Publication Laka-library:
Children of the sixties, adults of the new millenium? Historische analyse van de houding van de milieubeweging in het kernenergiedebat

AuthorDoenja Koppejan, RU Nijmegen
1-01-2-10-44.pdf
DateMay 2008
Classification 1.01.2.10/44 (ANTI-NUCLEAR MOVEMENT - NATIONAL / BACKGROUND)
Front

From the publication:

         Children of the Sixties,

     Adults of the New Millennium?
   Een historische analyse van de houding van de milieubeweging in het
               kernenergiedebat.
Doenja Koppejan
Masterthesis
Milieu-maatschappijwetenschappen
Faculteit der Managementwetenschappen
Radboud Universiteit Nijmegen
Mei 2008
Children of the Sixties, Adults of the New Millennium?

Een historische analyse van de houding van de milieubeweging in het kernenergiedebat.
Doenja Koppejan (0318280)

Begeleiding Radboud Universiteit Nijmegen:
Prof. Dr. Pieter Leroy

Begeleiding WISE Amsterdam:
Peer de Rijk

Nijmegen, mei 2008
“Een droom is een geschrift, en vele geschriften zijn niets anders dan dromen.”
(William van Baskerville verklaart aan Adson dat dromen gelezen kunnen worden, terwijl
geschriften juist niet altijd letterlijk genomen moeten worden.)Uit: De naam van de Roos, Umberto Eco
                    Inhoudsopgave
Inhoudsopgave                              i
Woord Vooraf                              iii
Samenvatting                              iv
Lijst van Figuren                            vi
Lijst van Tekstboxen                          vi
Lijst van Tabellen                           vii
Lijst van Afkortingen                         vii

Hoofdstuk 1: Inleiding                         1
 1.1   Actualiteit en aanleiding                  1
 1.2   Probleemstelling: le bluff nucléaire?            2
 1.3   Onderzoeksvisie                       4
 1.4   Onderzoeksrelevantie                     4
 1.5   Leeswijzer                          5
Hoofdstuk 2: Theoretisch kader