Publication Laka-library:
Pamflet van een optimist. Naar een moderne economie: een Groen Rechtse toepassing op energie

AuthorM.Rutte, VVD
1-01-1-30-23.pdf
DateNovember 2008
Classification 1.01.1.30/23 (OPINION - POLITICAL PARTIES)
Front

From the publication:

PAMFLET VAN EEN OPTIMIST
Naar een moderne economie:
een Groen Rechtse toepassing op energie

In welke tijd we ook leven, hoe de wereld er ook uit ziet, de mens
ziet zich altijd geconfronteerd met bedreigingen. De pessimisten
onder ons zullen het negatieve benoemen, de ondergang voorzien
en oproepen tot een teruggang in de tijd.
In welke tijd we ook leven, hoe de wereld er ook ziet, de mens
ziet zich altijd geconfronteerd met kansen. De optimisten onder
ons zullen het positieve benoemen, de vooruitgang omhelzen en
oproepen de tijd vooruit te blijven.

Afhankelijk van energie
Over 20 jaar is de wereldwijde vraag naar energie met ongeveer so% toegenomen.
Dat komt grotendeels door de ontwikkeling van Azië: in China en India wordt een
toename van meer dan een miljard auto's verwacht. Over iets meer dan 20 jaar zal de
productie van makkelijk winbare olie met so% zijn afgenomen. De verwachting is dat
in 2025 de vraag naar energie het aanbod zal overstijgen.

Aangezien een groot deel van de Westerse wereld drijft op fossiele brandstoffen als
olie, gas en steenkool zal deze toenemende schaarste zijn weerslag hebben op de
geopolitieke verhoudingen in de wereld. Maar ook op de welvaart van individuele
burgers. Diegene die de olietoevoer in handen heeft, bepaalt. Diegene met steenkool
in de grond, beslist. De voorbode daarvan zagen we afgelopen jaar toen Rusland met
de gashendel in de hand haar buurlanden de eigen wil oplegde.

Voor Nederland is dit een reëel probleem. Aangezien onze gasbel op zijn laatste
benen loopt, zijn wij op termijn voor onze energie geheel afhankelijk van landen als
China, Rusland en Iran. Het lijkt mij niet verstandig om ons politiek uit te leveren
aan dit soort regimes.

Zelfs als de vrije Westerse wereld onze energietoevoer zou kunnen garanderen, dan
nog is het niet te vermijden dat de energieprijzen voor Nederlanders flink gaan
stijgen. Iedereen weet: schaarste maakt duur.

Een tekort aan energiebronnen is niet de enige bedreiging. Op langere termijn gaat
ook het wassende water een rol van betekenis spelen. Het klimaat verandert, dat deed
het vroeger en dat zal het over drie eeuwen ook doen. Of de klimaatverandering door
de mens wordt aangewakkerd en hoe groot de gevolgen zijn, is niet met zekerheid te
zeggen. Wat we wel weten is dat het water stijgt.