Voor het eerst digitaal: tijdschriften uit de antikernenergie-beweging
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

 

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

tsjernobyl-oplandOp zondagmiddag 26 april 2015 organiseert de stichting Vredes- En Duurzaamheids-Activiteiten Netwerkstad (stichting VEDAN) vanaf 14.00 uur bij de hoofdpoort van Urenco aan de Bornsestraat in Almelo een demonstratieve herdenking van de kernramp in Tsjernobyl.
Zondag is het precies 29 jaar geleden dat de ramp in Tsjernobyl begon. ‘Begon’, want de ramp is nog lang niet over. Een groot gebied is nog steeds onbewoonbaar en zal dat nog lang blijven. Er wordt langzaamaan begonnen met de ontmanteling van de andere 3 reactoren van het nucleaire complex. De sarcofaag die onmiddellijk na de ramp gebouwd werd over de reactor, is lek en staat op instorten, maar de vervangende koepel is nog steeds niet af, o.a. door een chronisch tekort aan geld. Minstens twee keer per jaar verschijnt er een bericht dat bijv. de wilde zwijnen in Zuid-Duitsland nog te radioactief besmet zijn voor consumptie. En dan hebben we het nog niet gehad over de gevolgen voor mens en milieu. (meer…)

afval-wobLaka heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) documenten opgevraagd bij het ministerie van Financiën over het Waarborgfonds Eindberging. Het fonds dat er voor bedoelt is om de definitieve opslag van radioactief afval te financieren, groeit al minstens 12 jaar minder dan gepland en in sommige jaren is er zelfs helemaal geen groei, maar krimpt het fonds. Dit is voor een fonds dat de komende eeuw vooral moet groeien door beleggingen, heel zorgwekkend omdat het in het begin van die 100 jaar gebeurt. Omdat ook geconcludeerd wordt dat de beheerder onvoldoende financiële middelen heeft om de tekorten aan te vullen lijkt een financiële injectie van het Rijk onafwendbaar.
Het Waarborgfonds Eindberging is een fonds dat de toekomstige eindberging (omstreeks het jaar 2130) van al het Nederlandse radioactief afval moet financieren. Het wordt beheert door de centrale organisatie voor radioactief afval (Covra) en moet de komende 100 jaar door bijdrages van de afvalproducenten en vooral door beleggingsrendement groeien tot zo’n 2 miljard euro. Het is nu al vrijwel duidelijk dat dat op de geplande manier niet gaat lukken. (meer…)

Om een einde te maken aan de “voortdurende vragen” heeft EPZ vorige week eindelijk het zgn. scheurtjesrapport openbaar gemaakt. De druk die we de laatste maanden hebben opgebouwd heeft succes gehad: De Tweede Kamer en de provincie Noord-Brabant die om het rapport vroegen, een minister die er steeds meer problemen mee kreeg, een actualiteitenrubriek die er mee bezig was, ons handhavingsverzoek bij de Raad van State en bijna 500 mensen die de petitie hebben ondertekend hebben EZ en EPZ doen besluiten eieren voor hun geld te kiezen en het scheurtjesonderzoek te publiceren. (meer…)

hfr-dichtkleinWe kregen bericht van de Europese Commissie, Laka is niet-ontvankelijk verklaard in een zaak over niet-geoorloofde staatssteun aan de HFR in Petten die we aan gespannen hebben: we hebben geen commercieel belang. Waar het over gaat?
Vorig jaar zomer besloot de regering 82 miljoen ter beschikking te stellen aan NRG voor het opkalefateren van de meer dan 50 jaar oude Hoge Flux Reactor in Petten. Met als belangrijkste reden: de reactor in bedrijf houden om het marktaandeel van de productie van medische isotopen voor de nieuwe reactor (Pallas) veilig te stellen. Als namelijk de HFR stil wordt gelegd vóór Pallas in bedrijf is, is het marktaandeel ook weg; en Pallas dus overbodig. Kortom: een voortijdig einde van de HFR is ook het einde van Pallas. Allemaal afgezien van het feit dat wij beargumenteren dat er in 2025 sowieso niet genoeg marktaandeel meer over is voor Pallas. (meer…)

KernafvalDe berging van radioactief afval in de diepe ondergrond komt weer op de agenda, niet omdat de regering het zo graag wil, maar omdat de Europese Commissie (EC) het eist. Deze berging speelt nu al veertig jaar en de overheid heeft sindsdien niets bijgeleerd. Al in 1975 waren er rapporten van de Interdepartementale Commissie voor Kernenergie (ICK) en van de Gezondheidsraad waarin staat dat er “beproefde technieken” zijn voor berging van radioactief afval in de zoutkoepels in Noord-Nederland waarmee “een lange-termijn opsluiting van radioactief afval buiten de biosfeer gewaarborgd wordt". Rond het jaar 2000 zou de eindberging kunnen beginnen. (meer…)

De Nederlandse veiligheidsdienst AIVD wil dat de kerncentrale Borssele extra veiligheidsmaatregelen neemt tegen drones. Hoewel er tot nu toe geen drones zijn gesignaleerd boven de kerncentrale is dat in het buitenland wel veelvuldig het geval. Vooral in Frankrijk maar ook net over de grens boven Doel zijn drones meermalen gezien. Volgens de krant PZC van 7 april hebben de veiligheidsdiensten EPZ gevraagd extra maatregelen te nemen. Zo worden in België warmtebeeld- en infrarood camera’s geïnstalleerd die drones eerder moeten opmerken. Dat zou in Nederland ook moeten gebeuren, aldus de veiligheidsdienst. Ook moet het personeel alarm slaan als ze een drone zien.

pallasbuttonEindelijk weer eens een brief van minister Kamp over Pallas en maakt meteen duidelijk waar het over gaat: “De onderzoeksreactor Pallas is de beoogde opvolger van de Hoge Flux Reactor in Petten en heeft tot doel om na sluiting van de Hoge Flux Reactor de productie van medische radioisotopen en het nucleair onderzoek over te nemen”. De brief, met als titel: Tijdlijn Besluitvorming Pallas, zou “meer inzicht in de realiseerbaarheid van Pallas” moeten geven en, de titel zegt het al, een tijdlijn bevatten. Maar de uiterst korte brief (nog geen 1,5 kantje) gaat helemaal niet over het eerste punt en maar heel summier over de tijdlijn.
In september 2015 zal de stichting starten met de aanbesteding van het ontwerp van de Pallas-reactor. Voor zowel de provincie Noord-Holland als voor het Rijk is dit het eerste «go/no go»-moment.” (meer…)

UrencoMinister van Financiën Dijsselbloem heeft laten weten dat hij verwacht meer te kunnen zeggen over de onderhandelingen over de verkoop van het Nederlandse deel van Urenco voor het zomerreces. Hij laat ook weten dat het moeizame onderhandelingen zijn om te komen tot garanties (beschreven in z’n brief van 23 mei 2013) zonder dat er een meerderheid in aandelen is. Het zijn Dijsselbloem’s antwoorden op vragen naar aanleiding van het rapport over de Staatsdeelnemingen 2013. Het zijn 175 blz en een heel klein gedeelte gaat maar over Urenco (of eigenlijk de Nederlandse tak Ultra Centrifuge Nederland BV -UCN). Maar voor ons zijn natuurlijk ook de vragen en antwoorden interessant over de Covra en het Waarborgfonds Eindberging Radioactief afval. (meer…)

KCB-scheurtjes-vergrootglasVorige week werden Kamervragen beantwoord door Kamp over het scheurtjesonderzoek van het reactorvat van de kerncentrale Borssele. We lieten al merken dat we niet erg tevreden waren over de antwoorden. De indieners Jan Vos en Albert de Vries van de PvdA zijn dat ook niet en stellen nieuwe vragen. Hoewel de precieze formulering van de vragen nog niet bekend is, gaat het om het antwoord op vraag 4: is het onderzoek van het reactorvat in Borssele met dezelfde gevoelig afgestelde apparatuur gedaan als het laatste onderzoek in België waarbij opeens 60% meer (en grotere) scheurtjes werden ontdekt. En ook vinden ze dat de minister niet uitsluit dat er in Borssele toch haarscheurtjes kunnen zitten.
Ook de PvdA lijkt het vreemd te vinden dat de KFD als toezichthouder niet beschikt over het resultaat van dit belangrijke onderzoek. Precies de reden waarom Laka naar de Raad van State is gestapt en daarnaast de petitie is gestart om het scheurtjesrapport openbaar te maken.
Update: Vragen gepubliceerd

Water-web4"Er is genoeg water beschikbaar om aan de groeiende noden van de wereld te voldoen, maar niet zonder de manier waarop water wordt gebruikt, beheerd en gedeeld dramatisch te veranderen", Dit is de hoofdboodschap van de editie 2015 van het jaarlijkse wereldwaterrapport (WWDR) gepubliceerd door de VN. Een groot gedeelte van zoetwater wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit. Zoals ook weer uit dit rapport blijkt is de productie van stroom door kolen, gas en uranium (kernenergie) zeer waterintensief. Ook al wordt dat in dit rapport niet verder uitgesplitst, uit vorige onderzoeken blijkt vooral kernenergie en kolen zeer veel water te gebruiken. (meer…)


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Petitie Borssele Scheurtjesonderzoek

Maak scheurtjesonderzoek reactorvat Borssele openbaar!

In 2013 is de kerncentrale Borssele onderzocht op scheurtjes. Aanleiding daarvoor waren zorgen na de ontdekking van scheurtjes in kerncentrales in België. Minister van Economische Zaken Kamp heeft in wollige bewoordingen gezegd dat we ons vooral geen zorgen hoeven te maken. Maar tot op de dag van vandaag is het onduidelijk of en hoeveel scheurtjes er in de reactor van kerncentrale Borssele zitten.

Ik eis daarom dat het Ministerie van Economische zaken en/of EPZ de resultaten van het onderzoek naar scheurtjes in de kerncentrale Borssele (rapport NRG-UT-P23278-13-27) openbaar maakt.

Teken hier!

al 497 handtekeningen! Teken ook!


ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2013
Klik hier voor meer informatie

LAKA-PUBLICATIES:
Download: Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-advies sloop besmette gebouwen Nikhef Amsterdam-Oost
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief:
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: