Publication Laka-library:
Elektriciteitsbesparing als alternatief voor bouw van nieuwe kerncentrales

AuthorEcofys, Harmelink, Blok, Greenpeace
1-01-7-10-76.pdf
DateJuly 2004
Classification 1.01.7.10/76 (ELECTRICITY - PRICE / CAPACITY / CONSUMPTION)
Front

From the publication:

                    Ecofys bv
                    P.O. Box 8408
                    NL-3503 RK Utrecht
                    Kanaalweg 16-G
                    NL-3526 KL Utrecht
                    The Netherlands
                    www.ecofys.nl

                 tel  +31 (0)30 280 83 00
                 fax  +31 (0)30 280 83 01
                 e-mail info@ecofys.nl

ELE K TR ICI TE ITS-
B ES PAR ING ALS
A LTER NATI EF V OO R
D E B OUW VAN
N I EU WE C EN TR A LES
Mirjam Harmelink
Kornelis Blok
ECS04019
Juli, 2004
in opdracht van
Greenpeace Nederland, Amsterdam
Is elektriciteitsbesparing een alternatief voor de bouw van nieuwe centrales? Uit onderzoek
uitgevoerd door Ecofys in opdracht van Greenpeace blijkt dat op een termijn van 6 jaar voldoende
mogelijkheden voor elektriciteitsbesparing voor handen zijn om de bouw van één nieuwe
kolencentrale met een vermogen van 1000 megawatt (MW) overbodig te maken. Door vermindering
van stand-by verliezen, meer spaarlampen, zuinige huishoudelijke en kantoorapparatuur,
vermindering van het elektriciteitsgebruik buiten kantooruren en efficiëntere motorsystemen kan deze
besparing gerealiseerd worden. Het onderzoek presenteert verder een concreet korte termijn
actieplan gericht op de implementatie van deze maatregelen o.a. bestaande uit: het ontwikkelen van
een energiezuinig aankoopbeleid door de overheid, het opzetten van een labelling- of informatie-
systeem voor standby verbruik door leveranciers, spaarlampenacties door winkeliers en
energiebedrijven, het opzetten van een motor drive programma door de overheid en de vorming van
een energiebesparingsfonds.Aanleiding
Een combinatie van elektriciteitsbedrijven en de metaalindustrie onderzoekt de mogelijkheden om in
Nederland (Maasvlakte) een nieuwe kolengestoo