Publication Laka-library:
Kernenergie, de waarborg in de energiemix van de VVD

AuthorVVD
1-01-1-30-25.pdf
DateSeptember 2020
Classification 1.01.1.30/25 (OPINION - POLITICAL PARTIES)
Front

From the publication:

Kernenergie, de waarborg in de energiemix van de VVD

100% schone Nederlandse stroom
Dit wordt geen pleidooi voor alleen maar kernenergie. Dit is een pleidooi voor
realisme en een gezonde mix van energiebronnen die ons naar het ideaal van 100%
schone stroom in Nederland brengen. Een mix bestaande uit in elk geval zon, wind
en kernenergie. Van kleinschalige opwekking in de buurt en grootschalige
opwekking via windparken en kerncentrales.
Overschakelen op andere energiebronnen is een goede zaak. De energie die we zelf
hebben, aardgas, is beperkt en kunnen we in Groningen niet meer met goed fatsoen
uit de grond halen. We worden nu dus erg afhankelijk van andere landen. Sommige
van die landen zijn vriendelijk (Noors gas, Franse atoomstroom), sommige van die
landen zijn op z’n minst niet altijd even vriendelijk en op z’n ergst (potentiële)
geopolitieke tegenstanders (Russisch gas en Arabische olie).
Onafhankelijker worden in onze eigen energievoorziening is dus verstandig. Het is
ook haalbaar en geeft ons een grotere waarborg dat onze samenleving draait.
En met Nederlandse energie kunnen we meteen de uitstoot van CO2 verminderen
om zo een bijdrage te leveren aan de inspanningen om de opwarming van de aarde,
en de stijging van de zeespiegel, te beperken.
Zo’n omslag naar energieonafhankelijkheid en daarmee naar Nederlandse stroom
op grote schaal, gaat niet vanzelf. Dat vereist een strategie om ervoor te zorgen
dat we schone energie hebben, dat er in alle omstandigheden genoeg van is en dat
die te betalen is.
In de toekomst maken we zoveel als we kunnen gebruik van de energie die de zon
en wind ons geven. En zoveel als we nodig hebben om te garanderen dat we altijd
genoeg stroom hebben via kerncentrales. De huidige centrale in Borssele leverde in
2018 3% van de Nederlandse stroomproductie, zon en wind leverden ons in 2018
12,1%.1 We hebben dus nog een flink gat te dichten. Enthousiasme voor
zonnepanelen op daken en windmolens op zee zijn daarvoor bij lange na niet
genoeg. Elk jaar wekken we op die manier meer stroom op en dat is een goede
zaak. Maar als je zeker wilt weten dat over 30 jaar de stroom zoveel mogelijk
Nederlands én duurzaam is, moet je nu ook gaan bouwen aan
energieonafhankelijkheid. Wie daarbij zijn angst de overhand laat hebben en
kernenergie uitsluit, sluit daarmee ook uit dat we in 2050 waarmaken dat
Nederland volledig draait op schone energie.
Enkele nieuwe kerncentrales brengen ons naar de ambitie van een haalbare mix
van 100% schone Nederlandse elektriciteit in 2050. Naar energieonafhankelijkheid
en vermindering van de CO2-uitstoot. Naar optimaal gebruik van zon en wind
gecombineerd met de garantie dat ons land altijd genoeg stroom heeft. Onze
scholen en huizen warm zijn, onze chirurgen kunnen opereren, onze ouderen
verzorgd worden, onze bedrijven draaien, onze verlichting aan blijft en we altijd met
elkaar in contact blijven.