Publication Laka-library:
Kernenergie rapport Oost-Gelderland

AuthorEnergie Komitee Oost-Gelderland EKOG
1-01-2-10-31.pdf
DateApril 1978
Classification 1.01.2.10/31 (ANTI-NUCLEAR MOVEMENT - NATIONAL / BACKGROUND)
Front

From the publication:

KERNENERGIERAPPORT OOST-GELDERLAND
duitslands meest riskante atoomprojekten uitgerekend aan de Oost-Gelderse grens!
een snel toenemend gevaar voor de Achterhoek!
Samenstelling: Energie Komitee Oost-Gelderland
April 1978

Verantwoording
Deze eerste uitgave van het E.K.O.G. (Energie Komitee Oost-Gelderland) is in zeer 
korte tijd tot stand gekomen. Zij verschijnt in het kader van de landelijke aktiedag 
en wil een bijdrage zijn en aanzet geven tot bezinning en diskussie over de 
problemen waarmee de bevolking in Twente en Oost-Gelderland zich geconfronteerd zien.

Centraal staat de problematiek die ontstaat nu West-Duitsland bij Akaus, vlak bij 
de Nederlandse grens, een "tijdelijke" opslagplaats voor hoogradioactieve 
brandstofelementen (B.E.) uit atoomcentrales heeft gepland. West-Duitsland, en dan 
m.n. de atoomindustrie, heeft zo'n opslagplaats dringend nodig. Komt deze er niet 
op korte termijn, dan dreigt vanaf begin van de 80-er haar plutonium-economie in 
te storten.
Over de gevaren die aan de realisering van deze plannen verbonden zijn, wordt 
nauwelijks gesproken. Uit onderzoek blijkt echter, dat deze gevaren zo groot 
zijn, dat zij direkt het leven van  de bevolking in een gebied zo groot als 
Nederland of bijv/ 1/3 van West-Duitsland direct bedreigd.