Publication Laka-library:
Opvolging aanbevelingen rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’

AuthorOnderzoeksraad voor veiligheid
1-01-0-60-53.pdf
DateJune 2018
Classification 1.01.0.60/53 (EMERGENCY PLANS)
Front

From the publication:

              Datum 4 juli 2018             Bladnummer 1 van 5
               Aan Raad                Bijlage(n)  0
             Kenmerk
          Contactpersoon
            Onderwerp Opvolging aanbevelingen rapport ‘Samenwerken aan nucleaire
                 veiligheid’
Algemeen oordeel van de Onderzoeksraad
De Onderzoeksraad heeft in zijn rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’
aanbevelingen gedaan aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en
aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). In zijn algemeenheid
zijn de ontvangen reacties teleurstellend. De staatssecretaris en de ANVS spreken vooral
omzichtig geformuleerde intenties uit zonder concreet te worden. In de reacties herkent de
Raad de standpunten die de Onderzoeksraad reeds tijdens zijn onderzoek heeft
waargenomen. Deze laten weinig nieuwe inzichten zien. Bovendien blijkt uit de reacties geen
gevoel van urgentie voor de problematiek als verwoord in het rapport.


Over het rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’
Om goed voorbereid te zijn op een kernongeval met grensoverschrijdende gevolgen is het
noodzakelijk dat Nederland de samenwerking met België en met Duitsland verbetert. Naast
het verbeteren van de crisisplannen, moeten de landen meer samen oefenen en organiseren
dat ze de te treffen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen. De
Raad is positief over de samenwerking tussen de landen om te voorkomen dat een
kernongeval ontstaat. Wel moeten de bevoegde autoriteiten meer oog hebben voor de
zorgen in de samenleving en de informatievoorziening aan burgers verbeteren. De
Onderzoeksraad is zijn onderzoek gestart naar aanleiding van onrust onder de bevolking
over incidenten in de Belgische kerncentrales Doel en Tihange. De Raad heeft niet alleen
deze kerncentrales, maar ook de kerncentrales Borssele (in Nederland) en Emsland (in
Duitsland) in zijn onderzoek betrokken.