Publication Laka-library:
Randvoorwaarden voor nieuwe kerncentrales

AuthorVan Geel, Min. VROM
1-01-0-20-21.pdf
DateSeptember 2006
Classification 1.01.0.20/21 (NEW NUCLEAR POWER PLANTS GENERAL)
Front

From the publication:

”Randvoorwaarden voor nieuwe kerncentrales”

              Notitie over de randvoorwaarden met betrekking tot de
             aanvaardbaarheid van nieuwe kerncentrales in Nederland


De indeling van deze notitie is als volgt:

                                                                      Pagina
 1.  Kerncentrales: typen, kenmerken, veiligheid en milieu ............................................................... 2
 2.  Radioactief afval ........................................................................................................................ 13
 3.  Ontmanteling van kerncentrales................................................................................................ 26
 4.  Ruimtelijke ordening, locaties voor kerncentrales ..................................................................... 32
 5.  Uranium: beschikbaarheid en milieuaspecten van winning en verrijking .................................. 37
 6.  Non-proliferatie .......................................................................................................................... 41
 7.  Beveiliging en anti-terreurmaatregelen...................................................................................... 43
 8.  Kennisinfrastructuur in Nederland en organisatie van de overheid........................................... 46
 9.  Procedurele aspecten................................................................................................................ 48
 10. Algemene en maatschappelijke aspecten ................................................................................. 53
De hoofdstukken worden telkens besloten met conclusies en randvoorwaarden die uit deze onderwerpen
volgen.Voor het opstellen van deze notitie is onder meer gebruik gemaakt van de volgende achtergronddocumenten:

a. Kerncentrale Borssele na 2013, Gevolgen van beëindiging