Adder

Title:

Sellafield

Linkhttps://www.laka.org/docu/tijdschriften/nvmp/tekst-nieuwsbr-1994.pdf
Descriptionkort nieuws - De vraag naar het verhoogd voorkomen van leukemie en verwante aandoeningen bij kinderen in de omgeving van de nucleaire opwer­kingsfabriek bij Sellafield in Noord-Engeland aan de Ierse zee blijft begrijpelijkerwijze in de belangstelling. Eén vraag hierbij is of er sprake is speciaal van een verhoogd voorkomen van leukemie en non-Hodgkin lymfoom bij kinderen met vaders werkzaam (geweest) in de opwerkingsfa­briek. Wat is hierover in de Nieuwsbrief nog niet vermeld?
Date 1 November 1994
Page number3
MagazineNVMP Nieuwsbrief, Utrecht, Nederland
Year 14
No4
Number of pages 1
Tags: HEALTH POPULATION - healtheffect on population of radioactivity
UNITED KINGDOM - Great Britain and Northern Ireland
RESEARCH INSTITUTEN - In the broad sense of the word
SELLAFIELD - location reprocessing plants, see: THORP Drigg

similar articles