Publication Laka-library:
Factsheet Jodiumprofylaxe

AuthorMin.VWS
1-01-0-60-51.pdf
DateMarch 2017
Classification 1.01.0.60/51 (EMERGENCY PLANS)
Front

From the publication:

Factsheet Jodiumprofylaxe
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
april 2017

Stand van zaken
De minister van Economische Zaken heeft op 2 juli 2014 aan
de Tweede Kamer gemeld dat jodiumprofylaxe in grotere
regio’s moet worden voorbereid. Om op het moment van een
kernongeval dezelfde maatregelen te kunnen treffen als onze
buurlanden (harmonisatie). Dit besluit is in lijn met
uitgangspunten van het Internationaal Atoom en Energie
Agentschap (IAEA).
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
heeft op 8 maart 2016 aan de Tweede Kamer gemeld dat zij
voor alle doelgroepen die er baat bij hebben jodiumtabletten
beschikbaar stelt. Dit gebeurt door middel van predistributie
en nooddistributie.
De afgelopen maanden heeft VWS, in overleg met
vertegenwoordigers en deskundigen van onder andere
veiligheidsregio’s, GGD GHOR NL en andere ministeries, een
plan van aanpak voor de predistributie van jodiumtabletten
uitgewerkt. Nu hierover overeenstemming is bereikt, kan VWS
zich met de verschillende partijen gaan richten op
de daadwerkelijke distributie van jodiumtabletten.
Om het bereik van de predistributie zo groot mogelijk te
maken, is het belangrijk dat de distributie niet in de
vakantiemaanden plaatsvindt. Daarom kiest VWS ervoor om
de predistributie in september 2017 uit te voeren