Voor het eerst digitaal: tijdschriften uit de antikernenergie-beweging
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

 

powered by FreeFind

Nieuws over kernenergie in Nederland

KernafvalHet Ministerie van Economische Zaken stelt een nationaal programma op voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof. In het kader daarvan wordt een verkennende studie uitgevoerd naar de opties voor het langetermijnbeheer van dat afval en naar de gevolgen voor mens en milieu die aan die verschillende opties zijn verbonden. De verkenning moet de voor- en nadelen van verschillende opties inzichtelijk maken. Vorig jaar is er een eerste "optie-document" gepubliceerd waarna er ook kleine een inspraakronde is geweest
Nu heeft de Commissie MER (milieueffectrapportage) een zgh. Advies Reikwijdte en detailniveau gepubliceerd. Na overleg met het Ministerie is besloten om de adviesopdracht ruimer in te vullen en te richten op de vormgeving van het proces dat moet leiden tot een nationaal beheerprogramma. In haar advies geeft de Commissie aan welke stappen zouden moeten worden doorlopen bij het opstellen of actualiseren van een nationaal programma, welke (milieu-)informatie daarbij nodig is en wanneer in het proces die informatie aan de orde zou moeten komen. Ze adviseert om de verkenning van beheeropties te verbreden en uit te voeren nadat enkele andere, geplande onderzoeken zijn afgerond. Ook zou bijvoorbeeld eerst moeten worden gecommuniceerd over het plan van aanpak dat moet leiden tot de rapportages aan de Europese Commissie in 2015 en 2018 over het nationale beheerprogramma. (meer…)

Atoomwaakhond IAEA: Borssele in 2013 meest onbetrouwbare kerncentraleAMSTERDAM (Laka) - Recent heeft de internationale kernenergiewaakhond IAEA de ranglijst van betrouwbaarheid van kerncentrales vernieuwd. Kerncentrale Borssele scoort daar, na de afgelopen jaren al in de middenmoot te hebben gezeten, nu het allerslechtst. Dit terwijl de Zeeuwse kerncentrale tot 2034 bij de 25% veiligste kerncentrales zou moeten horen om open te blijven.

In de jaren 2010-2012 behoorde Borssele qua betrouwbaarheid tot de middenmoot. Dit was al onvoldoende om onder het Borssele Convenant open te mogen blijven. In reactie op Kamervragen maakte minister Kamp van Economische Zaken zich hier van af door vol te houden dat dit wellicht kwam door de rekenmethode[1]. (meer…)

Dinsdagmiddag arriveerde er weer een transport (met 28 containers) bij de Covra in Vlissingen-Oost, met hoogradioactief afval uit de franse opwerkingsfabriek in La Hague. Het kernsplijtingsafval, afkomstig uit de kerncentrale Borssele, wordt daar in de HABOG opgeslagen. Er loopt een vergunningsprocedure om de HABOG uit te breiden in verband met het langer open houden van de kerncentrale Borssele.
Bij opwerken wordt o.a. plutonium uit de brandstof gehaald. Dat is de de stof waar op de Nuclear Security Summit afgelopen maart in Den Haag afgesproken werd om het zoveel mogelijk te beperken. Dat is dus het tegenovergestelde van het scheiden wat bij opwerking gebeurt. In het slotcommuniqué van de NSS staat letterlijk: "We encourage states to minimize their stocks of HEU and to keep their stockpile of separated plutonium to the minimum  level". Nederland heeft een verdrag goedgekeurd dat opwerking (en dus het  scheiden van plutonium -dat in kernwapens gebruikt kan worden) tot het midden van deze eeuw mogelijk maakt. (meer…)

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) overweegt in een groter gebied rond kerncentrales jodiumpillen verstrekken aan bewoners. Ze onderzoekt of dit huis aan huis te doen. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen over "het verstrekken van jodiumpillen in verband met het beperken van effecten van een nucleaire ramp."
Jodiumtabletten zorgen ervoor dat de schildklier verzadigd raakt met jodium en dus geen (radioactief) jodium uit de omgeving opneemt. Als zich een kernongeval voordoet, is het daarom belangrijk om zo snel mogelijk zo'n pil in te nemen. Natuurlijk is radioactief jodium maar een van de stoffen die vrijkomen bij een kernramp, maar schildklierkanker is wel ongeveer de eerste aandoening die zich manifesteert. (meer…)

UF6-transport begin maart in buurt van Apeldoorn, foto J.HuismanEr is een nieuwe vergunning afgegeven voor de doorvoer van uraniumhexafluoride (UF6) via Europoort/Rotterdam naar Gronau (Duitsland). De vergunning is geldig tot 1 januari 2015 en tot die tijd kunnen er maximaal 60 transporten (zendingen) natuurlijk UF6 (dus met een gehalte van 0,72% U-235), met elk maximaal zes 48Y-cylinders per voertuig. Uranium wordt omgezet naar UF6 omdat die al bij lage temperatuur (56 graden)  gasvormig wordt en een gas is noodzakelijk om het te kunnen verrijken.
UF6 is licht radioactief, maar vooral chemisch giftig. Omdat het bij een lage temperatuur gasvormig wordt kan het zich gemakkelijk in de lucht verspreiden. Het is ook een stof die zeer sterk water aantrekt. Wanneer UF6 en water bij elkaar komen ontstaan er twee gevaarlijke stoffen: Fluorwaterstof en Uranyl fluoride. Fluorwaterstof verbrandt de ogen, de slijmhuid en de ademhalingorganen en kan longoedeem veroorzaken. Uranylf1uoride is nóg giftiger dan fluorwaterstof. De route van deze transporten is: Europoort (N15) – Rozenburg (A15) – Sleewijk (A27) – Utrecht Uithof (A28) – Amersfoort Knooppunt Hoevelaken (A1) – Borne Knooppunt Buren (A35) – Enschede (N35) -  grensovergang Gronau). (meer…)

