Zoeken in Laka's archief: boeken, artikelen, tijdschriften, posters en video's Dè site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland:
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

Klik hier voor al het kernenergienieuws
RosAtom logoLaag-verrijkt uranium brandstof geproduceerd door JSC Chemical Concentrates Plant (NCCP) in het Russische Novosibirsk heeft met succes de kwalificatie-testen voor gebruik in de Hoge Flux Reactor in Petten afgerond. (Laag-verrijkt is in dit geval toch nog steeds ongeveer 19,75%; voor ‘gewone’ reactoren is het ongeveer 4 á 5 %). NCCP is een dochteronderneming van het Russische nucleaire staatsbedrijf Rosatom. Tot nu toe kwam de HFR-brandstof uit de VS. (meer…)

Borssele geldverslindend(Bijdrage van Jorien de Lege (Greenpeace) op 'Energiepodium')
Borssele kan voorlopig blijven draaien, met dank aan de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Aan de Zeeuwse aandeelhouders nu de vraag of zij de uitgestoken hand van Den Haag zullen aannemen. Dijsselbloem biedt hen een sigaar uit eigen doos aan: het winstgevende netwerkbedrijf Enduris en het waardevolle waterbedrijf Evides van Delta moeten worden verkocht en ondergebracht in een nieuw Zeeuws nutsbedrijf, in handen van diezelfde aandeelhouders. Zij worden hiermee gedwongen een grote som geld neer te leggen voor hun eigen bedrijven, zodat met de opbrengst daarvan het restant van Delta (feitelijk EPZ, met als enige bezit kerncentrale Borssele) met een goedgevulde kas overeind blijft. De coulance van de overheid bestaat uit niet meer dan het aanbod om leningen voor het nieuwe nutsbedrijf te ondersteunen met een staatsgarantie. Lees verder op Energiepodium.

asml-hoofdkantoorUraniumverrijkingsbedrijf Urenco laat weten dat ze betrokken zijn bij het vormen van een consortium dat het ASML Lighthouse-procedé voor de productie van medische isotopen verder moet ontwikkelen. Eerder maakte NRG hun betrokkenheid bekend. Dat beide bedrijven in overleg zijn met ASML over het nieuw te vormen consortium dat de verdere ontwikkeling en commercialisering van het procedé ter hand moet nemen is geen geruststellend idee. Beide bedrijven hebben namelijk niet veel belang hebben bij het slagen ervan. De ontwikkeling van ASML Lighthouse over laten aan de nucleaire industrie is toch een beetje hetzelfde als pyromanen verantwoordelijk maken voor brandpreventie: ze hebben er waarschijnlijk wel verstand van, maar zeker geen belang bij. (meer…)

26 oktober 2016
PvdA en kernenergie
pvda-concept-verkiezingsprogrammaIn het concept-verkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’ is de Partij van de Arbeid duidelijk over kernenergie: “Kernenergie en schaliegas zijn schoon noch veilig en daarmee ongeschikt voor onze toekomstige energievoorziening. Technologisch ontwikkelingen zullen daar de komende twee decennia geen noemenswaardige verandering in aanbrengen. Kerncentrale Borssele moet zo snel mogelijk sluiten; Zeeland moet financieel worden geholpen bij de ontmanteling van Borssele.
Waren ze in de dagelijkse praktijk ook maar zo duidelijk. Zoals bijvoorbeeld in de debatten rond Delta en Borssele, waar ze vaak pleiten voor financiele steun aan de kerncentrale. Hier bijvoorbeeld.

medical_imagingMinister van EZ Kamp zegt dat de hoge flux reactor in Petten “op termijn’ gesloten kan worden door de vinding van ASML om op een andere manier medische isotopen te produceren. Maar, voegt hij er aan toe, dat geldt voor wat betreft de productie van Molybdeen. Aangezien de reactor “naast Mo-99 ook nog vele andere medische isotopen (en radio-isotopen voor industriële toepassingen) produceert” en een deel daarvan, volgens Kamp, alleen door kernreactoren kunnen worden geproduceerd, moet de HFR toch maar open blijven. De minister reageert op vragen uit de commissie Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van het bericht 'Kernfysicus: Reactor in Petten kan dicht' van 14 september 2016 in het AD. (meer…)

deltalogoAnonieme bronnen bevestigen tegenover de PZC dat minister Kamp in een gesprek met de top van Delta over financiële hulp geëist heeft dat Delta moet stoppen met haar juridische procedure tegen de splitsingswet. Hoewel die splitsing van Delta, in een netwerk en een energiebedrijf, een voldongen feit is dat volgend jaar afgerond moet zijn, blijft Delta er zich tegen verzetten. Ook de aandeelhouders van Delta hebben al eerder aangedrongen op stopzetten van die procedure. Tot nu toe zonder succes, maar als Delta ook op de eis van het kabinet niet ingaat, en daarmee mogelijke financiële steun frustreert, zullen de aandeelhouders niet blij zijn. (meer…)

kerncentrale BorsseleOnmiddellijke sluiting van kerncentrale Borssele is de meest dure oplossing. Dat kan 1 tot 1,3 miljard euro duurder uitvallen dan sluiting in 2033. Die hoge kosten komen vooral door hogere post-operationele kosten, boetes voor het ontbinden van lopende contracten en het afsluiten van nieuwe. Dat staat in de brief die de vier verantwoordelijke ministers naar de Kamer hebben gestuurd met daarin hun standpunt over de problemen bij Delta en mogelijke oplossingen. Het Rijk meent dat Delta twee winstgevende onderdelen kan verkopen, die dan ondergebracht worden in een nieuw nutsbedrijf. Met het geld van de verkoop verwacht men dat Delta haar liquiditeitsproblemen voor de kerncentrale op kan lossen. Het Rijk wil ‘meedenken’ en eventueel garant staan voor een bancaire lening voor dat nieuwe nutsbedrijf. (meer…)

Urenco_stable_isotopesGroenLinks in Provinciale Staten heeft grote zorgen over het milieutoezicht op Stable Isotopes, een bedrijfsonderdeel van uraniumverrijker Urenco. Voor de zomer vond een ongeluk  plaats bij dit bedrijf. Overijssels GroenLinks Statenlid Robert Jansen vroeg daar 15 juni jongstleden opheldering over. Na de zomer gaf het provinciebestuur antwoord op die vragen. Kort samengevat wijzen verschillende overheden naar elkaar wie verantwoordelijk is voor het toezicht op dit bedrijf. Tubantia komt vandaag met het nieuws  dat dit onderdeel van Urenco helemaal niet gecontroleerd wordt. Gemeente, provincie en toezichthouder ANVS ontkennen allemaal het bevoegd gezag te zijn. (meer…)

kernrampAfgelopen dagen werd bekend dat begonnen word met het preventief uitdelen van jodiumtablettenrond de kernreactor in Petten. Tot nu toe waren er geen maatregelen voorzien rondom Petten. Dat dat nu wel gebeurt is een gevolg van ‘Harmonisatie van de voorbereiding op, en maatregelen bij, kernongevallen in Nederland en onze buurlanden’ een beleidsstuk uit 2014. Daarin zijn voor het eerst ook maatregelen rond de reactor in Petten (zoals de distributie van jodium en een evacuatiezone) opgenomen.
De discussie rond de nut en noodzaak van maatregelen bij kernrampen, jodiumdistributie, evacuaties, etc. speelt al veel langer. Zaterdag 22 oktober in Andere Tijden op NPO2: ‘Voorbereid op een kernramp’. (meer…)

Infografik Atomausstieg DeutschVijf jaar na het Duitse besluit te stoppen met kernenergie en alle kerncentrales te sluiten, zijn de regeringspartijen het eens geworden over een wet die de gevolgen van de Atomausstieg moet regelen. De tijdelijke en definitieve opslag van het kernafval is volgens de wet voortaan de verantwoordelijkheid van de regering. Wel moeten de energieconcerns Vattenfall, Eon, RWE en EnBW, die de kerncentrales beheren, tot 2022 ruim 23 miljard euro betalen in een fonds waarmee de opslag moet worden georganiseerd. Als het duurder wordt (niet heel erg onwaarschijnlijk) zijn niet de vervuilers verantwoordelijk, maar de staat. 'Afscheid van het vervuiler-betaald-principe’ noemen milieuclubs deze deal (dit is in Nederland al lang praktijk). Voor de ontmanteling van de kerncentrales blijven de energieconcerns verantwoordelijk. De acht kerncentrales die nu nog in bedrijf zijn, moeten uiterlijk in 2022 allemaal gesloten zijn. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Bondsdag en de Bondsraad.


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Dossier historisch kernafval NRG Petten


Doe een donatie aan Stichting Laka

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld voor gereserveerd voor de eindberging ervan. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van kernafval moeten betalen. Milieuorganisaties zijn bang dat Dijsselbloem zal besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou weer een enorme subsidie voor kernenergie zijn, dit maal voor kernafval.

Onderteken daarom de petitie voor Minister Dijsselbloem:

“De vervuiler betaalt” geldt ook voor kernenergie. Dat betekent:

  • Géén subsidie voor kernafval;
  • Producenten van kernenergie moeten volledig financieel verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van kernafval.

Teken de petitie!


Publicaties van Laka:
Meer over Kernafval in zout: Plannen 40 jaar oud
Oekraïne Akkoord
‘Wait and see’- zienswijze Stichting Laka op het concept nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen
Meer over de Avonturen van Asterix en de kernsentrale
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie
Actuele ANBI-gegevens Laka

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:
Uw naam:  uw email adres: