Voor het eerst digitaal: tijdschriften uit de antikernenergie-beweging
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

 

powered by FreeFind

Nieuws over kernenergie in Nederland

2015-zoutkoepels_uitsnede-voorkant_transparant-thumbnailIn 1976 noemde de regering vijf zoutkoepels die in aanmerking zouden komen voor ondergrondse opslag van kernafval: Gasselte, Schoonloo, Pieterburen, Onstwedde en Anloo. In 1987 verscheen het Tweede Tussenrapport van OPLA (Commissie OPslag te LAnd), waarin 34 zoutkoepels en zoutlagen worden genoemd. In een bijlage bij het OPLA-rapport uit september 1993 worden nog maar zeven zoutkoepels genoemd die aan de eisen voldoen. Volgens de plannen uit 2001 van de door de regering ingestelde Commissie Opberging Radioactief Afval (CORA) wordt het kernafval op ongeveer 800 meter diepte opgeborgen, met rondom een zoutlaag van zeker 200 meter dikte. Aan deze eisen voldoen in ieder geval negen zoutkoepels: Ternaard, Zuidwending, Pieterburen, Onstwedde, Winschoten, Schoonloo en Gasselte gevolgd door de minder zekere zoutkoepels Hooghalen en Anloo. Omdat in twee daarvan (Zuidwending en Winschoten) al opslag plaatsvindt, blijven er zeven over.
Maar wat weten we van die zoutkoepels? Op basis van recent gepubliceerd onderzoek van TNO, heeft Herman Damveld in samenwerking met Laka hierover een brochure samengesteld. Het resultaat is de brochure 'Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap' die hier te downloaden is.

NRG-jaarverslag2013Nog net op tijd, want 13 maanden na het verslagjaar is wel de absolute limiet voor publicatie van de jaarcijfers, in dit geval is dat dus 1 februari 2015. Niet dat er vreselijke sancties op staan, maar voor raad van commissarissen en directie kan het consequenties hebben: die worden dan hoofdelijk aansprakelijk.
Net op tijd dus. En, niet onverwacht, het is een jaarverslag in mineur: 2013 was dan ook geen goed jaar. Eind 2013 waren alle nucleaire faciliteiten bij NRG buiten bedrijf, we hebben er toen meermalen over geschreven. Intern was er gerommel over de gebrek aan veiligheidscultuur. De controle-instantie KFD was niet erg tevreden. Het wordt allemaal, maar soms summier, in het jaarverslag beschreven, maar wel met de nadruk op dat het ondertussen allemaal veel beter is. Met een optimistische blik naar voren. Zoals in het voorwoord wordt gezegd: ”Het is het afgelopen jaar bij NRG niet alleen kommer en kwel geweest”. Nee, dat zal wel niet, maar wel bijna! (meer…)

De Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn tegen de verkoop van Urenco Nederland. Dat blijkt uit de antwoorden op vragen van GroenLinks Overijssel. Het provinciebestuur schrijft dat het van de hand doen van het belang niet gewenst is vanwege de publieke belangen rond het non-proliferatieverdrag en de werkgelegenheid.
De PvdA (het congres stemde zoals eerder gemeld tegen een motie om Urenco niet te verkopen) is in de Provinciale Staten (nog) de tweede partij, maar zit niet in Gedeputeerde Staten. VVD (in de Kamer voor verkoop) daarentegen wel. (meer…)

HinkleyPointCEindelijk is de volledige versie gepubliceerd van het besluit van de Europese Commissie om de maatregelen die het Verenigd Koninkrijk neemt om de bouw van nieuwe kerncentrales zekerder te maken. Het besluit zelf is van 8 oktober 2014 maar nu is de publieke versie (gekuist van vertrouwelijke informatie) er ook.
Het is een lijvig stuk, maar na een eerste lezing lijkt de belangrijkste reden van de Europese Commissie beslissing toch het terugvallen op het inmiddels bijna 58 jaar oude Euratom-verdrag. Dat verdrag is van 25 maart 1957 toen de EEG bestond uit West-Duitsland, Frankrijk, Italië en de BeNeLux. Doel van dat verdrag was het opzetten van een nucleaire industrie binnen de EEG en verder "to contribute to the raising of the standard of living in the Member States (…) by creating the conditions necessary for the speedy establishment and growth of nuclear industries." (meer…)

covra_habogHet ministerie van Economische Zaken heeft de Covra vergunning verleend om meer radioactief afval op te slaan. Laka had, net als 128 anderen, haar zienswijze ingestuurd met onze bezwaren tegen de vergunningswijziging. Het is vervelend (maar niet onverwacht) dat het ministerie al onze bezwaren terzijde heeft geveegd en de vergunning zo goed als ongewijzigd heeft verleend. Er knagen namelijk een aantal dingen.
Bij de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele werd er al niet ingegaan op de (milieu)gevolgen van het hoogradioactief afval wat vrijkomt met het openhouden van de kerncentrale tot 2034 omdat, volgens de Raad van State, de vergunning van Borssele niet werd gewijzigd. Deze keer mogen we het hier niet over hebben omdat het radioactief afval van Borssele “buiten het beoordelingskader van de vergunning valt”. Volgens het ministerie is het alleen de taak van de Covra om in te spelen op het aanbod van radioactief afval dat in Nederland wordt gegenereerd. En zo hoeft nooit meer iemand ergens kritisch naar te kijken. (meer…)

pallasbuttonNiet alleen Nederland wil geld voor kernenergieprojecten van het nieuwe investeringsfonds van de Europese Commissie. Staat bij Nederland 200 miljoen voor de opvolger van de oude HFR-reactor in Petten, Pallas, op het lijstje, België wil ook geld van Europa voor de nieuwe “multi-purpose” reactor Myrrha, de opvolger van de al evenzeer stokoude BR2 in Mol. De Myrrha moet ook, net als Pallas, een producent van medische isotopen worden, en zal dus direct concurreren. Net als voor Pallas is er ook voor de Myrrha nog geen private financiering gevonden.
Intussen ontstaat er in de Provinciale Staten van N-Holland wel meer scepsis over de mogelijkheid van het aantrekken van private financiering voor Pallas en eist men duidelijkheid. (meer…)

verstandig_met_energie-078Op de laatste dag van 2014 uitgebracht: Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007-2012 door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Een (klein) deel van de 330 pagina’s gaat over kernenergie. Onderzocht zijn o.a. de doelmatigheid van de Kernenergiewet en van de publieke financiering van nucleair onderzoek. Over de Kernenergiewet (Kew) is men niet zeer te spreken. Men stelt weliswaar dat het “stelsel van partijen en verplichtingen zoals dat door de wetgever is ontworpen”, op papier sluitend is, maar signaleert: “Tegelijkertijd moet echter opgemerkt worden dat de Kernenergiewet dusdanig complex en ondoorzichtig is dat er moeilijk mee te werken is. De complexiteit vermindert met andere woorden de doelmatigheid van de wet.” (blz 36). Aan het einde van het rapport (blz 289) is de conclusie nog harder: “Het gebrek aan toegankelijkheid zou bovendien voor burgers en belangenorganisaties een hindernis zijn om kennis te nemen van de geldende regels in het geval zij overwegen om in te spreken of bezwaar te maken.” (iets dat we van harte kunnen onderschrijven). (meer…)

covra_habogGisteren, 30 december, publiceerde de Commissie voor de milieueffectrapportage haar advies over de uitbreiding van de Covra. Dat is snel, horen we je denken. Jazeker! Tot kerstavond, 24 december, was er mogelijkheid om te reageren op de ontwerpbeschikking van de minister op dit voornemen (en dus ook op het MER van de Covra). En de CieMER heeft dan de hele Kerst (en het weekend!) doorgewerkt om nog voor Nieuwjaar het advies te publiceren. Ze zijn nu dan ook niet bereikbaar –compensatie van gemaakt overuren waarschijnlijk. Maar vanwaar die haast?
Het toetsingsadvies over het milieueffectrapport stelt dan ook niet zoveel voor. Het is 8 bladzijden: waarvan een voorkant, achterkant en drie lege bladzijden. Blijft over 3 bladzijden met tekst waarvan 2 een bijlage zijn met een samenvatting van de procedure tot nu toe. Blijft over “Hoofdstuk 1: Oordeel over het milieueffectrapport”. Welgeteld 26 regels (met 3 voetnoten). Maar zelfs daar is wel wat op af te dingen, want is er wel serieus gekeken naar de ingediende zienswijzen? Geen woord daarover. (meer…)

Urencotransport-thumbLaka vraagt de vernietiging van twee vergunningen die recent zijn afgegeven voor het vervoeren van uranium. Laka meent dat de vergunningen onrechtmatig zijn verleend. We komen tot die conclusie naar aanleiding van een onderzoek van de Amerikaanse Senaat. Met het onderzoeksrapport ‘Wall Street Bank Involvement with Physical Commodities’ werd bekend dat onder andere de Amerikaanse bank Goldman Sachs speculeert met uranium. Speculanten slaan het radioactieve goedje onder andere op het terrein van de Urenco verrijkingsfabriek te Almelo op, in afwachting van een gunstiger prijs.
Het is niet onaannemelijk dat er met het uranium wat vervoerd zou gaan worden met de recent afgegeven transportvergunningen zou worden gespeculeerd. Daarmee zijn die vergunningen onrechtmatig verleend. (meer…)

pallasbuttonOp de door de regering vastgestelde lijst van projecten die geld van het nieuwe Europese investeringsfonds zouden kunnen krijgen staat ook 200 miljoen voor de nieuwe Pallas-reactor in Petten. Dit is ondanks de belofte van de regering dat er geen publiek geld zal gaan naar de nieuwe reactor. Onderzoekers pleiten ervoor om andere productiemethoden voor medische isotopen serieus een kans te geven.
Aan het parlement is door de ene regering na de andere toegezegd dat de nieuwe reactor in Petten volledig privaat gefinancierd gaat worden: “geen publiek geld” en “het is aan de markt”. Vervolgens werd, na afbreken van de aanbesteding in 2010, door Rijk en provincie samen 80 miljoen beschikbaar gesteld om “de kans te vergroten dat de reactor er ook daadwerkelijk komt”, zoals in de goedkeuring van de Europese Commissie voor de staatssteun staat. Recentelijk heeft de regering nog weer 82 miljoen ter beschikking gesteld om de huidige reactor nog 10 jaar in bedrijf te houden tot Pallas in bedrijf moet komen. (meer…)


> Lees ouder kernenergienieuws hier.
ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2013
Klik hier voor meer informatie

LAKA-PUBLICATIES:
Download: Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-advies sloop besmette gebouwen Nikhef Amsterdam-Oost
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Eerste nummer van de Pallas Nieuwsbrief: nieuws, analyses en commentaar
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief:
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: