Zoeken in Laka's archief: boeken, artikelen, tijdschriften, posters en video's Dè site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

Powered by FreeFind/Laka

Nieuws over kernenergie in Nederland

Klik hier voor al het kernenergienieuws
afvalopslagGisteren gepubliceerd door de minister van Infrastructuur en Milieu: het ‘ontwerp nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen’. Nederland is net als alle andere landen van de Europese Unie, verplicht het beleid ten aanzien van beheer en berging van radioactief afval (en concrete stappen daar naar toe) te omschrijven. Vorig najaar was er de gelegenheid commentaar te leveren op een concept nationaal programma en nu is er een document gepubliceerd met daarin verwerkt de zienswijzen. Nou ja, in theorie tenminste; want dat valt nogal tegen. Hoewel geconcludeerd wordt dat het “op dit moment echter niet zinvol [lijkt] om publieksparticipatie rondom eindberging te starten” is een belangrijke verandering het concretiseren van een Klankbordgroep. Vastgehouden wordt aan het beleid om een eindberging pas ver in de 22ste eeuw te realiseren. (meer…)

Pallas: Natura2000 gebieden: Zwanenwater & PettemerduinenVanaf 12 februari tot en met 24 maart 2016 ligt de mededelingsnotitie milieueffectrapportage voor de nieuwe nucleaire reactor, Pallas, ter inzage. In deze periode kan iedereen commentaar geven (’zienswijzen indienen’). Deze zogenaamde Plan-MER procedure, ingediend bij de gemeente Schagen, gaat over de locatie op het NRG-terrein in Petten; het bestemmingsplan voorziet niet in een nucleaire reactor en moet daarom aangepast worden. Daarnaast wordt er nog, waarschijnlijk later dit jaar, een tweede MER-procedure gestart. Dat Besluit-MER heeft te maken met de vergunningprocedure voor de Kernenergiewet, die ingediend wordt bij de ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. (meer…)

UrencotransportGisteren, 2 februari, diende in Den Haag bij de Raad van State het beroep van Stichting Laka tegen een drietal transportvergunningen voor vervoer van uranium van en naar Urenco in Almelo. Laka is van mening dat er vanwege speculatie meer dan strikt voor verrijking noodzakelijk met uranium wordt gesleept.
Het begin van de zitting was meteen al vuurwerk: Na een jaar glashard ontkennen dat er via Urenco Nederland natuurlijk uranium naar het buitenland wordt doorgevoerd, gaf de minister van I&M dat bij de opening van de zitting opeens onomwonden toe. Maar, was nu haar nieuwe ‘line-of-defense’, het gaat bij het vergunnen van transport van A naar B niet om wat er precies bij B met het uranium gebeurt. Nee, zegt Laka, en dat is de crux: De rechtvaardiging voor die uraniumtransporten is verrijking. Als het uranium vervolgens niet bij Urenco wordt verrijkt, maar wordt doorgevoerd naar "elders", had het eerste transport (vanwege het ALARA-beginsel) naar Urenco niet mogen worden toegestaan. (meer…)

Nieturencologo verrassend, maar het hoge woord is er uit: de privatisering van Urenco is mislukt. Minister van Financien Dijsselbloem laat weten dat een verkoop nu niet aan de orde is. “Pas als de publieke belangen goed zijn geborgd, kan worden overwogen om al dan niet over te gaan tot verkoop van het Nederlandse belang. Dat vergt evenwel een aparte afweging die momenteel nog niet aan de orde is.” De minister van Economische zaken zal ons binnenkort ”informeren over de stand van zaken wat betreft het overleg dat met Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Duitse energiebedrijven RWE en E.on als aandeelhouders in URENCO Ltd wordt gevoerd om tot een nieuwe instrumentarium te komen voor het borgen van de publieke belangen.” Dit blijkt uit antwoorden van de minister van Financien. (meer…)

Minister moet pleiten voor sluiting oude reactoren
doel-rapportDe Belgische kernreactoren Doel-1 en Doel-2 behoren niet tot de 25% veiligste kerncentrales van Europa, de VS en Canada. Dit blijkt uit een onderzoek van Stichting Laka wat vandaag is gepubliceerd. Indien deze reactoren in Nederland hadden gelegen, waren ze dan ook gesloten. De 25%-voorwaarde is gesteld bij het langer openblijven van kerncentrale Borssele in 2006. Minister Schultz van Haegen, die woensdag de Belgische kerncentrales gaat inspecteren, moet daarom eisen dat de verouderde reactoren worden gesloten.
Om vast te kunnen stellen of een reactor behoort tot de 25% veiligste kerncentrales van Europa, de VS en Canada, heeft de Borssele Benchmark Commissie in 2013 een methode gepubliceerd waarmee reactoren op volgorde van veiligheid kunnen worden gerangschikt. Stichting Laka heeft de veiligheid van het ontwerp van de kernreactoren Doel-1 en Doel-2 met behulp van deze methode getoetst en geconstateerd dat de twee Belgische reactoren niet bij de veiligste 25% zitten. (meer…)

tihange-CracksEen onderzoeksrapport van Ilse Tweer (onafhankelijk deskundige op materiaal gebied), gepubliceerd door de Europese Groenen, komt tot de conclusie dat de reactoren van Doel-3 en Tihange-2 (de ‘scheurtjesreactoren’) nooit opgestart hadden mogen worden. De studie komt op veertig punten tot andere conclusies dan de Belgische nucleaire controle autoriteit FANC. Haar conclusie: “Keeping in mind that growth of the flaws in the RPV (reactordrukvat, Laka) shells during operation cannot be excluded the authorized restart of the two nuclear power plants is not understandable.” (meer…)

UrencotransportMinister Schultz van Haegen heeft 12 januari de tweede reeks vragen beantwoord die D66 gesteld hadden naar aanleiding van de vergunning voor het transport en verrijking van natuurlijk uranium door Urenco in Rusland. De minister betreurt de gemaakte fout. Een aantal op merkelijke punten in de negen kantjes die ze er voor nodig heeft. Zo blijken er in het afgelopen jaar toch twee vergunningen te zijn afgegeven waarbij het mogelijk is om verarmd uranium naar Rusland te vervoeren. Urenco is dat niet van plan, zegt de minister, maar die vergunningen hadden eigenlijk ook niet afgegeven moeten worden en zullen dan ook worden aangepast. (meer…)

doel-rampenplanIn Nederland groeit de onrust over de Belgische reactoren en Nederlandse politici willen mee kunnen beslissen over die reactoren. Vanuit België wordt ondertussen fijntjes verwezen naar de nog veel oudere kerncentrale Borssele waar Nederlandse politici zich nauwelijks druk om maken. Ook in Borssele zijn in 2015 verschillende incidenten geweest.
De parlementariërs die een maand geleden nog redelijk eenvoudig akkoord gingen met het voorstel van minister Schultz van Haegen om een keer met haar Belgische ambtsgenoot te bellen, lijken er nu, na het nieuwe incident afgelopen zaterdag in de net opgestarte Doel-1 reactor, genoeg van te hebben. Tenminste de politici van de oppositie, ze willen meer te vertellen hebben over de Belgische reactoren in Doel vlak bij de Nederlandse grens. En in Zuid-Limburg vindt het CDA dat VVD-minister Schultz nu een standpunt in moet nemen over de reactoren in Tihange: "Haar Duitse collega heeft al opgeroepen om de lekkende centrale met betonrot te sluiten. Schultz moet dat voorbeeld nu eindelijk volgen". (meer…)

pluggenloodsDe minister van IenM heeft een aantal plannen goedgekeurd van NRG over de afvoer van radioactief afval van het terrein in Petten naar de centrale opslag bij de Covra in Zeeland. “Tot en met 19 januari 2016 kunnen direct belanghebbenden bij de ANVS een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het besluit.” De plannen die nu zijn goedgekeurd door de minister betreffen de herziene en geactualiseerde plannen van aanpak Radioactive Waste Management Program (RWMP) en Radioactief Afval Project (RAP). De kosten van het afvoeren van het zgn. 'historisch afval' worden ondertussen geschat op ruim 170 miljoen euro. (meer…)

pallasbuttonGisteren (maandag 14 december) was er een vergadering van de commissie EEB (Energie, Economie en Bestuur) van de Provinciale Staten Noord-Holland over een provinciale lening voor de bouw van de kernreactor Pallas in Petten. De coalitiepartijen CDA, D66, PvdA en VVD kwamen daarbij terug op de afspraak in het coalitieakkoord dat de tweede tranche van deze lening alleen wordt verstrekt op basis van een “geactualiseerde en sluitende business case”.
Het besluit is gebaseerd op de brief van Gedeputeerde Staten van 8 december jongstleden. Pallas zou nieuwe informatie hebben aangeleverd die verantwoordelijk Gedeputeerde Bond ervan overtuigd zou hebben om terug te komen op een eerder genomen –en via het VPRO programma Argos uitgelekt- geheim besluit om de lening aan Pallas te weigeren. Om welke nieuwe informatie van Pallas het precies gaat werd ook bij de Commissievergadering gisteren niet duidelijk. (meer…)


> Lees ouder kernenergienieuws hier.

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

Petitie: Géén subsidie voor kernafval!

De Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld gereserveerd voor de eindberging van kernafval. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van kernafval moeten betalen. Milieuorganisaties zijn bang dat minister Dijsselbloem gaat besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou wederom een enorme subsidie betekenen voor kernenergie in het algemeen en voor kernafval in het bijzonder.

Daarom onderteken ik de petitie aan Minister Dijsselbloem:

“De vervuiler betaalt” geldt ook voor kernenergie. Dat betekent:

  • Géén subsidie voor kernafval;
  • Producenten van kernenergie moeten volledig financieel verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van kernafval.

Teken de petitie!Meer infomatie

Klik hier voor meer informatie


ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2014

LAKA-PUBLICATIES:
Download: Ontwerpveiligheid van de reactoren Doel-1 en Doel-2
Meer over de Avonturen van Asterix en de kernsentrale
Download: Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap
Download het nieuwe Laka-rapport over medische isotopenproductie
Download het nieuwe Laka-rapport over radioactief afval
Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor
Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:
Uw naam:  uw email adres: