Zoeken in Laka's archief: boeken, artikelen, tijdschriften, posters en video's Dè site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland:
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

Klik hier voor al het kernenergienieuws
De provincie Noord-Holland heeft geen expertise om vragen over de noodzaak van de nieuwe Pallas-reactor te beantwoorden. Daarom heeft ze de belanghebbende partijen gevraagd die vragen te beantwoorden. Verder mogen veel vragen niet beantwoord worden omdat de business case geheim is. Deze merkwaardige gang van zaken blijkt uit de beantwoording van vragen naar aanleiding van een kritisch Laka-rapport. Tenslotte stelt de provincie dat "de toekomst zal leren” of aannames in het Laka-rapport juist zijn. Het maakt duidelijk dat er bij provincie en bij het Rijk geen onafhankelijke kennis is over de eventuele noodzaak van de Pallas-reactor. (meer…)

In Duitsland is er verontwaardiging gerezen over het feit dat de brandstofelementen voor de kerncentrale Tihange-2 door Duitsland geleverd zijn. De Duitse minister van Milieu Barbara Hendricks vroeg vorig jaar nog aan België de kernreactor uit veiligheidsoverwegingen stil te leggen. Maar twee maanden later gaf het onder haar verantwoordelijkheid vallende BfE toestemming voor de leverantie van brandstof aan Tihange-2. De Areva brandstofelementenfabriek in Lingen levert ook aan Doel-1 en 2. En ook aan Borssele. (meer…)

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerpbesluit -en de nota van toelichting- basisveiligheidsnormen stralingsbescherming gepubliceerd. Dat Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming strekt tot omzetting en uitvoering van Richtlijn 2013/59/Euratom. Die richtlijn verplicht de lidstaten tot voortzetting en verdere ontwikkeling van het bestaande systeem van stralingsbescherming voor alle handelingen met een risico op blootstelling aan ioniserende straling. Iedereen kan binnen vier weken schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen over het ontwerpbesluit. (meer…)

De Provincie Groningen maakt nog weer eens duidelijk dat ze niet zal meewerken aan ondergrondse opslag van kernafval en dat ze zich met alle beschikbare wettelijke middelen zullen verzetten tegen de plannen. In het Provinciaal Blad van 24 maart staat het Milieuplan van de provincie Groningen 2017-2020 dat al werd vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 13 december 2016. Dit is de alinea over ‘Radioactief afval’: “Wij verlenen geen medewerking aan de opslag of berging van radioactief afval in de diepe ondergrond. De onbekendheid met de gevolgen hiervan en de potentiële risico’s van onder meer straling, verdragen zich niet met een duurzame ontwikkeling en met het belang van de bescherming van het (ondergrondse) milieu. Wij voeren (bestuurlijk) overleg om te voorkomen dat de ondergrond in beeld komt voor deze activiteiten. Tegen het verlenen van vergunningen voor opslag of berging van radioactief afval zullen wij ons met alle beschikbare wettelijke middelen verzetten.

Volgens NRG in Petten is er wereldwijd nog onvoldoende kennis en data aanwezig om de levensduur van kerncentrales te verlengen tot meer dan veertig jaar. Een nieuw onderzoek van NRG moet daar verandering in brengen. Enkele jaren geleden werd de levensduur van de kerncentrale in Borssele –mede op informatie van NRG- verlengd van 40 naar 60 jaar. Maar op basis waarvan als er internationaal onvoldoende kennis aanwezig is? (meer…)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming krijgt ‘buitengewone opsporingsambtenaren’. Dat is besloten door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff. De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten binnen “domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur”. Elk jaar vóór 1 april moet de algemeen directeur van de ANVS verslag uitbrengen over “het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam” bij de dienst en de “door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten”.
Een buitengewoon opsporingsambtenaar, veelal afgekort 'BOA', is een functionaris die is bevoegd tot de opsporing van bepaalde, meestal een beperkt aantal of een specifieke groep, strafbare feiten. Voorbeelden van BOA's zijn boswachters, leerplichtambtenaren, parkeercontroleurs, conducteurs, en douanebeambten.

De Nederlandse staat is verplicht EPZ een compensatie uit te keren als de kerncentrale Borssele vóór 2033 moet sluiten. Dit is een gevolg van de afspraken in het in juni 2006 afgesloten Convenant tussen staat en de eigenaren Delta en Essent (samen EPZ). Deze compensatie-regeling wordt nog weer eens bevestigd in de antwoorden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op vragen van het Aarhus-comite. Maar de vraag is wel wat een redelijke compensatie zou zijn voor het sluiten van een verliesgevende kerncentrale. (meer…)

Van vrijdag 24 maart tot en met zaterdag 1 april vindt in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui het jaarlijkse Movies that Matter Festival plaats. Het festival komt voort uit het Amnesty International Film Festival. Ook dit jaar zijn er een aantal films te zien over (de gevolgen van) kernenergie: City 40 over een geheime stad in Rusland en Half-life in Fukushima over een achterblijver in de geëvacueerde zone rond Fukushima. (meer…)

Urenco heeft in 2016 een half miljard euro verlies geleden. Het is niet verrassend dat het slecht gaat met Urenco: het bedrijf is zelfs al op zoek naar een nieuwe bedrijfsstrategie gebaseerd op een kleinere vraag naar verrijkt uranium en een lagere prijs voor het verrijken. Volgens een mededeling van de Urenco directie moet het ergste nog komen als de huidige langetermijn-verrijkingscontracten aflopen. (meer…)

Een internationaal congres over ‘communicating nuclear’, ‘stakeholder involvement’ en ‘stakeholder engagement’ dat later deze maand gehouden wordt bij de Covra in Zeeland, wil dat communiceren graag doen zonder stakeholder involvement. Laka had zich opgegeven voor het congres met de prachtige titel Public Information Materials Exchange (PIME) maar is niet welkom. Met een kort briefje werd onze opgave gecanceld: “Unfortunately I have to inform you that PIME is a working meeting restricted to professionals in nuclear research and industry.” Dat Laka ook onderzoek doet naar kernenergie is blijkbaar geen argument. Tot zover de transparantie (al kan men daar toch al nauwelijks van spreken bij een entree van 800 euro).


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Klik hier voor meer informatie


Doe een donatie aan Stichting Laka
ANBI-gegevens

LAKA-PUBLICATIES:
Lees meer over de productie van medische isotopen
Meer over Kernafval in zout: Plannen 40 jaar oud
Oekraïne Akkoord
Meer over de Avonturen van Asterix en de kernsentrale
Download: Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:
Uw naam:  uw email adres: