the Laka catalogue

Overview on author min-vrom

datetitleauthorcategory
2011-09 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010Min. VROM, KFD accidents
2011-08 Responsplan: Nationaal Plan KenongevallenbestrijdingMin. VROM, KFD emergency plans
2011-03 Beoordelingsrapport veiligheidstechnische onderbouwing behorende bij de aanvraag Brandstofdiversificatie KCBMin. VROM, KFD, Versteeg, v Leeuwen borssele i - licensing & legal procedures
2010-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2009Min. VROM, KFD accidents
2010-06 Samenvatting zienswijzen en adviezen Tweede Kerncentrale BorsseleMin. VROM borssele ii - pzem/delta - licensing procedures
2010-06 Richtlijnen milieueffectrapport Tweede Kerncentrale BorsseleMin. VROM borssele ii - pzem/delta - licensing procedures
2010-06 Samenvatting zienswijzen en adviezen Onderzoeksreactor PallasMin. VROM pallas petten - licensing procedures
2010-06 Richtlijnen Milieueffectrapport: Nieuwe onderzoeksreactor ’Pallas’Min. VROM pallas petten - licensing procedures
2009-11Eindrapportage kwantitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergieSmart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinion - polls
2009-11Publieksperceptie kernenergie. Samenvatting Onderzoek naar draagvlak.Smart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinion - polls
2009-11Eindrapportage kwalitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergieSmart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinion - polls
2009-10 Verslag informatiebijeekomsten en hoorzittingen: Startnotitie M.E.R. 2e KCMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, OAG borssele ii - pzem/delta - licensing procedures
2009-08Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 4: Planologische kernbeslissingMin. EZ, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
2009-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2008KFD, Min. VROM accidents
2009-07 Q and A’s Startnotitie Delta: versie 23 juli 2009Min. VROM borssele ii - pzem/delta - general
2009-06 Beschikking tav behandeling bezwaar Pettemerduinen-Kernreactor-VrijMin. VROM petten research location - hfr
2009-03 Veertig jaar nucleair toezicht (Kernfysische Dienst)Min. VROM, KFD general
2009-02 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 2: Reacties op ontwerp planologische kernbeslissingMin. VROM, Min. EZ new nuclear power plants - site selection
2009-02Derde structuurschema electiciteitsvoorziening PKB deel 2: Reacties op de onwerp Planologische KernbeslissingMin. EZ, Min. VROM opinion - civil society
2009-02 Beschikking t.b.v. Hoge Flux Reactor aan NRG v.o.f.Min. VROM, Min. EZ petten research location - hfr
2009-02 Kernenergiewet-vergunning verleend aan Railion Nederland NV voor binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en vervoer over spoor van splijtstof in de vorm van gecompacteerd metallisch radioactief afval, van AREVA NC naar COVRAMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW, Min. VW transports - netherlands - from & to reprocessing plants
2009 Beschikking: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. voor het wijzigen van de verrijkingsfabrieken te Almelo (uitbreiding …)Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
2008-12 Het medisch gebruik van radioisotopen tot 2025. Een toekomstverkenningMin. VROM, Technopolis group petten research location - hfr
2008-10 Vergunningaanpassing NRG oprichting HAVA-verpakkingsunitMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2008-10 Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. Third National ReportMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken waste - general
2008-04 Convention on nuclear safety. Fourth review meetingMin. VROM general
2008 Signalen met betrekking tot radioactieve stoffen en straling 2006 2007Min. VROM applications radionuclides - other
2008 Storingsrapportage 2007. Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties in 2007KFD, Min. VROM accidents
2007-05 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2006 (Storingsrapportage 2006)KFD, Min. VROM accidents
2006-12 Kernenergiewet-vergunning urenco-Ned.voor uitvoer onbestraalde verarmde splijtstof naar St.Petersburg (S-U.)Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. EZ urenco/ucn almelo - du export to russia
2006-09 Randvoorwaarden voor nieuwe kerncentralesVan Geel, Min. VROM new nuclear power plants general
2006-09Preconditions for new nuclear power plants (translation)Van Geel, Min. VROM new nuclear power plants general
2006-06 Convenant Kerncentrale BorsseleEPZ, Min. VROM, Delta, Essent borssele i - general
2006-06 Borssele Nuclear Power Plant ConvenantEPZ, Delta, Essent, Min. VROM borssele i - general
2006-05 Nucleaire installaties in Nederland. Rapportage 2005KFD, Min. VROM accidents
2006-04 Financiële Zekerheidstelling KernenergiewetMin. VROM, KPMG, NRG liability / insurance / legislation
2005-05 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2004 (Storingsrapportage 2004)KFD, Min. VROM accidents
2005 “Bedrijfsduur kerncentrale Borssele”: Notitie over aspecten die een rol spelen bij de besluitvorming over de bedrijfsduur van de kerncentrale BorsseleMin. VROM borssele i - general
2004-12Energietransitie: Klimaat voor nieuwe kansen: beknopte versieMin. VROM, Energieraad np & greenhouse effect - nuclear power yes or no solution & scenarios
2004-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2003 (Storingsrapportage 2003)Min. VROM, KFD accidents
2004-06Meten moet! Handhaving van de kernenergiewet bij schrootverwerkende bedrijven in 2002 en 2003Min. VROM, W.J.Altena applications radionuclides - radioactive scrapmetal / recycling
2004-02Kernenergiewet-vergunning … (verhoging van de verrijkingscapaciteit)Min. VROM urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
2003-09 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2002Min. VROM, KFD accidents
2003-04 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management - Report of the NetherlandsMin. VROM, Min. EZ, Min. Buitenlandse Zaken waste - general
2003-03Incidenten met radioactieve stoffen in 2001 en 2002Min. VROM applications radionuclides - other
2003-03Incidenten met radioactieve stoffen in 2001 en 2002Min. VROM applications radionuclides - radioactive scrapmetal / recycling
2003-02 Medische isotopen en de Hoge Flux Reactor in PettenMin. Vrom, Min. VWS, Min. EZ, NVNG pallas research reactor - general
2003 Besluit detectie radioactief besmet schroot per 1-1-03 van krachtMin. VROM applications radionuclides - radioactive scrapmetal / recycling
2002-09 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en bij de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2001Min. VROM, KFD accidents
2002Opslag en vervoer. Handhaving Kernenergiewet bij opslag tijdens vervoer van radioactieve stoffen in de periode 2000-2001A.C.Koolwijk, Min. VROM, KFD transports - netherlands - general
2001-08 Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG PettenMin. VROM, Min. EZ, Min. VWS petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2001-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 2000Min. VROM, KFD accidents
2001-02Incidenten met Radioactieve stoffen in 1999 en 2000Min. VROM applications radionuclides - radioactive scrapmetal / recycling
2000-10Incidenten met radioactieve (afval)stoffen in 1996. 97 en 98. Doelgroep en Risicoanalyse van schrootverwerkende bedrijvenMin. VROM applications radionuclides - radioactive scrapmetal / recycling
2000-07 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 1999Min. VROM, KFD accidents
1999-06Uitvoeringsnota klimaatbeleid - deel 1Min. VROM general
1999-06Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. I: Binnenlandse MaatregelenMin. VROM np & greenhouse effect - co2 reduction and climate change
1998-06 Inrichtingvergunning CovraMin. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn en Sport covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1996-12 Beschikking inzake COVRA vergunning Kenmerk E/EE/KK/96071429Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn & Sport covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1994-08 Beschikking inzake modificaties kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W, Min. VWC borssele i - licensing & legal procedures
1994-04'Inherente veiligheid' in perspectiefMin. VROM nuclear safety - reactors - new generations - general
1993-12Beleidsstandpunten stralingshygiene tbv vergunningverlening deel: Reguliere toepassingenMin. VROM, SVS liability / insurance / legislation
1993-12De EnergiemonitorMin. VROM opinion - polls
1993-08Landelijk handhavingsproject: Inspectieprogramma Stralingsbescherming Kernenergiewet 1991-1992Min. VROM liability / insurance / legislation
1993-08Beleidsstanpunt Radon (Concept)Min. VROM radiation - natural radioactivity / radon
1993-04Kabinetsstandpunt over vraag of diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afvalMin. VROM waste - geological disposal in salt/clay
1993-04Kabinetstandpunt over de vraag of de diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afval (NMP-actie 62)Min. VROM waste - geological disposal in salt/clay
1992-12Straling en kerncentralesMin. VROM emergency plans
1992-10Het radiologische risico bij elektriciteitsopwekking met fossiele brandstoffenMin. VROM radiation - consequences - other
1992-07Richtlijnen MER Urenco te AlmeloMin. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. WVC, Min. EZ urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1992-05Stralingsbelasting van leden van de bevolking als gevolg van medische toepassing van radiofarmaca: consequenties voor ontslagcriteriaH.Beekhuis, Min. VROM miscellaneous - nuclear medicine / medical applications - radio isotopes
1992-02 Beschikking: Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W borssele i - licensing & legal procedures
1992Kernongevallenbestrijding, rapportagemin. VROM emergency plans
1991-12Ondergrondse berging van onverwerkbaar afvalMin. VROM waste - storage above ground - site selection
1991-11Informatiepakket: mag en kan de diepe ondergrond gebruikt worden voor opbergen van afvalstoffen?Min. VROM waste - geological disposal in salt/clay
1991-09Opberging van afval in diepe ondergrond?Min. VROM waste - geological disposal in salt/clay
1990-12Positieve & negatieve effecten stralingsbelasting doorgebruik secundaire grondstoffen in bouwproduktenMin. VROM, Winder radiation - natural radioactivity / radon
1990-12Normstelling ioniserende straling voor bouwproduktenMin. VROM, Ackers radiation - natural radioactivity / radon
1990-12Achtergrondstraling op de voorgrondMin. VROM radiation - natural radioactivity / radon
1990-09Natuurlijke radioactiviteit in voedselMin. VROM, van Dijk radiation - natural radioactivity / radon
1990-08Gevolgen lozingen bij normaal bedrijf nederlandse kerninstallatiesMin. VROM, Hienen radiation - around facilities
1990-03Omgaan met risico's- Normstelling ioniserende straling voor arbeid en milieuMin. VROM, Min. Sociale Zaken radiation - standards
1989-09Methodiek bepaling toegevoegde stralingsdoses als gevolg van toepassen in woningen van bouwmaterialen met verhoogdgehalte natuurlijke radioactiviteitJ.G.Ackers, Min. VROM radiation - natural radioactivity / radon
1989-09De geschatte stralingsbelasting in Nederland in 1987Min. VROM radiation - consequences - other
1989-08Publieksoordelen over kernenergie/KolenMin. VROM, Midden, Verplanken opinion - polls
1989-05Ontwerpbeschikking aanvraag vergunningMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1989-04De bestuurlijke vormgeving van besluitvorming over bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland in licht van maatschappelijke acceptatieMin. VROM new nuclear power plants general
1989-02Kernongevallenbestrijding: Nota en Nationaal PlanMin. VROM emergency plans
1989Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant design. (Adaptation of IAEA Codes SS 50-C-D)Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM nuclear safety - reactors - general
1989Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant design. Adaption of IAEA Codes 50-C-D (Rev. 1)Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM nuclear safety - reactors - general
1989Nucleaire veiligheidsregels. Safety code nuclear power plant operation. Adaption of IAEA Codes Safety 50-C-O (Rev. 1)Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM nuclear safety - reactors - general
1989Nucleaire veiligheidsregels. Hoofdregel Kwaliteitsborging voor de veiligheid van kerncentrales. Bewerking van IAEA Codes Safety Series 50-c-QA (Rev. 1)Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Min. VROM nuclear safety - reactors - general
1989Straling vanuit bouwmaterialen normen voor betonMin. VROM radiation - natural radioactivity / radon
1989Schatting van de radiologische consequenties van lozingen veroorzaakt door niet nucleaire industriele processenMin. VROM radiation - around facilities
1988-12Financieel-economische risicolimietMin. VROM liability / insurance / legislation
1988-12MilieukwaliteitseisenMin. VROM radiation - natural radioactivity / radon
1988-12Verantwoordingssysteem ALARA/optimalisatieMin. VROM radiation - natural radioactivity / radon
1988-12SynergismeMin. VROM, Van Bekkum radiation - consequences - other
1988-12Gezondheidsschade mensMin. VROM radiation - consequences - other
1988-12Gezondheid planten, dieren en ecosystemenMin. VROM radiation - consequences - other
1988-12Mogelijke aantasting van de geestelijke gezondheid i.v.m.blootstelling aan ioniserende stralingMin. VROM radiation - consequences - other
1988-07Schatting van de radiologische consequenties van lozingen veroorzaakt door niet-nucleaire industriële processen in NederlandMin. VROM applications radionuclides - other
1988-06Evaluatie van het vergunningstelsel en de aangifteregeling van de kernenergiewet (EVAK): EindrapportMin. VROM liability / insurance / legislation
1988-03Alarmregeling kerncentrale EmslandMin. VROM germany - lingen - kke ii (emsland)
1988Voorlichting over straling 12Min. VROM radiation - general
1988Milieu-EffectRapportage, effectvoorspelling IX stralingMin. VROM radiation - general
1988A preliminary survey of radiation protection standards and principles. Volume I: an international comparisonMin. VROM radiation - standards
1988Metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen in het biologisch milieu in Nederland 1986Min. VROM radiation - consequences - other
1987-12verslag van de hoorzitting te Utrecht op 14 okt.'87 inzake ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van ra-afvalMin. VROM, TOR waste - geological disposal in salt/clay
1987-12inventarisatie van suggesties en commentaren die zijn ontvangen in overleg inzake de ontwikkeling van een toetsingscriterium voor de...Min. VROM, TOR waste - geological disposal in salt/clay
1987-09 Basisnotitie ten behoeve van de ontwikkeling van toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval (TOR)Min. VROM waste - geological disposal in salt/clay
1987-05Straling. Opvattingen en toepassingenMin. VROM radiation - general
1987-04Systeembeschrijving informatie- en rekensysteem ten behoeve van rampbestrijdingMin. VROM emergency plans
1987-04Model voor concentratie- en belastingberekening t.b.v. ongevallen met gevaarlijke stoffenMin. VROM nuclear safety - sourceterm
1987-04Dosisconversiefactoren, reductiefactoren en letselcriteria voor radioactieve stoffenMin. VROM, Min. BZ radiation - natural radioactivity / radon
1987-04Netherlands contribution to the EC project: Benchmark exercise on dose estimation in a regulatory contextMin. VROM radiation - consequences - other
1986-11Invloed van lozingen radioactieve stoffen door nucleaire installaties op bossterfteStoutjesdijk, Min. VROM nuclear energy, acid rain & forest mortality - nuclear energy, acid rain & forest mortality
1986-09Metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen in biosfeer 1985Min. VROM radiation - consequences - other
1986-09Metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen in het biologisch milieu in Nederland 1985Min. VROM radiation - consequences - other
1986-06Richtlijnen lokatiegebonden MERMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1986-06Ventilatie- en infiltratiemetingen in een woning i.v.m.radonproblematiekDe Gids, Phaff, Min. VROM radiation - natural radioactivity / radon
1986Radioactiviteit van vliegas in het milieu en de daaruitvoortvloeiende stralingsbelastingMin. VROM radiation - consequences - other
1985-11Kiezen van lokaties voor gevaarlijk (radioactief) afvalMin. VROM waste - storage above ground - site selection
1985-11Stralingsbelasting avn de bevolking t.g.v. natuurlijke gammabronnenMin. VROM radiation - natural radioactivity / radon
1985-11Concentratie van radionucliden in bouwmaterialen en grondsoortenMin. VROM, Min. EZ radiation - natural radioactivity / radon
1985-11Gemeten exhalatiesnelheden van radon uit oppervlakken van gereed bouwmateriaal en grondMin. VROM, Min. EZ radiation - natural radioactivity / radon
1985-11Overzicht en monstername van bouwstoffen die bestemd zijn voor de bouw van woningen in NederlandMin. VROM radiation - natural radioactivity / radon
1985-11Radioecologie van en stralingsbelasting door Nederlands afvalgips in het buitenlandMin. VROM, Min. EZ radiation - consequences - other
1985-08Lozingen kerncentrales langs het IJsselmeer en het Hollandsch Diep: Verspreiding en accumulatie van regulier geloosd radioactief materiaal in het natte milieuMin. VROM emergency plans
1985-07Richtlijnen voor inhoud van locatieonafhankelijke MER inzake opslag en verwerking van radioac­tief afvalMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken waste - storage above ground - site selection
1985-05Natuurlijke achtergrondstraling in Nederland deel 1: vrije-veldmetingenPEO, Min. VROM radiation - natural radioactivity / radon
1985-04Inspraakpakket voor MER opslag en verwerkingsbedrijf voor radioaktief afvalMin. VROM covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1985Plaats voor 'n kerncentrale? PKB mapMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1985Brief nav statuten COVRAWinsemius, min. VROM covra interim waste storage - general
1985Metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen in biosfeer 1984Min. VROM radiation - consequences - other
1985Verbrandingsoven voor laag- en middelradioactief afvalMin. VROM waste - other "solutions"
1984-09Straling. Indicatief Meerjaren Programma Straling 85-89Min. VROM general
1984-09 Radioactive waste policy in the Netherlandsmin. VROM waste - general
1984-09Straling IMP 1985-1989Min. VROM radiation - standards
1984-04 Nota Radioactief AfvalMin. VROM waste - general
1984De ruimtelijke inpasbaarheid van enige energieoptiesMin. VROM new nuclear power plants - site selection
1984Metingen radioactiviteit en xenobiotische stoffen in het biologisch milieu 1983Min. VROM radiation - consequences - other
1983-07De beleving van energie-risico'sMin. VROM nuclear safety - risk analyses / risk perception
1983-03Rectificatie bekendmaking van beschikking op aanvraag ECN (LFR)Min. VROM petten research location - hfr
1982-12Over radioactief afval. InformatieMin. VROM waste - storage above ground - general
1982-06Algemene radioactieve besmetting van de biosfeer. In Nederland verrichte metingen 1981Min. VROM radiation - consequences - other
1982-04Kerncentrales en woningbouwMin. VROM new nuclear power plants - site selection
1982-02Kanttekeningen bij Nota energiebeleid 3: Brandstofinzet centralesMin. VROM general
1982Metingen van xenobiotische stoffen in het biologische milieu 78/79Min. VROM radiation - consequences - other
1981-04Koninklijk besluit over uitbreidingMin. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1981-04Radioaktief afval gedumptMin. VROM waste - radioactive waste general
1981-04Radioaktief afval gedumpt...Min. VROM waste - sea dumping (incl. ospar)
1980-05Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel D: RegeringsbeslissingMin. EZ, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1980-02Radio-actief afval op het KEMA-terreinMin. VROM kema arnhem - waste
1980Algemene radioactieve besmetting van de biosfeer. In Nederland verrichte metingen in 1979Min. VROM radiation - consequences - other
1979-05Splijtstofelementen opslag AhausMin. VROM germany - ahaus - general
1978-09Kerncentrales en Volksgezondheid (aanvullend advies van de Gezondheidsraad)Min. VROM nuclear safety - reactors - pressurized water (pwr) / boiling water (bwr)
1977-03Plaatsen voor kerncentrales en wat u daarover te zeggen hebt voorlichtingsbrochure ASEVMin. EZ, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1977-02Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel A: beleidsvoornemenMin. EZ, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1975Kerncentrales en volksgezondheidMin. VROM nuclear safety - reactors - general
1974Algemene radioactieve besmetting van de biosfeer. In Nederland verrichte metingenMin. VROM radiation - consequences - other
Umgang mit StrahlenrisikenMin. VROM radiation - standards