Auteursarchief: Stichting Laka


Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka

Kernenergie nog steeds veel minder populair dan zon en wind

Uit het onderzoek ‘Klimaatverandering en energietransitie’ van het CBS blijkt dat kernenergie nog steeds het minst populair is van de CO₂-arme energiebronnen. Terwijl de steun voor wind 69% is en voor zon zelfs 78%, blijkt die voor nieuwe kerncentrales steken op 36%. Dat is wel iets meer dan uit voorgaande peilingen blijkt. Vooral mannen, ouderen en hoogopgeleiden voorstander zijn van kernenergie, dat bleek ook al eerder. Lees verder

ANVS geeft na bezwaar Laka meer informatie over veroudering kerncentrale Borssele vrij

Vanwege de eerste levensduurverlenging van kerncentrale Borssele moest  exploitant EPZ de veroudering van de kernreactor in kaart brengen. Daarvoor werd in 2013 een nieuw onderzoek naar de verbrossing van het reactorvat verplicht en moest vermoeiing van veiligheidsrelevante onderdelen worden gemonitord. Laka heeft in januari bij de ANVS een Woo-verzoek ingediend naar deze onderzoeken, waarvan in juli heel veel informatie was zwartgelakt. Deze week heeft de ANVS alsnog, na een bezwaar van Laka, meer informatie vrijgegeven. Daaruit blijkt nu onder meer dat de reactor-PUMA ('Pumpenausfall') in augustus 2018 onvoorziene belastingen van veiligheidsrelevante structuren en componenten veroorzaakte. Uit het in 2018 afgeronde onderzoek naar de verbrossing van het reactorvat bleek verder dat verbrossing van het austenitisch staal van het kernreactorvat door intense neutronenenstraling gestaag doorgaat, maar, als er verder niks geks gebeurt, het reactorvat tot 2034 wel aan de norm voor verbrossing zal voldoen. Lees verder

De crisis is nu! Zondag klimaatdemonstratie

Samen met WISE en Stroom naar de Toekomst maakte Laka de Klimaatkrant. Zondag wordt de krant verspreid op de Klimaatdemonstratie en de komende week op allerlei plaatsen in het land. Wilt u zondag helpen, of wilt u een stapel kranten ontvangen om zelf te verspreiden, geef u dan zo snel mogelijk op via de website van WISE.
Wilt u de Klimaatkrant alvast online lezen: hier is de pdf.
Onder het motto ‘Kernenergie is geen klimaatbeleid’ is er zondag, in samenwerking met o.a. Zeeuwse groepen, ook een antikernenergieblok: verzamelen 12:30 voor park Plaza Victoria (tegenover Centraal Station/begin Damrak). In de Klimaatkrant ook een artikel over de vraag of kernenergie past binnen het begrip klimaatrechtvaardigheid. Begrijpelijkerwijs is de originele versie sterk ingekort voor de klimaatkrant, maar hier is de lange versie te lezen.

Kernenergie en klimaatrechtvaardigheid

Er is veel discussie over kernenergie, soms ook binnen delen van de de klimaatbeweging; moeten we er toch maar aan geloven, kunnen we wel opties uitsluiten en elke energieproductie heeft tenslotte nadelen. Over de vraag of kernenergie past binnen klimaatrechtvaardigheid wordt eigenlijk niet gepraat. Tot nu. In dit gesprek met Dirk Bannink, medewerker van Laka, het documentatie- en onderzoekscentrum over kernenergie, gaat het over juist die vraag: Kernenergie? En hoe zit het dan met klimaatrechtvaardigheid?
Lees verder

Kerncentrale Borssele bevestigt opdracht om uranium in Rusland te verrijken

EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, heeft het ministerie van IenW laten weten eind oktober opnieuw opdracht te hebben gegeven om uranium voor haar kerncentrale in Rusland te laten verrijken. Deze mededeling is opmerkelijk omdat EPZ, als reactie op berichten van Laka hierover, in januari nog stelde juist geen zaken met Rusland meer te doen, en dat ze "gezien de ontwikkelingen in Rusland een andere afweging maakt dan in 2021 [toen de eerste lading uranium daar werd verrijkt, Laka]". Staatssecretaris Heijnen (CDA) van IenW onderschrijft de conclusie van EPZ om Borssele's Rusland-route voort te zetten. Lees verder

Stas: “Geheim of NS de Russische oorlog in Oekraïne financiert”

In antwoord op vragen van de fractie van PvdA-GroenLinks weigert staatssecretaris Heijnen te bevestigen dat het klopt dat NS met haar nieuwe stroomcontract bij PZEM de Russische oorlog in Oekraïne financiert, zoals Laka concludeerde. In dezelfde brief bevestigt de staatssecretaris wel dat kerncentrale Borssele in ieder geval tot 2025 uraniumsplijtstof in Rusland laat verrijken. Alleen is de handelstak van PZEM in januari overgenomen door het relatief onbekende EP Netherlands. En ook al heeft het overgenomen PZEM in februari kerncentrale Borssele nog in haar portfolio staan, de staatssecretaris weigert te zeggen of de stroom van kerncentrale Borssele wordt geleverd aan PZEM, en daarmee de NS, want "bedrijfsvertrouwelijk". Lees verder

Kernenergie in de verkiezingsprogramma’s van 2023

Speelde kernenergie bij de verkiezingen van 2017 eigenlijk geen rol, dat is getuige het overzicht van 2023 nu wel anders. Ondanks het ontbreken van echte doorbraken, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of afvalopslag, is er sinds de eerste keer dat atoomenergie genoemd werd in een verkiezingsprogramma, nog nooit zoveel aandacht besteed aan kernenergie. Sneuvelde in 2017 nog een positieve passage over kernenergie op het VVD-congres omdat niemand er in wilde investeren, nu zijn er geen grenzen aan positieve verhalen en het techno-optimisme. Terwijl er nog steeds niet wordt geïnvesteerd. Lees verder

Kabinet: verder versnellen kernenergie leidt tot vertraging

Derk Jan Eppink, overstapper van het rechtse Ja'21 naar het iets minder rechtse BBB, kreeg van het kabinet de deksel op de neus. Eppink 'constateerde' op 12 oktober, dat de voortgang van de kabinetsplannen voor nieuwe kerncentrales, volgens hem, waren 'versneld maar nog te traag verlopen'. Hij riep het kabinet daarom op de kernenergieplannen verder te versnellen, en werd hierbij gesteund door alle rechtse 'bouwen bouwen bouwen'-roepers' uit de Kamer, minus Volt  (dat zich had vergist). Maandag reageerden ministers Jetten en Adriaansen op de motie. Gehaast doorlopen van de voorfase leidt tot gedoe, later en verder versnellen is op dit moment dan ook niet mogelijk. Lees verder

Borselse voorwaarden voor nieuwe kerncentrales

Afgelopen week heeft de Borselse Voorwaarden Groep de door hen geformuleerde voorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales gepresenteerd. De Borselse Voorwaarden Groep zijn 100 bewoners van de gemeente Borssele, ondersteund door lokale experts, die in een serie bijeenkomsten de voorwaarden met betrekking tot landschap, leefbaarheid en veiligheid voor nieuwe grote energieprojecten (met als belangrijkste de kerncentrales) hebben bepaald. Deze zijn overhandigt aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad, bundelt de gemeente haar voorwaarden met die van de provincie Zeeland. De provincie en gemeente Borsele voeren de onderhandelingen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij nieuwe energieprojecten. Lees verder

ESA: Russische afhankelijkheid van Europese kernenergiesector blijft aanzienlijk

Na de invasie in Oekraïne is de Russische nucleaire sector nog steeds uitgezonderd van internationale sancties. Daarom is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de Russische afhankelijkheid van de Europese kernenergiesector. Daarvoor is het Jaarverslag van vorig jaar van het gezamenlijke ‘inkoopbureau’ van de Europese Unie, de Euratom Supply Agency, een goede graadmeter. Wat blijkt: Europa is voor 97% van haar uraniumbehoefte afhankelijk van landen van buiten de EU, 16,9% van dat uranium komt uit Rusland. Die afhankelijkheid van Europa van de Russische nucleaire sector - en omgekeerd - blijkt dus nog aanzienlijk. Lees verder