Voor het eerst digitaal: tijdschriften uit de antikernenergie-beweging
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

 

powered by FreeFind

Nieuws over kernenergie in Nederland

KernafvalIn de nieuwe Visie Ondergrond zegt de provincie Groningen nog steeds tegen de opslag van radioactief afval in de bodem te zijn. De provincie eist in de Visie ook dat de gaswinning wordt beperkt. 'De gaswinning moet zodanig teruggebracht dat de aardbevingen in zwaarte een aantal verminderen'.
In die Visie Ondergrond wordt alles wat zich in de bodem afspeelt op een rijtje gezet. De Visie is maandag uitgebracht, nog niet openbaar, maar in het bezit van RTVNoord. Volgende week wordt het besproken met betrokken partijen. Vervolgens wordt het vastgesteld door gedeputeerde staten.
De provincie houdt niet alleen een pleidooi voor het terugschroeven van de productie van gas. Ook wordt duidelijk gemaakt dat Groningen de winning van schaliegas niet accepteert. En daarnaast spreekt de provincie zich uit tegen de opslag van CO2 en, zoals gezegd, radioactief afval in de Groninger bodem.

verrijking-2974In de Amerikaanse senaat is er gisteren en vandaag een hoorzitting over de activiteiten op de grondstoffenmarkt van een aantal grote banken: o.a. Morgan Stanley, JP Morgan Chase en Goldman Sachs. Er is gelijktijdig (gisteren 20 november) ook een onderzoeksrapport van de Senaat over dat onderwerp; een deel gaat over de activiteiten van Goldman op de uraniummarkt. Het rapport ‘Wall Street Bank Involvement with Physical Commodities’ -403 pagina’s- is interessant om te lezen.
Maar waar het Kernenergienieuws om gaat is de link met Nederland. Die is er, zijdelings, maar niet onbelangrijk. En het roept een aantal vragen op. Algemene over de (dubbel)rol van Goldman natuurlijk: “At the same time Goldman acted as a supplier for the utilities, it was also speculating on uranium prices by trading uranium futures and other financial products.” Maar ook vragen over de rol van Urenco (voor eenderde van de Nederlandse Staat).
Goldman heeft in het verleden en misschien nu ook nog wel (het Senaatrapport is niet erg precies hierover, maar gaat over de afgelopen paar jaar, dus niet over een ver verleden) uranium opgeslagen bij de fabriek in Almelo zonder dat ze een contract voor verrijking hadden. (meer…)

2014-Pallasreactor_voorkantWe hebben het al aangekondigd en er vaak overgeschreven, maar nu is het ook zover: in Canada is de eerste hoeveelheid molybdeen-99 (Mo-99) geproduceerd met een linac versneller. Dat Mo-99 vervalt geleidelijk in Technetium-99m. Dat Tc-99m is het belangrijkste radioactieve isotoop in de medische diagnostiek: 80% van alle diagnostische behandelingen met radioactieve isotopen gebeurt ermee. Tc-99m vervalt snel -binnen 3-4 uur- en de tussenstap Mo-99 is daarom handig omdat het een halfwaardetijd -de tijd waarin de helft van de stof vervalt in een andere stof- heeft van 66 uur en dienst doet als een generator (‘koe’) voor Tc-99.
Tot nu toe wordt Mo-99 hoofdzakelijk in vijf stokoude reactoren gemaakt, zoals de HFR in Petten. Hoofdzakelijk, maar wel steeds minder: ook in cyclotrons (een ronde versneller) wordt al steeds meer direct (dus zonder de tussenstap Mo-99) Tc-99m geproduceerd. Met een kleine aanpassing kunnen de nieuwere cyclotrons steeds grotere hoeveelheden Tc-99m produceren, maar daarnaast ook Mo-99. Dat kan dan, net als reactor-Mo-99, als generator worden gebruikt. De halfwaardetijd van 3-4 uur is overigens ook niet een onoverkomelijk probleem met een netwerk van decentrale productie dicht(er)bij de ziekenhuizen.
Bij zowel de linac als de cyclotron is het stabiele niet-radioactieve Molybdeen-100 de grondstof (target), bij een reactor is dat het radioactieve uranium-235. (meer…)

KernafvalHet persbericht was er 6 november al, maar nu is Brabant Water verrast en een beetje bezorgd. Het drinkwaterbedrijf Brabant Water heeft namelijk niet officieel gehoord dat Niras, de Belgische Covra, een serie proefboringen (tot 600 meter) gaat doen in Boomse Klei in verband met de opslag van radioactief afval. Niras had wel het ministerie van EZ in Den Haag geïnformeerd, maar niet de provincie Noord-Brabant en Brabant Water, terwijl dat wel afgesproken was.
De proefboringen vinden plaats (net over de grens) naast de breuk van Rauw in Postel. “Die boringen passen in het uitgebreide onderzoek naar de geologische berging van hoog radioactief en/of langlevend afval. Met nieuwe stalen van de verschillende kleilagen, en meer specifiek van de Boomse Klei, kan Niras dat wetenschappelijke onderzoek voortzetten”, aldus de Niras. (meer…)

afvalopslagOp 5 november liep de termijn af voor het indienen van zienswijzen over de uitbreiding van de centrale opslag radioactief afval, de COVRA. Maar... de inspraakprocedure wordt overnieuw gedaan. Op 13 november komt er een nieuwe aankondiging en start een periode van 6 weken waarin opnieuw zienswijzen kunnen worden ingediend.
Reden daarvoor: Door een WOB van Laka is het duidelijk geworden dat niet alle stukken openbaar waren.
Begin oktober heeft Laka op grond van de WOB een kopie opgevraagd van een aanvulling van de COVRA op hun vergunningsaanvraag. Deze aanvulling is gedaan op 8 september, krap twee weken voordat de ontwerpbeschikking werd gepubliceerd. De aanvulling werd wel vermeld in de ontwerpbeschikking (als punt 6 in een opsomming van bijlagen op pagina 53), maar is niet gepubliceerd op rijksoverheid.nl
Bij het sluiten van de termijn voor zienswijzen was deze aanvulling nog steeds niet openbaar. Hierdoor heeft niemand zich een compleet beeld van de aanvraag van de COVRA kunnen vormen.
Update 13-11: De stukken zijn opnieuw ter inzage gelegd. Het ontbrekende stuk vindt u hier. Laka heeft de mogelijkheid om online zienswijzen in te dienen weer open gezet t/m 24 december. (meer…)

deT-25-01-1958-kop-Over_20_jaarTussen 2080 en 2090 zouden we voor onze elektriciteitsproductie kunnen gebruik maken van de eerste commerciële reactor voor kernfusie. Dat heeft Vincent Massaut, adjunct-directeur van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol, 3 november gezegd tijdens een gastcollege aan de Universiteit in Hasselt. Maar dan ook nog alleen “als de wetenschappelijke en technische problemen opgelost worden”, zo voegde hij er aan toe.
In januari 1958 was de verwachting dat binnen 20 jaar (dus laten we zeggen 1980) kernfusie beschikbaar zou zijn. In augustus 1978 werd door prof. Braams, directeur FOM Rijnhuizen waar het Nederlandse kernfusie onderzoek werd gedaan) verwacht dat binnen 10-15 jaar fusie-energie beschikbaar zou zijn. Daarna werd de beschikbaarheid van energie uit kernfusie verwacht rond de eeuwwisseling, 2030, 2050, 2070 en nu dus tussen 2080 en 2090.
Ook geen zin meer om daar op te wachten?

pallasbuttonDe Nederlandse delegatie onder leiding van Willem Alexander heeft op haar bezoek aan Zuid-Korea contracten getekend met president Park Geun-hye voor de modernisering van de reactor in Delft door Zuid-Korea, over meer samenwerking en ze hebben gepraat over de Pallasreactor. Voor Zuid-Korea is Nederland de toegang tot de Europese nucleaire markt en daarom erg belangrijk.
Het Koreaanse contract met Delft was eigenlijk al bekend, maar TU Delft en KAERI (Korea Atomic Energy Research Institute) hebben nu het contract getekend en daarnaast hebben ze een MOU (Memorandum of Understanding) getekend over meer samenwerking op nucleair gebied. Wat zou dat moeten zijn? Dit dus onder andere: ontwikkeling van reactortechnologie, stralingsbescherming, experimentele reactortypen, radioactief afval, nucleaire geneeskunde en isotopen. (meer…)

2014-Pallasreactor_voorkantIn juni stuurde NRG samen met de Stichting Voorbereiding Pallasreactor een notitie naar de Tweede Kamer over de belangrijke rol die reactoren zullen blijven houden voor de productie van medische isotopen. Als antwoord daar op, maar ook in verband met de problemen met de HFR stuurde Laka (in samenwerking met Greenpeace) de afgelopen week een nieuw rapport naar de Kamerleden en de leden van de Provinciale Staten in Noord-Holland. Het rapport “De toekomst van medische isotopenproductie in Nederland: Pallasreactor of deeltjesversnellers?” weerlegt de vaak zeer discutabele aannames in het NRG/Pallas rapport. Het gaat in op de marktontwikkelingen, maar ook op de technische ontwikkelingen. (meer…)

De afgelopen weken kon je er veel over lezen: het historisch afval op het terrein van ECN/NRG in Petten. Hoeveel er lag in de ondergrondse pluggen, dat vaten aan het doorroesten waren en dat het moeite kost om het naar de COVRA te brengen. Wettelijk is dat verplicht en in de vergunning, afgegeven in 2012 staat dat alles voor eind 2017 weg moet zijn uit wat eufemistisch de Waste Storage Facility in Petten heet. In een brief aan de Kamer had minister Kamp al aangegeven dat NRG ws later dit jaar om een verlenging van die termijn zou vragen.
Maar nu, wat lezen we in de inleiding en ook op pag. 86 van het zojuist verschenen rapport van Nederland voor de Fifth Review Conference (mei 2015) van de Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management.
Dit dus: “It is intended that all legacy waste from the Waste Storage Facility at Petten will have been removed before 2020.” Pardon? Er is een vergunning met als eis dat alles voor 2017 weg moet zijn. Die is, zoals we al vaker meldden, al een keer verlengd, want hoewel ECN/NRG al decennia weet dat het afval naar de COVRA moet, hebben ze het continu voor zich uit geschoven. Ze wisten er geen raad mee.
Dus er is nu blijkbaar al binnenkamers besloten dat de vergunning die loopt tot 2017 verlengd wordt tot 2020? (meer…)

Stop productie kernafval - sluit de kernreactoren!Vanochtend protesteerden anti-kernenergie demonstranten in Amsterdam bij de ingang van een Europees congres over kernafval. Deelnemers uit de nucleaire industrie bespraken binnen publieksparticipatie en de opslag van kernafval. Volgens de demonstranten is dit een farce: Afgelopen week werd weer duidelijk hoe de nucleaire industrie echt met publieksparticipatie en transparantie omgaat: In een vat met vloeibaar radioactief afval van de kernreactor in het Noord-Hollandse Petten ontstond in oktober 2013 haast een nucleaire kettingreactie maar omwonenden werden nooit op de hoogte gesteld over het gevaar wat men liep[1].
De demonstranten, onder andere van de actiegroep Stop Borssele uit Zeeland, Milieudefensie Amersfoort en LAKA, protesteerden tegen de opwekking van kernenergie. “Pas als de opwekking van kernenergie wordt gestaakt, is het mogelijk om te gaan praten wat te doen met het kernafval”, aldus de demonstranten. (meer…)

ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2013
Klik hier voor meer informatie

LAKA-PUBLICATIES:
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Bestel de eerste antikernenergie-maandkalender voor maar 10 euro. Mail info@laka.org
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Eerste nummer van de Pallas Nieuwsbrief: nieuws, analyses en commentaar
Laka-advies sloop besmette gebouwen Nikhef Amsterdam-Oost
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief: 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: