder het kopje ‘Grenzeloze veiligheid en zekerheid’ is één van de prioriteiten internationale nucleaire inspecties. Onafhankelijk daarvan hebben de Duitse en Belgische toezichthouders afgesproken meer samen te werken en een studie te doen naar de gevolgen voor Duitsland van een nucleair ongeluk in België. (meer…)

Het gaat niet al te goed met uraniumverrijkingsconglomeraat Urenco. We hebben het al eerder gemeld, de jaarcijfers waren teleurstellend (voor het bedrijf zelf in elk geval), waarvoor, volgens een verklaring, de val van het Britse Pond na de Brexit-beslissing verantwoordelijk was. We zagen die trend al eerder: de orderportefeuille groeit niet (meer) en het bedrijf dat de centrifuges maakt, ontslaat massaal mensen en krimpt enorm in. Ook het feit dat de privatisering van het bedrijf niet doorgaat is een teken aan de wand. Donderdag 25 januari is er een Kamerdebat over Urenco en de pogingen tot verkoop van het bedrijf. (meer…)

De Belgische kernreactor Doel 4, afgelopen dinsdag (10 januari) na een incident waarbij een werknemer van de machinezaal gewond raakten door ontsnapt stoom, automatisch afgeschakeld, blijft langer buiten bedrijf. De kerncentrale werd niet zoals aangekondigd gisteravond al weer opgestart, maar zal naar verwachting pas donderdagnacht weer in gebruik genomen worden. Oorzaak van het incident was een onregelmatigheid in de stroomvoorziening waardoor stoom ontsnapte en een werknemer brandwonden opliep. (meer…)

In het Financieel Dagbad van afgelopen zaterdag een juichend artikel over de Zweedse plaats Forsmark die ‘een idols-achtige’ strijd won om de ondergrondse opslag van Zweeds kernafval. Hoewel de krant weinig kritiek verwoord op de plannen, zijn die er wel degelijk, zoals het gebruik van het omstreden koper in de containers. Maar de krant opent op de voorpagina groot met het ‘nieuws’ dat Nederland nadenkt over internationale opslag. Hét nieuws voor ons is dat het er veel op lijkt alsof de Covra de Nederlandse ondergrond aanbiedt voor de opslag van kernafval uit landen met een klein kernenergie programma. (meer…)

De loco-burgemeester van Bergen Op Zoom roept de regio West-Brabant op massaal in verzet te komen tegen het langer openhouden van de kerncentrales in Doel. Arjan van der Weegen wil dat eventuele juridische stappen bij de Europese Commissie tegen het besluit zonder inspraakmogelijkheid gesteund wordt door zoveel mogelijk gemeentes en individuen. De gemeenten hebben in november een brief naar de Europese Commissie gestuurd met hun standpunt: de Belgische staat schendt het EU-recht en de MER-plicht inzake de verlenging van de levensduur van kerncentrale Doel.

Met enige regelmaat komt er een pleidooi om over te stappen op kerncentrales die draaien op thorium in plaats van uranium. Steeds vaker sluiten tegenstanders van windenergie zich hierbij aan en noemen thoriumcentrales ook dé oplossing voor aardbevingen door de gaswinning. Ze beweren dat deze vorm van kernenergie goedkope elektriciteit levert, al op korte termijn beschikbaar komt, dat thorium overvloedig aanwezig is, weinig kernafval veroorzaakt, CO2-vrij is en niet geschikt voor de aanmaak van kernwapens.
Herman Damveld laat in een nieuwe publicatie zien dat deze beweringen niet juist zijn of stoelen op verwachtingen. Overigens, als de beweringen over thoriumreactoren wel zouden kloppen, waarom zijn die reactoren dan niet allang massaal gebouwd?

De hoogradioactieve bronnen die vanuit Petten naar de Covra zijn vervoerd in niet daarvoor geëigende containers worden niet opgeslagen in het gebouw voor hoogradioactief afval. De bronnen vallen weliswaar binnen de definitie van hoogradioactief afval in het Besluit Stralingsbescherming, maar de Covra hanteert een andere classificatie voor de opslag. Hierdoor hoeft dit kernafval niet in het HABOG opgeslagen te worden. (meer…)

Uit een overzicht van de Belgische nucleaire toezichthouder FANC blijkt dat er in 2016 15 nucleaire incidenten in Belgische nucleaire installaties hebben plaatsgevonden. Het ging bij al die 15 gevallen om incidenten van niveau 1 van de internationale INES-schaal (International Nuclear Event Scale). In Nederland tellen we voorlopig 13 ongewone gebeurtenissen in 2016. (meer…)

Zuid-Koreaanse media meldden afgelopen dagen dat in de zomer van 2017 de beslissing valt over welk bedrijf Pallas mag gaan bouwen. Eind februari gaat de Koreaanse gegadigde KAERI officieel een ‘bid’ plaatsen. Het staatsbedrijf KAERI gaat ervan uit dat ze zullen winnen, maar dat zullen de Fransen (AREVA) en de Argentijnen (INVAP) ook. Met de bouw is naar verwachting een bedrag van 600 miljoen euro gemoeid. Dat geld is er nog niet. KAERI doet op dit moment ook de upgrade (het Oyster project) van de kleine reactor in Delft. Ondertussen is het aanbestedingsproject ook weer vertraagd, in de tender in de zomer van 2015 stond nog dat de winnaar in juni 2016 bekend zou zijn. (meer…)

De Nederlandse vereniging voor nucleaire geneeskunde NVNG vindt dat het kabinet snel moet besluiten over de toekomst van de productie van medische isotopen. De vereniging is bang dat de gebrekkige Hoge Flux Reactor HFR in Petten het definitief begeeft voordat de nieuwe Pallas-reactor in bedrijf komt. Volgens de NVNG moet minister Schippers van Volksgezondheid daarom snel besluiten de nieuwe reactor Pallas te gaan bouwen. Laka stelt dat hopen op Pallas niets oplost. De kans dat er een nieuwe kernreactor in Petten komt is namelijk erg klein. En, dat is belangrijker, een nieuwe reactor is helemaal niet nodig om de beschikbaarheid van medische isotopen op peil te houden. (meer…)


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Dossier historisch kernafval NRG Petten


Doe een donatie aan Stichting Laka

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld voor gereserveerd voor de eindberging ervan. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van kernafval moeten betalen. Milieuorganisaties zijn bang dat Dijsselbloem zal besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou weer een enorme subsidie voor kernenergie zijn, dit maal voor kernafval.

Onderteken daarom de petitie voor Minister Dijsselbloem:

“De vervuiler betaalt” geldt ook voor kernenergie. Dat betekent:

  • Géén subsidie voor kernafval;
  • Producenten van kernenergie moeten volledig financieel verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van kernafval.

Teken de petitie!


Publicaties van Laka:
Meer over Kernafval in zout: Plannen 40 jaar oud
Oekraïne Akkoord
‘Wait and see’- zienswijze Stichting Laka op het concept nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen
Meer over de Avonturen van Asterix en de kernsentrale
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie
Actuele ANBI-gegevens Laka

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:
Uw naam:  uw email adres: