Vijftig jaar Urenco: 1970-2020

Urenco 1970-2020: Van Verdrag van Almelo naar Atom Ausstieg

[Update 31-3-2020] brochure nu ook digitaal beschikbaar. De brochure blijft natuurlijk ook nog steeds op papier te bestellen (zie hieronder).

Zaterdag, 29 februari, heeft Laka in Almelo ‘Urenco 1970-2020: Van Verdrag van Almelo naar Atom Ausstieg', gepresenteerd. Dit is een nieuwe brochure van Laka over de geschiedenis en toekomst van Urenco. Laka presenteerde de brochure op de goed bezochte en inhoudelijk uitstekende bijeenkomst [hier een verslag] naar aanleiding van het vijftigjarige ‘jubileum’ van het Verdrag van Almelo; het verdrag dat de oprichting van het Almelose uraniumverrijkingsbedrijf regelde. De veertig bladzijde tellende brochure beschrijft de ontstaansgeschiedenis van ultracentrifugeverrijking, van de samenwerking tussen vml. West-Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland en van het begin van Urenco.

Anno 2020 is Urenco een grote speler op de wereldmarkt voor uranium. Maar de afgelopen vijftig jaar zijn voor Urenco niet bepaald vlekkeloos verlopen. En nog steeds staat het tri-nationale conglomeraat onder druk: de verwachtte groei van kernenergie blijft almaar uit, er is flinke overcapaciteit op de verrijkingsmarkt én de orderportefeuille krimpt. Daarnaast eisen de Duitse Atom Ausstieg en het wegkwijnen van kernenergie in Europa, Urenco’s traditionele thuismarkt, hun tol. De nieuwe brochure beschrijft de ontwikkeling van uraniumverrijking en de troebele geschiedenis van het bedrijf. Verder worden de huidige issues en de onzekere toekomst van Urenco geanalyseerd.

‘Urenco 1970-2020' is te bestellen door (minimaal) 5 euro over te maken op de rekening van Laka, IBAN NL54 TRIO 0390 9021 79, onder vermelding van 'Brochure Urenco 50 jaar'. Zorg er voor dat u een postadres vermeldt, om de publicatie naar u toe te kunnen sturen.


Conferentie zaterdag 29 februari

Op zaterdag 29 februari 2020 zal Urenco en het dan 50 Jaar oude Verdrag van Almelo het onderwerp van een conferentie zijn. Urenco is een Duits, Brits, Nederlands bedrijf dat uranium geschikt maakt voor gebruik in kerncentrales. Door binnen- en buitenlandse sprekers zullen actuele thema’s als de export van uranium naar Rusland, de relatie met kernwapens en de gevolgen voor Urenco van de Duitse Atom Ausstieg uitgebreid behandeld worden. De conferentie vindt plaats in het Theaterhotel in Almelo, Schouwburgplein 1, en begint om 13:30 uur.

Op 4 maart 2020 is het precies 50 jaar geleden dat in het gemeentehuis van Almelo het Verdrag van Almelo werd ondertekend. Het Verdrag van Almelo is een overeenkomst tussen Nederland, Verenigd Koninkrijk en West-Duitsland over het opzetten van een onderneming met als doel het verrijken van uranium door middel van ultracentrifuges. Daartoe besluiten de drie landen een bedrijf op te zetten voor de fabricage van centrifuges en verrijkingsfabrieken: Urenco.Urenco stond in Nederland en het Verenigd Koninkrijk de eerste 15 jaar van haar bestaan in de kritische belangstelling; in Duitsland staat het bedrijf juist de laatste 10 jaar onder druk, onder meer door de Atom Ausstieg maar ook door het hervatten van de export van verarmd uranium naar Rusland. Beide onderwerpen zullen uitgebreid aan bod komen op zaterdag 29 februari. Daarnaast zal natuurlijk aandacht besteedt worden aan de gevolgen voor Urenco van het uitblijven van de verwachte wereldwijde groei van kernenergie; Urenco en de verspreiding van nucleaire technologie; de relatie met het Amerikaanse kernwapenprogramma; nieuwe kernwapens in Nederland; en de rol die kernenergie en Urenco (niet) kan spelen in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

De volgende sprekers zijn inmiddels bevestigd:

  • Vladimir Slyviak van de Russische milieuorganisatie Ecodefense: Dumping van radioactief afval in Siberië: milieugevolgen (Engels)
  • Hubertus Zdebel (Bondsdag Die Linke): Urenco en de Duitse Atom Ausstieg
  • Kirsten Sleven (WISE Nederland): Kernenergie belemmert de energietransitie
  • Susan van der Hijden (Dutch Ploughshares support): Modernisering kernwapens in Nederland
  • Dirk Bannink (Stichting Laka): Urenco; heden en toekomst: relatie met kernwapenprogramma VS

Zaterdag 29 februari, Theaterhotel in Almelo, Schouwburgplein 1, van 13:30 - 17:00 uur.
Toegang gratis. Graag opgeven via info@laka.org

De conferentie wordt georganiseerd door stichting Vedan, Enschede voor Vrede en Stichting Laka, en ondersteund door groepen rond de Urenco vestigingen in Capenhurst en Gronau en de Duitse Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU). De spreektaal is Nederlands, behalve de presentatie van Vladimir Slyviak, die in het Engels zal zijn.


50 Jaar UCN; Zingen tegen kernenergie: 3 november 2019


Op 3 november bestaat UCN, de Ultracentrifuge Nederland, een in Groningen gevestigd bedrijf, precies 50 jaar. UCN vormt samen met Engelse en Duitse bedrijven Urenco. Urenco bewerkt uranium zodat het gebruikt kan worden worden in kerncentrales en is onderwerp van talloze strijdliederen uit de (Groningse) antikernenergiebeweging.

Groningen kende begin jaren ‘80 een sterke beweging van onderop tegen kernenergie, kernwapens en militarisme. Dat protest was ook verankert in een rijke culturele beweging: er was cabaret en toneel en er waren legio koren en muziekgroepen die allemaal een repertoire hadden waar protest en verzet een belangrijk deel van uit maakten.

Oude verhalen en nieuw elan
Groningen nu kent weer een grote protest beweging tegen gaswinning en voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Ook nu zijn in die protestbewegingen culturele uitingen veelvuldig en divers.
Op 3 november gaan die bewegingen elkaar ontmoeten, met als centraal thema: strijdcultuur. In Edanz wordt vertelt over het belang van strijdcultuur toen en nu, over de geschiedenis van strijdcultuur in Groningen en wordt er natuurlijk veel samen gezongen.

3 november, 19.30 uur, Edanz, Groningen
Zing mee tegen kerncentrales en gaswinning
en voor een rechtvaardig klimaatbeleid
Een avond vol strijdliederen, activisme en informatie