Stichting Laka eist onderzoek met sneller resultaat

De kernreactoren Doel-3 en Tihange-2 in België werden vorige week stilgelegd nadat bestralingsexperimenten met reactorvatmateriaal niet het gewenste resultaat hadden. Vergelijkbaar onderzoek wordt ook gedaan aan reactorvatmateriaal van kerncentrale Borssele. Alleen nemen bij Borssele de experimenten niet ongeveer vier weken maar 10 jaar in beslag. Hierdoor wordt het uiterlijk pas in 2020 bekend of het reactorvat van Borssele na meer dan veertig bestraling nog wel bestand is tegen alle omstandigheden die in de kernreactor kunnen optreden. (meer…)

graphic-connect-niieuwDrukke dagen waren het, ook voor ons. We waren betrokken bij veel activiteiten tegen kernenergie tijdens de Nuclear Security Summit in de laatste dagen en het officiële side-event: de Nuclear Industry Summit. Acties waren er onder andere in Den Haag, Amsterdam, Almelo en Petten
Er is een foto-overzicht van alle (?) acties tegen kernenergie van die laatste paar dagen op de website van het Landelijk Platform Tegen Kernenergie stopkernenergie! Even kijken dus.

Klokkenluider Jeroen Ghuijs praat in deze video over scheuren en betonrot in kerncentrale Borssele. Hij heeft, volgens de website Grenswetenschappen.nl, jaren geleden geholpen met het digitaliseren van de kerncentrale in Borssele. Tijdens zijn onderzoek botste hij naar eigen zeggen op enkele 'onregelmatigheden' die naar de buitenwereld toe geminimaliseerd worden.

Het schijnt dat Nederland tijdens de NSS ook aandacht gaat vragen voor  het terugdringen van plutonium. Dat soort zinnen moet je dan altijd  even laten bezinken en nog een keer lezen. Nederland wil plutonium terugdringen. Nederland? Hetzelfde Nederland dat al 40 jaar kernbrandstof laat opwerken waarvan het doel is om  plutonium uit de brandstof te halen? Is dat hetzelfde Nederland dat nog niet lang  geleden een verdrag heeft gesloten met Frankrijk om het scheiden van plutonium ook in de toekomst (tot 2050) mogelijk te maken? Hetzelfde Nederland dat ook al die tijd zegt in Nederland geen plutonium te  willen opslaan en het daarom heel lang weggegeven heeft aan landen die  het wel wilden (voor een deel kernwapenstaten). Hetzelfde Nederland  dat de brandstof van de onderzoeksreactoren in de VS in militaire fabrieken liet/laat opwerken waarbij het plutonium in de militaire cyclus verdween? Hetzelfde Nederland dat een 40 jaar oude kerncentrale toestemming geeft om plutonium te gebruiken als brandstof en daarmee de proliferatie gevaren enorm vergroot onder andere omdat plutonium op  veel meer plekken "beschikbaar" komt?
Dat Nederland wil tijdens de NSS pleiten voor terugdringing van plutonium?
In Noord-Korea waarschijnlijk... (meer…)

protesteer tegen kernenergie-industrieVolgende week maandag, 24 maart, organiseert het Landelijk Platform tegen Kernenergie een picket-line tegen de Nuclear Industry Summit in Amsterdam. De NIS is een officieel onderdeel van de Nuclear Security Summit. Terwijl op de top in Den Haag gepraat wordt over het verminderen van nucleair materiaal en technologie, komen hier in de Beurs bedrijven bij elkaar wiens core bussiness het verspreiden van nucleair materiaal en nucleaire technologie is. De Nuclear Industry Summit (website) is een bijeenkomst van de wereldwijd belangrijkste kernenergiebedrijven. Bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij uraniummijnbouw in onder meer Afrika, waar de omgeving besmet wordt en de winsten naar privébedrijven in het buitenland gaan. Bedrijven betrokken bij de leveranties van de kernbrandstof aan bijvoorbeeld Fukushima.
Het Landelijk Platform Tegen Kernenergie roept op tot protest. Vanaf maandagmorgen 7.15 uur is er een picket-line bij de Beurs van Berlage in Amsterdam. (meer…)

ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2013
Klik hier voor meer informatie

Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor

Eerste nummer van de Pallas Nieuwsbrief: nieuws, analyses en commentaar
Meer informatie over de procedure van Laka bij de Raad van State tegen levensduurverlenging kerncentrale Borssele
Laka-advies sloop besmette gebouwen Nikhef Amsterdam-Oost


Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief: 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: