Zoeken in Laka's archief: boeken, artikelen, tijdschriften, posters en video's Dè site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland:
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

Klik hier voor al het kernenergienieuws
Volgens NRG in Petten is er wereldwijd nog onvoldoende kennis en data aanwezig om de levensduur van kerncentrales te verlengen tot meer dan veertig jaar. Een nieuw onderzoek van NRG moet daar verandering in brengen. Enkele jaren geleden werd de levensduur van de kerncentrale in Borssele –mede op informatie van NRG- verlengd van 40 naar 60 jaar. Maar op basis waarvan als er internationaal onvoldoende kennis aanwezig is? (meer…)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming krijgt ‘buitengewone opsporingsambtenaren’. Dat is besloten door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff. De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten binnen “domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur”. Elk jaar vóór 1 april moet de algemeen directeur van de ANVS verslag uitbrengen over “het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam” bij de dienst en de “door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten”.
Een buitengewoon opsporingsambtenaar, veelal afgekort 'BOA', is een functionaris die is bevoegd tot de opsporing van bepaalde, meestal een beperkt aantal of een specifieke groep, strafbare feiten. Voorbeelden van BOA's zijn boswachters, leerplichtambtenaren, parkeercontroleurs, conducteurs, en douanebeambten.

De Nederlandse staat is verplicht EPZ een compensatie uit te keren als de kerncentrale Borssele vóór 2033 moet sluiten. Dit is een gevolg van de afspraken in het in juni 2006 afgesloten Convenant tussen staat en de eigenaren Delta en Essent (samen EPZ). Deze compensatie-regeling wordt nog weer eens bevestigd in de antwoorden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op vragen van het Aarhus-comite. Maar de vraag is wel wat een redelijke compensatie zou zijn voor het sluiten van een verliesgevende kerncentrale. (meer…)

Van vrijdag 24 maart tot en met zaterdag 1 april vindt in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui het jaarlijkse Movies that Matter Festival plaats. Het festival komt voort uit het Amnesty International Film Festival. Ook dit jaar zijn er een aantal films te zien over (de gevolgen van) kernenergie: City 40 over een geheime stad in Rusland en Half-life in Fukushima over een achterblijver in de geëvacueerde zone rond Fukushima. (meer…)

Urenco heeft in 2016 een half miljard euro verlies geleden. Het is niet verrassend dat het slecht gaat met Urenco: het bedrijf is zelfs al op zoek naar een nieuwe bedrijfsstrategie gebaseerd op een kleinere vraag naar verrijkt uranium en een lagere prijs voor het verrijken. Volgens een mededeling van de Urenco directie moet het ergste nog komen als de huidige langetermijn-verrijkingscontracten aflopen. (meer…)

Een internationaal congres over ‘communicating nuclear’, ‘stakeholder involvement’ en ‘stakeholder engagement’ dat later deze maand gehouden wordt bij de Covra in Zeeland, wil dat communiceren graag doen zonder stakeholder involvement. Laka had zich opgegeven voor het congres met de prachtige titel Public Information Materials Exchange (PIME) maar is niet welkom. Met een kort briefje werd onze opgave gecanceld: “Unfortunately I have to inform you that PIME is a working meeting restricted to professionals in nuclear research and industry.” Dat Laka ook onderzoek doet naar kernenergie is blijkbaar geen argument. Tot zover de transparantie (al kan men daar toch al nauwelijks van spreken bij een entree van 800 euro).

Een Nederlandse consultant in dienst van Urenco US heeft zich volgens de Amerikaanse nucleaire toezichthouder NRC, schuldig gemaakt aan het “opzettelijk overtreden van NRC-eisen” die de veiligheid in gevaar brachten. De Nuclear Regulatory Commission laat weten dat als de consultant weer betrokken is bij activiteiten waar NRC toezicht op houdt, de verdenkingen uitgebreid kunnen worden en strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. Ondertussen is de Nederlander, Pieter van der Heide, vertrokken uit de VS en heeft een eigen consultancybureau in Den Haag. (meer…)

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie is er een tekort aan de medische isotoop jodium-125, waardoor de behandeling van een aantal patiënten met prostaatkanker is uitgesteld. De oorzaak zou zijn het uitvallen van een reactor in Kazachstan. In het artikel (met een foto van de HFR in Petten) een pleidooi voor een snel besluit over de nieuwe reactor. De NRG gebruikt het bericht om nog een keer te zeggen hoe belangrijk nucleaire medicijnen zijn bij de aanpak van kanker. Niemand die iets anders beweert, maar NRG pleit tegelijkertijd voor de nieuwe Pallasreactor. Terwijl dit tekort de onbetrouwbaarheid van productie met reactoren duidelijk maakt en juist jodium-125 prima met versnellers is te produceren. Maar is er wel een tekort? (meer…)

Maandag 6 maart was de zitting voor de rechtbank Gelderland tussen de Staat en de kerncentrale Dodewaard. Inzet was het mogen horen van getuigen door de Staat van in verband met de financiële zekerheid rond de ontmanteling van de kerncentrale en de verantwoordelijkheid daarvoor van de eigenaren. De Staat vindt dat noodzakelijk omdat de eigenaren weigeren verantwoordelijkheid te nemen voor de kosten van ontmanteling. De eigenaren daarentegen vinden het horen van getuigen onzin. Uitspraak 18 april. (meer…)

Bij veel sociaal–economische vraagstukken, zien we een erosie van de politieke begrippen rechts en links. Bij milieu en klimaat zien we dat minder en bij (kern)energie zien we dat eigenlijk helemaal niet. Daar zijn de posities blijkbaar traditioneel en diep ingegraven. Wat is dat dan toch, dat zodra rechtse regeringen aan de macht komen, kernenergie weer toekomst lijkt te hebben. Wat hééft rechts toch met kernenergie? En is dat inderdaad altijd zo geweest? En waar is het GroenRechts van Rutte eigenlijk gebleven? (meer…)


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Klik hier voor meer informatie


Doe een donatie aan Stichting Laka
ANBI-gegevens

LAKA-PUBLICATIES:
Lees meer over de productie van medische isotopen
Meer over Kernafval in zout: Plannen 40 jaar oud
Oekraïne Akkoord
Meer over de Avonturen van Asterix en de kernsentrale
Download: Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:
Uw naam:  uw email adres: