Publication Laka-library:
Verloop van de concentratie radioactieve nucliden in het IJsselmeer na calamiteuze emissie van een kerncentrale

AuthorRIWA
1-01-0-60-06.pdf
DateSeptember 1980
Classification 1.01.0.60/06 (EMERGENCY PLANS)
Front

From the publication:

In dit rapport wordt verslag gegeven van een korte studie met betrekking tot
de duur van uitspoeling van radio-actieve nucliden uit het Ijsselmeer. De
radio-actieve nucliden zijn afkomstig van een kernreactor, waarmee een veron-
derstelde calamiteit heeft plaatsgevonden.


De opdracht tot deze studie werd door het Rijksinstituut voor Zuivering van
Afvalwater verstrekt aan het Waterloopkundig Laboratorium te Delft naar aan—
leiding van het verschijnen van de Derde Energienota van het Ministerie van
Economische Zaken.
Het onderzoek is verricht door ir. J.G.C. Smits en drs. N.M. de Rooij.